Pravděpodobný termín 23.ročníku memoriálu K.Krohna - sobota 19.května 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              AKTUÁLNĚ - 22.ročník memoriálu K.Krohna se konal v sobotu 20.května 2017 !

             Foto na : https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/22-rocnik-memorialu-k-krohna-dedkiada-20-5-2017/

             Výsledky zde : https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze statistiky uplynulých 20ti ročníků Memoriálu K.Krohna - Dědkiády

Sbor pořádá soutěž od roku 1995. Konala se každý rok pravidelně kromě roku 2014, kdy sbor slavil 150 let svého založení. Nejvíce družstev soutěžilo v roce 1997 a 1999 - 20 družstev.

Za uplynulých 20 ročníků soutěže se zúčastnilo celkem 226 družstev, což činí 452 požárních útoků. Nejstarším závodníkem byl v roce 2010 Jaroslav Mostek z SDH Libčice - 79 let! Nejstarším družstvem v roce 2000 SDH Lhota - součet 471 let tj. průměr 67 let na člena.

Vítězové 20 ročníků :  SDH Velvary 6x, HZSP Kaučuk Kralupy 5x, SDH Úžice (ME) 5x, SDH Hrobce (LT) 3x a SDH Lhota 1x.

Rekordní čas : Rok 2013 - čas 28,76 sek - SDH Hrobce (LT)

Od roku 2007 je současně pořádána i soutěž O pohár SDH Velvary - což je obdobná soutěž, ale bez rozlišení věku soutěžících a od roku 2015 přibyla i kategorie žen. (ls)

Fotografie z roku 2016 : https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/21-rocnikmemorialu-k-krohna-dedkiada-2016/

Tradice se mají dodržovat

Pořádání hasičských soutěží sbory dobrovolných hasičů patří mezi velmi oblíbené činnosti, které přispívají k přípravě na hasičské zásahy a zároveň podporují vzájemné přátelství jejich členů a vlastní soutěživost. Propozice soutěží se většinou řídí Pravidly požárního sportu, které jsou upravovány dle místních zvyklostí.

Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech pořádá od roku 1995 svou specifickou soutěž v požárním útoku na vodu pro hasičská družstva starších pánů nad 35 let věku - DĚDKIÁDU. Od svého vzniku je mezi hasiči velmi populární a oblíbená. Vítěz získává putovní pohár a družstva hodnotné ceny. Vyhlašuje se i nejstarší závodník a nejstarší družstvo v soutěži. Součástí soutěže je doprovodný program, zejména výstava historické a současné hasičské techniky a ukázky z činnosti hasičů. Statistiku memoriálu a výsledky posledního ročníku naleznete v sekci KE STAŽENÍ.

Pořádání soutěže je doprovázeno každoročně i  doprovodným programem, zejména výstavou hasičské techniky a ukázkami z činnosti hasičů. Tento program je velmi oblíbený a zúčastňuje se ho mnoho diváků z města a okolí. (ls)

Umístění družstev SDH Velvary

rok

umístění

   

2017

2. a  3. místo    

2016

2. a 10.místo    

2015

2. a 4. místo    

2014

nekonala se z důvodu oslav sboru

 

 

2013

2. a 3. místo

   

2012

2. a 4. místo

   

2011 

3. a 5. místo 

 

 

2010 

3. 

 

 

2009 

3. a 5. 

 

 

2008

2. a 3.

 

 

2007

1. a 5.

 

 

2006

2. a 5.

 

 

2005

1. a 3.

 

 

2004

1.

 

 

2003

1.

 

 

2002

1.

 

 

2001

6.

 

 

2000

1.

 

 

1999

2. 

 

 

1998 

2.

 

 

1997

2. 

 

 

1996

4. 

 

 

1995 

2.

 

 

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru


Městská rada schválila 4. září upravenou úrazovou pojistku členů JSDH

a to na základě nabídky HVP, a.s., která nově nabízí členům jednotek SDH pojistné plnění "za finanční škodu" a "náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojšťovnou ve prospěch člena JSDH". Jedná se o další pomoc města v zabezpečení dobrovolné činnosti členů v jednotce SDH.

Vedení sboru jednalo se starostou města R.Wolákem

o podrobnostech s předáním nového vozidla CAS 20 od THT Polička, s.r.o, které bude městu předáno koncem měsíce října t.r. Cílem bylo zkoordinovat události tohoto období (sběry odpadů po městě, volby do poslanecké sněmovny, podzimní prázdniny) a připravit termín a podmínky ke slavnostnímu předání.

Na výborové schůzi dne 7.9.

požádal náš člen Michal Petráček o uvolnění z funkce vedoucího mládeže našeho sboru z osobních důvodů. Děkujeme mu touto cestou za dlouholetou odvedenou práci. Členem výboru a výjezdové jednotky samozřejmě dále zůstává.

Pozvání na soutěže v měsíci září

Na sbor docházejí pozvání na různé soutěže a akce v průběhu měsíce září. Vzhledem k finišujícím přípravám na dodání nové CAS pro JSDH jsou vesměs s díky odmítány.

Asistence jednotky SDH na fotbalovém utkání

Na žádost fotbalového oddílu FC Slovan Velvary a města Velvary provedla jednotka SDH asistenční službu při rizikovém fotbalovém utkání dne 8.srpna s FK Hradec Králové. Při zápasu ani po něm k žádnému incidentu nedošlo.

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.