Kalendářní přehled akcí SDH Velvary v roce 2017


leden                  1.1. asistence – novoroční ohňostroj

                          5.1. pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města

                          8.1. výcvik jednotky SDH na vodě - rybník Mšec

                        21.1. 5.kolo Hasičské ligy MH - Pchery

                        28.1. výroční valná hromada SDH


únor                    2.2. pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města


březen                 2.3. pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města

                           4.3. zvaní na hasičský ples

                         11.3. hasičský ples Uhy

                         24.3. zájezd na cirkusové představení - Kladno


duben                 1.4. jarní úklidová brigáda na HZ

                          6.4. pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města

                        15.4. sběr železného šrotu v rámci svozu velkoobjemového odpadu po městě

                        22.4. sběr elektroodpadu v rámci svozu NO po městě


květen                 4.5. připomenutí dne hasičů – svátek sv. Floriána

                          4.5. pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města

                          6.5. okresní kolo mužů a žen - Plchov

                         20.5. 22.ročník memoriálu K.Krohna - Dědkiáda

                     26.-28.5.  jarní okresní kolo hry Plamen - Plchov


červen                 1.6. pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města

                     9.-10.6. celostátní hasičské slavnosti Litoměřice

                         17.6. účast na oslavách 110.výročí založení SDH Miletice

                    24.-25.6. účast na krajské soutěži mužů - Kolín


červenec            10.7.  výbor SDH

srpen

září                     7.9.  pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města


říjen                   5.10.  pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města

                       14.10.  sběr železného šrotu po městě v rámci svozu velkoobjemového odpadu

                       21.10.  sběr elektroodpadu po městě v rámci svozu drobného NO


listopad              2.11.  pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města


prosinec             3.12.  asistence členů při adventní neděli ve městě

                         7.12.  pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru


Městská rada schválila 4. září upravenou úrazovou pojistku členů JSDH

a to na základě nabídky HVP, a.s., která nově nabízí členům jednotek SDH pojistné plnění "za finanční škodu" a "náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojšťovnou ve prospěch člena JSDH". Jedná se o další pomoc města v zabezpečení dobrovolné činnosti členů v jednotce SDH.

Vedení sboru jednalo se starostou města R.Wolákem

o podrobnostech s předáním nového vozidla CAS 20 od THT Polička, s.r.o, které bude městu předáno koncem měsíce října t.r. Cílem bylo zkoordinovat události tohoto období (sběry odpadů po městě, volby do poslanecké sněmovny, podzimní prázdniny) a připravit termín a podmínky ke slavnostnímu předání.

Na výborové schůzi dne 7.9.

požádal náš člen Michal Petráček o uvolnění z funkce vedoucího mládeže našeho sboru z osobních důvodů. Děkujeme mu touto cestou za dlouholetou odvedenou práci. Členem výboru a výjezdové jednotky samozřejmě dále zůstává.

Pozvání na soutěže v měsíci září

Na sbor docházejí pozvání na různé soutěže a akce v průběhu měsíce září. Vzhledem k finišujícím přípravám na dodání nové CAS pro JSDH jsou vesměs s díky odmítány.

Asistence jednotky SDH na fotbalovém utkání

Na žádost fotbalového oddílu FC Slovan Velvary a města Velvary provedla jednotka SDH asistenční službu při rizikovém fotbalovém utkání dne 8.srpna s FK Hradec Králové. Při zápasu ani po něm k žádnému incidentu nedošlo.

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.