Úvodní stránka » Jednotka a zásahy » Rok 2024 - zásahy

                                  EVIDENCE  VÝJEZDŮ  jednotky SDH Velvary - rok 2024   

                                          Stav ke dni :   1.6.2024                 Počet :   22

        leden   :  3         červenec  :                                        Z toho :         8  x  požár

        únor     :  4         srpen      :                                                             12  x  TZ (techn.zásah,pomoc)

        březen  :  4         září         :                                                                  x   PP (pl.poplach)

        duben   :  6         říjen        :                                                                  x   Z - záloha na stanici

        květen  :   4        listopad   :                                                              1   x   PC -TC  (cvičení)

        červen  :             prosinec   :                                                             1  x   BV-bez výjezdu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č.  datum     den        místo výjezdu                                 druh zásahu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.        1.1.        po         Nabdín                                          požár maringotky

  2.        9.1.        út          Velvary-cesta na Nabdín              požár křoví a odpadu

  3.      20.1.        so         Velvary - U Podhorního mlýna     TZ - odstranění nebezp. stromů

  4.        3.2.        so         Velvary - Malovarská ul.               TZ- transport pacienta

  5.        7.2.        st          Velvary - směr Miletice                 TZ - odstranění padlého stromu

  6.        7.2.        st          Velvary - náměstí                          požár v motorovém prostoru autobusu

  7.      24.2.        so         Velvary - V Topolech                     TZ - vyproštění osobního vozidla

  8.        9.3.        so         Ješín - směr K.Most                      požár dodávkového vozidla

  9.      11.3.        po         Velvary - firma MTC                      TZ - záchrana zraněné osoby

10.      11.3.        po         Velvary - Malovarská                     požár odpadu

11.      12.3.        út          Kamenný Most - betonárka           BV - bez výjezdu jednotky

12.        2.4.        út          Bratkovice směr Hospozín            požár slámového kompostu

13.        5.4.        pá         Bratkovice směr Hospozín            požár slámového kompostu

14.        7.4.        ne         Bratkovice směr Hospozín            požár slámového kompostu

15.      14.4.        ne         Uhy                                                požár kontejneru

16.      20.4.        so         Velvary- Za Podhorním mlýnem    TZ- likvidace padlého stromu

17.      25.4.        čt          Žižice - rybník                                PC - záchrana tonoucích osob

18.        9.5.        čt          Uhy                                                TZ - otevření prostoru, umrtí osoby

19.      16.5.        čt          Velvary - Malovarská ul.                TZ - spadlá větev na vedení NN

20.       26.5.       ne         Velvary - M.Bučina siln. 240          TZ - odstranění padlého stromu

21.       27.5.       po         Velvary - silnice k benzínce           TZ - odstranění padlého stromu

22.        1.6.        so         Velvary - ul. K.Krohna                    TZ - čištění dešťové kanalizace