Pravděpodobný termín 23.ročníku memoriálu K.Krohna - sobota 19.května 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              AKTUÁLNĚ - 22.ročník memoriálu K.Krohna se konal v sobotu 20.května 2017 !

             Foto na : https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/22-rocnik-memorialu-k-krohna-dedkiada-20-5-2017/

             Výsledky zde : https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze statistiky uplynulých 20ti ročníků Memoriálu K.Krohna - Dědkiády

Sbor pořádá soutěž od roku 1995. Konala se každý rok pravidelně kromě roku 2014, kdy sbor slavil 150 let svého založení. Nejvíce družstev soutěžilo v roce 1997 a 1999 - 20 družstev.

Za uplynulých 20 ročníků soutěže se zúčastnilo celkem 226 družstev, což činí 452 požárních útoků. Nejstarším závodníkem byl v roce 2010 Jaroslav Mostek z SDH Libčice - 79 let! Nejstarším družstvem v roce 2000 SDH Lhota - součet 471 let tj. průměr 67 let na člena.

Vítězové 20 ročníků :  SDH Velvary 6x, HZSP Kaučuk Kralupy 5x, SDH Úžice (ME) 5x, SDH Hrobce (LT) 3x a SDH Lhota 1x.

Rekordní čas : Rok 2013 - čas 28,76 sek - SDH Hrobce (LT)

Od roku 2007 je současně pořádána i soutěž O pohár SDH Velvary - což je obdobná soutěž, ale bez rozlišení věku soutěžících a od roku 2015 přibyla i kategorie žen. (ls)

Fotografie z roku 2016 : https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/21-rocnikmemorialu-k-krohna-dedkiada-2016/

Tradice se mají dodržovat

Pořádání hasičských soutěží sbory dobrovolných hasičů patří mezi velmi oblíbené činnosti, které přispívají k přípravě na hasičské zásahy a zároveň podporují vzájemné přátelství jejich členů a vlastní soutěživost. Propozice soutěží se většinou řídí Pravidly požárního sportu, které jsou upravovány dle místních zvyklostí.

Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech pořádá od roku 1995 svou specifickou soutěž v požárním útoku na vodu pro hasičská družstva starších pánů nad 35 let věku - DĚDKIÁDU. Od svého vzniku je mezi hasiči velmi populární a oblíbená. Vítěz získává putovní pohár a družstva hodnotné ceny. Vyhlašuje se i nejstarší závodník a nejstarší družstvo v soutěži. Součástí soutěže je doprovodný program, zejména výstava historické a současné hasičské techniky a ukázky z činnosti hasičů. Statistiku memoriálu a výsledky posledního ročníku naleznete v sekci KE STAŽENÍ.

Pořádání soutěže je doprovázeno každoročně i  doprovodným programem, zejména výstavou hasičské techniky a ukázkami z činnosti hasičů. Tento program je velmi oblíbený a zúčastňuje se ho mnoho diváků z města a okolí. (ls)

Umístění družstev SDH Velvary

rok

umístění

   

2017

2. a  3. místo    

2016

2. a 10.místo    

2015

2. a 4. místo    

2014

nekonala se z důvodu oslav sboru

 

 

2013

2. a 3. místo

   

2012

2. a 4. místo

   

2011 

3. a 5. místo 

 

 

2010 

3. 

 

 

2009 

3. a 5. 

 

 

2008

2. a 3.

 

 

2007

1. a 5.

 

 

2006

2. a 5.

 

 

2005

1. a 3.

 

 

2004

1.

 

 

2003

1.

 

 

2002

1.

 

 

2001

6.

 

 

2000

1.

 

 

1999

2. 

 

 

1998 

2.

 

 

1997

2. 

 

 

1996

4. 

 

 

1995 

2.

 

 

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.

Nabídka městského muzea

Sbor obdržel nabídku městského muzea Velvary na dlouhodobé umístění předmětů o historii sboru ve vstupní chodbě muzea. Nabídka bude využita, předměty k umístění se připravují.

Přejeme všem našim členům a příznivcům

hezké prožití letní dovolené, krásné počasí a mnoho zážitků. Dětem z oddílu MH krásné prázdniny !

Starosta a velitel sboru

děkují všem členům sboru, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 22.ročníku Dědkiády a členům delegace sboru na VII. Hasičských slavnostech v Litoměřicích.

Malý přemyslovský měšec zacinkal

Sboru byl schválen grant z Malého přemyslovského měšce na rok 2017. Na zajištění letošní Dědkiády jsme obdrželi částku 3.200 Kč na zajištění cen a propagace, žádost byla podána na částku 4.000 Kč.

Sbor obdržel grant města

Zastupitelstvo města schválilo dne 8.března t.r. rozdělení grantů na rok 2017 spolkům a sdružením ve městě. Náš sbor obdržel grant ve výši 34.500 Kč na zajištění Dědkiády a účasti naší delegace na celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. Vyúčtovat celou akci musíme do konce kalendářního roku.