Kalendářní přehled akcí SDH Velvary - I.pololetí 2017


leden                  1.1. asistence – novoroční ohňostroj

                          5.1. pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města

                          8.1. výcvik jednotky SDH na vodě - rybník Mšec

                        21.1. 5.kolo Hasičské ligy MH - Pchery

                        28.1. výroční valná hromada SDH


únor                    2.2. pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města


březen                 2.3. pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města

                           4.3. zvaní na hasičský ples

                         11.3. hasičský ples Uhy

                         24.3. zájezd na cirkusové představení - Kladno


duben                 1.4. jarní úklidová brigáda na HZ

                          6.4. pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města

                        15.4. sběr železného šrotu v rámci svozu velkoobjemového odpadu po městě

                        22.4. sběr elektroodpadu v rámci svozu NO po městě


květen                 4.5. připomenutí dne hasičů – svátek sv. Floriána

                          4.5. pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města

                          6.5. okresní kolo mužů a žen - Plchov

                         20.5. 22.ročník memoriálu K.Krohna - Dědkiáda

                     26.-28.5.  jarní okresní kolo hry Plamen - Plchov


červen                 1.6. pracovní čtvrtek na HZ, výbor SDH a sběrný dvůr města

                     9.-10.6. celostátní hasičské slavnosti Litoměřice

                         17.6. účast na oslavách 110.výročí založení SDH Miletice

                    24.-25.6. účast na krajské soutěží mužů - Kolín


červenec            10.7.  výbor SDH

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.

Nabídka městského muzea

Sbor obdržel nabídku městského muzea Velvary na dlouhodobé umístění předmětů o historii sboru ve vstupní chodbě muzea. Nabídka bude využita, předměty k umístění se připravují.

Přejeme všem našim členům a příznivcům

hezké prožití letní dovolené, krásné počasí a mnoho zážitků. Dětem z oddílu MH krásné prázdniny !

Starosta a velitel sboru

děkují všem členům sboru, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 22.ročníku Dědkiády a členům delegace sboru na VII. Hasičských slavnostech v Litoměřicích.

Malý přemyslovský měšec zacinkal

Sboru byl schválen grant z Malého přemyslovského měšce na rok 2017. Na zajištění letošní Dědkiády jsme obdrželi částku 3.200 Kč na zajištění cen a propagace, žádost byla podána na částku 4.000 Kč.

Sbor obdržel grant města

Zastupitelstvo města schválilo dne 8.března t.r. rozdělení grantů na rok 2017 spolkům a sdružením ve městě. Náš sbor obdržel grant ve výši 34.500 Kč na zajištění Dědkiády a účasti naší delegace na celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. Vyúčtovat celou akci musíme do konce kalendářního roku.