SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELVARY, spolek, se sídlem Karla Krohna 270, 273 24 VELVARY,  (nositel svazového vyznamenání "Za Zásluhy" z roku 1979 a čestného praporu SHČMS z roku 1994),    

zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 30790 - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=828328&typ=PLATNY

IČ: 00874043

Registrační číslo SDH u Sdružení hasičů ČMS:  213001

Pobočný spolek není plátcem DPH.  Bankovní spojení: ČS,a.s., - číslo účtu 387496329/0800.

Výpis z živnostenského rejstříku - https://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=00874043&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&PODLE=subjekt&IDICO=a8b4942205ba3487f0ef&HISTORIE=0

Pobočný spolek je právnickou osobou, která není zřízena za účelem podnikání. Hospodářskou nebo jinou podnikatelskou  činnost vykonává v souladu se stanovami hlavního spolku jako vedlejší a jen pro podporu vlastní spolkové činnosti.      

Kontakty na SDH:  tel. 315 761 291, 723 618 685, e-mail hasici.velvary@seznam.cz

Funkcionáři sboru - spolku

starosta sboru - Ing.František Saifrt - tel. 723 618 685, fsaifrt@centrum.cz

velitel jednotky SDH  - Michal Ledvinka - tel. 728 051 887,  ledvinkamichal@seznam.cz

hospodář sboru a správce webu - Libor Šulc - tel. 724 089 305, hasici.velvary@seznam.cz

Ostatní údaje

Sbor byl založen 22.května 1864 jako nejstarší český dobrovolný hasičský sbor (potvrzeno dekretem SHČMS).

Členská základna 2017:  70 řádných členů, 13 mladých hasičů a řada přispívajících členů

Hasičská zbrojnice :   Objekt ve vlastnictví města Velvary - rok původní výstavby 1953, spolek ji užívá na základě souhlasu vlastníka a platné nájemní smlouvy.

Výjezdová jednotka města:  ev.číslo 213 169, kategorie JPO III/2, počet členů 28.

Sbor je členem pléna místního partnerství v rámci o.p.s. Přemyslovské střední Čechy a zakládajícím členem tohoto sdružení.

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.

Nabídka městského muzea

Sbor obdržel nabídku městského muzea Velvary na dlouhodobé umístění předmětů o historii sboru ve vstupní chodbě muzea. Nabídka bude využita, předměty k umístění se připravují.

Přejeme všem našim členům a příznivcům

hezké prožití letní dovolené, krásné počasí a mnoho zážitků. Dětem z oddílu MH krásné prázdniny !

Starosta a velitel sboru

děkují všem členům sboru, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 22.ročníku Dědkiády a členům delegace sboru na VII. Hasičských slavnostech v Litoměřicích.

Malý přemyslovský měšec zacinkal

Sboru byl schválen grant z Malého přemyslovského měšce na rok 2017. Na zajištění letošní Dědkiády jsme obdrželi částku 3.200 Kč na zajištění cen a propagace, žádost byla podána na částku 4.000 Kč.

Sbor obdržel grant města

Zastupitelstvo města schválilo dne 8.března t.r. rozdělení grantů na rok 2017 spolkům a sdružením ve městě. Náš sbor obdržel grant ve výši 34.500 Kč na zajištění Dědkiády a účasti naší delegace na celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. Vyúčtovat celou akci musíme do konce kalendářního roku.