Úvodní stránka » HISTORIE » Článek o původním velvarském praporu v HN - rok 2013

Hasičské noviny píší o původním velvarském praporu - rok 2013

Hasičské noviny č.13 z 12.července 2013 přinesly obsáhlý článek Stanislava Bárty z CHH Přibyslav o velvarském nejstarším českém hasičském praporu! Uvádí se zde počátky velvarského hasičského sboru i pořízení sborového praporu v roce 1868. Prapor byl objednán u firmy Trenkwald v Praze a vyšel sbor na 450 zlatých. Část úhrady praporu byla ze sbírky, kterou uspořádaly ženy čelních představitelů sboru Františka Bílá a Terezie Stiebitzová. Tato uskutečněná sbírka vynesla 353 zlatých. Rada města Velvar na tento účel darovala 50 zlatých. Velkolepá slavnost svěcení praporu se konala 26.srpna 1868 na velvarském náměstí za účasti řady významných hostů.

V roce 1874 byla provedena oprava praporu Hynkem Trenkwaldem z Prahy, kdy byl původní obraz Svatého Floriána na praporu nahrazen novým. Velvarský prapor byl již v roce 1891 součástí expozice hasičského pavilonu na Zemské jubilejní výstavě a v roce 1895 na Národopisné výstavě československé. V následujících letech byl uchováván ve Velvarech a v běžném užívání byl v roce 1947 nahrazen praporem novým. Bohužel o původní prapor nebylo vhodně pečováno a ocitl se v nedobrém stavu. V roce 1983 převzalo poškozený prapor Metodické centrum a stálá výstava PO v Přibyslavi, které nechalo v roce 1988 zhotovit jeho repliku a která je dodnes součástí stálé výstavy v hasičském muzeu v Přibyslavi. Originál praporu byl uložen v depozitáři muzea a v roce 2009 restaurován.

P.S.

Repliku praporu lze trvale shlédnout  v hasičském muzeu na přibyslavském zámku. Ve Velvarech byl originál praporu krátce v rámci putovní výstavy na jaře roku 2014 v rámci oslav 150.výročí založení sboru ve Velvarech. Za možnost shlédnutí bylo CHH Přibyslav poděkováno.

Libor Šulc

Rub a líc nejstaršího českého hasičského praporu z roku 1868

Stanislav Bárta s restaurovaným praporem v Přibyslavi