Hasičská zbrojnice Velvary - zázemí pro činnost a sídlo sboru

         budova hasičské zbrojnice Velvary po modernizaci v roce 2010

         (více fotografií o vzhledu a vybavení budovy naleznete ve Fotogalerii)

https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicska-zbrojnice-nase-zazemi/

https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/rekonstrukce-kuchyne-a-chodby-se-schodistem-v-hz-2016/?p=1,1


Z historie budovy Hasičské zbrojnice Velvary

            1948  –  úvodní zájem sboru o postavení hasičského domu,

1949 – 1950  - výkup stodol za Pražskou bránou – místo stavby, bourání původních objektů,

1952 – 1954  - výstavba tří garáží a požární věže, slavnostní otevření v červnu 1954

                         u příležitosti 90letého trvání sboru.  Stavba probíhala v rámci "akce M" (2,5 dílu

                         práce zdarma, 1 díl placený),

 1973 – 1974 -  I.etapa přístavby budovy – výstavba dvou větších garáží v rámci "akce Z",

                        dokončení u příležitosti 110.výročí založení sboru - květen 1974,

 1982 – 1984 – II.etapa přístavby hasičské zbrojnice – výstavba hlavní budovy se zázemím pro

                        činnost výjezdové hasičské jednotky, postaveno v rámci "akce Z" z příspěvku  

                        České státní pojišťovny. Stavba slavnostně otevřena u příležitosti 120.výročí založení

                        sboru - květen 1984,

            1985 -  za budovou postaven svépomocí přístřešek na PHM, nádrž na naftu zakoupil HZS

                        Kladno, později byl doplněn el. stojanem na měření odebrané nafty,

 1998 – 2001 – výstavba skladu a garáží v areálu dvora hasičské zbrojnice, práce svépomocí,

                        materiál hrazen z rozpočtu města Velvary,

 2005  - výstavba kanalizační přípojky a pokládka panelů v zadní části objektu, kde

                        vznikla zpevněná plocha. Výstavba přenosné buňky na sportovní překážky.

 2006 - dokončení úpravy zadní části dvora, odvodnění plochy a výsadba trávníku,

 2007 – 2008 – svépomocné práce na zateplení vnitřní části starých garáží, vybudování nové

                        plynovodní přípojky a vymalování původních garáží,

            2009 -  modernizace budovy hasičské zbrojnice – I.etapa. Výměna oken a dveří,

                        výměna sociálního zařízení a osazení výjezdových vrat v garážích. Akce

                        probíhala dodavatelsky místními firmami, město získalo dotaci z Programu

                        rozvoje venkova. Slavnostní otevření u příležitosti oslav 145.výročí založení

                        sboru - květen 2009,

            2010 – modernizace budovy hasičské zbrojnice – II.etapa. Zateplení fasády hlavní

                        budovy a přední strany garáží, oprava požární věže a oprava fasády objektu.

                        Akce probíhala dodavatelsky místní firmou, město získalo dotaci z Programu

                        rozvoje venkova,

            2013 -  rekonstrukce plynové kotelny a instalace nového kotle, oprava střechy na budově

                        skladu ve dvoře objektu,

            2014 -  oprava omítek ve velkých garážích + vymalování, dokončení přístřešku za budovou,

                       oprava střechy na velkých garážích,

            2015 -  závěrečná část opravy střechy včetně zateplení nad administrativní částí budovy

            2016 -  rekonstrukce kuchyně ve 2 NP, podlahy a schodiště v přístavbě

 hz

                      budova hasičské zbrojnice před rekonstrukcí v roce 2008

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru


Městská rada schválila 4. září upravenou úrazovou pojistku členů JSDH

a to na základě nabídky HVP, a.s., která nově nabízí členům jednotek SDH pojistné plnění "za finanční škodu" a "náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojšťovnou ve prospěch člena JSDH". Jedná se o další pomoc města v zabezpečení dobrovolné činnosti členů v jednotce SDH.

Vedení sboru jednalo se starostou města R.Wolákem

o podrobnostech s předáním nového vozidla CAS 20 od THT Polička, s.r.o, které bude městu předáno koncem měsíce října t.r. Cílem bylo zkoordinovat události tohoto období (sběry odpadů po městě, volby do poslanecké sněmovny, podzimní prázdniny) a připravit termín a podmínky ke slavnostnímu předání.

Na výborové schůzi dne 7.9.

požádal náš člen Michal Petráček o uvolnění z funkce vedoucího mládeže našeho sboru z osobních důvodů. Děkujeme mu touto cestou za dlouholetou odvedenou práci. Členem výboru a výjezdové jednotky samozřejmě dále zůstává.

Pozvání na soutěže v měsíci září

Na sbor docházejí pozvání na různé soutěže a akce v průběhu měsíce září. Vzhledem k finišujícím přípravám na dodání nové CAS pro JSDH jsou vesměs s díky odmítány.

Asistence jednotky SDH na fotbalovém utkání

Na žádost fotbalového oddílu FC Slovan Velvary a města Velvary provedla jednotka SDH asistenční službu při rizikovém fotbalovém utkání dne 8.srpna s FK Hradec Králové. Při zápasu ani po něm k žádnému incidentu nedošlo.

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.