Úvodní stránka » HISTORIE » Obnovení činnosti Podřipské hasičské župy

                                      Obnovení činnosti Podřipské hasičské župy

Na výroční valné hromadě prvního českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech 25. ledna 2020 zazněl v diskuzi, jako reakce na setkání podřipských sborů 28. října 2019, návrh devadesátileté hasičky Bedřišky Stovičkové k obnovení Podřipské hasičské župy. Byla tak nastolena otázka, zdali se dá tato hezká tradice nějak obnovit. Výsledkem jejího řešení se stalo to, že není zapotřebí zakládat a registrovat nějaký nový spolek, ale v rámci zájmu o další setkání na Řípu k těmto akcím vytvořit volné uskupení těch hasičských sborů, které by tyto akce organizovaly, respektive se jich účastnily. Župa by neměla mít trvalou strukturu ani pevné hranice své působnosti a byla by činná pouze pro akce zapojených sborů.

Na výroční valné hromadě v Libkovicích 26.ledna 2020 se setkali členové přípravného výboru – Josef Pepa Nitra, Pavel Gerberg (člen VV OSH Mělník), Luboš Šťastný (starosta SDH Libkovice pod Řípem), Roman Stanislav a Ivo Šach (členové VV OSH Litoměřice), kteří vytvoření Podřipské hasičské župy odsouhlasili a současně se stali členy jejího výboru. Pátým členem výboru je starosta SDH Roudnice nad Labem Jakub Bakalár, který dal dodatečný souhlas a zároveň župa získala podporu SDH Velvary. Starostou župy se stal šéfredaktor Hasičského čtení a zakladatel setkání pod Řípem Josef Pepa Nitra, otec myšlenky a hlavní organizátor prvního setkání hasičů pod Řípem.

Župa je otevřena všem sborům, které budou mít zájem jakýmkoliv způsobem se zapojit do dalšího setkání hasičů pod Řípem, které se bude konat 24. října 2020 v rámci oslav 102. výročí vzniku Československa a 120. výročí SDH Libkovice pod Řípem a 155. výročí SDH Roudnice nad Labem. Návštěvníci se mohou těšit na řadu ukázek, rekord v dopravě vody a další překvapení. Sbory, které se chtějí akce účastnit, ať se registrují na hasici.podripem@seznam.cz

Výhledově se počítá s tím, že se akce Setkání hasičů pod Řípem bude opakovat každé dva roky.

Josef Pepa Nitra

(Převzato z: www.dh.cz)

Clenove_vyboru_Podripske_hasicske_zupy-001.jpg

   Členové výboru obnovené Podřipské hasičské župy - vpravo starosta Josef Pepa Nitra