OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  VELVARY   

  POMOC V NOUZI JE NAŠE POSLÁNÍ  -  PEČUJEME O ODKAZY NAŠICH PŘEDKŮ

Vítáme Vás na upravených webových stránkách nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Město Velvary leží v severní části Středočeského kraje, na území bývalého okresu Kladno. Historie města sahá až do roku 1482, kdy obdrželo statut města. V současné době zde žije téměř tři tisíce obyvatel ve čtyřech místních částech. Velvarský dobrovolný hasičský sbor byl založen 22.května roku 1864 velvarským občanem Karlem Krohnem a ustavující valnou hromadou. Na stránkách naleznete vše  z historie i současnosti sboru, který v roce 2014 oslavil 150.výročí svého založení.

**********************************************************************************************************

                  SDH VELVARY "DNES"  v roce 2018 - události, fotografie, články

Starosta sboru oslavil 40. narozeniny - blahopřejemel

Starosta našeho sboru František Saifrt oslavil v sobotu 14.dubna s hasiči a rodinou na hasičské zbrojnici své 40.narozeniny. Kromě mnoha darů mu přítomní přáli zejména zdraví, štěstí a osobní spokojenost. Připojujeme se stejným přáním a k tomu také pevné nervy! Více fotografií najdete na https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/40-narozeniny-f-saifrta-14-4-2018/ (ls)

Sbor připravuje 23.ročník memoriálu K.Krohna

Sbor intenzivně připravuje již 23.ročník memoriálu K.Krohna - Dědkiádu 2018 a 11.ročník soutěže O pohár SDH Velvary, které se konají v sobotu 19. května 2018. Na sbory byly rozeslány propozice soutěže a formou vrácenky byly požádány o potvrzení účasti. Vše je pro další zájemce k dispozici ke stažení na https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/. Byla podána žádost do Přemyslovského měšce na rok 2018 o příspěvek na ceny do soutěže. Předpokládáme, že členové sboru pomohou v rozsahu minulých ročníků, termín organizační schůzky k soutěži včas zveřejníme. (ls)

Rekonstrukce prostor HZ byla ukončena generálním úklidem

Svépomocná rekonstrukce přízemních prostor hasičské zbrojnice byla ukončena generálním úklidem. Trvala téměř dva měsíce  a práce byly prováděny svépomocí členů.

Vzhledem k závadám na elektroinstalaci bylo potřeba provést výměnu hlavního rozvaděče a rozvodů v přízemí budovy. Při této příležitosti byla také zrekonstruována místnost ústředny (nová elektroinstalace, položení dlažby a výmalba) a vyměněny původní zárubně v přízemí, které byly osazeny novými dveřmi. Chodba byla nově vyštukována a vymalována. Zároveň byla dokončena pokládka dlažby na schodech do garáží a sklepa. Novou elektroinstalaci, stavební materiál a interiérové dveře hradilo město z rozpočtu na údržbu budovy. Výmalba a nový nábytek do ústředny byly pořízeny z prostředků dobrovolného sboru.

Při jarní brigádě dne 7.dubna,  které se zúčastnilo 30 členů, bylo vše zejména díky našim ženám uklizeno včetně garáží a areálu zbrojnice. Všem děkujeme za pomoc. Čistící stroj zapůjčila společnost C-connect s.r.o Velvary.

Zvláště děkujeme členům, kteří na rekonstrukci odpracovali nejvíce hodin. Zejména Milan Vobořil, Luboš Matoušek, Jaroslav Port (není členem SDH), Aleš Kraus a Vašek Holý. Pomohl i Antonín Vosmík, instalatér a topenář z Velvar.  Ještě jednou děkujeme za vylepšení zázemí pro naší činnost.

                                                                                   Starosta František Saifrt a velitel Michal Ledvinka

Rekonstrukce prostor HZ se blíží ke konci, nový Fireport byl zapojen

Na hasičské zbrojnici finišuje rekonstrukce přízemních prostor. Nový systém výjezdu FIREPORT byl servisní firmou instalován včetně nového rozvaděče a elektroinstalace. Hodnota rekonstrukce bude ještě následně finančně vyčíslena včetně počtu odpracovaných hodin. (ls)

Hasičský ples dne 17. března se vydařil

Sbor uspořádal tradiční "Hasičský ples" a to v sobotu 17.března v kulturním zařízení na Uhách. Zúčastnilo se ho asi 240 návštěvníků, hrála kapela "Druhej dotek", do tomboly hasiči připravili 500 cen. Zpestřením bylo vystoupení skupiny bubeníků MARCHING Band ze ZUŠ Roudnice nad Labem. Děkujeme velvarským občanům, podnikům i organizacím za příspěvky do tomboly. Jejich přehled naleznete na : https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/. Děkujeme i Vlastimíru Vinšovi ze Sazené za zajištění dopravy návštěvníků plesu. Starosta sboru děkuje všem členům, kteří se do přípravy a organizace plesu zapojili. (ls)

Na hasičské zbrojnici začala svépomocná rekonstrukce prostor

Ve vstupních prostorách hasičské zbrojnice začala rekonstrukce prováděná svépomocí našich členů. V první fázi se jedná o rekonstrukci elektrické instalace (výměna rozvaděčů, nové vedení a rozvody). Následovat budou zednické a malířské práce ve vstupní chodbě, ústředně a v přilehlých prostorách, pokládka dlažby v ústředně a na spojovacím schodišti. Předpokládá se nové vybavení ústředny a konečná instalace systému FIREPORT. Práce by měly být ukončeny do konce měsíce března a poté bude následovat celkový úklid prostor brigádou dne 7.dubna.  (ls)

  

Od 1.února 2018 platí novela zákona o nemocenském pojištění

Novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění platí nově od 1.února 2018. Týká se i situace členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Ti, kteří budou uznáni dočasně práce neschopnými z důvodu nemoci nebo úrazu z důvodu zásahu, mají nárok na dávku nemocenské ve výši 100% denního vyměřovacího základu. Dosud nespravedlivé snížení jejich přijmů je tedy spravedlivě narovnáno. Rádi bychom, aby k úrazům a nemocím při zásazích nedocházelo ! (ls)

První "ostrý" výjezd nového vozidla CAS 20 T815 S2R

Nové zásahové vozidlo sboru bylo dovybaveno potřebným materiálem, řidiči absolvovali řadu kondičních jízd a dne 1.února bylo zařazeno do výjezdu. K prvnímu "ostrému" výjezdu vyjelo v pondělí 5.února v podvečerních hodinách do obce Sazená, kde hořely saze v komíně rodinného domku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 (1+5) a provedla zásah klasickým způsobem pomocí kominického nářadí a hořící saze zasypala pískem. Na místě jednotka HZS - stanice Kralupy n/Vlt. a Policie ČR. Foto: J.Svoboda (ls)

Sbor hodnotil rok 2017 na výroční valné hromadě

V sobotu 27.ledna se na hasičské zbrojnici konala výroční valná hromada sboru, která hodnotila rok 2017. Mezi hosty jsme přivítali náměstkyni starosty OSH Kladno paní Pospíšilovou, ředitele ÚO Kladno HZS Středočeského kraje plk.Hradila se svými kolegy, zástupce SDH Hřebeč a další hosty. Z jednání se omluvil starosta města Radim Wolák. Po úvodních zprávách výboru SDH došlo na ocenění 7 členů stužkami Za věrnost. Pavel Holý obdržel stužku za 40 let členství ve sboru a dlouholetý velitel sboru Vladimír Točík st. věcný dar k významnému životnímu jubileu. Byly předány i členské průkazy dvěma novým členům sboru. Největší událostí loňského roku bylo získání nové zásahové cisterny CAS 20 T815 S2R, která se v současné době zajíždí a od měsíce února by měla být zařazena do výjezdu. Jednání i vystoupení hostů se neslo  ve znamení poděkování členům sboru za jejich záslužnou a dobrovolnou práci. Výroční zprávu sboru za rok 2017 naleznete v sekci KE STAŽENÍ: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/ (ls) Foto P.Holý.

Více fotografií naleznete na: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/vyrocni-vylna-hromada-27-1-2018/

Výcvik na polygonu v Synthosu Kralupy

Jedenáct členů výjezdové jednotky se zúčastnilo v sobotu 27.ledna výcviku v protiplynovém polygonu podniku Synthos Kralupy n/Vlt. Podmínky výcviku splnilo 10 členů, výcvik byl tradičně fyzicky náročný. (ls) Foto: M.Petráček

Vyšlo nové Hasičské čtení

Současně s posledním číslem Hasičských novin jsme obdrželi čtvrtou ročenku HASIČSKÉ ČTENÍ, kde je mnoho článků a zajímavostí z hasičského života. Ročenku připravuje náš kamarád Pepa Nitra a i jeho zásluhou je zde uveřejněn článek o naší Dědkiádě a tím je propagován náš sbor. Ročenka je zájemcům k dispozici na ústředně hasičské zbrojnice!

Zásah č.2 - požár v motorovém prostoru nákladního vozidla na silnici I/16

Naše jednotka vyjela ke druhému letošnímu zásahu a to v pondělí 15.ledna okolo 11.40 hodin technikou CAS 32 T815 (1+2) na silnici I/16 k obci Vepřek za Novou Vsí směr Mělník. Na místě již zasahovaly jednotky HZS stanice Mělník a Kralupy n/Vlt. Řidič vozidla uhasil požár ručním hasicím přístrojem před příjezdem jednotek. Po dohodě s VZ se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Foto: M.Ledvinka (ls)


Akce v roce 2018 a z činnosti v uplynulém roce

Kalendářní přehled akcí sboru v I.pololetí 2018 najdete na: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/navrh-akci-v-roce-2018/

Pozvánku na Výroční valnou hromadu  dne 27.1.2018 najdete na : https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni

Události, fotografie a články sboru z uplynulého roku 2017 najdete na :https://www.sdhvelvary.cz/inpage/sdh-velvary-dnes-rok-2017/

Přehled výjezdů zásahové jednotky v roce 2017 na : https://www.sdhvelvary.cz/inpage/rok-2017-zasahy/


Termíny důležitých akcí SDH v roce 2018

Výborová schůze SDH schválila dne 11.prosince termíny důlěžitých akcí v roce 2018 a to :

- výroční valná hromada SDH v sobotu 27.ledna 2018 v 17.30 hodin na HZ

- hasičský ples na Uhách (zatím bez záruky) - sobota 17.března 2018 ve 20 hodin

- jarní brigáda a úklid na HZ - sobota 7.dubna 2018

- 23.ročník memoriálu K.Krohna - Dědkiáda - sobota 19.května 2018   (ls)


PF 2018 - přejí  členové SDH Velvary

s přáním všeho dobrého, hodně zdraví a štěstí rodinám a výjezdovým hasičům přejeme málo zásahů ve svátečních dnech a šťastné návraty na své základny !