Hasičská zbrojnice Velvary - zázemí pro činnost a sídlo sboru

         budova hasičské zbrojnice Velvary po modernizaci v roce 2010

         (více fotografií o vzhledu a vybavení budovy naleznete ve Fotogalerii)

https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicska-zbrojnice-nase-zazemi/

https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/rekonstrukce-kuchyne-a-chodby-se-schodistem-v-hz-2016/?p=1,1


Z historie budovy Hasičské zbrojnice Velvary

            1948  –  úvodní zájem sboru o postavení hasičského domu,

1949 – 1950  - výkup stodol za Pražskou bránou – místo stavby, bourání původních objektů,

1952 – 1954  - výstavba tří garáží a požární věže, slavnostní otevření v červnu 1954

                         u příležitosti 90letého trvání sboru.  Stavba probíhala v rámci "akce M" (2,5 dílu

                         práce zdarma, 1 díl placený),

 1973 – 1974 -  I.etapa přístavby budovy – výstavba dvou větších garáží v rámci "akce Z",

                        dokončení u příležitosti 110.výročí založení sboru - květen 1974,

 1982 – 1984 – II.etapa přístavby hasičské zbrojnice – výstavba hlavní budovy se zázemím pro

                        činnost výjezdové hasičské jednotky, postaveno v rámci "akce Z" z příspěvku  

                        České státní pojišťovny. Stavba slavnostně otevřena u příležitosti 120.výročí založení

                        sboru - květen 1984,

            1985 -  za budovou postaven svépomocí přístřešek na PHM, nádrž na naftu zakoupil HZS

                        Kladno, později byl doplněn el. stojanem na měření odebrané nafty,

 1998 – 2001 – výstavba skladu a garáží v areálu dvora hasičské zbrojnice, práce svépomocí,

                        materiál hrazen z rozpočtu města Velvary,

 2005  - výstavba kanalizační přípojky a pokládka panelů v zadní části objektu, kde

                        vznikla zpevněná plocha. Výstavba přenosné buňky na sportovní překážky.

 2006 - dokončení úpravy zadní části dvora, odvodnění plochy a výsadba trávníku,

 2007 – 2008 – svépomocné práce na zateplení vnitřní části starých garáží, vybudování nové

                        plynovodní přípojky a vymalování původních garáží,

            2009 -  modernizace budovy hasičské zbrojnice – I.etapa. Výměna oken a dveří,

                        výměna sociálního zařízení a osazení výjezdových vrat v garážích. Akce

                        probíhala dodavatelsky místními firmami, město získalo dotaci z Programu

                        rozvoje venkova. Slavnostní otevření u příležitosti oslav 145.výročí založení

                        sboru - květen 2009,

            2010 – modernizace budovy hasičské zbrojnice – II.etapa. Zateplení fasády hlavní

                        budovy a přední strany garáží, oprava požární věže a oprava fasády objektu.

                        Akce probíhala dodavatelsky místní firmou, město získalo dotaci z Programu

                        rozvoje venkova,

            2013 -  rekonstrukce plynové kotelny a instalace nového kotle, oprava střechy na budově

                        skladu ve dvoře objektu,

            2014 -  oprava omítek ve velkých garážích + vymalování, dokončení přístřešku za budovou,

                       oprava střechy na velkých garážích,

            2015 -  závěrečná část opravy střechy včetně zateplení nad administrativní částí budovy

            2016 -  rekonstrukce kuchyně ve 2 NP, podlahy a schodiště v přístavbě

 hz

                      budova hasičské zbrojnice před rekonstrukcí v roce 2008

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.

Nabídka městského muzea

Sbor obdržel nabídku městského muzea Velvary na dlouhodobé umístění předmětů o historii sboru ve vstupní chodbě muzea. Nabídka bude využita, předměty k umístění se připravují.

Přejeme všem našim členům a příznivcům

hezké prožití letní dovolené, krásné počasí a mnoho zážitků. Dětem z oddílu MH krásné prázdniny !

Starosta a velitel sboru

děkují všem členům sboru, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 22.ročníku Dědkiády a členům delegace sboru na VII. Hasičských slavnostech v Litoměřicích.

Malý přemyslovský měšec zacinkal

Sboru byl schválen grant z Malého přemyslovského měšce na rok 2017. Na zajištění letošní Dědkiády jsme obdrželi částku 3.200 Kč na zajištění cen a propagace, žádost byla podána na částku 4.000 Kč.

Sbor obdržel grant města

Zastupitelstvo města schválilo dne 8.března t.r. rozdělení grantů na rok 2017 spolkům a sdružením ve městě. Náš sbor obdržel grant ve výši 34.500 Kč na zajištění Dědkiády a účasti naší delegace na celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. Vyúčtovat celou akci musíme do konce kalendářního roku.