OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » SDH Velvary "DNES" » SDH Velvary DNES - rok 2020

  SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  VELVARY

Vítáme Vás na webových stránkách nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Město Velvary leží v severní části Středočeského kraje, na území bývalého okresu Kladno, v krajině, která patří svou polohou i utvářením k Podřipsku. Historie města sahá až do roku 1482, kdy obdrželo statut města. V současné době zde žije přibližně tři tisíce obyvatel ve čtyřech místních částech. Velvarský dobrovolný hasičský sbor byl založen 22.května roku 1864 velvarským občanem Karlem Krohnem a ustavující valnou hromadou. Na stránkách naleznete vše  z historie i současnosti hasičského sboru, který v roce 2019 oslavil 155. výročí svého založení.

******************************************************************************************************************

                   SDH VELVARY "DNES"  v roce 2020 - události, fotografie, články

Jednala výroční valná hromada sboru

V sobotu 25.ledna se sešla valná hromada sboru na svém výročním jednání, na kterém hodnotila období roku 2019. Přivítali jsme mezi sebou starostu města Velvar Radima Woláka, starostu OSH Kladno Martina Zusku, zástupce HZS Středočeského kraje npor. Petra Vejražku, šéfredaktora Hasičského čtení Josefa Pepu Nitru a zástupce sborů z Kozince, Brandýska a Hřebče. V průběhu schůze bylo oceněno 7 členů stužkami "Za věrnost" a sbor poděkoval dlouholetému členu výboru Mílovi Maršálkovi za jeho práci. Sbor také volil nové funkcionáře do výboru SDH na léta 2020-2024. Staronovým starostou sboru byl zvolen František Saifrt, jeho náměstkem Jaroslav Svoboda a velitelem Michal Ledvinka. Ke změnám nedošlo ani ve složení Kontrolní a revizní rady, předsedou byl opět zvolen Radovan Barsa. Sbor rovněž přijal zdravici jednání 6.sjezdu Sdružení hasičů ČMS, který bude jednat v červenci t.r. v Brně a zdravice nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru bude součástí předsjezdových materiálů (https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/?p=1). Podle přijatého plánu akcí čeká členy sboru v roce 2020 mnoho úkolů. Zejména organizace a průběh jubilejního 25.ročníku soutěže "Dědkiáda", účast na VIII.ročníku Hasičských slavností v Litoměřicích a na 2.ročníku setkání hasičů pod Řípem. Tak ať se práce v novém roce daří! Fotografie naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/vyrocni-valna-hromada-25-1-2020/. (ls)

Výcvik v protiplynovém polygonu společnosti Synthos Kralupy n/Vlt.

Devět členů naší výjezdové jednotky se v sobotu 25.ledna zúčastnilo plánovaného výcviku v protiplynovém polygonu společnosti Synthos Kralupy n/Vlt. Je to povinný výcvik pro nositele dýchací techniky a všichni zúčastnění v hodnocení obstáli. (ls)

Pozvání na výroční valnou hromadu dne 25.ledna

Zveme všechny naše členy a příznivce na jednání výroční valné hromady SDH, která se koná v sobotu 25.ledna 2020 od 17.30 hodin na hasičské zbrojnici. Pozvánku ke stažení najdete na: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/ (ls)

Začaly práce na Malovarském rybníku

Sbor využil nabídku starosty a městské rady na využití budovy "Áčka" v areálu Malovarského rybníku pro potřeby oddílu mladých hasičů. Oddíl zde bude mít zázemí a vybavení potřebné pro tréninky na hasičské soutěže. Na samotném "Áčku" ještě po předání do užívání postupně provedeme drobné svépomocné práce spojené s údržbou. Zároveň členové sboru přislíbili pomoc se stavebními úpravami bývalých toalet, kde bude mít zázemí správce rybníka. Tyto úpravy začaly již nyní bouracími pracemi uvnitř objektu, zároveň byl položen nový elektrický kabel. Výkopové práce se svojí technikou nám sponzorským způsobem provedl Pavel Hudeček. Na úpravě objektu nyní pracují Vašek Holý, Luboš Matoušek, Josef Heřman a Pavel Staněk. Věříme, že se vše stihne co nejdříve, neboť na jaře nás čekají další sborové akce a úkoly. F.Saifrt

Co nás čeká v roce 2020 ?

V měsíci lednu se sejde valná hromada členů, která zvolí nové vedení a výbor sboru na období 2020-2024. Celoročním úkolem spolku je zajišťování sběrného místa pro město a to sběr elektrospotřebičů a železného šrotu. S tím souvisí každoročně provést dva sběry šrotu po městě. Osvědčené první pracovní čtvrtky v měsíci slouží k pracem na hasičské zbrojnici včetně konání výborových schůzí SDH. Z jednotlivých akcí jsou známé termíny hasičského plesu (22.února), jubilejního 25.ročníku soutěže Dědkiáda (16.května), celostátních hasičských slavností v Litoměřicích (12.-13.června) a 2.setkání hasičů pod Řípem (24.října). Oddíl mladých hasičů chystá pravidelné schůzky a akce, vrcholem bude okresní kolo hry Plamen (22.-24.května). Uvažuje se také o týdením soustředění oddílu v průběhu prázdnin. Soutěžní družstvo čeká okresní kolo soutěže, popřípadě účast na jiných vybraných soutěžích. Výjezdová jednotka má svůj plán školení a výcviku, naopak ostré zásahy nelze dopředu odhadnout. Zamýšlíme se nad další etapou rekonstrukce HZ (topení nebo elektroinstalace ?), rádi bychom dokončili úpravu sportovního přívěsu, opravu motoru vozidla Praga RN a další drobné stavební úpravy v HZ. Nevíme také, kdo nás pozve na oslavy založení sboru, jsme připraveni pomáhat i městu s různými pracemi (asistence, čištění kanalizace, dovozy materiálu apod.). Rádi bychom také v areálu rybníku upravili dřevěnou budovu "Áčka" pro využívání oddílem MH. K tomu je však nutný zájem i ze strany města. Práce v roce 2020 bude dosti, ale to je úděl dobrovolných hasičů, kteří jsou zvyklí přiložit ruce k dílu a vše si udělat! Kalendářní přehled akcí naleznete na: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/plan-akci-na-rok-2019-709/ a bude průběžně doplňován.(ls)

Úprava rubrik webových stránek

S novým rokem došlo k úpravě a přesunu stránek našeho webu. Události a kalendář akcí za rok 2019 naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/rubrika/cinnost-2010-2012/.

Asistence při novoročním ohňostroji

Jako každoročně začínáme kalendářní rok asistencí při novoročním ohňostroji na našem náměstí. Také ten letošní se povedl, asistence byla zajištěna a ještě se zkontrolovala technika. Jednotka po dobu vánočních svátků a nového roku neměla žádný výjezd! (ls)

Příprava volební valné hromady v lednu 2020

Výbor SDH se na svém jednání dne 9.12. zabýval mj. přípravou valné hromady, která by se měla sejít v sobotu 25.ledna 2020. Jedná se o volební valnou hromadu, která zvolí nový výbor a kontrolní a revizní radu na období 2020-2024. Ze současného výboru nejsou již navrhováni: Miloslav Maršálek, Milan Vobořil a Pavel Staněk. Uvádíme navrhované členy nového čtrnáctičlenného výboru sboru v abecedním pořadí: Holý Václav, Kapitán Lukáš, Krupka Aleš, Ledvinka Michal, Mašek René, Pašek Michal, Petráček Michal, Saifrt František, Svoboda Jaroslav, Svoboda Matěj, Šulc Libor, Šulc Štěpán a nově Heřman Josef a Matoušek Luboš. Do kontrolní a revizní rady jsou navrhováni Barsa Radovan, Sedláčková Edita a Protivová Martina. Předkládáme návrh k diskusi členů, kteří mohou vznášet připomínky nebo navrhnout dalšího nebo jiného člena. (ls)

PF 2020

Přejeme všem našim členům, příznivcům, kamarádům hasičům a návštěvníkům stránek krásné vánoční svátky, rodinnou pohodu, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020. Členům zásahových jednotek hlavně šťastný a bezpečný návrat na své základny! (ls). Autorem PF je J.Svoboda.