Partneři a sponzoři sboru v roce 2017  

Jan Batěk - autodoprava, Neuměřice 47 - finanční dar na dovybavení nové CAS

Lukáš Tkáč - lezecký instruktor a školitel z Opavy - materiální dar

Pešaut - montáž kabelů, s.r.o se sídlem Smečno - finanční dar

Zdeňka Matoušková, Slaný - zdarma úklidové práce v hasičské zbrojnici

Velros s.r.o, Velvary - finanční dar

C connect, s.r.o Velvary - finanční dar

Koupelnové studio POPEK s.r.o, Nelahozeves - smlouva o reklamě

GOLEM Slaný, s.r.o - smlouva o pronájmu zařízení

Řeznictví a uzenářství V.Holý, Velvary  -  materiální a finanční dary

ELEKTROWIN, a.s. Praha 4 - odměny z programu "Recyklujte s hasiči"

Město Velvary - smlouva o pronájmu a spolupráci, programová dotace na podporu činnosti spolku

                                                 Partneři a sponzoři sboru v roce 2016    

VOV-servis s.r.o se sídlem Přelíc 5 - smlouva o reklamě

Josef ROTT - stavební a izolační firma Velvary - finanční dar

PEŠAUT - montáž kabelů, s.r.o se sídlem Smečno - finanční dar

Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. - grant "Malý přemyslovský měšec 2016"

METAL TRADE COMAX, a.s. se sídlem Velvary - finanční dar

VELROS s.r.o., Velvary - finanční dar

Zdeňka Matoušková, Slaný - zdarma úklidové práce v hasičské zbrojnici

AM Pharmacy s.r.o - Lékárna Velvary - finanční dar

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., pobočka Praha - smlouva o reklamě

NOUEMONT Slaný s.r.o - finanční dar

GOLEM Slaný, s.r.o  -  smlouva o pronájmu zařízení

Řeznictví a uzenářství V.Holý, Velvary  -  materiální a finanční dary

ELEKTROWIN, a.s. Praha 4 - odměny z programu "Recyklujte s hasiči"

Město Velvary - smlouva o pronájmu a spolupráci, programová dotace na podporu spolku

                                           Partneři a sponzoři sboru  v roce 2015   

ELEKTROWIN, a.s. Praha 4 - odměny z programu "Recyklujte s hasiči"

ALNAMURA, s.r.o Kralupy n/Vlt. - materiální dary

PEŠAUT- montáž kabelů s.r.o - finanční dar

C CONNECT Velvary, s.r.o  -    finanční dar

NOUEMONT Slaný, s.r.o    -   smlouva o reklamě

GOLEM Slaný, s.r.o         -     smlouva o pronájmu zařízení

VELROS Velvary, s.r.o       -    finanční dar

Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. - grant "Malý přemyslovský měšec 2015"

Město Velvary  -  smlouva o pronájmu a spolupráci, finanční dotace na podporu spolku

Řeznictví a uzenářství V.Holý, Velvary  -  materiální a finanční dary

                    Partneři a sponzoři oslav 150.výročí založení v roce 2014 - všem děkujeme. 

                                                                                 PARTNEŘI:

Město Velvary

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Středočeský kraj

Nadace pro podporu hasičského hnutí Přibyslav

Hasičský záchranný sbor ČR

Přemyslovské střední Čechy, o.p.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

SPONZOŘI a PODPOROVATELÉ:

Metal Trade Comax Velvary, a.s.

Požární bezpečnost s.r.o

MERO ČR, a.s. Kralupy nad/Vltavou

C connect s.r.o, Velvary

Ivo Pokorný - farma Kmetiněves

Královský pivovar Krušovice

Trégr & Frolík - autoopravna Velvary

VELROS s.r.o Velvary

IBG Praha, s.r.o

ELTODO, a.s.

Pešaut - montáž kabelů, s.r.o

NOUEMONT Slaný, s.r.o

Rott Josef - stavební a izolační firma, Velvary

Pekařství Zounek, Velvary

Řeznictví a uzenářství Holý, Velvary

L. Kučírková - hostinec Na Sladovně Velvary

P. Trnobranský - elektro, Zvoleněves

P. Vobořil - pokrývač, Velvary

J. Valenta - kovář, Velvary

P. Bakalář - fotograf, Velká Bučina

J. Štádlíková Čermáková - Velvary

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.

Nabídka městského muzea

Sbor obdržel nabídku městského muzea Velvary na dlouhodobé umístění předmětů o historii sboru ve vstupní chodbě muzea. Nabídka bude využita, předměty k umístění se připravují.

Přejeme všem našim členům a příznivcům

hezké prožití letní dovolené, krásné počasí a mnoho zážitků. Dětem z oddílu MH krásné prázdniny !

Starosta a velitel sboru

děkují všem členům sboru, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 22.ročníku Dědkiády a členům delegace sboru na VII. Hasičských slavnostech v Litoměřicích.

Malý přemyslovský měšec zacinkal

Sboru byl schválen grant z Malého přemyslovského měšce na rok 2017. Na zajištění letošní Dědkiády jsme obdrželi částku 3.200 Kč na zajištění cen a propagace, žádost byla podána na částku 4.000 Kč.

Sbor obdržel grant města

Zastupitelstvo města schválilo dne 8.března t.r. rozdělení grantů na rok 2017 spolkům a sdružením ve městě. Náš sbor obdržel grant ve výši 34.500 Kč na zajištění Dědkiády a účasti naší delegace na celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. Vyúčtovat celou akci musíme do konce kalendářního roku.