SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELVARY, spolek, se sídlem Karla Krohna 270, 273 24 VELVARY,  (nositel svazového vyznamenání "Za Zásluhy" z roku 1979 a čestného praporu SHČMS z roku 1994),    

zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 30790 - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=828328&typ=PLATNY

IČ: 00874043

Registrační číslo SDH u Sdružení hasičů ČMS:  213001

Pobočný spolek není plátcem DPH.  Bankovní spojení: ČS,a.s., - číslo účtu 387496329/0800.

Výpis z živnostenského rejstříku - http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=00874043&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&PODLE=subjekt&IDICO=046d94fb89a3477f3a2d&HISTORIE=0

Pobočný spolek je právnickou osobou, která není zřízena za účelem podnikání. Hospodářskou nebo jinou podnikatelskou  činnost vykonává v souladu se stanovami hlavního spolku jako vedlejší a jen pro podporu vlastní spolkové činnosti.      

Kontakty na SDH:  tel. 315 761 291, 723 618 685, e-mail hasici.velvary@seznam.cz

Funkcionáři sboru - spolku

starosta sboru - Ing.František Saifrt - tel. 723 618 685, fsaifrt@centrum.cz

velitel jednotky SDH  - Michal Ledvinka - tel. 728 051 887,  ledvinkamichal@seznam.cz

hospodář sboru a správce webu - Libor Šulc - tel. 724 089 305, hasici.velvary@seznam.cz

Ostatní údaje

Sbor byl založen 22.května 1864 jako nejstarší český dobrovolný hasičský sbor (potvrzeno dekretem SHČMS).

Členská základna 2017:  70 řádných členů, 13 mladých hasičů a řada přispívajících členů

Hasičská zbrojnice :   Objekt ve vlastnictví města Velvary - rok původní výstavby 1953, spolek ji užívá na základě souhlasu vlastníka a platné nájemní smlouvy.

Výjezdová jednotka města:  ev.číslo 213 169, kategorie JPO III/2, počet členů 28.

Sbor je členem pléna místního partnerství v rámci o.p.s. Přemyslovské střední Čechy a zakládajícím členem tohoto sdružení.

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru


Městská rada schválila 4. září upravenou úrazovou pojistku členů JSDH

a to na základě nabídky HVP, a.s., která nově nabízí členům jednotek SDH pojistné plnění "za finanční škodu" a "náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojšťovnou ve prospěch člena JSDH". Jedná se o další pomoc města v zabezpečení dobrovolné činnosti členů v jednotce SDH.

Vedení sboru jednalo se starostou města R.Wolákem

o podrobnostech s předáním nového vozidla CAS 20 od THT Polička, s.r.o, které bude městu předáno koncem měsíce října t.r. Cílem bylo zkoordinovat události tohoto období (sběry odpadů po městě, volby do poslanecké sněmovny, podzimní prázdniny) a připravit termín a podmínky ke slavnostnímu předání.

Na výborové schůzi dne 7.9.

požádal náš člen Michal Petráček o uvolnění z funkce vedoucího mládeže našeho sboru z osobních důvodů. Děkujeme mu touto cestou za dlouholetou odvedenou práci. Členem výboru a výjezdové jednotky samozřejmě dále zůstává.

Pozvání na soutěže v měsíci září

Na sbor docházejí pozvání na různé soutěže a akce v průběhu měsíce září. Vzhledem k finišujícím přípravám na dodání nové CAS pro JSDH jsou vesměs s díky odmítány.

Asistence jednotky SDH na fotbalovém utkání

Na žádost fotbalového oddílu FC Slovan Velvary a města Velvary provedla jednotka SDH asistenční službu při rizikovém fotbalovém utkání dne 8.srpna s FK Hradec Králové. Při zápasu ani po něm k žádnému incidentu nedošlo.

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.