EVIDENCE  VÝJEZDŮ  jednotky SDH Velvary - rok 2017         

                                           Stav ke dni :   9.8.2017            Počet :   24

        leden   :   1          červenec  :    1                                   Z toho :        9    x  požár

        únor     :  4           srpen      :                                                            14   x  TZ (techn.zás.)

        březen  :  2           září         :                                                            1     x   PP (pl.poplach)

        duben   :  6           říjen        :                                                                  x   záloha na HZS

        květen  :  7           listopad   :                                                                  x   PC -TC  (cvičení)

        červen  :  1           prosinec   :                                                                x   BV-bez výjezdu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č.   datum /F/  den        místo výjezdu                                 druh zásahu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.       1.1.          ne     Velvary - náměstí                           T - asistence u novoročního ohňostroje

  2.       7.2.          út      Velká Bučina - Malá Bučina           požár strniště na poli

  3.     12.2.          ne     Sazená                                            požár střechy bývalého  zeměd. objektu

  4.     22.2.          st      Nabdín                                             požár křoví a odpadu

  5.     23.2.          čt      Velvary - Neuměřice                       T - odstranění padlého stromu

  6.       2.3.          čt      Nová Ves (ME)                                 T - odstranění padlého stromu

  7.       7.3.          út      Ješín - siln. I/16                              T - asistence u DN osobního vozidla

  8.       5.4.          st      Podhořany-Staré Ouholice (ME)    požár návěsu kamionu

  9.       8.4.          so     Velvary - ul. U Cukrovaru                T - asistence u dopravní nehody

10.     10.4.          po     Bratkovice                                       požár plastových kontejnerů

11.     11.4.          út      Neuměřice                                      T-hledání pohřešované osoby

12.     14.4.          pá     Nabdín-Bratkovice                          požár trávy

13.     25.4.          út      Ješín                                                 T - čerpání vody ze sklepa RD

14.     26.5.          pá     Podhořany - St.Ouholice (ME)       PP - planý poplach

15.     26.5.          pá     Neuměřice                                       požár v prodejně potravin

16.     28.5.          ne     Velvary - Nové Uhy                           požár trávy na louce

17.     30.5.          út      Velvary - Komenského                   T - padlý strom na železniční trať

18.     30.5.          út      Velvary - Neuměřice siln.               T - odstranění padlého stromu

19.     30.5.          út      Velvary - U Connectu                       T - odstranění padlého stromu

20.     30.5.          út      Velvary - Bezručova ul.                    T - odstranění padlého stromu

21.     16.6.          pá     Velvary - u benz.pumpy                   T - únik benzinu z vozidla

22.     31.7.          po     Šlapanice-Mšené Lázně (LT)        požár strniště na poli

23.       8.8.          út      Velvary - Nábřeží                               T- asistence PO při fotbalovém utkání

24.       9.8.          st       Uhy - silnice I/16                              T - asistence u DN nákladní soupravy

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru


Městská rada schválila 4. září upravenou úrazovou pojistku členů JSDH

a to na základě nabídky HVP, a.s., která nově nabízí členům jednotek SDH pojistné plnění "za finanční škodu" a "náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojšťovnou ve prospěch člena JSDH". Jedná se o další pomoc města v zabezpečení dobrovolné činnosti členů v jednotce SDH.

Vedení sboru jednalo se starostou města R.Wolákem

o podrobnostech s předáním nového vozidla CAS 20 od THT Polička, s.r.o, které bude městu předáno koncem měsíce října t.r. Cílem bylo zkoordinovat události tohoto období (sběry odpadů po městě, volby do poslanecké sněmovny, podzimní prázdniny) a připravit termín a podmínky ke slavnostnímu předání.

Na výborové schůzi dne 7.9.

požádal náš člen Michal Petráček o uvolnění z funkce vedoucího mládeže našeho sboru z osobních důvodů. Děkujeme mu touto cestou za dlouholetou odvedenou práci. Členem výboru a výjezdové jednotky samozřejmě dále zůstává.

Pozvání na soutěže v měsíci září

Na sbor docházejí pozvání na různé soutěže a akce v průběhu měsíce září. Vzhledem k finišujícím přípravám na dodání nové CAS pro JSDH jsou vesměs s díky odmítány.

Asistence jednotky SDH na fotbalovém utkání

Na žádost fotbalového oddílu FC Slovan Velvary a města Velvary provedla jednotka SDH asistenční službu při rizikovém fotbalovém utkání dne 8.srpna s FK Hradec Králové. Při zápasu ani po něm k žádnému incidentu nedošlo.

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.