SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  VELVARY

          " Zdravíme výročí "540 let královského města Velvar "        

Vítáme Vás na webových stránkách nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Město Velvary leží v severní části Středočeského kraje, na území bývalého správního okresu Kladno, v krajině, která patří svou polohou i utvářením k Podřipsku. Historie města sahá až do roku 1482, kdy obdrželo statut města. V současné době zde žije přibližně tři tisíce obyvatel ve čtyřech místních částech. Velvarský dobrovolný hasičský sbor byl založen 22.května roku 1864 velvarským občanem Karlem Krohnem a ustavující valnou hromadou. Na stránkách naleznete vše  z historie i současnosti sboru, který v roce 2019 oslavil 155. výročí svého založení.

*********************************************************************************************************************

                  SDH VELVARY "DNES"  v roce 2022 - události, fotografie, články

Proběhla uzávěrka přihlášek na naši soutěž

V neděli 15.května skončila uzávěrka přihlášek na 25.ročník memoriálu Karla Krohna, který sbor pořádá dne 21.května 2022. Do kategorie "dědků" nad 35 let se přihlásilo celkem 13 družstev (z toho 4 domácí) a v kategorii O pohár SDH bez omezení věku celkem 9 družstev (z toho 1 domácí). Tak přijďte družstva povzbudit! Plakátek k soutěži zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/plakat-k-soutezi-21-5-2022-dedkiada-2022/ (17.5. ls)

Propozice, vrácenka a plakát - Dědkiáda 2022

Na sbory byly rozeslány pozvánky a propozice 25.ročníku naší soutěže "Dědkiáda 2022" a 13.ročníku soutěže "O pohár SDH Velvary", které pořádá náš sbor v sobotu 21.května 2022 v areálu Malovarského rybníku. Pokud se chtějí další sbory přihlásit do naší soutěže, mají možnost stáhnout si propozice soutěže, vrácenku a plakát soutěže zde: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/. Uzávěrka přihlášek je 15.května 2022!

Organizační schůzka členů k soutěži proběhne v neděli 15.května v 18 hodin na hasičské zbrojnici. Přípravné práce k soutěži ve čtvrtek 19.5. od 16 hodin v areálu rybníku a v pátek 20.5. od 9 hodin po celý den nebo opět od 16 hodin. V sobotu, v den soutěže je sraz na HZ v 6.30 hodin. Po ukončení soutěže proběhne fotografování členů do knihy ke 160.výročí založení sboru. V neděli 22.5. po soutěži proběhne úklid areálu a použitého materiálu. (9.5. ls)

Účast na oslavách založení hasičů na Kozinci

Delegace sboru se v sobotu 14.května  zúčastnila oslav 120.výročí založení SDH Kozinec na okrese Praha-západ. Součástí oslav bylo slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice, kterou obec Holubice předala hasičům z Kozince. Náš sbor předal tamním hasičům Pamětní list, plaketu a malý dárek. Budova HZ i hasičské slavnosti se vydařily, budova byla slavnostně pokřtěna a požehnána. (15.5. ls)

1-1107.jpg

Návštěva dětí z velvarské družiny u hasičů

Ve středu 11.května navštivily děti z velvarské družiny se svými vychovatelkami naší hasičskou zbrojnici. Členové výjezdové jednotky je seznámili s hasičskou technikou a svým vybavením. Dětem se návštěva líbila a nechyběla ani společná fotografie. (12.5. ls)

1-1106.jpg

Město Velvary obdrží dotaci na dovybavení jednotky SDH

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dne 28.2.2022 poskytnutí dotace Městu Velvary z Programu 2022 - Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 93 000 Kč. Prostředky jsou určeny na dovybavení jednotky SDH Velvary věcnými prostředky požární ochrany. Děkujeme a více takových pozitivních zpráv! (11.5. ls)

Mladší žáci zvítězili na soutěži MH v Žilině na Kladensku

Družstva mladších žáků našeho sboru zazářila na soutěži mladých hasičů v sobotu 7.května opět v požárním útoku a to v Žilině na Kladensku, na memoriálu M.Velce. Jedno družstvo skončilo na 3.místě a druhé zvítězilo časem 29,19 sec! Srdečně gratulujeme! V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo Hřebče. (9.5. ls)

Požární útoky družstev mladých hasičů - Lhota

Družstva mladých hasičů se zúčastnila v sobotu 30.dubna soutěže v požárním útoku, pořádané SDH Lhota na hřišti v Bratronicích. V kategorii "mladší žáci" obsadilo naše družstvo 4.místo časem 36,41 sek ze sedmi družstev, zvítězil Braškov. V kategorii "starší žáci" naše družstvo na 5.místě časem 32,71 sek, vítězem se stala Žilina. Obě družstva tak začala přípravu na druhou část okresního kola hry Plamen. (1.5. ls)

1-Lhota-útoky 2022.jpg

Oprava soutěžních stříkaček

Soutěžní sezona se blíží a tak se členové sboru pustili do oprav soutěžních stříkaček. Zatímco mužská stříkačka byla v odborném servisu tak stříkačka oddílu MH byla opravována svépomocí. Byly nakoupeny náhradní díly a členové pod vedením J.Heřmana stříkačku svépomocí opravili a vyzkoušeli. Tak ať je ta letošní sezóna úspěšná! (29.4. ls)

1-Oprava stříákačky1.jpg

Sběr železného šrotu a elektrospotřebičů 23.dubna 2022

Město Velvary spolu se Sborem dobrovolných hasičů Velvary zorganizovalo sběr železného šrotu a nepotřebných elektrospotřebičů v sobotu 23.dubna 2022. Děkujeme našim občanům za odevzdaný odpad, který většinou odevzdávali přímo našim členům. Získané prostředky pomohou sboru v další činnosti. Poděkování také našim členům J.Heřmanovi, J.Svobodovi a společnosti MTC Velvary za zapůjčení techniky k odvozu sběru. (23.4. ls)

1-1105.jpg

Policie ČR pronásledovala vozidlo, které později shořelo - výjezd č.16

K neobvyklému výjezdu vyjela naše jednotka SDH v úterý 19.dubna 2022 po 22 hodině večerní. Hlídka Policie ČR pronásledovala vozidlo Škoda Octavie od Slaného směrem po silnici I/16, zde odbočilo k obci Uhy a pokračovalo k obci Nelahozeves-Podhořany, kde vjelo na polní cestu a po nárazu začalo hořet.  Naše jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T815 S2R (1+5) a na místě likvidovala požár OA i trávy v okolí. Dále prováděla kontrolu požářiště termokamerou. Na místo se dostavila jednotka HZS, stanice Kralupy nad/Vltavou, Policie ČR a psovodi, kteří hledali posádku vozidla. (21.4. ls)

1-Požár auta Nelahozeves 2022.jpg

Požár osobního vozidla - výjezd jednotky č.15

Naše jednotka byla povolána k požáru osobního vozidla v ul.Chržínská, ve Velvarech a to ve čtvrtek 7.dubna po druhé hodině ranní. Určená technika CAS 20 T815 S2R (1+4), na místo se dostavila i jednotka HZS stanice Kralupy n/Vltavou. Naše jednotka provedla zásah vysokotlakým proudem v dýchací technice a požár lokalizovala. Následně provedla kontrolu teploty termokamerou a dohašení požáru. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel HZS a Policie ČR. (7.4. ls) 

1-a2.jpg

Proběhla odložená výroční valná hromada členů

Vzhledem ke kovidovým opatřením byla odložena lednová výroční valná hromada členů. Tato proběhla v sobotu 2.dubna v nově rekonstruované klubovně hasičské zbrojnice. Členové si vyslechli hodnotící zprávy výboru včetně zprávy o hospodaření sboru. Ve výboru nahradila Matěje Svobodu nově zvolená Šárka Korecká, jako vedoucí oddílu MH. Okresní sdružení hasičů v Kladně udělilo čtyřem členům ocenění "Za věrnost", zejména zaujalo ocenění Miloslava Maršálka za 60 let členství ve sboru. Od členů obdržel bývalý úspěšný vedoucí mládeže pamětní plaketu. Na závěr se členové seznámili s plánem činnosti na letošní rok a schválili usnesení, které naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/usneseni-valne-hromady-sboru-ze-dne-2-4-2022/. Foto: P.Holý (3.4. ls)

1-1104.jpg

1-239.jpg

Jarní brigáda na hasičské zbrojnici, plánované práce provedeny

V sobotu 2.dubna proběhla plánovaná jarní brigáda členů na hasičské zbrojnici, které se zúčastnilo 25 členů. Mužská část uklízela garáže a okolí, prověřovali techniku a uklízeli dovezený šrot a elektrospotřebiče. Ženy pod vedením Z.Matouškové prováděly jarní úklid budovy, čímž byla završena oprava obou kluboven v I.NP. Děkujeme všem za účast i odvedenou práci. (3.4. ls)

Požár v podniku Metal Trade Comax - výjezd č.14 

Nedlouho po prohlídce výrobních prostor MTC Velvary zde došlo v pátek 25.března 2022 kolem 21 hodiny večer k požáru v administrativní budově. Požár kuchyňky, který vznikl pravděpodobně od zkratu elektrického ohřívače pitné vody, byl uhašen zaměstnanci podniku ručními hasicími přístroji a jedna osoba byla vyvedena ze zakouřeného prostoru. Naše jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T815 S2R (1+5) na kontrolu požářiště, které proměřila termokamerou. Na místě byla dále jednotka HZS stanice Kralupy n/Vlt. a vyšetřovatel požárů. (28.3. ls).

1-1103.jpg

Prohlídka výrobních prostor společnosti Metal Trade Comax

V rámci praktického výcviku jednotky SDH se 17 členů jednotky zúčastnilo v pondělí 21.března prohlídky výrobních prostor společnosti Metal Trade Comax ve Velvarech. Jedná se o největší velvarský podnik, jediného výrobce kontinuálně lakovaných plechů u nás, výrobce slévárenských slitin a jako jediná huť v ČR poskytuje dodávky tekutého hliníku. Dále provozuje moderní výrobu plechových střešních krytin a vyrábí všechny druhy profilů z pozinkované pásky. Ve 4 výrobních závodech zaměstnává 670 zaměstnanců.

Naši hasiči se seznámili s požárně-nebezpečnými prostory závodu Velvary, s dokumentací zdolávání požárů a požárním zajištěním podniku. V minulosti se naše jednotka zúčastnila několika zásahů v prostorách podniku. (22.3. ls)

1-1102.jpg

Rekonstrukce kluboven v hasičské zbrojnici se chýlí ke konci

Od konce ledna letošního roku probíhala v hasičské zbrojnici rekonstrukce velké i malé klubovny ve 2.NP budovy. Členové sboru snížili strop sádrokartonem, vyměnili celou elektroinstalaci, přeštukovali a vymalovali zdivo a ve velké klubovně bylo položeno nové lino. Zářivková svítidla byla osazena LED trubicemi, nově osvětlena je i vitrina se sborovými prapory. Byly natřeny radiátory ústředního topení, vyměněna zárubeň vstupních dveří a osazeny nové dveře. Práce prováděli členové sboru zdarma, materiál z poloviny hradilo město Velvary a přibližně stejnou polovinu nákladů hradil náš sbor. Děkujeme členům za aktivitu a za odpracování téměř 360 brigádnických hodin. Práce organizoval a většinu stavebních prací provedl Luboš Matoušek, pomáhala řada ostatních členů. Snímky z rekonstrukce naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/rekonstrukce-kluboven-v-hz-unor-brezen-2021/. (7.3. ls)

1-238.jpg

Pomoc členů sboru Ukrajině 

Členové sboru se v rámci možností zapojili k pomoci Ukrajině. Sbor odeslal finanční pomoc na konto SOS Ukrajina, kterou organizuje Člověk v tísni. Velitel sboru s technikou svážel na vyžádání starosty města materiální pomoc, zejména vybavení a nábytek do nově upraveného bytu pro ukrajinské občany, který město uvolnilo v čp.47. Další členové sboru přispěli k vybavení bytové jednotky v čp.8, kterou uvolnil náš člen J.Heřman s manželkou. Mělo by zde být ubytováno 4-6 osob z Ukrajiny. Celkový přehled pomoci našeho města Ukrajině naleznete zde: https://www.velvary.cz/mesto/aktuality/pomoc-ukrajine-velvary-2259cs.html (ls 4.3.)

Foto - Ukrajina.jpg

Mladí hasiči se zúčastnili Braškovské štafety 2022

Naši mladí hasiči se v sobotu 26.února 2022 zúčastnili soutěže Braškovská štafeta 2022, která se konala ve sportovní hale Unhošť. Úspěšnější byla družstva mladších žáků, která ve štafetě požárních dvojic obsadila 2. a 8.místo. Družstvo starších žáků skončilo rovněž na 8.místě. V obou kategoriích zvítězili mladí hasiči ze Hřebče. Sbor děkuje svým členům V.Holému a J.Heřmanovi za zapůjčení soukromých vozidel na dopravu dětí. (ls 28.2.)

Pro koláž.jpg

Silný vichr na Velvarsku - dva výjezdy jednotky č.8 a 9

Velký vichr se ve čtvrtek 17.února nevyhnul ani Velvarsku. Naše jednotka SDH vyjížděla dvakrát. Nejprve krátce po 12 hodině vozidlem CAS 20 (1+2) do ulice Tyršova ve Velvarech na částečně utržené oplechování na štítu RD. Plech byl odstraněn pomocí trhacího háku a žebříku ve spolupráci s jednotkou HZS stanice Kralupy n/Vlt. Druhý výjezd byl vozidlem CAS 20 (1+4) před 15 hodinou odpolední do obce Bratkovice, kde padl smrk ze zahrady u RD na dráty elektrického vedení. Za asistence pracovníků ČEZ byl strom rozřezán motorovou pilou a odstraněn - viz fotografie. (ls 17.2.)

1-199.jpg

Požár trávy v Beřovicích a otevření bytu ve Velvarech - výjezdy č.6 a 7

Výjezdová jednotka sboru vyjela v sobotu 12.února odpoledne ke svému šestému letošnímu výjezdu. Byla povolána k požáru trávy ve stráni v obci Beřovice. Určená technika CAS 32 T815 (1+3), na místě dále jednotky HZS stanice Slaný a JSDH Zlonice. Jednotka se bez zásahu vrátila na svou základnu.

K dalšímu letošnímu výjezdu č.7 vyjela jednotka ve středu 16.února odpoledne a to na žádost Policie ČR otevřít byt v Pivovarské ul. ve Velvarech, kde bylo podezření a obava o zdraví obyvatele bytu. Technika na výjezdu CAS 20 (1+4) a DA Fiat, byt byl otevřen pomocí speciálního nářadí a osoba předána Zdravotní záchranné službě. (ls 16.2.)

Hostinec Na Sladovně hostil jednání výboru SDH

Ve velvarském hostinci Na Sladovně byl v roce 1864 založen náš sbor, jako nejstarší český dobrovolný hasičský sbor. K těmto historickým pramenům našeho města se vrátil výbor našeho sboru, který zde jednal ve čtvrtek 10.února. Hostinec je po opravě, vyzdoben i historickými hasičskými fotografiemi a nechybí fotografie zakladatele sboru Karla Krohna. Na pořadu jednání byla příprava nejbližších akcí, probíhající oprava obou kluboven hasičské zbrojnice a další záležitosti. Hostinec nyní provozuje jeho vlastník město Velvary a věříme, že hasičská myšlenka dobrovolnosti a pomoci bližnímu bude pozvánkou pro občany i návštěvníky města. (ls 11.2.)

1-sladovna.jpg

Praktický výcvik jednotky - používání termokamery u JSDH

Jak už jsme informovali, město Velvary zakoupilo v závěru loňského roku pro jednotku SDH nový věcný prostředek a to termokameru FLIR K45, která je užitečným nástrojem u požárů nebo technických zásahů. Namísto viditelného světla zaznamenává tepelné záření a je schopna rozlišit a stanovit teplotu předmětů v okolí. Navíc vidí skrze poměrně hustý kouř a mlhu a to i za absolutní tmy. S tímto novým speciálním vybavením se v sobotu 5.února seznamovali členové naší jednotky SDH při praktickém výcviku, kterého se zúčastnilo 12 členů jednotky. Termokamera byla zařazena do výjezdu a to na vozidlo CAS 20 T815 S2R. Aleš Krupka. (6.2.)

1-198.jpg

Strom na komunikaci a požár kamionu se dřevem - výjezdy č.4 a 5

Ke dvěma zásahům v krátké době za sebou vyjížděla naše jednotka SDH. Nejprve v neděli 30.ledna krátce po 11 hodině dopoledne k odstranění stromu z komunikace na silnici č.240 z Velvar směrem na Černuc. Jednotka vyjela s technikou CAS 20 T815 S2R (1+4) a provedla i úklid vozovky. K dalšímu zásahu vyjížděla jednotka v pondělí 31.ledna před 13.30 hodin opět s technikou CAS 20 T815 S2R (1+3) na požár kamionu se dřevem na silnici č. I/16 v katastru obce Sazená. Požár byl lokalizován před příjezdem jednotky, naši členové prováděli dohašovací práce vysokotlakem a spolupracovali s dalšími záchrannými složkami na místě. M.Pašek (31.1)

1-237.jpg

Další etapa stavebních úprav v hasičské zbrojnici

Členové sboru zahájili další etapu stavebních úprav prostor naší hasičské zbrojnice. V obou klubovnách ve II. NP bude vyměněna elektroinstalace, stropy budou sníženy sádrokartonem, na podlahu bude položeno nové lino. Budou vyměněny vstupní dveře a místnosti budou nově vymalovány. Materiál hradí město Velvary a částečně i náš sbor, práce provedou členové sboru zdarma a měly by být ukončeny do konce měsíce března. (ls 30.1.)

1-197.jpg

Školení první pomoci výjezdové jednotky, vybavení termokamerou

Ve čtvrtek 27.ledna se uskutečnilo školení první pomoci členů výjezdové jednotky SDH, které prováděl zdravotnický záchranář Ing.Petr Schejbal, zúčastnilo se 14 členů jednotky. Tématem bylo poskytnutí neodkladné první pomoci a resuscitace pomocí defibrilátoru AED. Foto M.Petráček

Jednotka obdržela do vybavení nový potřebný prostředek, který zakoupilo město Velvary a to zásahovou termokameru FLIR K45, která je určena pro profesionální jednotky hasičů. Využití je mnohotvárné přes zjišťování povrchové teploty předmětů, dohledávání ložisek požáru v lesích, vyhledávání osob po živelných pohromách a dopravních nehodách a další. (ls 28.1.)

1-196.jpg

Resuscitace a záchrana osoby - výjezd č.2, nepovolené pálení - výjezd č.3

Ke druhému letošnímu výjezdu vyjela jednotka SDH v neděli 23.ledna kolem 11.30 hodin do ulice Chržínská ve Velvarech se žádostí o resuscitaci dospělé osoby. Určená technika CAS 20 T815 S2R (1+4 osoby), použit defibrilátor (AED) a probíhala spolupráce se Zdravotní záchranou službou a jednotkou HZS stanice Kralupy n/Vlt. Část jednotky řídila navíc dopravu v úzké části ulice. (ls 24.1.)

O den později v pondělí 24.ledna kolem 19.30 hodin večer likvidovala naše jednotka s technikou CAS 20 požár odpadu v parku za školou, v ul. P.Bezruče. K žádným škodám zde nedošlo - výjezd č.3. (ls 26.1.)

Žádosti o dotace na rok 2022 byly podány 

Každoročně se náš sbor snaží získávat prostředky na činnost spolku i vybavení zásahové jednotky. Proto pravidelně začátkem roku podáváme žádosti v rámci Programu pro poskytování dotací městem Velvary. Letos to byla žádost na materiálně technické zabezpečení pro oddíl mladých hasičů a druhá žádost na dvě významné akce, kterými budou 25.ročník memoriálu Karla Krohna - Dědkiáda (sobota 21.5.2022) a 8.ročník hasičských slavností Litoměřice (10-11.6.2022). Ve spolupráci s městem Velvary byla podána žádost města, jako zřizovatele jednotky JPO III, do Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje na rok 2022 a to na dovybavení jednotky SDH Velvary věcnými prostředky. Věříme, že s některou žádostí uspějeme a potřebné prostředky získáme. (ls 13.1.)

První výjezd jednotky v kalendářním roce - požár osobního vozidla

První výjezd jednotky SDH v novém roce připadl na neděli 9.ledna po 17. hodině večerní. Jednotka s technikou CAS 20 T815 S2R (1+5) vyjela na silnici č.24032 z Velvar na Budihostice, k odbočce na Dolní Kamenici. Po nárazu do stromu zde došlo k požáru osobního vozidla Renault, řidič stačil vozidlo včas opustit. Jednotka likvidovala požár vysokotlakým proudem za pomoci dýchací techniky. Na místo se dostavila jednotka HZS stanice Kralupy n/Vlt., která ošetřovala řidiče a provedla kontrolu termokamerou. Na místě dále Policie ČR a Zdravotní záchranná služba.(ls 10.1.)

1-Požár vozidla u Budihostic 2022.jpg

Jaký bude rok 2022 ?

Přinášíme odkaz na pohled starosty města, co očekává od velvarského roku 2022 v našem královském městě (https://www.velvary.cz/mesto/aktuality/dobry-velvarsky-rok-2022-2224cs.html). Zmiňuje zde mimo jiné, že hasiče čeká jubilejní 25.ročník naší soutěže Dědkiáda, který byl již dvakrát odložen. Stejně tak nás čekají VIII. Hasičské slavnosti v Litoměřicích a další akce, zejména účast mládežnických družstev v soutěžích hry Plamen. Významná je naše pomoc městu se sběrným místem elektroodpadu a železného šrotu. Zásahovou jednotku sboru čeká průběžný výcvik včetně školení na nové vybavení pořízené závěrem roku. A všichni si přejeme ústup nemoci Covid-19 a s tím spojených opatření, které brzdí činnost a rozvoj našeho zájmového spolku. (ls 2.1.)

Hasiči na "Velvarském betlému" velvarské malířky

Že hasiči patří neodmyslitelně k našemu městu dokázala i velvarská malířka paní Eva Linksfeilerová, která hasiče jako funkční spolek namalovala do "Velvarského betlému", který se stal součástí vánočních přání města v loňském roce. Za to děkujeme a přejeme všem vše nejlepší v novém roce. (ls)

PF 2022-město.jpg

PF 2022

Přejeme všem úspěšný nový rok a zásahovým jednotkám přejeme hlavně šťastný a bezpečný návrat na své základny. (ls 1.1.).

PF 2022 - hasiči.jpg

Srdečná přání k vánocům a Novému roku

Na sbor přicházela přání k vánocům a Novému roku 2022 od hasičských sborů, spolků a organizací nebo i fyzických osob. Za všechna moc děkujeme. (ls)

1-195.jpg