Úvodní stránka » Jednotka a zásahy » Rok 2021 - zásahy

                                  EVIDENCE  VÝJEZDŮ  jednotky SDH Velvary - rok 2021      

                                          Stav ke dni :  31.12.2021             Počet :    34

        leden   :    1        červenec  :    2                                   Z toho :     12   x  požár

        únor     :    3        srpen      :     2                                                     20   x  TZ (techn.zás.)

        březen  :   1        září         :     2                                                            x   PP (pl.poplach)

        duben   :   2        říjen        :    13                                                           x   záloha na HZS

        květen  :    1        listopad   :     1                                                            x   PC -TC  (cvičení)

        červen  :   4         prosinec   :    2                                                      2    x   BV-bez výjezdu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č.  datum     den        místo výjezdu                                 druh zásahu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.        6.1.        st      Velvary - Bezová ulička                  TZ - odstranění stromu z komunikace 

  2.        8.2.        po     Velká Bučina - siln.č.240                TZ - vyprošťování vozidla ze žel. tratě

  3.        8.2.        po     Velká Bučina - siln.č.240                TZ - vyprošťování vozidla ze žel. tratě

  4.      16.2.        út      Velvary - Pražská ul.                       požár sazí v komíně RD 

  5.      24.3.        st      Budihostice                                     požár sazí v komíně zahr. domku

  6.      13.4.        út      Kralupy nad/Vltavou (ME)              požár odpadu v průmyslovém areálu

  7.      30.4.        pá     Černuc - Loucká                             požár odpadu u železniční zastávky

  8.      18.5.        út      Budihostice                                     požár kabiny nákladního vozidla

  9.        3.6.        čt      Sazená - siln. I/16                           požár pneumatiky návěsu nákl. vozidla

10.      17.6.        čt      Velvary - u ČOV                               požár trávy, listí a náletových křovin

11.       24.6.       čt       Velvary - Černuc II/240                  TZ - odstranění stromu z komunikace

12.       25.6.       pá      Velvary-Za Roudnickou branou    TZ - čerpání vody ze sklepa RD

13.       13.7.       út       Velvary - P.Bezruče                       TZ - vyproštění osoby z výtahu

14.       13.7.       út       Sazená - N.Ves (ME) -siln.           TZ - odstranění stromu z komunikace

15.         6.8.       pá      Uhy                                                BV - záchrana zvířete z vozidla

16.       29.8.       ne      Ješín - siln. I/16                             TZ-likvidace olejové skvrny na komunikaci

17.         9.9.       čt        Uhy                                               požár skládky TDO

18.       23.9.       čt        Velvary                                          BV - požár osobního vozidla   

19.       13.10.     st        Sazená - silnice I/16                     požár vozidla po tragické dopravní nehodě

20.       14.10.     čt        Velvary - Malovarská ul.                požár hospodářského stavení

21.       21.10.     čt        Velvary - směr Nové Uhy              TZ - odstranění stromu z komunikace

22.       21.10.     čt        Velvary - Malovarská ul.                TZ - odstranění stromu z komunikace

23.       21.10.     čt        Velvary - U Cukrovaru                   TZ - odstranění stromu z komunikace

24.       21.10.     čt        Slaný - Pražská ul                         TZ - odstranění utržené střechy

25.       21.10.     čt        Velvary - ul. Nábřeží                      TZ - odstranění stromu z komunikace

26.       21.10.     čt        Velvary - směr Nové Uhy               TZ - odstranění stromu z komunikace

27.       21.10.     čt        Velvary - Čechova ul.                     TZ - utržené plechy na střeše

28.       21.10.     čt        Velvary - Radovič                           TZ - utržené plechy na střeše

29.       21.10.     čt        Velvary - část Ješín                        TZ - utžená plechy na střeše RD

30.       21.10.     čt        Velvary - ul. V Topolech                  TZ - odstranění stromu z el. vedení

31.       23.10.     so       Velvary - Radovič                            požár rodinného domku

32.       26.11.     pá       Velvary - P.Bezruče                        TZ - přeprava seniora při výpadku el.proudu

33.         8.12.     st        Velvary - Sokolská ul.                     TZ - záchrana osoby z uzavřeného prostoru

34.       18.12.     so       Uhy - U Chržínského rybníku         požár dutého stromu