Úvodní stránka » Sběrné místo města

                                       Sbor zajišťuje městu Velvary "sběrné místo pro občany"

Město Velvary otevřelo v sobotu 19.října 2019 nové sběrné místo pro ukládání objemných odpadů a to u městské Čistírny odpadních vod v Chržínské ulici.

Sběrné místo železného šrotu a elektrospotřebičů zůstává na Hasičské zbrojnici, ul.K.Krohna 270 - viz přiložený plakátek:

                                 

V souvislosti s novelou zákona o odpadech mají obce od 1.ledna 2015 nově povinnost třídit kovy a elektroodpad. Obce si mohou zvolit způsob třídění, který jim vyhovuje z hlediska výhodnosti, jednoduchosti a ceny.

Sbor dobrovolných hasičů po dohodě s městem Velvary plní od dubna 2015 úkol zajištění SBĚRNÉHO MÍSTA k odběru kovů, železného šrotu a nepotřebných elektrospotřebičů. V této činnosti pokračuje v programu RECYKLUJTE S HASIČI, kde je sbor zaregistrován u společnosti ELEKTROWIN, a.s. Podrobnosti řeší obecně závazná vyhláška města č.1/2015, schválená městským zastupitelstvem dne 11.února 2015.

Termíny odběru: každý první čtvrtek v měsíci od 17-19 hodin - hasičská zbrojnice

                              každá první sobota v měsíci od 8-10 hodin - hasičská zbrojnice

                               Označení sběrného místa na hasičské zbrojnici

              Přenosné kontejnery na drobné elektrospotřebiče, umístěné po městě

                            Sklad elektrospotřebičů na hasičské zbrojnici