Úvodní stránka » HISTORIE » Používaná vozidla u sboru - jak ujížděl čas

                                                       Používaná vozidla u sboru - jak újížděl čas !

Sbor používal ke své činnosti postupně řadu vozidel, která jsme se snažili zachovat a připomenout ve fotografii. U některých neznáme přesnou dobu používání. Prosíme o připomínky nebo případné opravy časové posloupnosti). (ls)

  

Vozidla jsou uložena v garážích hasičské zbrojnice, která také prochází vývojem. Vlevo je původní budova se 3 garážemi a věží,vybudovaná v roce 1954 (otevřená u příležitosti 90. výročí založení sboru), vpravo současná budova po rekonstrukci a zateplení fasády z roku 2010.

   

Dopravní vozidlo Mercedes bylo druhým vozidlem, které sbor používal zejména v 60 letech a se kterým absolvoval oslavy 100.výročí založení sboru v roce 1964.

   

Vedle Mercedesu používal v té době populární "erenu" cisternu CAS 16 Praga RN, která měla vodní čerpadlo vpředu před motorem a nádrž měla  již rozdělenu na vodu a pěnidlo. Celkem se u sboru vystřídaly 2 ks, první byla předána v roce 1977 do Otvovic a druhá (původně ze skladů Civilní ochrany) v roce 1978 do Žižic.

    

Dalším "vojenským" vozidlem, které sbor dlouho a úspěšně využíval byla nákladní Praga V3S. Vozidlo s plachtou a lavičkami přepravovalo družstvo k zásahu i na soutěže. Jako nákladní vozidlo dopravovalo materiál na stavbu zbrojnice a svezlo i mnoho železného šrotu. V určitou dobu měl sbor ještě jedno vozidlo na náhradní díly (pravé vozidlo na levém snímku). Odhad používání vozidel v letech 1971-1981. Později byla na chvíli sboru zapůjčena i "cisterna" CAS Praga V3S z podniku Spolana Velvary (pravý snímek).

Krátce bylo sboru přiděleno i dopravní vozidlo T805, populární "kačena". Na fotografii  je dlouholetý velitel sboru Miroslav Havlín st., který o vozidla s nadšením pečoval a měl vždy potřebný náhradní díl po ruce. Členové sboru zajišťovali mnohdy převoz těchto vozidel v rámci okresu do opravny na Slovensko (Zlatovce u Trenčína).

 

Koncem roku 1977 přiděluje ONV OIPO Kladno sboru ojeté vozidlo CAS 16 Š706 RTH ("trambus"), které bylo ještě 2x obnoveno za jinou verzi (např. i s kratší kabinou). V roce 1978 zakupuje závod SDZ Velvary nové cisternové vozidlo CAS 32 T148, které bylo pro jeho vlastnosti velmi oblíbené a sbor ho používal do roku 2001. V roce 1979 ho doplnila druhá CAS 32 T138, zapůjčená rovněž ONV-OIPO Kladno. Tato byla později předána do Klobuk a potom převezena do Polska v období tamní krize v roce 1981.

  

Místo Pragy RN obdržel v roce 1978 sbor od KVPÚ Kladno vozidlo AS 16 S-4000-1, vyrobené v tehdejší NDR roku 1966. Vozidlo bylo později předáno obci Pchery, odkud "putovalo" do Zvoleněvsi. Zde skončilo "v křoví" a díky vedení obce Zvoleněves se vrátilo v roce 2002 do Velvar a v letech 2003-2004 bylo členy renovováno za významné pomoci příslušníků HZS - stanice Slaný. Vozidlo je v provozuschopném stavu a je vystavováno při různých akcích.

  

Když dosloužilo nákladní vozidlo PV3S, bylo sboru opět z ONV OIPO Kladno přiděleno v roce 1981 nákladní vozidlo Avia N30. V roce 2012 bylo členy sboru svépomocí renovováno a opraveno. Až v roce 2008 obdrželo město bezúplatným převodem další pomocné vozidlo a to terénní ubytovací automobil Praga V3S včetně přívěsu. Sbor ho dosud občasně používá při zásazích nebo soutěžích.

 

V roce 2006 zakoupil sbor z Dolních Beřkovic na Mělnicku v devastovaném stavu vozidlo DA Praga RN, rok výroby 1953. Členové jej zrekonstruovali do uvedené podoby a vozidlo je vystavováno včetně stříkačky DS 16 při různých příležitostech. Nyní se potýká se závadami na motoru.

 

Krátce měl sbor v užívání i zapůjčené vozidlo AS 16 IFA (vlevo) a to v letech 1982-86. V roce 1989 je městu přidělen zbrusu nový dopravní automobil DA12 A31.1.K, který sboru sloužil až do jeho prodeje v roce 2014, tj. celých 25 let ! (pravý snímek)

Dlouhou dobu zásahovou techniku tvořila CAS 25 LIAZ 101.860, rok výroby 1985, sboru zapůjčena z HZS Kladno v roce 1999, trvale byla převedena městu v roce 2004 (snímek vlevo). Druhé vozidlo CAS 32 T815 bylo zapůjčeno sboru v roce 1996, trvale městu převedeno v roce 2005. CAS 32 byla původně majetkem ZPÚ ČKD Slaný a město Velvary financovalo jeho modernizaci ve dvou etapách v letech 2011-12 nákladem přes 1 milion Kč (vpravo).

   IMG-20180203-WA0000.jpg

Dalším dopravním vozidlem u sboru je DA LZ1 Fiat Ducato (vlevo). Město ho pořídilo ze svého rozpočtu a z příspěvku Středočeského kraje v roce 2014. Montáž a úprava vestavby proběhla v roce 2015. Vozidlo je používáno k dopravě členů, při střídání u zásahu, na soutěže a spolkovou činnost včetně dopravy mladých hasičů. Vestavba umožňuje variabilní uložení potřebného materiálu a vybavení pro malé, zejména technické zásahy. Vpravo je velitelský vůz Škoda Octavia 1,6 v klasickém provedení a se zabudovaným VRZ. Sbor vozidlo převzal od HZS Středočeského kraje v roce 2017.

  

Současnou hlavní zásahovou techniku tvoří dvě cisternové automobilové stříkačky. Vlevo je nová CAS 20 T815 S2R, kterou sbor obdržel 4.listopadu 2017. Město ji pořídilo ze svých prostředků, dále z příspěvku Fondu zábrany škod a přispěl i Středočeský kraj. Na dovybavení vozidla kromě spolku SDH Velvary přispěly i firmy a podnikatelé z města a okolí. Podrobnosti naleznete na jiných místech našeho webu. Starší CAS 32 T815 je po rekonstrukci a doplňuje základní CAS zejména svou zásobou vody, která činí 8000 l (vpravo).

Sbor používal i další vozidla a techniku u kterých se nedochovaly fotografie. Některé si připomeňme alespoň obdobím pořízení a názvem:

1981 - terénní vozidlo ARO 240 - vlastník město Velvary

1982 - Multicar M 24 - zakoupeno od n.p. Kovohutě Velvary

1982 - CAS 25 Š706 RTHP - převedena z KVPÚ Kladno

1986-1989 - autobus Š706 RTO - zapůjčen z OS Sboru PO Kladno

1997-1999 - automobilový žebřík AŽ 30 IFA W50 - zapůjčen od HZS Kladno

1-IMG-20220709-WA0007.jpg            1-IMG-20220709-WA0005.jpg