Úvodní stránka » SDH Velvary "DNES" » Nositelé titulu "Zasloužilý hasič"

                                                Nositelé titulu "Zasloužilý hasič" u SDH Velvary

ANTONÍN MÁŠA - titul udělen v roce 1994

narozen v roce 1932 - zemřel v roce 2020, člen SDH Velvary od roku 1948

Vyznamenání:  Řád svatého Floriána - rok 2000

                            medaile Za mimořádné zásluhy - rok 1984

                            medaile Za zásluhy - rok 1979

                           

Antonín Máša byl nejstarším členem Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech. Do sboru vstoupil v roce 1948, to je ve svých 16 letech. Od počátku byl aktivním členem spolku, zúčastňoval se řady akcí a hasičských soutěží.

V roce 1975, kdy došlo k výraznému omlazení výboru SDH Velvary, se stal organizačním a kulturním referentem. Zajišťoval pořádání různých kulturních akcí mezi členy, zájezdy za kulturou, podílel se na organizování hasičských plesů a dalších akcí.

Byl členem zásahové jednotky města a SDH. Za svou práci byl oceněn řadou hasičských vyznamenání a ocenění. Zemřel 10.února 2020 ve věku 88 let.

 

MIROSLAV  HAVLÍN - titul udělen v roce 2002

narozen v roce 1940 - zemřel v roce 2005, členem SDH Velvary byl od roku 1957

Vyznamenání : Řád svatého Floriána - rok 2000

                           medaile Za mimořádné zásluhy - rok 1994

                           medaile Za zásluhy - rok 1979

                          

Miroslav Havlín byl dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů Velvary. Do sboru vstoupil v roce 1957, to znamená ve svých 17 letech. Od začátku měl zájem o hasičskou techniku a stroje. Dlouhá léta pracoval jako hasič z povolání u Veřejného požárního útvaru Kladno a později na Okresní inspekci požární ochrany Kladno, kde měl na starosti obce a jednotky sborů dobrovolných hasičů. Mezi hasiči trávil i většinu svého volného času.

Ve Velvarech byl dlouholetým velitelem sboru, zapojen byl i v okresním výboru ČSPO, SPO, později Sdružení hasičů ČMS v Kladně.

Práci ve Velvarském sboru věnoval mnoho úsilí i volného času. Přes své zdravotní problémy byl stále aktivní, podílel se na stavebních úpravách hasičské zbrojnice i opravách techniky. Po ukončení činnosti ve funkci velitele pracoval stále ve výboru SDH Velvary. Zemřel v roce 2005, sbor se s ním se všemi poctami důstojně rozloučil.

 

MILOSLAV  MARŠÁLEK - titul udělen v roce 2009

narozen v roce 1946 - členem SDH Velvary od roku 1961

Vyznamenání : Řád svatého Floriána - rok 2014

                           medaile Za mimořádné zásluhy - rok 1994

                           medaile Za zásluhy - rok 1984

                          

Miloslav Maršálek je dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech. Ke sboru nastoupil v 15ti letech, v roce 1961. Od počátku pracoval aktivně jako mladý hasič, později jako člen výjezdového družstva a člen soutěžního družstva SDH.

V roce 1975, kdy došlo k výraznému omlazení výboru SDH, převzal jako vedoucí mládeže družstva mládeže, se kterými dosahoval velmi dobrých výsledků. Oddíl MH byl trvale zapojen do celostátní branné hry Plamen. Později založil i dorostenecká družstva chlapců a dívek. S oběma družstvy 5x zvítězil v krajské soutěži dorostu Středočeského kraje a získal do trvalého vlastnictví oba putovní prapory tehdejšího KV SPO Středočeského kraje.

V roce 1987 postoupil s oběma dorosteneckými kolektivy do národního kola dorostu ČR v Hradci Králové. Zde družstvo chlapců zvítězilo a stalo se přeborníky České republiky (!), děvčata obsadila 6.místo. Do národního kola postoupil se svým družstvem ještě v roce 1990 a 1991. Byl u největších úspěchů sboru s hasičskou mládeží.

Miloslav Maršálek má rád hasičské soutěže, byl kvalifikovaným rozhodčím mládežnických soutěží a za svou práci s mládeží byl mnohokráte oceněn. Dodnes navštěvuje řadu hasičských soutěží a je příznivcem požárního sportu i různých memoriálů. Do roku 2019 pracoval ve výboru SDH.

LIBOR ŠULC - titul udělen v roce 2019

narozen v roce 1953 - členem SDH Velvary od roku 1970

Vyznamenání : Řád svatého Floriána - rok 2009

                           medaile Za mimořádné zásluhy - rok 2000

                           medaile Za zásluhy - rok 1989

                          

Libor Šulc je dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech. Ke sboru nastoupil v roce 1970. Od počátku pracoval aktivně ve sboru i jako člen výjezdové jednotky a strojník.

V roce 1975, kdy došlo k výraznému omlazení výboru SDH, převzal funkci předsedy, později starosty sboru, kterou vykonával 27 let. Od roku 2002 do současnosti vykonává funkci člena výboru a hospodáře sboru.

Po dobu vedení sboru i v současnosti propaguje stále význam založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru a dbá na jeho dobré jméno ve městě a okolí. Podílel se na všech rekonstrukcích budovy hasičské zbrojnice, na získávání finančních prostředků, grantů a dotací na činnost jednotky i spolku. V roce 1995 byl jedním z iniciátorů založení tradice hasičské soutěže starších pánů Memoriálu K.Krohna, který dosáhl v roce 2019 již 24 ročníků. Podílí se pravidelně na účasti delegace sboru na celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. Rozvíjí spolupráci sboru s dalšími spřátelenými hasičskými sbory.

Jako bývalý dlouholetý profesionální hasič u VPÚ a později HZS Kladno pracoval v odborných komisích tehdejšího okresu a kraje. Je nositelem řady svazových vyznamenání a ocenění. Od roku 2003 pracuje na městském úřadu Velvary, kde ze své funkce koordinuje spolupráci mezi městem a hasičským sborem a podporuje činnost dobrovolných hasičů ve městě. Dvakrát neúspěšně kandidoval na funkci starosty města Velvar.

 (ls)