Úvodní stránka » TRADICE » Celostátní hasičské slavnosti Litoměřice - od roku 1998

                            Hasičské slavnosti – okázalé setkávání hasičů a historické techniky

                AKTUÁLNĚ: IX.ročník slavností proběhne ve dnech 6. a 7. června 2025 !!

8.ročník Hasičských slavnost 10-11.6.2022 - Litoměřice

Účastnilo se přes 200 hasičských sborů z celé republiky, vystaveno bylo 216 ks nejrůznější hasičské techniky od historické po moderní.

Sbor obdržel čestnou stuhu na svůj prapor, zúčastnil se sobotního slavnostního nástupu a průvodu s praporem a 2 ks techniky.

Fotografie ze slavností zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicske-slavnosti-2022-litomerice/?p=1,2

Článek Kladenského deníku k naší účasti: https://kladensky.denik.cz/ctenar-reporter/na-celostatnich-hasicskych-slavnostech-v-litomericich-nechybel-velvarsky-sbor-20.html

                       1-IMG-20220611-WA0017.jpg

Hasičské slavnosti Litoměřice – celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické hasičské techniky je akce pořádaná jedenkrát za tři roky. Jedná se o jedinečné setkání hasičů z celé České republiky s vlastní historickou technikou. Slavnosti sestávají z výstavy historické a moderní hasičské techniky na výstavišti, slavnostního nástupu a průvodu hasičů se svými prapory a celodenního kulturního programu s mnoha doprovodnými akcemi. Akce je podporována Ministerstvem vnitra České republiky, Generálním ředitelstvím HZS ČR a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. První ročník slavností se konal v roce 1998.

Banner HS 2022.jpg

VIII. Hasičské slavnosti Litoměřice 2020 - ODLOŽENY z důvodu nouzového stavu v zemi. Nový termín : 11-12.června 2021 (také dloženo na rok 2022).                             

VII. Hasičské slavnosti Litoměřice - rok 2017

Členové našeho hasičského sboru se ve dnech 9.-10.června zúčastnili VII. celostátních hasičských slavností v Litoměřicích. Setkání na výstavišti Zahrada Čech se zúčastnilo kolem 250 dobrovolných hasičských sborů, které přivezly kolem 120 praporů, vystaveno bylo více jak 300 ks hasičské techniky a slavnosti navštívilo více jak 27 tis. návštěvníků. Druhý den slavností se konal slavnostní nástup účastníků na litoměřickém náměstí, průvod praporů a historické i moderní techniky.

Náš sbor se zúčastnil všech dosavadních ročníků slavností a navazuje zde pravidelně řadu přátelství. Máme zde pravidelnou expozici, která byla hojně navštívena. Slavnosti byly ukončeny hasičskou hudební fontánou a ohňostrojem. Další slavnosti se budou konat v roce 2020. 

Na přípravu, průběh a pobyt delegace obdržel sbor grant z programové dotace města na rok 2017. Město poskytlo i svůj propagační materiál, děkujeme. (ls)

Níže členové sboru v roce 2017, Fotografie na : https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/vii-hasicske-slavnosti-litomerice-9-10-6-2017/

 

Naše účast v Litoměřicích - rok 2014

Fotografie z akce zde : https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicske-slavnosti-2014-litomerice-namesti-pruvod/

                                   https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicske-slavnosti-2014-litomerice-nase-expozice/

Přes 250 hasičských sborů se ve dnech 6.-7.6. zúčastnilo VI.hasičských slavností v Litoměřicích včetně výstavy historické hasičské techniky. Zážitků si přivážíme mnoho. Sbor obdržel řadu ocenění u příležitosti 150.výročí založení, mj. 4 stuhy na sborový prapor! Nejcenější od ministra vnitra ČR Milana Chovance, dále od starosty města Litoměřic Ladislava Chlupáče, předsedy Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic Jindřicha Hejduka a starosty Sdružení hasičů ČMS Karla Richtera.

Naší expozici v pavilonu "H" výstaviště navštívilo mnoho hostů a návštěvníků slavností, např. hejtman ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba, představitelé Policie ČR a další hosté.Všichni obdivovali píli všech dobrovolných hasičů a jejich zájem o historickou hasičskou techniku. Zdařilé slavnosti byly zakončeny hasičskou hudební fontánou a překrásným ohňostrojem. Další slavnosti se uskuteční v roce 2017 - už se těšíme! (ls)

Velvarští hasiči na celostátních hasičských slavnostech Litoměřice 2010

Fotografie z akce zde: http://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicske-slavnosti

Již V. ročník celorepublikového srazu hasičstva s výstavou historické a moderní hasičské techniky proběhl ve dnech 11. - 12. června 2010 v Litoměřicích. Tohoto ojedinělého setkání hasičů se zúčastnilo přes 200 vystavovatelů s technikou, téměř 300 sborů šlo ve slavnostním průvodu, dekorováno bylo 186 praporů a na výstaviště přišlo přes 15 000 návštěvníků.

V našem městě vznikl v roce 1864 nejstarší český dobrovolný hasičský sbor a tak jsme nemohli na tomto unikátním setkání chybět. V pavilonu H výstaviště vznikla expozice, kde jsme vystavovali koněspřežnou stříkačku R. A. Smékal z roku 1904, károvou stříkačku z roku 1868 a dále trakařovou a berlovou stříkačku. Z mobilní techniky jsme předvedli dopravní vozidlo Praga RN z roku 1953, dvoukolovou stříkačku DS 16 z roku 1958 a dopravní vozidlo S 4001 z roku 1966. Z bývalého okresu Kladno se zúčastnily ještě sbory ze Zlonic a z Jarpic, setkali jsme se i se členy sboru Opava – Palhanec, se kterým udržujeme přátelské styky.

Slavnostní chvílí pro naši patnáctičlennou delegaci bylo předání nově vyrobeného sborového praporu firmou Velebný&Fam z Ústí nad Orlicí. Na nový prapor přispělo grantem město Velvary, náš sbor a čekáme ještě na příspěvek z Nadace pro podporu hasičského hnutí Přibyslav. Prapor je opravdu krásný a po naší generaci zůstane sboru navždy památka.

V sobotu proběhl na litoměřickém náměstí slavnostní nástup zúčastněných sborů, pozvaných hostů i průvod techniky a hasičů, který přímým přenosem přenášela televize na ČT 24. Slavnostní stuhou bylo dekorováno všech186 praporů včetně velvarského.

Naši expozici na výstavišti navštívilo mnoho hostů včetně ministra vnitra ČR pana Martina Peciny, zástupce GŘ HZS generála Svobody, starosty SHČMS pana Richtera a dalších. Přivítali jsme i mnoho velvarských občanů, kteří litoměřické výstaviště navštívili.

Večerní sobotní program probíhal na Lodním náměstí, kde jsme mimo jiné viděli hašení a záchranu osob z vrtulníku, obojživelná záchranná vozidla a další techniku. Večer byl ukončen hasičskou hudební fontánou a ohňostrojem.

Na nedělním ukončení slavností převzal náš sbor ocenění za účast a přínos dosavadním pěti ročníkům slavností a upomínkové dárky. Další celostátní hasičské slavnosti se uskuteční v roce 2013.

Libor Šulc

Propagační jízda hasičů 2010

Fotografie z akce zde: http://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/propagacnijizda

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zorganizovalo u příležitosti V. ročníku Hasičských slavností Litoměřice 2010 propagační akci - jízdu vozidel pod názvem Lány – Litoměřice 2010. Cílem jízdy byla propagace činnosti dobrovolných hasičů a upozornění veřejnosti na poslání a aktivity dobrovolných hasičů. Jednou ze zastávek bylo i naše královské město Velvary, kde byl v roce 1864 založen nejstarší český dobrovolný hasičský sbor. Jízda historických vozidel s pamětní standartou proběhla ve čtvrtek 10. června 2010. Před radnici ve Velvarech přijela v poledne kolona vozidel a k poslechu hrála hasičská hudba Vranovanka z benešovska.

Po zdravicích starostky města Velvary Jitky Linhartové a starosty SDH Velvary Františka Saifrta, připnula starostka města na standartu stuhu s nápisem Velvary. Poté starosta SHČMS pan Karel Richter slavnostně pokřtil knihu Oheň a lidé v českých zemích do roku 1895. Po předání dárků a besedě se členy SDH odjela kolona směrem na Terezín, kde jízdu čekal další program. Propagační jízda končila v sobotu 12. června na náměstí v Litoměřicích v rámci programu hasičských slavností.

Libor Šulc