Partneři a sponzoři sboru v roce 2017  

Terius - J.Heřman, Velvary - materiální dar na dovybavení nové CAS

S-Garden s.r.o. Kralupy nad/Vltavou - materiální dar na dovybavení nové CAS

Josef Rott, stavební a izolační firma Velvary - finanční dar na činnost

Metal Trade Comax, a.s. Velvary - finanční dar na dovybavení nové CAS

C connect, s.r.o Velvary - finanční dar na dovybavení nové CAS

Jan Batěk - autodoprava, Neuměřice 47 - finanční dar na dovybavení nové CAS

Lukáš Tkáč - lezecký instruktor a školitel z Opavy - materiální dar

Pešaut - montáž kabelů, s.r.o se sídlem Smečno - finanční dar na činnost

Zdeňka Matoušková, Slaný - zdarma úklidové práce v hasičské zbrojnici

Velros s.r.o, Velvary - finanční dar na činnost

C connect, s.r.o Velvary - finanční dar na činnost

Koupelnové studio POPEK s.r.o, Nelahozeves - smlouva o reklamě

GOLEM Slaný, s.r.o - smlouva o pronájmu zařízení

Řeznictví a uzenářství V.Holý, Velvary  -  materiální a finanční dary

ELEKTROWIN, a.s. Praha 4 - odměny z programu "Recyklujte s hasiči"

Město Velvary - smlouva o pronájmu a spolupráci, programová dotace na podporu činnosti spolku

                                                 Partneři a sponzoři sboru v roce 2016    

VOV-servis s.r.o se sídlem Přelíc 5 - smlouva o reklamě

Josef ROTT - stavební a izolační firma Velvary - finanční dar

PEŠAUT - montáž kabelů, s.r.o se sídlem Smečno - finanční dar

Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. - grant "Malý přemyslovský měšec 2016"

METAL TRADE COMAX, a.s. se sídlem Velvary - finanční dar

VELROS s.r.o., Velvary - finanční dar

Zdeňka Matoušková, Slaný - zdarma úklidové práce v hasičské zbrojnici

AM Pharmacy s.r.o - Lékárna Velvary - finanční dar

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., pobočka Praha - smlouva o reklamě

NOUEMONT Slaný s.r.o - finanční dar

GOLEM Slaný, s.r.o  -  smlouva o pronájmu zařízení

Řeznictví a uzenářství V.Holý, Velvary  -  materiální a finanční dary

ELEKTROWIN, a.s. Praha 4 - odměny z programu "Recyklujte s hasiči"

Město Velvary - smlouva o pronájmu a spolupráci, programová dotace na podporu spolku

                                           Partneři a sponzoři sboru  v roce 2015   

ELEKTROWIN, a.s. Praha 4 - odměny z programu "Recyklujte s hasiči"

ALNAMURA, s.r.o Kralupy n/Vlt. - materiální dary

PEŠAUT- montáž kabelů s.r.o - finanční dar

C CONNECT Velvary, s.r.o  -    finanční dar

NOUEMONT Slaný, s.r.o    -   smlouva o reklamě

GOLEM Slaný, s.r.o         -     smlouva o pronájmu zařízení

VELROS Velvary, s.r.o       -    finanční dar

Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. - grant "Malý přemyslovský měšec 2015"

Město Velvary  -  smlouva o pronájmu a spolupráci, finanční dotace na podporu spolku

Řeznictví a uzenářství V.Holý, Velvary  -  materiální a finanční dary

                    Partneři a sponzoři oslav 150.výročí založení v roce 2014 - všem děkujeme. 

                                                                                 PARTNEŘI:

Město Velvary

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Středočeský kraj

Nadace pro podporu hasičského hnutí Přibyslav

Hasičský záchranný sbor ČR

Přemyslovské střední Čechy, o.p.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

SPONZOŘI a PODPOROVATELÉ:

Metal Trade Comax Velvary, a.s.

Požární bezpečnost s.r.o

MERO ČR, a.s. Kralupy nad/Vltavou

C connect s.r.o, Velvary

Ivo Pokorný - farma Kmetiněves

Královský pivovar Krušovice

Trégr & Frolík - autoopravna Velvary

VELROS s.r.o Velvary

IBG Praha, s.r.o

ELTODO, a.s.

Pešaut - montáž kabelů, s.r.o

NOUEMONT Slaný, s.r.o

Rott Josef - stavební a izolační firma, Velvary

Pekařství Zounek, Velvary

Řeznictví a uzenářství Holý, Velvary

L. Kučírková - hostinec Na Sladovně Velvary

P. Trnobranský - elektro, Zvoleněves

P. Vobořil - pokrývač, Velvary

J. Valenta - kovář, Velvary

P. Bakalář - fotograf, Velká Bučina

J. Štádlíková Čermáková - Velvary

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru


Městská rada schválila 4. září upravenou úrazovou pojistku členů JSDH

a to na základě nabídky HVP, a.s., která nově nabízí členům jednotek SDH pojistné plnění "za finanční škodu" a "náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojšťovnou ve prospěch člena JSDH". Jedná se o další pomoc města v zabezpečení dobrovolné činnosti členů v jednotce SDH.

Vedení sboru jednalo se starostou města R.Wolákem

o podrobnostech s předáním nového vozidla CAS 20 od THT Polička, s.r.o, které bude městu předáno koncem měsíce října t.r. Cílem bylo zkoordinovat události tohoto období (sběry odpadů po městě, volby do poslanecké sněmovny, podzimní prázdniny) a připravit termín a podmínky ke slavnostnímu předání.

Na výborové schůzi dne 7.9.

požádal náš člen Michal Petráček o uvolnění z funkce vedoucího mládeže našeho sboru z osobních důvodů. Děkujeme mu touto cestou za dlouholetou odvedenou práci. Členem výboru a výjezdové jednotky samozřejmě dále zůstává.

Pozvání na soutěže v měsíci září

Na sbor docházejí pozvání na různé soutěže a akce v průběhu měsíce září. Vzhledem k finišujícím přípravám na dodání nové CAS pro JSDH jsou vesměs s díky odmítány.

Asistence jednotky SDH na fotbalovém utkání

Na žádost fotbalového oddílu FC Slovan Velvary a města Velvary provedla jednotka SDH asistenční službu při rizikovém fotbalovém utkání dne 8.srpna s FK Hradec Králové. Při zápasu ani po něm k žádnému incidentu nedošlo.

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.