Úvodní stránka » TRADICE » 160. výročí - rok 2024

                                  160. výročí založení sboru oslavíme v sobotu 18.5.2024 !

Na této stránce najdete postupně informace k uvedenému výročí, jehož příprava započala v měsíci červnu 2023! U sboru byla ustanovena pracovní skupina, která bude výročí založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru připravovat. Složení: Saifrt F., Ledvinka M., Šulc L., Svoboda J., Holý V., Holý P., Wolák R. (starosta města), Nitra J. (externí spolupracovník).

Jednání skupiny 29.6.2023

- o termínu oslav byl informován starosta města Velvar a vedení SHČMS

- je stanoven pracovní program oslav (zatím nezveřejňujeme)

- budou připraveny žádosti o granty a podporu oslav

- mediálním partnerem bude server: Hasičovo.cz

- sbor objednal publikaci "Hasičské tradice", autorem je J.Nitra, publikace je vydávána ke 160 letům organizování českého dobrovolného hasičstva 

- odeslán zvací dopis řediteli HZS Středočeského kraje se žádostí o spolupráci

- sbor vybírá vhodné propagační předměty zaměřené k oslavám sboru

- vedení sboru připraví předběžný návrh na ocenění členů sboru u příležitosti oslav

Jednání skupiny 25.9.2023

- bude připraven návrh skládačky SDH s fotografickou přílohou místo almanachu, který nebude vydán

- starosta města informoval hejtmanku kraje o výročí velvarského sboru

- za SHČMS byl pověřen stykem s SDH Velvary pan Václav Liška

- P.Holý začíná pracovat na seznamu vystavované techniky, aby včas bylo odesláno pozvání

- uvažuje se o vydání nového poštovního pohledu s technikou sboru

- řešila se možnost zapůjčení tribuny a její ozvučení

- nabízí se možnost vystoupení hudebního tělesa ZUŠ Velvary

- řeší se občerstvení osob na náměstí, pivní stan a služby s tím spojené

- počítá se s večerní taneční zábavou od 20 hodin na sále nové Záložny

- tradičním problémem bude sehnání a zapůjčení tažných koní ke koňské stříkačce