Úvodní stránka » HISTORIE » Prapory sboru

                                                      Prapory velvarských hasičů

Většina hasičských sborů, dnes i profesionálních, používá k vyjádření svých cílů symboly, z nichž největší význam mají hasičské prapory. Ty na jednotlivých sborech mají svou tradici a hasiči o ně pečují s největší láskou a opatrností. Zhotovují je jednotlivé generace hasičů, kteří jimi chtějí vyjádřit svou příslušnost k dané době. Velkým oceněním pro sbor je připínání stuhy na prapor při různých slavnostních příležitostech. Mnoho praporů je církevně vysvěceno, zejména v místech, kde je větší náboženské cítění.

Jak šla postupně doba s prapory sboru

1864 – rok založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru

1868 – vysvěcení prvního spolkového praporu, který byl pořízen za 450 zlatých. Vyrobila ho firma Trenkwald z Prahy. Slavnost vysvěcení byla také první tohoto druhu v Čechách a na prapor byly připevněny 3 stuhy. V roce 1874 byl na praporu vyměněn obraz sv. Floriána a v roce 1947 byl předán do městského muzea. V 90 letech byl předán v nedobrém stavu do hasičského muzea v Přibyslavi a v nedávné době byl tímto muzeem restaurován. Replika praporu je zde vystavena na čestném místě.

1946 – poválečný návrh na pořízení nového praporu, který byl objednán u pražské firmy Prokop. Na jedné straně je znak města Velvar, na druhé straně znak hasičský. V říjnu roku 1947 byl slavnostně předán sboru a náš sbor ho dosud příležitostně používá při slavnostních příležitostech, je vystaven v hasičské zbrojnici.

1964 – u příležitosti 100.výročí založení sboru je v průvodu nesen prapor Československého svazu požární ochrany, který používala místní jednota Velvary. Prapor je uložen v hasičské zbrojnici  nebo příležitostně v městském muzeu.

1994 – rok oslav 130. výročí založení sboru. Jako nejvyšší ocenění své práce obdržel sbor od ústředních orgánů čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který má rovněž místo v hasičské zbrojnici.

2010 – sbor žádá město Velvary o přidělení grantu na pořízení nového sborového praporu, který dostává a zároveň se finančně podílí na jeho výrobě. Dodatečně obdrží ještě příspěvek od Nadace na podporu hasičského hnutí v ČR. Prapor vyrobila firma Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí a sboru byl slavnostně  předán v červnu 2010 na hasičských slavnostech v Litoměřicích. Líc praporu tvoří hasičský znak kombinovaný se znakem města, označením sboru a letopočty. Rub praporu je replika části prvního praporu se znakem sv.Floriána a nápisem „Pomoc v nouzi je naše poslání“. Budoucímu pokolení bude připomínat naši generaci a děkujeme i tímto našemu členovi Miloslavu Maršálkovi, který výrobu nového praporu dlouhá léta navrhoval.                                                                            

Libor Šulc                                                                  

                                                       

                                        Nejnovější sborový prapor z roku 2010     

                                                                                

               nový sborový prapor (uprostřed)

                                  Umístění praporů sboru v hasičské zbrojnici

První historický hasičský prapor Sboru dobrovolných hasičů Velvary

Většina dobrovolných hasičských sborů se věrně stará o své symboly, z nichž nejváženější je  vždy sborový prapor. Členové se s ním zúčastňují nejdůležitějších akcí, oslav výročí založení či společenských setkání.

Původní  historický prapor velvarského sboru pocházel z roku 1868, kdy proběhla slavnost svěcení praporu, což byla malá vlastenecká manifestace. Na prapor byly připevněny tři stuhy s nápisy, které charakterizovaly poslání tehdejších hasičů. Tento prapor byl v roce 1947 předán do městského muzea k uschování a později byl předán v dezolátním stavu do Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, které ho nedávno restaurovalo díky podpoře Ministerstva kultury ČR.

                Velvarský prapor na čestném místě v CHH Přibyslav

Poválečný prapor sboru

Po druhé světové válce je schválen návrh na pořízení nového spolkového praporu, který byl slavnostně rozvinut 6.července 1947. Prapor byl objednán a vyroben u pražské firmy Prokop. Na jedné straně praporu je vyšit znak města Velvar, na druhé straně znak hasičský. Při slavnosti rozvinutí bylo do žerdi zaraženo 20 hřebů, darovaných místními občany a zavěšeny stuhy matky praporu a jeho kmoter. Tento prapor je umístěn na hasičské zbrojnici a používán při významných společenských událostech. Postupem doby na něj přibývaly stuhy s různým věnováním a od různých dárců.

                                Prapor sboru z roku 1947