Úvodní stránka » Jednotka a zásahy » Největší požáry a zásahy s účastí JSDH Velvary od roku 1975

           Největší požáry a významné zásahy s účastí jednotky Sboru dobrovolných

                                 hasičů města Velvar od roku 1975 do současnosti

27.  7.1975  - požár objektu cihelny v Libčicích n/Vlt. /okres P-Z/

11.  8.1975  - požár pole s obilím u obce Chvatěruby u Kralup n/Vlt.

27.  8.1975  - požár slámy na poli a řezačky píce mezi obcemi Černuc a Bříza /okres LT/

13.12.1975  - požár výstavní haly chovatelů drobného zvířectva /ČSCHDZ/ ve Velvarech

  5.  2.1976  - požár střechy výrobny hliníkového nádobí - Kovopodnik ve Velvarech

26.  8.1976  - požár osobního vozidla ve Velvarech

23.12.1976  - požár skladu bavlny n.p. Benar, závod Slaný

30.12.1976  - požár stropu prádelny rodinného domku ve Velvarech

 27.  6.1977  - požár stropů rodinného domku v osadě Radovič u Velvar

13.  7.1977  - požár stodoly a skladu píce v bývalém statku v obci Neuměřice

26.  8.1977  - požár stojanu čerpací stanice PHM Benziny ve Velvarech

25.11.1977  - požár skládky n.p. Barvy a Laky u obce Miletice

26.11.1977  - požár lesa a dřevěné boudy u obce Sazená

 26.  6.1978  - požár dílen v n.p. Interiér, závod Zlonice

   3.  7.1978  - požár pole s obilím JZD Černuc u obce Bříza

 18. 9. 1979  - požár stodoly a prasečáku JZD Žižice v obci Luníkov

   8. 7. 1980  - požár vozidla Š 1203 okresního stavebního podniku ve Velvarech

21. 7. 1980  - požár stohu slámy a nakladače V3S st.statku Zlonice ve Velvarech

  5. 11.1980  - požár hydraulického zařízení pod pecí v Kovohutích Velvary

  2. 12.1980  - požár třídírny uhlí na dole Zápotocký v Kladně-Dubí                                                                 

   9.12.1980 - požár skladu O.Z. Mototechna v Kladně-Rozdělově

17.12.1980 - požár senážní věže St.statku Zlonice v obci Hobšovice

13. 1. 1981 - požár stohu slámy mezi obcemi Třebusice a Zvoleněves

13. 4. 1981 - požár dřevěné kolny v obci Neuměřice

29. 7. 1981 - požár pole s obilím u obce Páleček

                 1981 - místní povodně ve Velvarech

20. 7.1981 - 14x čerpání vody ze sklepů a studní ve Velvarech

21. 7.1981 - 15x čerpání vody ze sklepů a studní ve Velvarech

  2. 8.1981 -   3x čerpání vody ve Velvarech

  8. 8.1981 -   2x čerpání vody ve Velvarech

15. 8.1981 -   3x čerpání vody ve Velvarech

13.  1.1982 - požár kanceláří JZD Černuc v obci Černuc

29.  3.1982 - požár skladu píce v obci Strádonice

23.  7.1982 - požár senážní věže v obci Trpoměchy

27.  9.1982 - požár skladu jednicového materiálu v podniku Bateria Slaný

10.10.1982 - požár kravína v obci Cvrčovice

 8.  4.1983 - požár rodinného domku v obci Jedomělice

16. 4.1983 - požár obytné buňky v závodě Spolana Velvary

11. 6.1983 - požár stodoly v obci Hospozín

  rok  1984 - požár bytu ve Zvoleněvsi

                  - požár stodoly v obci Osluchov

                  - požár stodoly v obci Miletice

                  - požár řezačky slámy St.statku Zlonice mezi Velvary a Černucí

 3. 6. 1985 - požár kovárny "U Hasalů" v obci Hospozín

 5. 7. 1985 - požár obytného domku v obci Tmáň

 2. 1. 1986 - požár kabelových kanálů v Poldi SONP Kladno

 3. 2. 1986 - požár elektroinstalace pece v n.p. Kovohutě Velvary

17. 5.1986 - požár rodinného domku ve Velvarech, Třebízského nám.

29. 7.1986 - požár skládky odpadů ve Slaném, U letiště

16. 9.1986 - požár haly skladu textilu ve Slaném, U kasáren

14. 5.1986 - požár skladu nábytku v obci Třebusice

  4. 8. 1987 - požár skladu úsušků St.statku ve Zlonicích

 6.10.1987 - požár rodinného domku v obci Černuc

 16. 4.1988 - požár lesa v Kladně-Rozdělov

11. 5.1988 - požár slámy u velkokapacitního kravína v obci Loucká

 15.  1.1989 - požár stodoly se slámou v obci Osluchov

12.11.1989 - výbuch plynu v obytném domě v Kladně-Švermov

15. 4.1990 - požár rodinného domku ve Velvarech, Pivovarská

20. 5.1990 - požár senážní věže v obci Hobšovice

 1. 8. 1990 - požár pole s obilím mezi obcemi Páleček a Stradonice

13. 9.1990 - požár velkokapacitního seníku v obci Slatina

10. 3.1991 - dopravní nehoda a následný požár vozidla Š 100 na silnici Velvary-Nové Uhy

30. 6.1991 - požár rodinného domku v obci Chržín

   3.  6.1992 - požár obývací místnosti rodinného domku ve Velvarech, Malovarská ul.

13.10.1992 - požár osobního vozidla na silnici Černuc-Bříza

27.10.1992 - požár stavební buňky ve Sběrných surovinách Velvary, Na Nábřeží

 11.  5.1993 - požár lesa u obce Lešany /okres Mělník/

17.  8.1993 - požár osobního vozidla u obce Velká Bučina

18.11.1993 - požár rodinného domku v obci Černuc

21.11.1993 - požár rodinného domku v obci Otvovice

19.12.1993 - požár haly Sběrných surovin ve Velvarech, Na Nábřeží

 18.  4.1994 - požár stodoly v obci Bratkovice

28.  7.1994 - požár pole s obilím mezi obcemi Blevice-Koleč

30.  7.1994 - požár pole s obilím mezi obcemi Olovnice-Lešany

28.  9.1994 - požár destilační linky ředidel ve společnosti Comax Velvary s.r.o

 9. 11.1994 - požár garáže u rodinného domku v Ješíně

 22.  3.1995 - požár rodinného domku v Černuci

5.-6.5.1995 - požár řízené skládky odpadu za obcí Uhy

  8.  7.1995 - požár haly Sběrných surovin Velvary, Na Nábřeží

10.  8.1995 - požár pole s obilím ve Zlonicích

20.10.1995 - požár stodoly Sběrných surovin ve Velvarech, Nádražní ul.

 25.  1.1996 - dopravní nehoda a následný požár osobního vozidla za obcí Uhy /+ vyproštění

                     3 usmrcených osob z vozidla/

   8.  2.1996 - likvidace následků dopravní nehody nákladního vozidla a autobusu Velvary

24.  4.1996 - požár tlakové láhve v podniku Potis Hospozín

18.11.1996 - technická pomoc při úniku benzinu mezi obcemi Hospozín a Kmetiněves

 11.7.-24.7.1997 - dovoz humanitární pomoci technikou sboru do sběrných skladů ČSČK

                            /povodně v roce 1997 ve východních Čechách a na Moravě/

23.10.1997 - požár svářecí autogenní soupravy v kravíně v obci Sazená

27.12.1997 - likvidace následků úniku topného oleje na silnici I/16 Velvary-Uhy

 16. 2.1998 - požár skladu v obci Zlonice, Husova ul.

19. 2.1998 - požár myslivecké stodoly v obci Ješín

  4. 4.1998 - požár ve stavebninách, Velvary, Pražská ul.

22. 7.1998 - požár sklepa prodejny drogerie ve Velvarech, nám.Krále Vladislava

  2. 8.1998 - požár zahradní chaty ve Velvarech, U Podhorního mlýna

21. 9.1998 - požár velkokapacitního seníku v obci Lukov

10.12.1998 - požár bytu obytného domu ve Velvarech, Růžová ul. /+záchrana osoby/

 19. 3.1999 - havárie vojenské cisterny s leteckým benzinem - siln.I/16 v obci Nové Uhy

26. 5.1999 - požár místnosti v pohostinství, Velvary, Pražská ul.

24. 7.1999 - požár rodinného domku ve Velvarech, Pivovarská ul.

  3. 8.1999 - požár obilí na poli mezi obcemi Ledce-Šternberk

10. 8.1999 - požár stodoly v obci Neuměřice

  1.  3.2000 - požár lesního porostu mezi obcemi Uhy a Radovič

22. 6.2000 - požár lesa u obce Podhořany /ME/ - u CTR

20. 7.2000 - požár obilí a osobního vozidla mezi obcemi Kmetiněves a Radešín /LT/

  2. 8.2000 - požár slámy na poli mezi obcemi Slatina a Třebusice

19. 9.2000 - požár výrobní linky společnosti Connect Velvary

   8.12.2001 – požár kotelny rodinného domku v Kamenném Mostě

 13-23.8.2002 – likvidace následků povodní v Kralupech n/Vlt.,Veltrusích  a okolí

   1. 9. 2002  – požár kolny a osobního vozidla v obci Vyšínek

 17. 9. 2002  -  záchrana zraněné osoby z bytu – Velvary, ul.Malovarská

27.-28.10.2002 – likvidace následků silného větru ve Velvarech a okolí

  8.2.2003   -   požár hliníkového odpadu v hale společnosti Comax ve Velvarech

10.8.2003  -   požár kombajnu a obilí mezi obcemi Sazená a Straškov (LT)

14.8.2003    -   likvidace následků silné vichřice ve Velvarech a okolí

 29.7.2004  -  požár obilí u obce Černuc

6.8.2004    -  požár obilí a osobního vozidla mezi obcemi Hobšovice a Skury

31.8.2004 -   požár seníku v obci Blevice

 2.11.2004 – požár filtrů ve dvouhale společnosti Comax ve Velvarech

 23. 7.2005 -  požár skladu Slaný-Kvíček

13.10.2005 – požár v sušárně obilí soukromé firmy – Velvary, Chržínská ul.

  7.11.2005 – rozsáhlý požár skládky TDO v obci Uhy

12.12.2005 – požár rodinného domku ve Slaném-Kvíc

 27.1. 2006 -  požár skladu LPG v obci Nová Ves (ME)

3.-5.4.2006 – pomoc při likvidaci povodní v obci Hořín a okolí (ME)

22.4.2006 -  požár skladů zahradní techniky v obci Vraňany (ME)

22.5.2006 -  požár stodoly se slámou v obci Koleč

 1.-18.1.2007 – 7x úmyslně zakládané požáry v bývalém statku obce Uhy

29.5.2007 -  požár hostince a stodoly v obci Beřovice

26.6.2007  - požár os.vozidla + uhořelá osoba – Uhy, obchvat silnice I/16

30.10.2007 – požár rodinného domku v obci Otvovice

  5.2.2008    - požár výrobní linky v obci Ledčice (ME)

  6.8.2008    - požár obilí na poli mezi obcemi Hospozínek a Bříza (LT)

17.8.2008   -  požár stohu v obci Jarpice

 2.9. 2008   -  požár stohu v obci Lukov

 25.5.2009   -  požár ve výrobně pelet – bývalý cukrovar ve Velvarech

28-29.12.2009 – požár stohu balíkové slámy ve Velvarech

 18-19.8.2010 – zásah na povodních v Chrastavě a Bílém Kostele – liberecký kraj

20.10.2010 – požár rodinného domku v Mileticích

13.12.2010 – požár pece ve výrobní hale Comax s.r.o Velvary

 25.2.2011 – požár truhlárny v obci Staré Ouholice (ME)

24.9.2011 – požár bytu v obytném domě ve Velvarech – udušená osoba

 13.4.2012 – požár nákladního vozidla po DN na silnici I/16 u Sazené + 2 uhořelé osoby

 3.6-17.6.2013 – zásahy u povodní Veltrusy a Hořín (ME)

 4.-5.8.2015 -  požár pole a lesa u obcí Olešná a Chrášťany (RA)

  3.7. 2018   -  požár pšeničného pole mezi obcemi Úžice a Netřeba (ME)

19.4.2019  -  požár lesa mezi obcemi Libčice a Velké Přílepy (PZ)

16.7.2019  -  požár pšenice na poli u obce Tursko (PZ)

  1.4.2020 - požár domu a hospodářského stavení v Beřovicích

19.11.2020 - požár chladírenské haly společnosti Bidfood v Kralupech n/Vlt. (ME)

 

13.4.2021 -  požár odpadu v průmyslovém areálu v Kralupech nad/Vlt. (ME)

5.-7.7.2022 - požár plastového odpadu v areálu Sběrných surovin v Kralupech n/Vlt. (ME)

27.-28.4.2023 - požár autovraků v areálu Kovošrotu v Kladně-Dubí