Úvodní stránka » HISTORIE » Zakladatel sboru Karel Krohn

Karel Krohn - zakladatel velvarského sboru

Karel Krohn se narodil 25. října 1846 v Bratkovicích nedaleko Velvar, v rodině obchodníka. Po přerušení studií odjíždí do Berlína ke svým obchodním známým a odtud do Hamburku, kde nastoupil na pracovní místo v jednom z předních obchodních domů.

Krátce před svým návratem domů byl v Hamburku svědkem velkého požáru. Zde obdivoval pohotovost, umění a obratnost, s jakou si počínali členové ochranných sborů. Byl uchvácen a myšlenka vycvičit podobný sbor doma v něm utkvěla natrvalo. Spoluobčanům doma vyprávěl své zážitky a doporučoval zřízení takového sboru ve Velvarech. Vedla ho k tomu i četnost požárů ve městě a okolí. V listopadu 1863 byla podána žádost o povolení spolku. Dne 22. května 1864 byly schváleny stanovy spolku, který se přejmenoval na sbor dobrovolných hasičů. Kromě funkcionaření ve sboru, se stal ve svých 24 letech náměstkem purkmistra a v podstatě vládl celému městu. Občané velmi oceňovali jeho přístup ke spravedlnosti. Karel Krohn byl i jinak veřejně činný. Byl členem okresního výboru, okresní školní rady, besedy, spořitelny a záložny. V obecním zastupitelstvu setrval až do své smrti. Ze svého majetku dokázal podporovat každou dobrou věc a myšlenku morálně i hmotně. Nedožil se již 50. výročí hasičského sboru, neboť 14. února 1913 umírá ve věku nedožitých 67 let.

Karel Krohn si tehdy neuvědomoval, že klade základy k mohutné organizaci, které dal do vínku dobrovolnost. Tím posvětil celé hasičské snažení, tím mu dal vyšší poslání a opodstatnění. Jeho památka bude nám vzorem a posilou k další práci. (ls)

                      Karel Krohn

Rodný dům v Bratkovicích čp.37 a vila ("grónovka") ve Velvarech, kde žil a zemřel.

 

      

      Hrob Karla Krohna a prvního velitele sboru Jana Papeše na velvarském hřbitovu.