Úvodní stránka » Z ČINNOSTI 2012-2023 » Archiv aktualit a informací za rok 2023

                                               Archiv aktualit a novinek - 2023 (řazeno vzestupně)

Město Velvary podalo projektový záměr do programu 3 IROP, Hasiči, výzvy 5 Přemyslovské střední Čechy o.p.s. pod názvem "Modernizace hasičské zbrojnice Velvary". Děkujeme starostovi města za zpracování a podání projektu. Projekt prošel hodnotící komisí MAS dne 26.7. a postupuje k dalšímu projednání.

Krajské kolo  Závodu hasičské brannosti a všestranosti, kam postoupila naše hlídka starších žáků, se uskuteční v sobotu 11.listopadu 2023 ve Sloupu u Davle, na území bývalého okresu Praha-západ. Držíme palce našemu družstvu!

Výborová schůze SDH ve čtvrtek 7.9.2023 projednávala soustředění a výsledky soutěží oddílu MH v prázdninovém období. Vzala na vědomí termíny akcí v podzimním období a stav příprav 160. výročí založení.

Město Velvary a velitel JSDH podali žádost o dotaci k Nadaci ORLEN Unipetrol do Grantového programu pro dobrovolné hasiče. Účelem byl nákup technického vybavení zásahové jednotky SDH Velvary. Žádosti bylo v plné výši vyhověno, nyní se vyřizuje ze strany města darovací smlouva a další náležitosti. Děkujeme.

Výborová schůze SDH se sešla na žádost starosty města mimořádně v pondělí 19.června a projednala rámcový program oslav 160.výročí založení v roce 2024, aby mohly být oslavy začleněny do akcí města a jeho zařízení na příští rok. Byla vytvořena skupina, která bude oslavy průběžně připravovat.

Výborová schůze SDH dne 1.6.2023 rozhodla o termínu oslav 160.výročí založení sboru a to v sobotu dne 18.května 2024! Z tohoto důvodu bude přeložen 27. ročník Memoriálu K.Krohna do podzimního termínu roku 2024.

Městu Velvary byla schválena dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tématického zadání Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí. Jedná se o nákup věcných prostředků PO pro naši výjezdovou jednotku v roce 2023.

Sbor obdržel rozhodnutí Národní sportovní agentury o poskytnutí dotace ve výši 27.000 Kč ze státního rozpočtu na základě výzvy Můj klub 2023 - pohyb a zdraví. Dotace již dorazila na účet sboru.

Město Velvary podalo žádost  o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tématického zadání Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí. Jedná se o nákup věcných prostředků PO pro naši výjezdovou jednotku v roce 2023.

Sběr šrotu a ektrospotřebičů v sobotu 1.dubna 2023. Sraz členů v 7.30 hodin na HZ, občerstvení během akce zajištěno. Zároveň probíhá na HZ úklidová brigáda členek SDH.

Sbor připravil a podal žádost  o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Velvary na rok 2023. Předmětem žádosti je příspěvek na materiálně-technické vybavení oddílu MH při našem sboru. Termín podání žádosti je do 31.ledna t.r.

Sdružení hasičů ČMS zveřejnilo  aktualizovaný přehled náhrad členů JSDH obcí za zranění nebo úmrtí při zásahu - naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/nahrady-clenu-jsdh-uraz-nebo-umrti-pri-zasahu/

Oddíl MH se zúčastnil v sobotu 7.ledna II.kola soutěže MH na Brandýsku. Mladší žáci obsadili 7. místo a starší žáci 8. a 10.místo. Další III. kolo se koná 11.2. v Unhošti, pořádá SDH Braškov.

Mimořádné jednání výboru SDH se konalo v úterý 10.1. t.r. Zabývalo se přípravou VVH dne 21.1. a akcemi v I.polovině roku. Mj. potvrdilo termín konání letošní hlavní akce a tou je soutěž Dědkiáda v sobotu 20.května 2023.

Velitel sboru oznamuje členům  konání školení nositelů DT a to v sobotu 4.února t.r. Školení se koná v areálu podnikových hasičů Synthos Kralupy nad/Vltavou od 9 hodin, sraz v 8.00 hodin na HZ. Seznam účastníků je zveřejněn ve skupině WhatsAppu naší jednotky.

Velitel jednotky zve členy na pravidelné zdravotní školení první pomoci, které se koná ve čtvrtek 19.ledna 2023 od 18 hodin na hasičské zbrojnici. Školení je pro členy zásahové jednotky povinné!