SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  VELVARY

"Plakát oslav 160.výročí založení " zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/oslavy-160-let-sdh-velvary-web-pdf/ 

Vítáme Vás na webových stránkách nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Město Velvary leží v severní části Středočeského kraje, na území bývalého správního okresu Kladno, v krajině, která patří svou polohou i utvářením k Podřipsku. Historie města sahá až do roku 1482, kdy obdrželo statut města. V současné době zde žije přibližně tři tisíce obyvatel ve čtyřech místních částech. Velvarský dobrovolný hasičský sbor byl založen 22. května roku 1864 velvarským občanem Karlem Krohnem a ustavující valnou hromadou. Na stránkách naleznete vše  z historie i současnosti sboru, který 18.května 2024 oslaví 160. výročí svého založení.

*****************************************************************************************************************

                  SDH VELVARY "DNES"  v roce 2024 - události, fotografie, články

Školení a odborná příprava jednotky SDH

Další školení a odborná příprava jednotky SDH se uskutečnila v sobotu 2.března na hasičské zbrojnici. Byla zaměřena na očistu osobních ochranných prostředků a technických prostředků po zásahu. Dále opakování zásad první pomoci a seznámení s novými technickými prostředky jednotky. (ls 2.3)

1-Školení1.jpg

Výcvik v protiplynovém polygonu HZSP Synthos Kralupy

V sobotu 17.února 2024 se osm členů naší jednotky zúčastnilo výcviku v protiplynovém polygonu HZS podniku Synthos Kralupy nad/Vlt. Sedm členů úkol splnilo. Probíhala teorie na učebně, zátěžové testy a vlastní výcvik v dýchací technice v polygonu. Nechyběla ani závěrečná prohlídka techniky HZSP. (ls 17.2)

1-1129.jpg

Padlý strom na silnici a zásah u autobusu - výjezdy č. 5 a 6

Ke dvěma zásahům v jeden den vyjela naše jednotka ve středu 7.února 2024. Nejprve po poledni na silnici z Velvar směr Miletice, kde vinou silného větru padl strom na silnici před dodávkové vozidlo bez zranění. Na místě již byla jednotka HZS ze stanice Kralupy nad/Vlt. Při návratu na základnu jednotka zasáhla i v prostoru velvarského náměstí, kde došlo k zahoření v motorovém prostoru linkového autobusu. Jednotka z CAS 20 T815 S2R (1+5) provedla rozebrání izolace kolem výfuku, provedla měření termokamerou a ochlazení okolí. Po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu. (ls 8.2.)

1-Strom a autobus 7.2.jpg

Transport pacienta pro rychlou záchrannou službu - výjezd č.4

Naše jednotka byla požádána posádkou rychlé záchranné zdravotnické služby o pomoc s transportem pacienta do vozidla RZS a to v sobotu 3.února 2024 po deváté hodině dopolední do ulice Malovarská, ve Velvarech. Jednotka vyjela s vozidlem CAS 20 T815 S2R (1+5) a pomohla snést epileptickou pacientku z prvního patra a předala ji záchranné službě. Na místo se dostavila i jednotka HZS ze stanice Kralupy nad/Vlt. (ls 4.2.)

1-Transoport - 02-24.jpg

Jednala výroční valná hromada sboru, hodnotil se rok 2023

V sobotu 20.ledna 2024 jednala výroční valná hromada našeho sboru. Přivítali jsme mezi sebou starostu města Radima Woláka a zástupkyni OSH Kladno Karolínu Holerovou. Členové schválili výroční zprávy a zvolili nového velitele sboru, kterým se stal René Mašek. Seznámili se s plánem práce a termíny na rok 2024 včetně programu oslav 160. výročí založení a na závěr jednání schválili usnesení (zde:https://www.sdhvelvary.cz/soubor/usneseni-vvh-sboru-dne-20-1-2024/). V průběhu schůze obdrželo 6 členů sboru ocenění Za věrnost a dlouholetý člen sboru Libor Šulc obdržel věcný dárek k významnému životnímu jubileu. (ls 21.1.)

1-244.jpg

1-310.jpg

Požár větví a odpadu za Podhorným mlýnem - výjezd č.2

Ke druhému letošnímu zásahu vyjela naše jednotka SDH v úterý 9.ledna 2024 před 17 hodinou večer a to do Velvar, kde za Podhorným mlýnem podél cesty k Nabdínu hořely větve a odpad na rozloze asi 2x2 m. Určená technika CAS 20 T815 S2R (1+2), požár byl likvidován vysokotlakým proudem. Na místo se dostavila i jednotka HZS, stanice Kralupy n/Vlt. (ls 10.1) 

1-Požár odpadu.jpg

Michal Ledvinka skončil ve funkci velitele jednotky, děkujeme za práci

K 31.prosinci 2023 skončil ve funkci velitele naší jednotky Michal Ledvinka, který funkci vykonával 9 let a to od 1.ledna 2015 (dole na fotografii vlevo). Požádal starostu města o uvolnění z osobních důvodů. Za svého nástupce navrhl svého zástupce Reného Maška, od kterého právě funkci přebíral. Výbor SDH návrh podpořil a odsouhlasení navrhne i členské základně na výroční valné hromadě. Michale, děkujeme ti za práci ve výboru sboru i za odvedenou práci velitele jednotky, která není jednoduchá.

V pátek 5.ledna 2024 přijal M.Ledvinku i R.Maška starosta města Radim Wolák, který končícímu veliteli poděkoval za práci. Po vyjádření HZS Středočeského kraje bude René Mašek jmenován do funkce velitele jednotky. Zároveň se stane členem krizového štábu města a členem povodňové komise města. Přejeme novému veliteli pevné zdraví a hodně štěstí v nové funkci. (ls 5.1.) 

1-star.jpg

V první den roku 2024 hned první zásah u požáru maringotky

Naše jednotka vyjela ke svému prvnímu letošnímu zásahu hned 1.ledna 2024 kolem 18.15 hodin a to do obce Nabdín k požáru maringotky. Technika na výjezdu CAS 20 T815 S2R (1+5) a CAS 32 T815 (1+2). Průzkumem bylo zjištěno, že v objektu se nikdo nenachází. Zásah probíhal společně s jednotkou HZS stanice Slaný pomocí vysokotlaku a v dýchací technice. Po prvotním zásahu došlo k rozebírání střechy, měření termokamerou a k dohašování ohnisek na požářišti. (ls 2.1)

1-Maringotka Nabdín 2024.jpg

Náš člen Libor Šulc oslavil životní jubileum 70 let, blahopřejeme 

Libor Šulc je členem našeho sboru od roku 1970. Patří mezi nejstarší, ale pořád aktivní členy sboru. Od roku 1975 doposud je členem výboru SDH, vykonává funkci hospodáře, stará se o webové stránky sboru a podílí se na získávání finančních prostředků, grantů a dotací na činnost jednotky SDH i spolku. Sboru vede pečlivě jeho agendu, hospodaření a evidenci členské základny. V roce 1995 stál u založení tradice hasičské soutěže - memoriálu Karla Krohna, kterou sbor dosud pořádá. V minulosti pracoval dlouho jako profesionální hasič u VPÚ a později HZS Kladno. V současné době stále pracuje na MěÚ Velvary. Od roku 2019 je nositelem titulu "Zasloužilý hasič", vyznamenání, které uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Libore, děkujeme ti za stále aktivní podporu našeho sboru a přejeme ti do dalších let hlavně zdraví, optimismus, radost z vnoučat a také z výkonů milované fotbalové Slávie Praha. František Saifrt, starosta sboru.

Na sbor došlo množství přání a PF do nového roku 2024

Sbor obdržel od řady hasičských jednotek a sborů a dále od fyzických a právnických osob přání a PF k novému roku 2024! Za všechny děkujeme. Události, fotografie a články z roku 2023 naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/sdh-velvary-dnes-rok-2017-272-476-709-705-695-669/.

1-1128.jpg