OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » SDH Velvary "DNES" » SDH Velvary DNES - rok 2020

  SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  VELVARY

Vítáme Vás na webových stránkách nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Město Velvary leží v severní části Středočeského kraje, na území bývalého okresu Kladno, v krajině, která patří svou polohou i utvářením k Podřipsku. Historie města sahá až do roku 1482, kdy obdrželo statut města. V současné době zde žije přibližně tři tisíce obyvatel ve čtyřech místních částech. Velvarský dobrovolný hasičský sbor byl založen 22.května roku 1864 velvarským občanem Karlem Krohnem a ustavující valnou hromadou. Na stránkách naleznete vše  z historie i současnosti hasičského sboru, který v roce 2019 oslavil 155. výročí svého založení.

******************************************************************************************************************

                   SDH VELVARY "DNES"  v roce 2020 - události, fotografie, články

Výbor SDH zrušil letošní 25.ročník memoriálu K.Krohna

Další očekávaná zpráva přišla z našeho sboru! Výbor SDH Velvary na svém konferenčním jednání dne 2.4.2020 rozhodl o zrušení 25.ročníku memoriálu K.Krohna - Dědkiáda 2020, který se měl konat dne 16.5.2020. Soutěž se uskuteční v řádném termínu v roce 2021. Věříme, že hasičské sbory vzhledem k současné situaci toto opatření pochopí. (ls)

Celostátní hasičské slavnosti 2020 byly přeloženy na rok 2021 !

Na sbor přišla zpráva, kterou jsme očekávali. Celostátní hasičské slavnosti Litoměřice, které se měly konat v termínu 12.-13.června t.r. byly zrušeny respektive přeloženy na nový termín 11.-12.června 2021. Rozhodnutí pořadatelů nebylo jednoduché, ale v současné době asi jedině správné. V příštím roce si snad slavností více užijeme. Naposledy byly slavnosti odloženy o rok v roce 2013 z důvodu povodní na litoměřicku a okolí. (ls)

Opatření vedení Sdružení hasičů ČMS k současné situaci v ČR

Zveřejňujeme Opatření vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z 29.3.2020 k současné situaci v ČR, jeho platnost je od 1.4.2020. Mimo jiné ruší postupové soutěže a další akce plánované v rámci SH ČMS. Jeho znění naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/. (ls)

Vláda prodloužila nouzový stav do 11.dubna 2020

Vláda ČR prodloužila nouzový stav na území České republiky na dobu 30 dnů od vyhlášení, to znamená do 11.dubna 2020 do 6.00 hodin. Platí vyhlášená opatření, zejména zákaz volného pohybu osob, omezený pohyb na veřejně dostupných místech, omezení kontaktů s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, skupiny maximálně dvou osob a dodržování odstupu mezi osobami nejméně dva metry. Naši členové stále dodržují stanovená opatření v hasičské zbrojnici a pravidla a postupy HZS Středočeského kraje k chování jednotek v operačním a organizačním řízení. Předpokládá se, že veškerá nařízení budou platit i přes velikonoční svátky. (ls)

Ve Velvarech se natáčela část Středočeského magazínu o dobrovolných hasičích

Metropolitní televize Praha TV vysílá pravidelně Středočeský magazín o životě ve Středočeském kraji. Dne 26.března t.r. byla obsahem historie i současnost dobrovolných hasičských sborů. Úvodní část pořadu se natáčela u nás ve Velvarech. Pořad ke stažení naleznete zde: https://prahatv.eu/porady/stredocesky-magazin/stredocesky-magazin-26-03-2020-07-44. (ls)

Mimořádná opatření ke koronaviru byla prodloužena

Vláda ČR na svém zasedání 23.března prodloužila mimořádná opatření proti šíření koronaviru minimálně do 1.dubna 2020 do 6 hodin ráno. Stále tedy platí omezení volného pohybu a pobytu osob včetně dalších mimořádných opatření. Pro členy našeho sboru platí stále zákaz vstupu a scházení v hasičské zbrojnici. Vyjímky stanovuje velitel jednotky s cílem zajistit kontrolu techniky a její akceschopnost. Děkujeme členům, že zákaz dodržují. (ls)

Karel Krohn by se divil co R.A.Smékal vidí...

Žijeme nyní v době, kterou jsme si ani ve snu nepředstavovali. Náš zakladatel Karel Krohn by se divil, co vidí R.A. Smékal  prostřednictvím  své  vystavené koňské  stříkačky v chodbě velvarské radnice. Chodba se přeměnila ve výdejní a skladové místo ochranných pomůcek proti nákaze koronavirem, které zajišťuje město Velvary. Denně  aktualizovaný  přehled  současných  opatření  ve městě  a letáky s důležitými informacemi naleznete na https://www.velvary.cz/mesto/aktuality/nouzovy-stav-opatreni-ve-velvarech-1722cs.html. Členové naší jednotky se zatím nezapojují do dobrovolnické činnosti, ale plně se připravují na případný výjezd a zásah. Také s napětím sledují činnost ostatních hasičských jednotek v této době a přejí jim všechno dobré! (ls)

Preventivní opatření velitele JSDH a starosty spolku

Na základě současné situace v nouzovém stavu státu a po jednání krizového štábu města je prvořadým naším úkolem udržet akceschopnost jednotky. Za tím účelem se dnem 16.3. zakazuje vstup a scházení členů na hasičské zbrojnici, samozřejmě mimo zajišťění případného výjezdu. Na zbrojnici se bude provádět pouze vizuální kontrola techniky jedním stanoveným členem, kterého určí velitel jednotky. Děkujeme členům za pochopení, spojení se členy zůstává beze změny. Velitel a starosta sboru. (ls)

Informace pro členy jednotky a SDH - situace v nouzovém stavu

V pátek 13.března jednal krizový štáb našeho města v souvislosti s řešením situace kolem koronaviru. Na základě jednání se starostou města byla stanovena následující opatření:

Oddíl Mladých hasičů do odvolání se nebude scházet na svých schůzkách. Sběr elektroodpadu a železa 18.dubna bude přesunut na pozdější dobu. O soutěži Dědkiáda dne 16.5. se rozhodne v průběhu měsíce dubna, zatím beze změn. Jednotka SDH nebude do odvolání provádět školení a výcvik. Školení v otvírání prostor dne 28.3. se ruší, stejně jako odpolední interní školení jednotky a členů sboru.

Na hasičské zbrojnici dodržujte zvýšená hygienická pravidla. Sociální zařízení byla dovybavena hygienickými prostředky, stejně jako výjezdová vozidla. Dezinfekční gely budou dodány dodatečně. Ve městě není zatím evidován žádný případ nakažení koronavirem. Proto není potřeba podléhat panice a fámám. Věříme, že členové sboru situaci pochopí a pravidla budou dodržovat. Starosta a velitel sboru. (ls)

Mladí hasiči opravovali překážky na požární sport

Jarních prázdnin využili členové oddílu MH a dorostenci k opravě překážek na požární sport. Zahájení sportovní sezóny se blíží a trénovat se musí. Bariéru a další překážky bylo nutné opravit. Členové rovněž pracovali na našem cvičišti v areálu Malovarského rybníku, kde upravovali povrch a vybírali kameny po provedených vrtech. (ls)

Proběhl praktický výcvik pilařů výjezdové jednotky

V neděli 8.března proběhl praktický výcvik pilařů naší výjezdové jednotky pod vedením velitele Michala Ledvinky a Radka Maška. Po dohodě s městem byly pokáceny suché břízy v parčíku u parkoviště a.s. Comax v našem městě, kde v nedávné době padly stromy na parkující vozidla. Další člen jednotky Luboš Matoušek úspěšně ukončil kurz dýchací techniky v Příbrami a může používat dýchací přístroje u zásahů. (ls)

Nový sportovní přívěs byl dokončen

Členové sboru při dopravě materiálu na sportovní soutěže doposud využívali tradiční hasičský přívěs PPS 12, který však muselo táhnout nákladní vozidlo nebo dříve DA 12, které sbor již nevlastní. Navíc přívěs neměl registrační značku a jeho používání v silničním provozu bylo problematické. V loňském roce bylo rozhodnuto zakoupit jednoosý podvozek výrobce VEZEKO s.r.o Velké Meziříčí a osadit ho nově upravenou skříňovou nástavbou zrušeného přívěsu PPS 12. Vlastní práce prováděli členové sboru svépomocí zdarma. Většinu prácí provedl Milan Vobořil a poděkování patří i Josefu Heřmanovi, který umožnil provádění prací v jeho zámečnické dílně. Dokončovací práce "na míru" byly prováděny již na hasičské zbrojnici. Nový sportovní přívěs je brzděný, má svůj technický průkaz, RZ a je zákonně pojištěn. Závěs je konstruován na "kouli" a lze jej táhnout za vozidlem DA Fiat Ducato i za osobním vozidlem Škoda Octavie. Bude využíván zejména oddílem mladých hasičů i sportovním družstvem SDH. Na úpravu přívěsu přispělo Město Velvary z programové dotace města na rok 2019. Více zde: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/sportovni-prives-vezeko-typ-r2b1x/ (ls)

Členové sboru ukončili stavební  práce v areálu rybníku

Sbor se dohodl s městem Velvary, že provede stavební úpravy na objektu bývalých WC v areálu Malovarského rybníku pro potřeby správce areálu, který se sem přestěhuje. Za to město uvolní dřevěnou stavbu tzv. "Áčka", která bude k dispozici pro činnost oddílu MH i hasičského sboru. Členové sboru pod vedením L.Matouška tyto stavební práce provedli a nyní již dokončili vymalováním vnitřních prostor. Součástí úprav bylo i položení přívodního kabelu elektrické sítě, odbornou instalaci provede elektrikář. Děkujeme členům, kteří se na pracech podíleli za jejich iniciativu. Sbor využívá areál rybníku pro svou činnost, letos by zde měl proběhnout jubilejní 25.ročník naší hasičské soutěže Memoriál K. Krohna - Dědkiáda 2020. (ls)

Požár kompostéru a okrasných křovin - zásah č.6

Zásahová jednotka sboru vyjela ve čtvrtek 27.února v 03.13 hodin k požáru kompostéru a okrasných dřevin do ulice Tyršovy ve Velvarech. Technika u zásahu CAS 20 (1+4) a CAS 32(1+2), na místě jednotky HZS stanice Slaný, Kralupy nad/Vlt. a Policie ČR. Pravděpodobnou příčinou požáru bylo vysypání žhavého popelu do kompostéru, od kterého se požár rozšířil na sousední pozemek. Foto F.Saifrt (ls)

Rozloučení s naším členem Antonínem Mášou

Ve středu 26.února se členové sboru rozloučili se svým dlouholetým členem Antonínem Mášou, který zemřel 10.února t.r. ve věku 88 let (o jeho členství ve sboru níže v jiném článku). Uložení ostatků na velvarském hřbitovu se zúčastnila rodina, známí a velvarští hasiči. (ls)

Fotografie zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/rozlouceni-s-a-masou-dne-26-2-2020/

Tradiční hasičský ples sboru navštívilo letos méně návštěvníků

V sobotu 22.února uspořádal náš sbor tradiční "hasičský ples" v kulturním zařízení na Uhách. Vlivem okolních probíhajících akcí dorazilo letos kolem 160 návštěvníků, což je méně než v minulých letech. Přesto jsme slyšeli slova chvály na organizaci, průběh i bohatou tombolu, kde bylo přes 400 cen. Za příspěvky děkujeme, stejně jako za zakoupení lístků našimi občany při osobním zvaní. Novinkou byla také hudba! Po mnoha letech, kdy hrála skupina Druhej dotek, jsme vyzkoušeli kapelu Akce Band, která nám hrála na loňských oslavách sboru. Hudba se líbila, vytvořila komornější a hlavně méně hlasité prostředí, které mnoha návštěvníkům vyhovovalo. Děkujeme našim členům pod vedením J.Svobody za zvaní, přípravu a průběh plesu. Ekonomický výnos z této kulturní akce nám každoročně přináší potřebné finanční prostředky pro naši činnost! Poděkování patří i V.Vinšovi ze Sazené za zajištění dopravy návštěvníků autobusem. (ls) Fotografie z plesu zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-22-2-2020-na-uhach/

Členové sboru drželi pohotovost po dobu vichřice Sabine

Vichřice Sabine, která v minulých dnech přešla přes naši republiku, nenapáchala v našem městě žádné větší škody. Pouze v místní části Ješín se v pondělí 10.2. po poledni rozlomil větší smrk a jeho silná část spadla na kolnu u rodinného domku čp.46. Část stromu likvidovala naše jednotka s CAS 20 T815 S2R (1+5) - výjezd č.5, druhá část stromu bude pokácena odbornou firmou v nejbližších dnech. Technická četa města likvidovala dále mnoho spadlých suchých větví a narovnávala ohlé dopravní značky. Členové sboru drželi ve dnech 9.-10.února pohotovost pro případ potřeby na hasičské zbrojnici. Foto M.Petráček (ls)

Ve věku 88 let zemřel člen našeho sboru Antonín Máša

S hlubokou lítostí sdělujeme našim členům, kamarádům a známým, že v pondělí 10.února zemřel druhý nejstarší člen našeho sboru Antonín Máša a to ve věku 88 let. Narodil se v roce 1932 a do sboru vstoupil v roce 1948 ve svých 16 letech. Byl aktivním členem sboru, členem výjezdové jednotky, zúčastňoval se řady akcí a hasičských soutěží. Dlouhá léta byl organizačním a kulturním referentem a členem výboru SDH. Za svou práci obdržel řadu hasičských ocenění, v roce 1994 nejvyšší ocenění titul "Zasloužilý hasič". V poslední době ze zdravotních důvodů bydlel v Domově ve Velvarech a stále se zajímal o činnost hasičského sboru. Toníku, odpočívej v pokoji a Čest tvé památce! (ls)

Mladí hasiči na štafetě dvojic v Unhošti

Členové oddílu MH se zúčastnili v sobotu 8.února soutěže ve štafetě dvojic ve sportovní hale v Unhošti. Soutěž pod názvem "Braškovská štafeta" pořádal Sbor dobrovolných hasičů Braškov. Naše družstvo obsadilo v kategorii "mladší žáci" 7.místo z deseti družstev. (ls)

Členové sboru pokračují v úpravách bývalých WC na rybníku

Členové sboru pokračují ve stavebních úpravách objektu bývalých WC v areálu Malovarského rybníku. Zde by mělo vzniknout zázemí pro správce rybníku a objekt "Áčka" bychom měli převzít pro potřeby oddílu MH. Nejprve byl položen nový elektrický kabel a vybourány stávající příčky. Následovalo dozdění obvodových zdí a osazení nových kovových dveří dostatečné šířky. Po začištění omítek předáme objekt městu, které hradí materiál úprav, práce provádí naši členové zdarma. (ls)

Děti z mateřské školy Černuc na hasičské zbrojnici

Ve středu 29.ledna navštívilo asi 22 dětí z mateřské školy Černuc se svými učitelkami naší hasičskou zbrojnici. Škola se přihlásila do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí v kategorii do 5 let a tak děti přijely čerpat náměty ke kresbám. Ukázky z činnosti a vyprávění našich hasičů se jim líbilo o čemž svědčí i poděkování ředitelky školy. (ls) Foto M.Petráček

Jednala výroční valná hromada sboru

V sobotu 25.ledna se sešla valná hromada sboru na svém výročním jednání, na kterém hodnotila období roku 2019. Přivítali jsme mezi sebou starostu města Velvar Radima Woláka, starostu OSH Kladno Martina Zusku, zástupce HZS Středočeského kraje npor. Petra Vejražku, šéfredaktora Hasičského čtení Josefa Pepu Nitru a zástupce sborů z Kozince, Brandýska a Hřebče. V průběhu schůze bylo oceněno 7 členů stužkami "Za věrnost" a sbor poděkoval dlouholetému členu výboru Mílovi Maršálkovi za jeho práci. Sbor také volil nové funkcionáře do výboru SDH na léta 2020-2024. Staronovým starostou sboru byl zvolen František Saifrt, jeho náměstkem Jaroslav Svoboda a velitelem Michal Ledvinka. Ke změnám nedošlo ani ve složení Kontrolní a revizní rady, předsedou byl opět zvolen Radovan Barsa. Sbor rovněž přijal zdravici jednání 6.sjezdu Sdružení hasičů ČMS, který bude jednat v červenci t.r. v Brně a zdravice nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru bude součástí předsjezdových materiálů (https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/?p=1). Podle přijatého plánu akcí čeká členy sboru v roce 2020 mnoho úkolů. Zejména organizace a průběh jubilejního 25.ročníku soutěže "Dědkiáda", účast na VIII.ročníku Hasičských slavností v Litoměřicích a na 2.ročníku setkání hasičů pod Řípem. Tak ať se práce v novém roce daří! Fotografie naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/vyrocni-valna-hromada-25-1-2020/. Usnesení valné hromady zde: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/(ls)

Výcvik v protiplynovém polygonu společnosti Synthos Kralupy n/Vlt.

Devět členů naší výjezdové jednotky se v sobotu 25.ledna zúčastnilo plánovaného výcviku v protiplynovém polygonu společnosti Synthos Kralupy n/Vlt. Je to povinný výcvik pro nositele dýchací techniky a všichni zúčastnění v hodnocení obstáli. (ls)

Pozvání na výroční valnou hromadu dne 25.ledna

Zveme všechny naše členy a příznivce na jednání výroční valné hromady SDH, která se koná v sobotu 25.ledna 2020 od 17.30 hodin na hasičské zbrojnici. Pozvánku ke stažení najdete na: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/ (ls)

Začaly práce na Malovarském rybníku

Sbor využil nabídku starosty a městské rady na využití budovy "Áčka" v areálu Malovarského rybníku pro potřeby oddílu mladých hasičů. Oddíl zde bude mít zázemí a vybavení potřebné pro tréninky na hasičské soutěže. Na samotném "Áčku" ještě po předání do užívání postupně provedeme drobné svépomocné práce spojené s údržbou. Zároveň členové sboru přislíbili pomoc se stavebními úpravami bývalých toalet, kde bude mít zázemí správce rybníka. Tyto úpravy začaly již nyní bouracími pracemi uvnitř objektu, zároveň byl položen nový elektrický kabel. Výkopové práce se svojí technikou nám sponzorským způsobem provedl Pavel Hudeček. Na úpravě objektu nyní pracují Vašek Holý, Luboš Matoušek, Josef Heřman a Pavel Staněk. Věříme, že se vše stihne co nejdříve, neboť na jaře nás čekají další sborové akce a úkoly. F.Saifrt

Co nás čeká v roce 2020 ?

V měsíci lednu se sejde valná hromada členů, která zvolí nové vedení a výbor sboru na období 2020-2024. Celoročním úkolem spolku je zajišťování sběrného místa pro město a to sběr elektrospotřebičů a železného šrotu. S tím souvisí každoročně provést dva sběry šrotu po městě. Osvědčené první pracovní čtvrtky v měsíci slouží k pracem na hasičské zbrojnici včetně konání výborových schůzí SDH. Z jednotlivých akcí jsou známé termíny hasičského plesu (22.února), jubilejního 25.ročníku soutěže Dědkiáda (16.května), celostátních hasičských slavností v Litoměřicích (12.-13.června) a 2.setkání hasičů pod Řípem (24.října). Oddíl mladých hasičů chystá pravidelné schůzky a akce, vrcholem bude okresní kolo hry Plamen (22.-24.května). Uvažuje se také o týdením soustředění oddílu v průběhu prázdnin. Soutěžní družstvo čeká okresní kolo soutěže, popřípadě účast na jiných vybraných soutěžích. Výjezdová jednotka má svůj plán školení a výcviku, naopak ostré zásahy nelze dopředu odhadnout. Zamýšlíme se nad další etapou rekonstrukce HZ (topení nebo elektroinstalace ?), rádi bychom dokončili úpravu sportovního přívěsu, opravu motoru vozidla Praga RN a další drobné stavební úpravy v HZ. Nevíme také, kdo nás pozve na oslavy založení sboru, jsme připraveni pomáhat i městu s různými pracemi (asistence, čištění kanalizace, dovozy materiálu apod.). Rádi bychom také v areálu rybníku upravili dřevěnou budovu "Áčka" pro využívání oddílem MH. K tomu je však nutný zájem i ze strany města. Práce v roce 2020 bude dosti, ale to je úděl dobrovolných hasičů, kteří jsou zvyklí přiložit ruce k dílu a vše si udělat! Kalendářní přehled akcí naleznete na: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/plan-akci-na-rok-2019-709/ a bude průběžně doplňován.(ls)

Úprava rubrik webových stránek

S novým rokem došlo k úpravě a přesunu stránek našeho webu. Události a kalendář akcí za rok 2019 naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/rubrika/cinnost-2010-2012/.

Asistence při novoročním ohňostroji

Jako každoročně začínáme kalendářní rok asistencí při novoročním ohňostroji na našem náměstí. Také ten letošní se povedl, asistence byla zajištěna a ještě se zkontrolovala technika. Jednotka po dobu vánočních svátků a nového roku neměla žádný výjezd! (ls)

Příprava volební valné hromady v lednu 2020

Výbor SDH se na svém jednání dne 9.12. zabýval mj. přípravou valné hromady, která by se měla sejít v sobotu 25.ledna 2020. Jedná se o volební valnou hromadu, která zvolí nový výbor a kontrolní a revizní radu na období 2020-2024. Ze současného výboru nejsou již navrhováni: Miloslav Maršálek, Milan Vobořil a Pavel Staněk. Uvádíme navrhované členy nového čtrnáctičlenného výboru sboru v abecedním pořadí: Holý Václav, Kapitán Lukáš, Krupka Aleš, Ledvinka Michal, Mašek René, Pašek Michal, Petráček Michal, Saifrt František, Svoboda Jaroslav, Svoboda Matěj, Šulc Libor, Šulc Štěpán a nově Heřman Josef a Matoušek Luboš. Do kontrolní a revizní rady jsou navrhováni Barsa Radovan, Sedláčková Edita a Protivová Martina. Předkládáme návrh k diskusi členů, kteří mohou vznášet připomínky nebo navrhnout dalšího nebo jiného člena. (ls)

PF 2020

Přejeme všem našim členům, příznivcům, kamarádům hasičům a návštěvníkům stránek krásné vánoční svátky, rodinnou pohodu, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020. Členům zásahových jednotek hlavně šťastný a bezpečný návrat na své základny! (ls). Autorem PF je J.Svoboda.