Úvodní stránka » Jednotka a zásahy » Největší požáry a zásahy na území našeho města - NOVÉ

Největší požáry a významné technické zásahy na území města Velvar a jeho částí

13.12.1975  - požár výstavní haly chovatelů drobného zvířectva /ČSCHDZ/ ve Velvarech

  5.  2.1976  - požár střechy výrobny hliníkového nádobí - Kovopodnik ve Velvarech

30.12.1976  - požár stropu prádelny rodinného domku ve Velvarech

 27.  6.1977  - požár stropů rodinného domku v osadě Radovič u Velvar

26.  8.1977  - požár stojanu čerpací stanice PHM Benziny ve Velvarech

   8. 7. 1980  - požár vozidla Š 1203 okresního stavebního podniku ve Velvarech

21. 7. 1980  - požár stohu slámy a nakladače V3S st.statku Zlonice ve Velvarech

  5. 11.1980  - požár hydraulického zařízení pod pecí v Kovohutích Velvary

                 1981 - místní povodně ve Velvarech

20. 7.1981 - 14x čerpání vody ze sklepů a studní ve Velvarech

21. 7.1981 - 15x čerpání vody ze sklepů a studní ve Velvarech

  2. 8.1981 -   3x čerpání vody ve Velvarech

  8. 8.1981 -   2x čerpání vody ve Velvarech

15. 8.1981 -   3x čerpání vody ve Velvarech

 

16. 4.1983 - požár obytné buňky v závodě Spolana Velvary

3. 2. 1986 - požár elektroinstalace pece v n.p. Kovohutě Velvary

15. 4.1990 - požár rodinného domku ve Velvarech, Pivovarská

10. 3.1991 - dopravní nehoda a následný požár vozidla Š 100 na silnici Velvary-Nové Uhy

   3.  6.1992 - požár obývací místnosti rodinného domku ve Velvarech, Malovarská ul.

27.10.1992 - požár stavební buňky ve Sběrných surovinách Velvary, Na Nábřeží

17.  8.1993 - požár osobního vozidla u obce Velká Bučina

19.12.1993 - požár haly Sběrných surovin ve Velvarech, Na Nábřeží

28.  9.1994 - požár destilační linky ředidel ve společnosti Comax Velvary s.r.o

 9. 11.1994 - požár garáže u rodinného domku v Ješíně

  8.  7.1995 - požár haly Sběrných surovin Velvary, Na Nábřeží

20.10.1995 - požár stodoly Sběrných surovin ve Velvarech, Nádražní ul.

   8.  2.1996 - likvidace následků dopravní nehody nákladního vozidla a autobusu Velvary

27.12.1997 - likvidace následků úniku topného oleje na silnici I/16 Velvary-Uhy

19. 2.1998 - požár myslivecké stodoly v obci Ješín

  4. 4.1998 - požár ve stavebninách, Velvary, Pražská ul.

22. 7.1998 - požár sklepa prodejny drogerie ve Velvarech, nám.Krále Vladislava

  2. 8.1998 - požár zahradní chaty ve Velvarech, U Podhorního mlýna

10.12.1998 - požár bytu obytného domu ve Velvarech, Růžová ul. /+záchrana osoby/

 19. 3.1999 - havárie vojenské cisterny s leteckým benzinem - siln.I/16 v obci Nové Uhy

26. 5.1999 - požár místnosti v pohostinství, Velvary, Pražská ul.

24. 7.1999 - požár rodinného domku ve Velvarech, Pivovarská ul.

  1.  3.2000 - požár lesního porostu mezi obcemi Uhy a Radovič

19. 9.2000 - požár výrobní linky společnosti Connect Velvary

 17. 9. 2002  -  záchrana zraněné osoby z bytu – Velvary, ul.Malovarská

27.-28.10.2002 – likvidace následků silného větru ve Velvarech a okolí

  8.2.2003   -   požár hliníkového odpadu v hale společnosti Comax ve Velvarech

14.8.2003    -   likvidace následků silné vichřice ve Velvarech a okolí

 2.11.2004 – požár filtrů ve dvouhale společnosti Comax ve Velvarech

13.10.2005 – požár v sušárně obilí soukromé firmy – Velvary, Chržínská ul.

 25.5.2009   -  požár ve výrobně pelet – bývalý cukrovar ve Velvarech

28-29.12.2009 – požár stohu balíkové slámy ve Velvarech

13.12.2010 – požár pece ve výrobní hale Comax s.r.o Velvary

24.9.2011 – požár bytu v obytném domě ve Velvarech – udušená osoba 

10.5.2012 - Velvary, závod ČDZ - požár sila s pilinami

25.6.2016 - Velvary, Nábřeží - požár v RD od blesku

1.11.2018 - Velvary, areál Cukrovaru - úklid prostoru po sebevrahovi

29.9.2019 - Velvary, U Nádraží - pád stromu na osobní vozidla

23.10.2021 - Velvary, Radovič - požár domu v rekonstrukci

25.3. 2022  - Velvary, MTC, s.r.o - požár kuchyňky administrativní budovy

20. 9. 2023 - Velvary, Malovarská ul. -požár přístřešku u RD