Úvodní stránka » Údaje a kontakty

SH ČMS - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELVARY, pobočný spolek, se sídlem Karla Krohna 270, 273 24 VELVARY, (nositel svazového vyznamenání "Za Zásluhy" z roku 1979, čestného praporu SH ČMS z roku 1994 a dalších udělených ocenění). 

Zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 30790.

IČ: 00874043

Registrační číslo SDH u Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska:  213001

Pobočný spolek není plátcem DPH. Bankovní spojení: ČS,a.s.,číslo účtu 387496329/0800.

Spolek vlastní Živnostenské oprávnění 1-3 - vydal MěÚ Slaný dne 13.2.2015.

Pobočný spolek je právní osobností, která není zřízena za účelem podnikání. Hospodářskou nebo jinou podnikatelskou činnost vykonává v souladu se stanovami hlavního spolku jako vedlejší výdělečnou činnost a jen pro podporu vlastní spolkové činnosti.   

Kontakty na SDH:  tel. 315 761 291, 723 618 685, e-mail: hasici.velvary@seznam.cz

Funkcionáři sboru - spolku

starosta sboru - Ing.František Saifrt - tel. 723 618 685, fsaifrt@centrum.cz

1-01-100_4747.JPG

velitel jednotky SDH  - René Mašek - tel. 723 230 470, rene.masek@seznam.cz

hospodář sboru a správce webu - Libor Šulc - tel. 724 089 305, hasici.velvary@seznam.cz

Ostatní údaje

Sbor byl založen 22.května 1864 jako nejstarší český dobrovolný hasičský sbor (potvrzeno dekretem SH ČMS z r.2014).

Členská základna v roce 2024: 32 mladých hasičů, 81 řádných dospělých členů, celkem 113 členů a řada přispívajících členů.

Objekt Hasičské zbrojnice je ve vlastnictví města Velvary, rok původní výstavby 1953. Spolek užívá budovu na základě souhlasu vlastníka a platné nájemní smlouvy.

Výjezdová jednotka SDH zřízená městem:  ev.číslo 213 169, kategorie JPO III/2, počet pro rok 2024 činí 29 hasičů. Jednotka není předurčena k plnění zvláštních úkolů.

Sbor je členem pléna místního partnerství v rámci o.p.s. Přemyslovské střední Čechy se sídlem ve Slaném a od roku 2004 je jedním ze zakládajících členů tohoto sdružení.

Sbor je zapsaným drobným akcionářem Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

Sbor se od ledna 2020 považuje za člena obnovené Podřipské hasičské župy, což je volné uskupení hasičských sborů, setkávajících se u hory Říp.