Úvodní stránka » HISTORIE » Funkcionáři sboru od založení do současnosti

                   Funkcionáři  hasičského sboru od roku 1864  do současnosti

                                                   Předsedové  (starostové) :

                * SLAVÍK Vojtěch                                       JIRKOVSKÝ Antonín

                BÍLÝ Antonín                                              Ing.MRÁČEK Jan

                PAPEŠ Adolf                                               MAISTR Josef        

                KROHN Karel                                             SAIFRT Antonín

                KREBS Celestýn                                        HANUŠ František

                Dr.VRANÝ Eduard                                      DĚDEK Josef

                NEJEDLÝ František                                   ČERMÁK František

                PŠANSKÝ Karel                                          MAREK Václav

                HERRMAN Josef                                         KOŠŤÁL Josef

                STIEBITZ Ferdinand                                   ŠULC Libor

                MAISTR Josef                                             SVOBODA Jaroslav

                PEKLO Augustýn                                        Ing.SAIFRT František (současný)

                * funkci vykonával před ustavující valnou hromadou

                                                     Velitelé  (hejtmani) :

                 *  CHRASTIL Ferdinand                          DLOUHÝ František

                 PAPEŠ Jan                                               CHOUN František

                 ŠPEJL Josef                                             HROUDA František

                 PŠANSKÝ Karel                                       NEDVĚD Stanislav

                 HOŘEJŠÍ Josef                                        MAREK Václav

                 ŠPEJL Josef                                             PLECITÝ Václav

                 VOLÁK Václav                                         TOČÍK Stanislav

                 BARILLY Antonín                                     HAVLÍN Miroslav st.

                 MAISTR Josef                                          TOČÍK Vladimír st.

                 CHOUN František                                    MAŠEK René

                 MAISTR Josef                                          LEDVINKA Michal 

                 PRUSÍK Karel                                           MAŠEK René  (současný)         

                  * funkci vykonával před ustavující valnou hromadou                                                

                                                              Jednatelé :

                  KROHN Karel                                           ŘÍHA Jan

                  KREBS Celestýn                                     SEIFERT Antonín

                  ŠTURM Čeněk                                         NEJTEK Antonín

                  HOŘEJŠÍ Josef                                       VINŠ Jiří

                  LINDA Antonín                                        KREJČÍ František

                  KASTNER Jan                                         KYNZL Antonín

                  HERRMAN Gustav                                  ŠNÝDR Jaroslav

                  ŠUSTR Josef                                           TOČÍK Václav

                  ILMAN Václav                                          HAVLÍNOVÁ Jana

                  VOBOŘIL Josef                                       MÁŠOVÁ Helena

                  FIALA Alois                                              STOVIČKOVÁ Bedřiška

                  PODIVÍNSKÝ Adolf                                 STOVIČKOVÁ Květa

                  HANUŠ František                                    HOLÝ Pavel

                  TRNKA Josef                                           MAŠKOVÁ Kamila

                                                                                      HOLÝ Václav  (současný)

                                                                             

 

                                                    Pokladníci (hospodáři) :

                     KROHN Karel                                  KRÁL

                     KREBS Celestýn                             MAREK Václav

                     ŠULC Karel                                     ČERNÝ Václav

                     PANOCHA Jan                                NOVÁK Josef

                     ŘEHÁK Alexander                          DRYÁK Josef

                     PANOCHA Jan                                BERÁNEK Karel 

                     KOHLÍK Alois                                  ČERMÁK Josef

                     FIALA Alois                                     ČERMÁKOVÁ Bohumila

                     CHOUN František                           PROTIVOVÁ Hana

                     HANNÁK                                          STOVIČKOVÁ Květa

                                                                               ŠULC Libor    (současný)           

 

                                             Vedoucí mládeže (od roku 1975) :

                                                  MARŠÁLEK Miloslav

                                                  KINDL Václav

                                                  PLICKOVÁ Vladislava

                                                  PRACHAŘ Jiří

                                                  VOCHOMŮRKA Antonín

                                                  MURINOVÁ Vratislava

                                                  VOCHOMŮRKOVÁ Martina

                                                  MARŠÁLEK Roman

                                                  ŠTEFANIK Roman

                                                  KREJČÍ Vladimír

                                                  STOVIČKA Dušan

                                                  PODPĚRA Václav

                                                   KREJČOVÁ Romana

                                                   ŽIVNÝ Petr

                                                   RŮŽIČKA Jakub

                                                   PAŠEK Michal  

                                                   MOLKOVÁ Lucie

                                                   VOBOŘILOVÁ Jaroslava

                                                   PETRÁČEK Michal 

                                                   MASOPUSTOVÁ  (Pašková)  Aneta

                                                   SVOBODA Matěj 

                                                   KORECKÁ Šárka  

                                                   KORECKÁ  Markéta

                                                   STOVIČKA Dušan 

                                                   KRUPKA Matěj  (současný)

                                                   HEŘMAN Josef  (současný)

                                                   KRUPKA Lukáš  (současný)

                                                   KŘÍČEK Petr    (současný)

                                                   HNÍZDIL Matyáš  (současný)