EVIDENCE  VÝJEZDŮ  jednotky SDH Velvary - rok 2017         

                                           Stav ke dni :  16.6.2017            Počet :   21

        leden   :   1          červenec  :                                      Z toho :        8    x  požár

        únor     :  4           srpen      :                                                            12   x  TZ (techn.zás.)

        březen  :  2           září         :                                                            1     x   PP (pl.poplach)

        duben   :  6           říjen        :                                                                  x   záloha na HZS

        květen  :  7           listopad   :                                                                  x   PC -TC  (cvičení)

        červen  :              prosinec   :                                                                x   BV-bez výjezdu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č.   datum /F/  den        místo výjezdu                                 druh zásahu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.       1.1.          ne     Velvary - náměstí                           T - asistence u novoročního ohňostroje

  2.       7.2.          út      Velká Bučina - Malá Bučina           požár strniště na poli

  3.     12.2.          ne     Sazená                                            požár střechy bývalého  zeměd. objektu

  4.     22.2.          st      Nabdín                                             požár křoví a odpadu

  5.     23.2.          čt      Velvary - Neuměřice                       T - odstranění padlého stromu

  6.       2.3.          čt      Nová Ves (ME)                                 T - odstranění padlého stromu

  7.       7.3.          út      Ješín - siln. I/16                              T - asistence u DN osobního vozidla

  8.       5.4.          st      Podhořany-Staré Ouholice (ME)    požár návěsu kamionu

  9.       8.4.          so     Velvary - ul. U Cukrovaru                T - asistence u dopravní nehody

10.     10.4.          po     Bratkovice                                       požár plastových kontejnerů

11.     11.4.          út      Neuměřice                                      T-hledání pohřešované osoby

12.     14.4.          pá     Nabdín-Bratkovice                          požár trávy

13.     25.4.          út      Ješín                                                 T - čerpání vody ze sklepa RD

14.     26.5.          pá     Podhořany - St.Ouholice (ME)       PP - planý poplach

15.     26.5.          pá     Neuměřice                                       požár v prodejně potravin

16.     28.5.          ne     Velvary - Nové Uhy                           požár trávy na louce

17.     30.5.          út      Velvary - Komenského                   T - padlý strom na železniční trať

18.     30.5.          út      Velvary - Neuměřice siln.                T - odstranění padlého stromu

19.     30.5.          út      Velvary - U Conectu                        T - odstranění padlého stromu

20.     30.5.          út      Velvary - Bezručova ul.                    T - odstranění padlého stromu

21.     16.6.          pá     Velvary - u benz.pumpy                   T - únik benzinu z vozidla

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.

Nabídka městského muzea

Sbor obdržel nabídku městského muzea Velvary na dlouhodobé umístění předmětů o historii sboru ve vstupní chodbě muzea. Nabídka bude využita, předměty k umístění se připravují.

Přejeme všem našim členům a příznivcům

hezké prožití letní dovolené, krásné počasí a mnoho zážitků. Dětem z oddílu MH krásné prázdniny !

Starosta a velitel sboru

děkují všem členům sboru, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 22.ročníku Dědkiády a členům delegace sboru na VII. Hasičských slavnostech v Litoměřicích.

Malý přemyslovský měšec zacinkal

Sboru byl schválen grant z Malého přemyslovského měšce na rok 2017. Na zajištění letošní Dědkiády jsme obdrželi částku 3.200 Kč na zajištění cen a propagace, žádost byla podána na částku 4.000 Kč.

Sbor obdržel grant města

Zastupitelstvo města schválilo dne 8.března t.r. rozdělení grantů na rok 2017 spolkům a sdružením ve městě. Náš sbor obdržel grant ve výši 34.500 Kč na zajištění Dědkiády a účasti naší delegace na celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. Vyúčtovat celou akci musíme do konce kalendářního roku.