Úvodní stránka » Z ČINNOSTI 2012-2023 » SDH Velvary DNES - rok 2012

                                            SDH VELVARY DNES - rok 2012

Svépomocná oprava vozidla A 30 N

Členové sboru zahájili svépomocnou opravu nákladního vozidla A 30 N a to zejména kompletní výměnu korby vozidla, která byla celá ztrouchnivělá. Opravou by měla projít i kabina vozidla a vozidlo bude nově nastříkáno. O průběhu opravy přinášíme fotografie. /ls/

Naši vedoucí mladých hasičů na školení v Roztokách

Vedoucí oddílu mladých hasičů Michal Pašek, Aneta Masopustová a Michal Petráček se zúčastnili ve dnech 30.11. a 1.12. školení vedoucích mládeže a instruktorů v Roztokách u Křivoklátu. Školení organizovalo OSH Kladno podle stanoveného programu a na závěr proběhly zkoušky k získání, obnovení či zvýšení kvalifikace vedoucích. /ls/

Hasičská noc 2012 se mladým hasičům líbila

Vedoucí oddílu mladých hasičů při našem sboru připravili na dny 23-24.11.2012 druhý ročník "Hasičské noci" na naší hasičské zbrojnici. Z programu např. psaní odborek preventisty, nechyběly hry mj. Planety, kde museli běhat mezi 7 stanovišti. Následovalo prohlížení fotografií z minulého roku, fotek ze schůzek a na závěr film Doba ledová 4.

Druhý den probíhal v areálu Malovarského rybníku, kde mj. nechyběly ukázky hašení ručními hasicími přistroji. V 10 hodin končila akce  předáváním dětí rodičům.

Akce se líbila, celkem se zúčastnilo 16 dětí oddílu MH při SDH Velvary. Poděkování patří i panu Aleši Krupkovi za spolupráci.

Vedoucí : Michal Pašek, Aneta Masopustová a Michal Petráček

                           Z hasičské noci 2012

Část se odehrávala v klubovbně SDH, část v areálu rybníku

Seznamovací schůzka ke 150.výročí založení sboru v roce 2014

V úterý 13.listopadu jsme přivítali na hasičské zbrojnici vzácnou návštěvu. Za SHČMS přijel pan Josef Nitra, za krajský výbor středočeského kraje jeho předseda Josef Páv a Ant. Vovsík, nechyběla starostka města Jitka Linhartová a představitelé SDH Velvary.

Cílem setkání bylo úvodní seznámení se záměry zúčastněných stran k oslavám 150.výročí založení nejstaršího českého hasičského sboru, které by měly proběhnout v květnu roku 2014. Nebudeme předem nic prozrazovat, naše záměry budou projednány s členy na VVH v měsíci lednu. Začínáme s větším časovým předstihem, aby na vše bylo více času, méně stresu a aby významné oslavy dobrovolného hasičstva klaply. Čeká mnoho práce s přípravou programu, propagací a zajištěním potřebných finančních prostředků!

Jednu věc však můžeme předem prozradit, neboť ne každý má tuto historickou možnost. Přesně na den po 150 letech by se mohla konat valná hromada členů na stejném místě jako kdysi ustanovující valná hromada sboru - v hostinci Na Sladovně, pokud bude tato příležitost !

Libor Šulc

 

Naši žáci zahájili zimní přípravu v sokolovně

Oddíl mladých hasičů zahájil zimní přípravu v sokolovně, kde se bude připravovat každý druhý pátek a střídat to se schůzkami na HZ. Foto: M.Petráček

 

Členové JSDH na cvičném polygonu

Členové výjezdové jednotky pod vedením M.Ledvinky se v sobotu 3.11.2012 zúčastnili výcviku v protiplynovém polygonu HZS podniku Synthos Kralupy nad Vltavou. Foto: M.Petráček 

Závod požárnické všestrannosti - Brandýsek

V sobotu 13.10.2012 se družstvo našich MH zúčastnilo podzimního kola hry Plamen, které se konalo v Brandýsku. Jednalo se o závod požárnické všestrannosti, ve kterém naši hasiči obsadili 3. místo a mají tak pěkný základ do letního kola hry Plamen, které se bude konat začátkem června v Braškově.
Složení družstva: Petr Bada, Matěj Beneš, Josef Hruška, Daniel Hruška, Stanislav Verner, Matěj Svoboda, Matěj Šindelář, Sabina Badová, Rudolf Košťál a Tomáš Grund
Děkujeme panu Vlastímíru Vinšovi za opětovné  zajištění dopravy našeho soutěžního družstva.
Michal Pašek, Jaroslav Svoboda.  Foto: Aneta Masopustová.

 

Úvodní jednání komise sboru ke 150.výročí jeho založení

V pondělí 8.října 2012 se poprvé sešla komise z členů SDH, která bude připravovat a koordinovat přípravy oslav 150.výročí založení SDH Velvary, jako nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Jednala ve složení : F.Saifrt, R.Mašek, K.Mašková, L.Šulc, J.Svoboda, P.Holý, V.Holý a J.Saifrtová.

Nejpravděpodobnější termín budoucích oslav - sobota 24.5.2014.

Členové obdrželi první pracovní návrh schéma oslav, které jsou zatím připravovány bez účasti orgánů města, SHČMS a dalších. Centrem programu bude velvarské náměstí a hasičská zbrojnice. Nebude chybět výstava historické a současné hasičské techniky, prohlídka HZ, průvod praporů, uctění památky zakladatele sboru, ukázky práce hasičů a kulturní program. K zajištění finančních prostředků budou osloveni sponzoři a budou podány žádosti do různých grantů,

Důležitou součástí je propagace oslav, výroba upomínkových předmětů a další související úkoly.

Komise by měla zasedat každý měsíc a bude postupně doplňována o další členy a budou rozdělovány jednotlivé úkoly.

Za SDH - L.Šulc

Členové městského zastupitelstva na hasičské zbrojnici

Ve středu 26.září 2012 navštívili členové městského zastupitelstva ve Velvarech naší hasičskou zbrojnici. Pozvalo je vedení sboru, aby jim ukázalo modernizované vozidlo CAS 32 T815. Opravu vozidla financovalo město Velvary ve dvou etapách (2011 a 2012). Celkové náklady na opravu vozidla činily 1.096 tis. Kč.

Setkání se zúčastnili i další členové sboru, kteří si vyslechli historii a peripetie kolem opravy, na níž město několikrát žádalo o finanční podporu např. Středočeský kraj, ale bezúspěšně.

Starostka města J.Linhartová ocenila iniciativu dobrovolných hasičů a jejich zájem a péči o svěřenou techniku.

Text i foto: Libor Šulc

Oslavy 130.výročí Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě u Kladna

V sobotu 22.září t.r. se čtyřčlená delegace sboru zúčastnila oslav 130.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě u Kladna. Tento sbor patří dlouhodobě k vybraným sborům kladenského okresu, se kterým se setkáváme u zásahů i hasičských soutěží. Vzpomínáme zejména na tradiční sportovní klání v sedmdesátých letech, kdy mezi sbory vládla velká sportovní rivalita.

Na výstavě techniky jsme představili naše vozidlo AS 16 - S 4000-1.

Foto: Pavel Holý

Oslavy 130.výročí založení SDH Kralupy n/Vlt dne 8.9.2012.

V sobotu 8.září se delegace sboru zúčastnila oslav 130.výročí založení kralupských dobrovolných hasičů. Se sborem udržujeme přátelské styky, potkáváme se u zásahů, byli jsme u povodní v roce 2002 a u dalších událostí.

Na výstavu jsme vzali vozidlo AS 16 - S 4000-1, které je u sborů v okolí většinou požadováno. Blahopřejeme kralupským hasičům k jejich výročí a děkujeme za poszvání. Text a foto Michal Petráček a R.Hájková

CAS 32 T815 po rekonstrukci je zpátky u sboru

Vozidlo CAS 32 T815 je po II.etapě své rekonstrukce z Kometu Pečky. Přinášíme první snímky vozidla, po vybavení a zařazení do zásahu přineseme další podrobnosti. Obě opravy  v roce 2011 i 2012 hradilo město Velvary ze svého rozpočtu. Přesto, že město několikráte žádalo o příspěvek na opravu vozidla  orgány kraje i HZS, tak příspěvek neobdrželo. V poplachovém plánu kraje je však vozidlo zařazeno a k zásahům povoláváno. Jak je to pro někoho jednoduché! Zásahy mimo obec činí 70-80 % našich výjezdů. L.Šulc

Iron Fireman 2012

Člen našeho SDH a hasičské výjezdové jednotky Michal „Játro“ Petráček se zúčastnil 10.ročníku náročné mezinárodní hasičské soutěže IRON FIREMAN, která se konala v sobotu 1.září 2012 v Praze u nákupního centra Arkády Pankrác. Soutěž je tradičně věnována památce hasičů, kteří zahynuli při výkonu své služby. Umístění není důležité, ale těžkou soutěž v kategorii dobrovolných hasičů dokončil včetně výstupu do 26.patra výškové budovy v dýchacím přístroji, což lze považovat za výtečný výsledek!

Bravo Michale !!

SDH Velvary přijme do oddílu MH děti ve věku 6-15 let!

S dětmi se cvičí, učí se hasičským návykům a činnosti, zúčastňují se soutěží mladých hasičů v rámci branné hry Plamen. Mimo sezónu chodí týdně cvičit a hrát do tělocvičny a další týden vždy schůzka v hasičské zbrojnici. Tato setkání jsou vždy v pátek od 15.30 do 17.00 hodin. Oddíl vedou kvalifikovaní vedoucí, za účast dětí se neplatí a jako dorostenec se může stát řádným členem hasičů a postupovat v další činnosti.

Zájemci chlapci nebo dívky mohou přijít uvedený pátek do hasičské zbrojnice nebo se přihlásit na e-mailové adrese michalpas@seznam.cz a nebo oslovit kteréhokoliv člena hasičského sboru, který zprostředkuje kontakt.

Za SDH Velvary Michal Pašek a Michal Petráček 

Hasičské vojkovické skotačení a sraz Ávií DVS - Vojkovice 18.8.2012

Další naše účast na hasičské akci v nedalekých Vojkovicích na mělnicku. Hvězdicová jízda vozidel i s naší DVS 12 zastavila na velvarském náměstí.

Hasičské slavnosti v Cítově dne 4.8.2012 - 110.výročí SDH Cítov (okr.Mělník)

Členové sboru se zúčastnili výše uvedeného výročí, kde se zúčastnili nástupu s praporem, výstavy techniky a ukázek jak s historickou stříkačkou Smékal, tak i s vozidlem S 4000-1.

Nácvik vyprošťování v Tursku

Naše jednotka se v sobotu 21.července 2012 zúčastnila nácviku ve vyprošťování v Tursku (PZ), kam HZS Kladno přivezl kontejner s kompletním vybavením, které si jednotky SDH vyzkoušely a to kromě naší jednotky i dobrovolní hasiči z Brandýska, Zákolan a Roztok. Foto i text M.Petráček.

Požár kamionu s pivem v Ješíně - zásah č.22/2012

V pátek 20.července 2012 večer zasahovala naše jednotka spolu s HZS Kralupy a Slaný u požár kamionu s pivem na silnici I/16 v Ješíně. Příčinou byla pravděpodobně technická závada, na místě asistovala i MP Velvary. Foto : M.Petráček

Dokončovací práce na fasádě hasičské zbrojnice

Naši členové, z nichž nejvíce práce odpracoval Milan Vobořil, pokračují v dokončování poslední fáze zateplení zadní (západní) části garáží směrem do dvora. Nejprve byla vyměněna střecha nad přístřeškem PHM a poté je zateplována fasáda. Materiál je financován z rozpočtu města a sponzorských darů, práce probíhají tak jako v roce 2011 svépomocí.

F.Saifrt, starosta sboru

                      Oprava přístřešku a střechy PHM

               Milan Vobořil při práci na fasádě budovy HZ

Totální neúspěch na krajské soutěži Středočeského kraje

Totálním neúspěchem dopadla účast našeho družstva mužů na krajské soutěži v požárním sportu Středočeského kraje v Mladé Boleslavi ve dnech 23-24.června t.r. V celkovém pořadí obsadilo poslední 12.místo. Je to nejhorší umístění od roku 1987, kdy jsme začali na krajské soutěže jezdit. Zatím nejhorší umístění - 11. místo jsme dosáhli v letech 1997 (Čelákovice), 2001 (Vlašim) a 2007,2008 (Nymburk).

Výsledky našich:

100 m s překážkami - 12.místo  -  12 bodů

55. Glausch J.   čas 20,59 sek

67. Kapitán L.         21,33

68. Pašek M.           21,35

84. Petráček M.       23,17

88. Kraus A.            24,83  

92. Boháč J.            26,83

Štafeta 4x100 m - Velvary čas 69,28 sec - 10.místo - 10 bodů

Požární útok - Velvary čas 53,53 (!) - 10.místo - 10 bodů   Celkem 12.místo - 32 bodů.

Naši mladí hasiči na letišti v Praze-Ruzyni

Týden po účasti na hře Plamen se naši mladí hasiči v sobotu 9.června 2012 zúčastnili dříve dohodnuté exkurze v hasičské zbrojnici letiště Praha-Ruzyně. Prohlédli si operační středicko, výcvikový polygon a největším zážitkem byla projížďka letištním speciálem Panther z produkce firmy Rosenbauer.

SDH Velvary děkuje vedení letiště Praha-Ruzyně za umožnění této exkurze.

M.Pašek a M.Petráček

Okresní kolo hry Plamen  - 2.6.2012 Vinařice

V sobotu 2.června  se konalo okresní vyhodnocení hry Plamen kladenského okresu ve Vinařicích. Náš velvarský oddíl MH se zúčastnil opět po třech letech. V podzimním branném závodu obsadil 7.místo. Ani jaro se příliš nepovedlo, výsledkem je celkové 5.místo z osmi družstev. Nevyšel útok CTIF ani požární útok. Přesto jsme s účastí oddílu starších žáků spokojeni. Dále jsme obdrželi diplom za 7.místo v zimní lize MH 2011-12.

Do kraje postupuje družstvo MH SDH Vraný.

Výsledky :   1. MH Vraný - 6 bodů, 2.MH Hřebeč - 16 bodů, 3.MH Žilina - 17 bodů, 4. MH Vinařice - 27 bodů,  5.MH Velvary - 29 bodů

M.Pašek a M.Petráček

                                      Snímky M.Petráček

11.ročník „S hasiči na kolech“ – čtvrtá účast velvarských hasičů.

Sbor dobrovolných hasičů Rumburk uspořádal 2.června již 11.ročník cyklistického výletu po hasičských zbrojnicích šluknovského výběžku a příhraničních měst německé republiky. Trasa byla poměrně náročná, měřila téměř 60 km a proto se jelo v poklidném tempu. Při zastávkách se odpočívalo, občerstvovalo a prohlížela se hasičská technika. Po příjezdu do Rumburku následovala prohlídka tamní nově zrekonstruované zbrojnice, podával se guláš a hodnotily se dojmy z výletu. Zástupci našeho sboru se zúčastnili cyklistického putování již počtvrté za sebou a určitě přijedeme znovu.

Text i foto Libor Šulc

Taktické cvičení na Uhách

Naše jednotka SDH byla povolána v pátek 25.5.2012 odpoledne na údajný požár skládky TDO na Uhách. Jednalo se o taktické cvičení jednotek PO, podrobnosti neznáme.

L.Šulc, foto M.Petráček

 

           Taktické cvičení na Uhách                                                                 

                                                                        

Vítězství v okresním kole mužů a žen - Pchery 26.5.2012

Naše družstvo mužů zvítězilo v okresním kole mužů a žen okresu Kladno, které se konalo ve Pcherách. Po dvou letech tak postoupilo do krajského kola, které se koná ve dnech 23.-24.6.2012 v Mladé Boleslavi. Složení družstva : M.Pašek, J.Glausch, L.Kapitán, J.Boháč, M.Petráček, M.Vobořil a A.Kraus.

Soutěž probíhala pouze ve dvou disciplinách a to v běhu na 100 m s překážkami (4 závodníci) a v požárním útoku. Naši zvítězili v obou disciplinách a s umístěním 2 obsadili 1.místo.

Běh na 100 m - 1. J.Glausch -    20,08 sec

                          3. M.Pašek   -    20,65

                          7. L.Kapitán  -    21,24

                        (13. J.Boháč    -    22,07)

celkem 3 závodníci                      61,97 sec       1.místo     umístění 1

Požární útok      1. Velvary     -   28,83 sec       1.místo     umístění  1

                          2. Černuc      -   34,40

                          3. Plchov       -   37,06

Celkově           1. Velvary      -     2 body

                         2. Černuc       -     5

                         3. Kutrovice    -     6

                         4. Plchov         -    8

                         5. Stehelčeves -    9

L.Šulc

 

            L.Kapitán na startu běhu na 100 m

Naše družstvo - dole M.Pašek, M.Vobořil, J.Glausch, stojící zleva M.Petráček, A.Kraus, J.Boháč a L.Kapitán.

Výsledková listina 18.ročníku Memoriálu K.Krohna - Dědkiáda 2012 - sobota 19.května 2012.

Kategorie nad 35 let – Dědkiáda                                                                                                         

 1. SDH Hrobce                                        21,54 sek  *
 2. SDH Velvary 90                                   25,84
 3. SDH Úžice                                           27,22    
 4. SDH Velvary 87                                   29,13
 5. SDH Braškov                                       34,04
 6. SDH Velvary                                        38,93
 7. SDH Nelahozeves                                39,57
 8. SDH Plchov                                          40,75
 9. SDH Stehelčeves                                  45,23
 10. SDH Hřebeč                                         49,09
 11. SDH Libčice n/Vlt.                                   N

Kategorie bez rozlišení věku – 6.ročník „O pohár SDH Velvary“

 1. SDH Hrobce                                        21,47 sek  *
 2. SDH Velvary  I                                    22,97
 3. SDH Hospozín                                    26,00
 4. SDH Černuc                                        26,32
 5. SDH Stehelčeves                                26,48
 6. SDH Velvary II                                    27,41    
 7. SDH Cítov                                           34,43
 8. SDH Hrobce-ženy                               39,78   
 9. SDH Nelahozeves                               41,88
 10. SDH Radešín  I                                   49,34
 11. SDH Radešín  II                                  68,47

  * Měření  časů všech družstev  bylo prováděno ručně, upravené terče na výstřik vody.

Nejstarší závodník  -  Pavel Humpl – 69 let – SDH Úžice

Nejstarší družstvo  -  SDH Plchov, celkem 328 let – průměr  47 let

 

Zahájení soutěže

Velvary 87 před startem

Technické problémy s terčem ovlivnily celou soutěž

Soutěže se zúčastnilo celkem 22 družstev

Velvary 90 - 2.místo

Velvary ml. - 2.místo

Ukázka činnosti zásahové jednotky Policie ČR Středočeského kraje

Ukázka techniky HZS Středočeského kraje

Technika JSDH Zlonice a HZS

Veteránská a vojenská vozidla ve Velvarech

Ve středu 8.května 2012 zaplnila velvarské náměstí veteránská a vojenská technika v rámci VII.ročníku jízdy Stopou slánského Oriona. Náš sbor zde vystavil Speciální terénní ubytovací automobil Praga V3S s přívěsem, rok výroby 1972. Sbor toto vozidlo od GŘ HZS používá u velkých zásahů nebo při organizaci dlouhodobějších akcí. /lš/

náměstí 8.května

           Pohled na zaplněné velvarské náměstí.

PV3S s přívěsem

                   Sbor vystavoval vozidlo PV3S + obytný přívěs.

Naši hasiči na soutěži v Cítově

Členové našeho soutěžního družstva se v sobotu 5.května zúčastnili soutěže v Cítově (ME) - Memoriálu Jiřího Vališe v požárním útoku a obsadili v něm 4.místo ze 12 družstev. Složení družstva : Mašek, Petráček, Kraus, Pašek, Staněk, Boháč a Glausch.

Michal Petráček

nástup družstev

před startem

start útoku

naše družstvo

Oslavy 60 let požárního útvaru Kladno dne 4.května 2012

Na svátek sv.Floriána oslavili své výročí 60 let vzniku profesionální hasiči v Kladně. Dnešní předchůdce HZS Středočeského kraje - Požární útvar Kladno vznikl v roce 1952. O historii se můžete dočíst ve vydaném almanachu, který jsme  za sbor obdrželi a je k dispozici na HZ.

S naším sborem PÚ úzce spolupracoval a spolupracuje, řada našich členů zde sloužila jako profesionální hasiči. Z těch starších např. Jiří Prachař, Stanislav Točík, Petr Sedláček st., Miroslav Havlín st., Libor Šulc, Miroslav Havlín ml., Petr Jirotka a Vladimír Točík ml.

V současné době slouží na stanici Slaný 4 naši členové : Vladimír Točík st., Petr Honický, Aleš Krupka a Petr Sedláček ml.

Na požární stanici Kladno se uskutečnilo setkání hasičů, kterého se zúčastnila řada hostů. Mohli se seznámit s historií útvaru, prohlédnout si současné vybavení stanice včetně vystavené hasičské techniky jak profesionálních tak i dobrovolných hasičů. Náš sbor zde v sobotu 5.května vystavoval vozidlo AS 16 S 4000-1.

Text i foto: Libor Šulc

Naši hasiči na oslavách 530 let města

V sobotu 28.dubna 2012 se členové sboru zúčastnili oslav 530 let povýšení Velvar na město. Na velvarském nádraží asistovali lokomotivě parního vlaku, kterému dodávali vodu. Navíc zde členové vystavili svou historickou mobilní techniku, o kterou jevily zájem především děti.

Druhá skupina se zapojila v historických uniformách hasičů do hlavního programu na náměstí a mezi členy DS Scény Kralupy si zahrála v oživlých výjevech z historie Velvar a před zraky krále Vladislava II parodovala vznik našeho hasičského sboru. I když král žil ve skutečnosti o něco dříve!

Text i foto: Libor Šulc

 

dovoz vody parní lokomotivě

výstava techniky na nádražívelký byl zájem především dětí

naši členové

 Naši hasiči se v sobotu 24. 3. nenudili!

Starší sbírali železný šrot po městě, za který děkují našim spoluobčanům. Mladší - žákovské družstvo Soptíků se zúčastnilo posledního kola zimní ligy mladých hasičů ve Stehelčevsi, kde obsadilo 7.místo. Foto M.Petráček.

Zásah č.10/2012

Asi jste zaregistrovali zprávu o pokusu mladého muže z nedaleké Sazené, který se pokusil ve čtvrtek 15. března navečer zapálit a poté se sám uhasil. Utrpěl popáleniny 3 stupně na 30-40% těla a byl vrtulníkem transportován do vinohradské nemocnice v Praze. Naši hasiči byli povoláni na dohašení místa v okolí tohoto činu. Foto M. Petráček.

Od hasičského plesání neodradil ani silný mráz

Tradiční hasičský ples uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech v kulturním zařízení na Uhách. Venku byl silný mráz, což se trochu projevilo na návštěvnosti, přesto byl sál solidně zaplněn. K tanci hrála skupina "Druhej dotek" a panovala zde dobrá nálada.
Dopravu na ples tradičně zajišťoval Vlastimír Vinš ze Sazené, kterému sbor děkuje.
Přes mediálně zveřejňované problémy s poplatky za pořádání tombol, naši hasiči připravili bohatou tombolu, která čítala 355 cen. Velvarští hasiči touto cestou děkují níže uvedeným organizacím a osobám za příspěvky do tomboly a také občanům města za finanční příspěvky při zvaní na ples:

 Do tomboly přispěli:

Řeznictví a uzenářství - Václav Holý, Obecní úřad Uhy, ČDZ Plast Velvary, Autobaterie - Zdeněk Tutr, Synthos Kralupy nad/Vltavou, Tereos TTD a.s., Nouemont s.r.o Slaný, Ekofrukt Slaný, C-Connect Velvary, Cífka spol. s r.o. - Aleš Cífka, Elektro - Luděk Cífka, Drogerie - manželé Schubertovi, Foliová reklama - Elena Mazochová, Pekařství - Z.Zounek, Cukrářství - Danuše Černá, Rozmarýn Slaný - Linda Křečková, Kopretinka Kralupy n/Vlt. - Jaroslava Dvorská, Team V.O.S. Černuc, Farma Budihostice - Ing.Josef Bílek, Restaurace U Krále Václava - Ladislava Kučírková, Restaurace Vikabar - Milan Demovič, Květiny - A.Říhová, Květiny - Jana Marečková, Lékárna Velvary, Kadeřnictví - Alena Loskotová, CAR Servis - J.Stýblo a J.Bílek, Autoservis T&F Velvary, Stavebniny Velvary, Potraviny - Marie Práznovská, Centrum Péče o člověka - J.Štádlíková-Čermáková, Jak být krásná - Ing.J.Čerepová, Al-Namura BigShock Kralupy nad Vltavou, Dřevo s.r.o Černý Vůl a MAS Přemyslovské Střední Čechy, o.p.s.

 Libor Šulc a Jaroslav Svoboda

 

Nábor mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech  přijme  do svého oddílu mladých hasičů děti ve věku 6-15 let!

S dětmi se cvičí, učí se hasičským návykům a činnosti, zúčastňují se soutěží mladých hasičů v rámci branné hry Plamen. Mimo sezónu chodí týdně cvičit a hrát do tělocvičny a další týden vždy schůzka v hasičské zbrojnici. Tato setkání jsou vždy v pátek od 15.30 do 17.00 hodin. Oddíl vedou kvalifikovaní vedoucí, za účast dětí se neplatí a jako dorostenec se může stát řádným členem hasičů a postupovat v další činnosti.

Zájemci chlapci nebo dívky mohou přijít uvedený pátek do hasičské zbrojnice nebo se přihlásit na e-mailové adrese michalpas@seznam.cz  a nebo oslovit kteréhokoliv člena hasičského sboru, který zprostředkuje kontakt.

Za SDH Velvary Michal Pašek a Michal Petráček

Zásahy č. 3 a 4/2012

Naše jednotka vyjížděla ve středu 22. února hned ke dvěma požárům. Těsně po 14 hodině k prvnímu letošnímu požáru travního porostu ve Zvoleněvsi směrem k Osluchovu a o hodinu později k požáru dřevěné boudy u vlakové zastávky v Kmetiněvsi. Tento objekt celý shořel a musel být stržen k zemi. Text M.Petráček.

Školení

15. 1. 2012 členové jednotky dobrovolných hasičů Velvary absolvovali školení pro manipulaci s motorovou pilou. V Bratkovicích jsme rozřezali dva stromy a tak jsme úspěšně složili zkoušky. Michal Petráček

Výroční valná hromada 2011

V sobotu 14. ledna 2012 proběhla výroční valná hromada našeho sboru.  Přivítali jsme mezi sebou mj. starostu OSH Kladno Oldřicha Zusku a další hosty. Zpráva o činnosti za loňský rok nebyla až tak obsáhlá jako jindy, ale veškeré úsilí sboru směřuje k roku 2014, kdy oslavíme 150. výročí svého vzniku. Nezapomněli jsme ani na ocenění svých členů. Miloslav Maršálek obdržel stužku "Za věrnost" za 50 let členství u hasičů a Antonín Máša obdržel věcný dar u příležitosti svých 80. tých narozenin. A ještě připomínáme, že letošní hasičský ples se koná v sobotu 4. února na Uhách, zvaní proběhne o týden dříve. Libor Šulc

Jubileum A.Máši

Dne 4. ledna 2012 se dožívá životního jubilea 80ti let náš nejstarší člen pan Antonín Máša.  Členem sboru je od svých 16 let, celkem tedy 64 let. Prošel řadou funkcí, dosud je stále aktivní, podílel se na všech stavebních úpravách hasičské zbrojnice. Je držitelem všech dostupných vyznamenání a ocenění dobrovolných hasičů, je nositelem titulu „Zasloužilý hasič“ a nejvyššího ocenění „Řádu Sv. Floriána“.

Přejeme mu do dalších let  mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Výbor SDH Velvary.