Sbor zajišťuje městu "sběrné místo pro občany"

V souvislosti s novelou zákona o odpadech mají obce od 1.ledna 2015 nově povinnost třídit kovy a elektroodpad. Obce si mohou zvolit způsob třídění, který jim vyhovuje z hlediska výhodnosti, jednoduchosti a ceny.

Sbor po dohodě s městem Velvary plní od dubna 2015 úkol zajištění SBĚRNÉHO MÍSTA k odběru kovů, železného šrotu a nepotřebných elektrospotřebičů. V této činnosti pokračuje v programu RECYKLUJTE S HASIČI, kde je sbor zaregistrován u společnosti ELEKTROWIN, a.s. Podrobnosti řeší obecně závazná vyhláška města č.1/2015, schválená městským zastupitelstvem dne 11.února 2015.

Termíny odběru: každý první čtvrtek v měsíci od 17-19 hodin - hasičská zbrojnice

                              každá první sobota v měsíci od 8-10 hodin - hasičská zbrojnice

                                

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.

Nabídka městského muzea

Sbor obdržel nabídku městského muzea Velvary na dlouhodobé umístění předmětů o historii sboru ve vstupní chodbě muzea. Nabídka bude využita, předměty k umístění se připravují.

Přejeme všem našim členům a příznivcům

hezké prožití letní dovolené, krásné počasí a mnoho zážitků. Dětem z oddílu MH krásné prázdniny !

Starosta a velitel sboru

děkují všem členům sboru, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 22.ročníku Dědkiády a členům delegace sboru na VII. Hasičských slavnostech v Litoměřicích.

Malý přemyslovský měšec zacinkal

Sboru byl schválen grant z Malého přemyslovského měšce na rok 2017. Na zajištění letošní Dědkiády jsme obdrželi částku 3.200 Kč na zajištění cen a propagace, žádost byla podána na částku 4.000 Kč.

Sbor obdržel grant města

Zastupitelstvo města schválilo dne 8.března t.r. rozdělení grantů na rok 2017 spolkům a sdružením ve městě. Náš sbor obdržel grant ve výši 34.500 Kč na zajištění Dědkiády a účasti naší delegace na celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. Vyúčtovat celou akci musíme do konce kalendářního roku.