Úvodní stránka » SDH Velvary "DNES" » Aktuality 2024 - nejnovější

Aktuality a informace návštěvníkům stránek a členům sboru

Pracovní čtvrtek na HZ se koná ve čtvrtek 7.března 2024 od 17 hodin na hasičské zbrojnici. Od 19 hodin navazuje jednání výboru SDH - zveme členy k účasti!

Plakátek hasičského plesu dne 9.března 2024 ke stažení zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/plakat-hasicskeho-plesu-d. Všechny vstupenky na ples byly již prodány.

Plakátek oslav 160.výročí založení a vrácenka pro sbory, které se chtějí zúčastnit oslav zde: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/.

Sbor podal žádost o grant města na podporu spolkové činnosti v roce 2024 a to na materiálně technické vybavení pro oddíl mladých hasičů SDH.

Dotace Můj klub 2024. Vedení sboru spolu s vedoucími mládeže připravili a podali žádost o dotaci Můj klub 2024, která je určena pro sportovní aktivity dětí a mládeže od 4 do 19 let. Dotaci poskytuje Národní sportovní agentura ČR.

Sbor obdržel finanční příspěvky k oslávám 160 let od nadačního fondu Kalich i od Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR, obě v částce 5.000 Kč. Postupně přispívají další podniky a organizace, děkujeme. Přehled zde: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/partneri-a-sponzori-oslav/.

Naučný sešit a omalovánky z roku 2022 zde : https://www.sdhvelvary.cz/inpage/naucny-sesit-a-omalovanky-vydane-sborem-v-roce-2022/.

Velitel jednotky upřesnil se starostou města jmenný seznam členů jednotky k 1.1.2024 v počtu 29 členů. Seznam a odbornosti naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/vyjezdova-jednotka-sboru-zarazeni-slozeni/

Ve spolupráci s OSH Kladno byla upřesněna členská základna k 15.12.2023. Činí 33 MH a 80 řádných členů, tj. celkem 113 členů