SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  VELVARY

                               "Pomoc v nouzi je naše poslání"        

Vítáme Vás na webových stránkách nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Město Velvary leží v severní části Středočeského kraje, na území bývalého správního okresu Kladno, v krajině, která patří svou polohou i utvářením k Podřipsku. Historie města sahá až do roku 1482, kdy obdrželo statut města. V současné době zde žije přibližně tři tisíce obyvatel ve čtyřech místních částech. Velvarský dobrovolný hasičský sbor byl založen 22.května roku 1864 velvarským občanem Karlem Krohnem a ustavující valnou hromadou. Na stránkách naleznete vše  z historie i současnosti sboru, který v roce 2024 oslaví 160. výročí svého založení.

***************************************************************************************************************

                  SDH VELVARY "DNES"  v roce 2023 - události, fotografie, články

Březnové školení výjezdové jednotky SDH

V neděli 26.března 2023 se konalo v hasičské zbrojnici pravidelné školení výjezdové jednotky SDH. Školení vedl velitel družstva Aleš Krupka. Skládalo se z teoretické a praktické části. Nechyběl například výcvik s vozidly, novými proudnicemi a armaturami. Školení se zúčastnilo 13 členů jednotky. (ls 27.3.)

1-Školení jednotky 3-2023.jpg

Zastupitelstvo města schválilo naši žádost o dotaci na činnost mládeže

Zastupitelstvo města Velvar schválilo dne 14. března 2023 dotace spolkům a organizacím na území města v rámci svého pravidelného programu pro všechny, kteří vykonávají svou činnost ve svém volném čase. Sbor požádal o příspěvek na materiálně-technické vybavení oddílu mladých hasičů ve výši 30.000 Kč, schválená dotace byla upravena na 22.000 Kč. O další podporu jsme požádali z Malého přemyslovského měšce 2023 (https://www.premyslovci.cz/) na podporu malých projektů, v našem případě na soutěž hasičských družstev Dědkiáda dne 20.května 2023. Výběrová komise již zasedala, výsledek se dozvíme začátkem měsíce dubna. (ls 23.3.)

Výjezd na požár sazí v průběhu Hasičského plesu - výjezd č.5

Jak uvádíme níže v informaci o hasičském plesu dne 11.března, byla naše jednotka kolem 22 hodiny večer povolána k požáru sazí v komíně rodinného domku v nedaléké obci Dolní Kamenice, část obce Chržín. Vyjela s technikou CAS 20 T815 S2R (1+5 osob), v záloze na HZ zůstali další 2 členové. Na místě jsme spolupracovali s jednotkou HZS-stanice Kralupy nad/Vlt., která přistavila automobilový žebřík AŽ 30. Naše jednotka se podílela na vynášení žhavého popela a osvětlovala požářiště včetně dalších pomocných úkolů. (ls 13.3.)

1-požár D.jpg

Hasičský ples se vydařil, v průběhu se vyjíždělo i k zásahu

Náš sbor po delší době uspořádal v sobotu 11.března  hasičský ples v nově opraveném zařízení velvarské Záložny. Navštívilo ho asi 340 návštěvníků, kteří se dobře bavili při hudbě skupiny Akce Band. Připravili jsme i bohatou tombolu, kde bylo 430 cen. V půlnoční přestávce vystoupil kouzelník a iluzionista Jan Vaidiš se svou asistentkou. Starosta sboru děkuje všem členům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu. Jako ve Formanově filmu "Hoří má panenko" se v průběhu plesu vyjíždělo k požáru sazí v komíně do nedaleké obce Dolní Kamenice. Vše se podařilo zvládnout, i tombola se uhlídala !! Fotografie z plesu zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-11-3-2023-zalozna/ (ls 12.3.)

1-p13.jpg

Velvarský Zpravodaj o našem členovi Miloslavu Maršálkovi

Míla Maršálek je jedním z našich nejstarších členů, je nositelem titulu "Zasloužilý hasič" a práci ve sboru a zejména práci s mládeží věnoval mnoho svého volného času. Březnový velvarský Zpravodaj s ním přináší obsáhlý rozhovor a článek z cyklu "Příběhy spoluobčanů". Celý článek k přečtení naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/velvarsky-zpravodaj-o-miloslavu-marsalkovi/

Maršálek-obrázek.jpg

Začal předprodej vstupenek na Hasičský ples dne 11.3.2023

Oznamujeme našim občanům, že začal předprodej vstupenek na Hasičský ples, který pořádáme v sobotu 11.3.2023. Jsou k dostání v prodejně Řeznictví Holý v Chržínské ulici a v Železářství Heřman na náměstí. Zároveň zde mohou občané přispět hasičům jakoukoliv finanční částkou na jejich činnost, protože tradiční zvaní na ples letos neproběhne. Plakát plesu je ke stažení zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/plakat-na-hasicsky-ples-dne-11-3-2023/

1-hasicsky ples 23spolecensky odev.jpg

Likvidace olejové skvrny u obce Uhy - výjezd č.2

Ke druhému letošnímu výjezdu vyjela jednotka ve středu 8.února po 15.30 hodin do katastru obce Uhy, kde likvidovala rozsáhlou olejovou skvrnu od nafty v délce cca 200 m na silnici č.616 a posléze ve stejné délce i na nájezdu silnice I/16. Použitá technika CAS 20 T815 S2R (1+2) a sorbent na likvidaci havárií. Na místě dále zasahovala jednotka HZS stanice Kralupy nad/Vlt. (ls 8.2).

Downloads1.jpg

K prvnímu letošnímu zásahu vyjela naše jednotka do obce Zvoleněves

Naše jednotka čekala na první letošní zásah až do pondělí 6.února, kdy po osmé hodině ranní vyjela do obce Zvoleněves k požáru střechy starší budovy zámečku u kostela. Určenou technikou byla CAS 20 T815 S2R (1+2), na místě jednotka spolupracovala s dalšími přítomnými jednotkami. Prováděla rozebírání střechy a krovů, nasazen byl vysokotlaký proud D 25. Rovněž dohledávala skrytá ohniska pomocí termokamery. Text Michal Pašek. (ls 6.2.)

Downloads.jpg

Výcvik nositelů DT v polygonu a.s. Synthos

V sobotu 3.února se 5 členů naší výjezdové jednotky zúčastnilo praktického výcviku nositelů dýchací techniky (DT) v polygonu a.s. Synthos Kralupy nad/Vltavou. Všichni zadání splnili a prodloužili si tak osvědčení o způsobilosti používání DT. Jednalo se o 2 velitele družstva, 2 strojníky a 1 hasiče. Škoda, že se zúčastnilo tak málo členů jednotky, ostatní si výcvik musí dodělat v dalším termínu. (ls 5.2.)

Polygon Kaučuk 2023.jpg

Valná hromada hodnotila činnost sboru za rok 2022

Členové našeho sboru se v sobotu 21.ledna sešli na výroční valné hromadě, aby zhodnotili rok 2022. Vyslechli postupně zprávu starosty, velitele a hospodáře o činnosti a hospodaření spolku v uplynulém roce i zprávu kontrolní a revizní rady. V průběhu schůze bylo 12 členů oceněno stužkou k medaili Za věrnost za 20 a 30 let členství ve sboru. Výbor sboru byl doplněn o dva nové členy, členové odsouhlasili i navýšení členských příspěvků v návaznosti na jejich odvod na vyšší orgány sdružení. Byl přečten dopis starosty města Radima Woláka, který poděkoval našemu sboru za celoroční činnost i pomoc poskytnutou městu Velvary. Závěrem bylo přijato usnesení valné hromady (zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/usneseni-vvh-sboru-dne-21-1-2023/ ), poté následovalo občerstvení a volná zábava členů. Fotografie Pavla Holého z valné hromady naleznete ve Fotogalerii zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/valna-hromada-sboru-21-1-2022/ (ls 22.1.)

1-1117.jpg

Školení první pomoci výjezdové jednotky na HZ

Patnáct členů výjezdové jednotky našeho sboru se ve čtvrtek 19.ledna zúčastnilo školení první pomoci, které na hasičské zbrojnici provedl zástupce firmy AZ Medic. Z témat to bylo ošetření popálenin, zajištění pacienta pomocí krčního límce, resuscitace, ošetření při nadýchání zplodin hoření a rozpoznání a ošetření cukrovkářů. (ls 20.1.)

14.jpg

Pozvání na výroční valnou hromadu sboru

Starosta sboru zve členy a příznivce sboru na výroční valnou hromadu sboru za rok 2022, která se koná v sobotu 21.ledna 2023 od 17.30 hodin v hasičské zbrojnici. Pozvánku s programem valné hromady naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/pozvanka-na-vvh-sboru-dne-21-1-2023/

Na sbor dostáváme množství přání a PF k novému roku 

Sbor v těchto dnech dostává desítky přání v listinné nebo elektronické podobě k vánocům a novému roku 2023 od hasičských sborů, jednotlivců i organizací. Za všechny mnohokrát děkujeme a všem přejeme vše nejlepší ! (ls 26.12.)

1-PF 23 - hasiči.jpg

1-PF 23 - hasiči1.jpg