Sbor zajišťuje městu "sběrné místo pro občany"

V souvislosti s novelou zákona o odpadech mají obce od 1.ledna 2015 nově povinnost třídit kovy a elektroodpad. Obce si mohou zvolit způsob třídění, který jim vyhovuje z hlediska výhodnosti, jednoduchosti a ceny.

Sbor po dohodě s městem Velvary plní od dubna 2015 úkol zajištění SBĚRNÉHO MÍSTA k odběru kovů, železného šrotu a nepotřebných elektrospotřebičů. V této činnosti pokračuje v programu RECYKLUJTE S HASIČI, kde je sbor zaregistrován u společnosti ELEKTROWIN, a.s. Podrobnosti řeší obecně závazná vyhláška města č.1/2015, schválená městským zastupitelstvem dne 11.února 2015.

Termíny odběru: každý první čtvrtek v měsíci od 17-19 hodin - hasičská zbrojnice

                              každá první sobota v měsíci od 8-10 hodin - hasičská zbrojnice

                                

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru


Děkujeme všem členům za účast a přípravu slavnostního předání nové CAS, které se vydařilo !

Starosta i velitel sboru děkují členům i za rychlý nedělní úklid všech prostor zbrojnice.