Úvodní stránka » Z ČINNOSTI 2012-2023 » SDH Velvary DNES - rok 2014

                             SDH Velvary DNES v roce 2014 - rok 150.výročí založení sboru - události

Recyklujte s hasiči !! Sběr elektromateriálu dne 28.prosince na hasičské zbrojnici

Sbor dobrovolných hasičů Velvary pořádá "Sběr elektromateriálu" v rámci programu RECYKLUJTE S HASIČI" do kterého jsme se přihlásili. Nepotřebné elektrospotřebiče se budou vybírat v neděli 28.prosince 2014 od 15 do 18 hodin na hasičské zbrojnici ve Velvarech.

Lze odevzdat : ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, konvice, mikrovlné trouby, vrtačky, brusky, televizory a monitory, radia, počítače, mobily a další drobné spotřebiče.

Případný příjem bude použit k činnosti hasičského sboru. František Saifrt

Zásah u požáru osobního automobilu dne 22.12.2014

Naše jednotka vyjela v pondělí 22.prosince po 18 hodině k požáru osobního automobilu ke křižovatce silnice I/16 u Nové Vsi k obci Vepřek. Technika CAS 24 LIAZ (1+2), příčinou byla technická závada na vozidle, podrobnosti 29.letošního výjezdu postupně doplníme. Foto: Jaroslav Svoboda (ls)

PF 2015  

Na náš sbor chodí v této době množství blahopřání a PF 2015 od hasičských sborů, organizací i jednotlivců. Také náš Sbor dobrovolných hasičů Velvary přeje všem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2015 a hlavně šťastný a bezpečný návrat z jakékoliv akce na svou základnu !!!

Rendo, děkujeme !!

K poslednímu dni letošního roku končí ve funkci velitele jednotky Renda Mašek, který ji vykonával od roku 2009. Je na místě velké poděkování členů sboru i členů jednotky za jeho práci. Do sboru ho přivedl jeho otec a vstoupil k nám jako čtrnáctiletý v roce 1989, členem je již 25 let. Hasičina je jeho koníčkem a proto nastoupil jako profesionální hasič k HZS podniku Kaučuk nyní Synthos Kralupy nad Vltavou, kde také zastává různé funkce. Rozumí technice, motorům, své profesionální znalosti mohl předávat i dobrovolným hasičům. Jeho zásluhou byla repasována dvě historická vozidla sboru i další technika, kterou se nyní sbor chlubí. Po svatbě se odstěhoval do sousedních Miletic, což mu i z pracovních důvodů neumožňuje plně vykonávat funkci velitele sboru. Členy našeho sboru i s manželkou však zůstávají. Rendo, velké DĚKUJEME a hodně štěstí v dalším životě !!! (ls)

Schválení a zveřejnění nových stanov SH ČMS

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zveřejnilo novelizované stanovy SH ČMS, schválené 17.října t.r. Obsahují obecné zásady spolkového práva dané novým občanským zákoníkem (OZ). Nově je řešen podle OZ vznik organizační jednotky - pobočného spolku a náležitosti registrace. Sbor dobrovolných hasičů je stále základní organizační jednotkou (pobočným spolkem) SH ČMS se svou působností, cíli, povinnostmi a majetkem. Je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na našem území. Sbor - pobočný spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku a má svá práva a povinnosti vymezené ve stanovách.

Náš sbor zůstává právnickou osobou, která není zřízena za účelem podnikání a charakterem své činnosti splňuje podmínky stanovené zákonem o daních z příjmu v platném znění. Hospodářskou nebo jinou podnikatelskou činnost vykonává jako vedlejší a jen pro podporu vlastní spolkové činnosti.

Novelizované stanovy jsou ke stažení na stránkách SH ČMS - www.dh.cz. (ls)

Čtvrtá hasičská noc oddílu mladých hasičů     

Členové oddílu mladých hasičů SDH Velvary absolvovali již svou čtvrtou hasičskou noc, která má za úkol zvýšit samostatnost chování členů oddílu, posílit vztahy v kolektivu a zábavnou formou přispět k činnosti mladých hasičů. Konala se ve dnech 28-29.listopadu na hasičské zbrojnici. Po vybalení věcí na pobyt se začalo procházkou po královském městě Velvary a jeho zajímavostech. Večer se plnily odborky, vytvářilo se vajíčko, které se nesmělo rozbít házením z věže zbrojnice dolů. Odměnou byla velká čokoláda. Dále se házelo vyrobenými vlašťovkami, která doletí nejdále. Po pohádce se šlo spát!

Druhý den začal snídaní a hlavní náplní byla návštěva požární stanice Kladno Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Zde nechyběla prohlídka používané techniky s výkladem a zejména činnost operačního střediska. Děkujeme HZS za umožnění návštěvy. Hasičská noc se líbila! Michal Petráček

                   1.den na hasičské zbrojnici, 2.den exkurze na HZS Kladno

Požár skládky mezi Hospozínem a Kmetiněvsí

K dalšímu výjezdu vyjela naše jednotka v neděli 23.listopadu odpoledne. Mezi obcemi Hospozín a Kmetiněves hořela černá skládka. Technika CAS 32 T815 a CAS 24 LIAZ, požár byl likvidován ruční stříkačkou. (ls)

Zasazení stromu v areálu Malvaňáku

Sbor se zapojil do akce vysazování stromů v areálu Malvaňáku ve Velvarech. Cílem je, aby občané a spolky darovali stromy a zlepšilo se prostředí areálu rybníku. Sázení proběhlo v sobotu 22.11. a v neděli 23.11. Členové sboru zakoupili a zasadili jasan na určeném místě. Celkem by v areálu mělo být vysázeno více jak 100 stromů!!

Naši členové také zajišťovali dovoz stromů jak do areálu rybníku, tak nedávno pro výsadbu po městě. (ls)

Přeprava vánočního stromu

Naši členové tradičně pomáhají městu Velvary s přepravou vánočního stromu. Ani letos tomu nebylo jinak. Kromě naší techniky A30N práce zajišťovali členové technické čety města a pomáhala městská policie, zejména zajištěním průjezdu po objížďce přes Nabdín. Vše dobře dopadlo a vánoční smrk čeká na ozdobení a rozsvícení v rámci adventní neděle 30.listopadu.


Anketa Dobrovolní hasiči roku 2014 - vyhlášení na ČT 1 - sobota 15.11. ve 14.25 hodin - vítězům blahopřejeme !

Ceny se předávají v kategorii "jednotka sboru dobrovolných hasičů obce" a "sbor dobrovolných hasičů". Vyhlášení předchází téměř dvouměsíční hlasování veřejnosti. Výsledky naleznete na serveru "Požáry.cz". Za Středočeský kraj obdrží cenu v kategorii SDH - SDH Tuháň a v kategorii jednotka SDH - jednotka SDH obce Úvaly. Blahopřejeme. Náš sbor se do této soutěže nepřihlašuje. (ls)


Náš člen Pavel Holý byl zvolen do městské rady - blahopřejeme

V úterý 4.11.2014 jednalo ustavující zasedání městského zastupitelstva ve Velvarech. Novým starostou města byl zvolen Mgr.Radim Wolák. Pro hasiče je úspěchem, že náš člen Mgr.Pavel Holý byl zvolen členem městské rady - blahopřejeme.

Dalšími členy zastupitelstva jsou František Saifrt, Michal Ledvinka, Vlastimil Jandouš a Šárka Štefaniková. (ls)

Zimní liga mladých hasičů ve Zlonicích

Náš oddíl mladých hasičů se zúčastnil v sobotu 1.listopadu 2014 zimní ligy mladých hasičů ve Zlonicích. Program setkání zvaný "Bludičky 2014" začínal v 17.30 hodin a končil o dvě hodiny později. Naše družstvo skončilo na 10 místě. M.Petráček

Pracovní čtvrtek a výbor SDH na HZ

Starosta sboru žádá členy o účast na pracovním čtvrtku dne 6.listopadu 2014 od 17 hodin na HZ.

Dále žádá členy výboru o účast na zasedání výboru SDH téhož dne od 19 hodin. Účast nutná!! Čeká projednání důležitých úkolů sboru včetně přípravy VVH a voleb nového výboru SDH na léta 2015-2020. František Saifrt

Naši hasiči na cyklistickém závodu ČT Author Cup 2014

Čtyři členové našeho sboru se zúčastnili tradičního cyklistického závodu ČT Author Cup 2014 v Josefově Dole na jablonecku. Trať byla náročná svou délkou 63 km a převýšením 1546 m. Výsledky nejsou důležité, přesto všichni čtyři závod dokončili a to : Jindra Boháč v čase 3 hod. 14 minut (990.místo v kategorii do 40 let), Michal Petráček 4 hod. 10 minut (1429. místo), Lukáš Kapitán 4 hod. 14 minut (1445. místo) a Milan Vobořil 4 hod. 47 minut (1518. místo). Díky za reprezentaci sboru! (ls)

Do městského zastupitelstva bylo zvoleno 5 členů sboru

V komunálních volbách v našem městě bylo zvoleno 5 členů našeho sboru do městského zastupitelstva za různá uskupení a to Pavel Holý (578 hlasů), František Saifrt (514 hlasů), Vlastimil Jandouš (449 hlasů), Michal Ledvinka (355 hlasů) a Šárka Štefaniková (314 hlasů). Neuspěl pouze Michal Pašek. Blahopřejeme a věříme, že noví zastupitelé budou zastupovat i zájmy našeho hasičského sboru. (ls)

Podzimní kolo hry Plamen ve Lhotě

Naši mladí hasiči v kategorii starší žáci se v sobotu 4.října zúčastnili podzimního okresního kola branné hry PLAMEN, které se konalo ve Lhotě na kladensku. Z 8 družstev obsadili v branném závodě 6.místo a výsledek se jim počítá do jarní části, kdy se budou konat hlavní hasičské discipliny. Pod vedením M.Petráčka a M.Paška závodilo družstvo ve složení: Matěj Svoboda, Matěj Krupka, Lukáš Krupka, Sabina Badová a Kája Simiková. M.Petráček

Volby do obecního zastupitelstva se blíží                                                                         

Ve dnech 10-11.října se konají letošní komunální volby, kdy budeme volit naše zástupce do obecních zastupitelstev. Zastupitelé výrazným způsobem ovlivňují pohled obce na činnost dobrovolných hasičů a rozhodují o financování jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Ve Velvarech jsme si spolupráci s městem vždy chválili. V letošních volbách kandiduje v různých uskupeních celkem 6 členů našeho sboru. Je to František Saifrt, Vlastimil Jandouš, Pavel Holý, Michal Ledvinka, Michal Pašek a Šárka Štefaniková. Věříme, že po případném zvolení do 15ti členného zastupitelstva, budou úspěšně hájit zájmy dobrovolných hasičů v našem městě. Takže naši členové - podpořte je. (ls)

Michal Petráček dokončil závod Iron Fireman 2014

Náš člen Michal "Játro" Petráček se již podruhé zúčastnil závodu Iron Fireman (nejtvrdší hasičská soutěž v disciplinách TFA) dne 6.září v Praze. Závod prověřuje fyzickou i psychickou zdatnost hasičů. Soutěž dokončil časem 15 minut a 21 sekund na 76.místě z 85 závodníků, kteří závod nevzdali. Více fotografií ve fotogalerii. Blahopřejeme! (ls)

 

 

Zásah u tragické dopravní nehody - obchvat silnice I/16

Jednotka SDH Velvary vyjela v neděli 7.září kolem 14.45 hodin k těžké a tragické dopravní nehodě na obchvat silnice I/16 u odbočky do obce Uhy. Došlo zde ke střetu osobního vozidla Renault Twingo a autobusu s fotbalisty SK Vraný, kteří cestovali k zápasu do Nymburku. Naše jednotka s technikou CAS 32 (1+3) a CAS 25 (1+3) se podílela na likvidaci následků nehody, řízení dopravy na místě a dalších pracech. Následky nehody byly tragické! Zahynula spolujezdkyně z osobního vozidla (20 let) a řidička (19 let) byla těžce zraněna. Na místě zasahovaly všechny složky IZS včetně letecké záchranné služby. Naše jednotka se řídila pokyny velitele HZS - stanice Kralupy n/Vlt. Foto Kladenský deník a J.Koucký. (ls)

PYROCAR 2014 ukončil oslavy 150 let českého dobrovolného hasičstva

Po květnových oslavách 150.výročí založení velvarského hasičského sboru a červnových hasičských slavnostech v Litoměřicích byl víkendový PYROCAR 2014 poslední velkou akcí, která byla důstojnou tečkou za oslavami 150.výročí českého dobrovolného hasičstva. Jednalo se již o IV.ročník největšího setkání požárních automobilů a jejich osádek v České republice - na letišti v Přibyslavi.

Náš sbor nemohl na této akci chybět! Po ukončení V. a VI. propagační jízdy Sdružení hasičů ČMS nastoupil náš sbor pod tribunu s praporem. Následoval další kulturní a společenský program. Při výstavě techniky jsme prezentovali náš nový dopravní automobil FIAT DUCATO. S dalšími vystavovateli a zástupci jednotek hasičských sborů jsme diskutovali možnosti technických úprav vozidla a dalšího využití.

Zpět domů jsme se vrátili před sobotní půlnocí a krátce po ní vyjela naše jednotka SDH k požáru dřevěné chaty u nohejbalového hřiště ve Velké Bučině. Prostě pohodový den, na jaký jsou dobrovolní hasiči zvyklí.

František Saifrt, foto server požáry.cz a M.PetráčekPoslední zásahy jednotky SDH Velvary

Ve středu 27.srpna dopoledne zasahovala jednotka SDH spolu s HZS Kralupy nad Vltavou u požáru osobního automobilu ve Velvarech, ul. Na Průhoně. Příčinou byla patrně technická závada na elektroinstalaci.

Dalším zásahem byl noční výjezd po půlnoci na neděli 31.srpna, kdy hořela dřevěná chatka u nohejbalového hřiště na Velké Bučině. K zásahu vyjela technika CAS 32 (1+3) a CAS 25 (1+2). Na místě HZS i JSDH Kralupy. Naše jednotka hasila 1C proudem, prováděla odvětrávání a vyklízení prostoru. Zbytky chaty byly nakonec strženy. Příčinu opět šetří policie ČR a vyšetřovatel HZS. Foto M.Petráček a J.Svoboda. (ls)

Požár strniště v Ješíně

V pondělí 25.srpna po 13 hodině vyjela naše jednotka s technikou CAS 32 T815 (1+3) k požáru strniště do místní části města Ješín, za zemědělskou farmu. Hořelo strniště asi o rozloze 100x70 m2, požár byl likvidován lafetami. Na místě dále HZS Kralupy a Slaný, JSDH Zlonice a policie ČR. Foto M.Petráček.

 

 Zadní část hasičské zbrojnice byla dokončena

Členové sboru dokončili svépomocné stavební úpravy zadní části hasičské zbrojnice. Nejvíce práce zde odpracoval Milan Vobořil, ostatní mu pomáhali dle svých možností. Ve velkých garážích bylo osazeno nové okno, stejně jako v malých garážích. Fasáda byla zateplena a byl postaven přístřešek pro posezení členů. Tento byl již využit při posledních setkáních po oslavách a při převzetí nového vozidla. Mezitím firma Josef Rott opravila poslední zbývající část střechy na velkých garážích. Tak je celý objekt kompletně opraven. (ls)

 

Sbor převzal nové dopravní vozidlo

Sbor se dočkal opožděného dárku ke 150.výročí svého založení. V pátek 15.srpna převzal z rukou starostky města Jitky Linhartové klíčky od nového dopravního vozidla Fiat Ducato, které nahradí dosluhující vozidlo DA 12 A 31 z roku 1988!

Město na vozidlo obdrží účelovou dotaci ze Středočeského kraje. Podíl financování vozidla je následující: 44 % město Velvary, 39 % Středočeský kraj a 17 % SDH Velvary. Dodavatelem vozidla je firma AGROTEC Hustopeče u Brna, která vyhrála výběrové řízení.

Slavnostního aktu se kromě starostky města zúčastnil ještě radní David Vedral, zástupci HZS Středočeského kraje a dále členové výjezdové jednotky SDH, členové SDH Velvary a členové oddílu MH. Text a foto L.Šulc.

Více fotografií z předání vozidla ve fotogalerii. Foto L.Šulc a K.Mašková.

Velký požár v hale bývalé dýhárny v Kralupech n/Vlt.

Jednotka SDH Velvary byla povolána v rámci III. stupně poplachu v pátek 7.srpna po 22. hodině k velkému požáru haly bývalé dýhárny v Kralupech nad Vltavou. Celkem zde zasahovalo do ranních hodin 23 hasičských jednotek. Naše jednotka s technikou CAS 32 (1+3) doplňovala vodou jednotku HZS Kralupy a prováděla další hasební práce. Mj. z vedlejší nezasažené haly vytáhla závodní auto WRC. Na základnu se vrátila ve 4.30 hodin. Text F.Saifrt, foto M.Petráček a J.Svoboda.

Bouřka v našem městě v úterý 8.července - výjezd č.16-18

Včerejší přívalový déšť si v našem městě vyžádal výjezd naší jednotky hasičů. Krátce po 21 hodině vyjela  jednotka k pročištění odtokové kanalizační vpusti a odmetání vody v ulici Sídliště, dále k čerpání vody ze sklepa rodinného domku v ul.Nádražní a následně k odstranění spadlého stromu v ulici Chržínská. F.Saifrt                                                                                     

Tři členové sboru na soutěži TFA ve Veltrusích

Sbor dobrovolných hasičů Veltrusy (okres Mělník) pořádal v sobotu 21.června 2.ročník "Železného hasiče" v disciplinách TFA (z anglického překladu "Nejtvrdší hasič přežívá"). Za náš sbor se zúčastnili tři členové, kteří mimo jiné museli splnit: přenesení 80 kg figuríny na 20 m, vytažení 2x20 kg závaží do výšky 5m, překonání bariéry, přenesení dvou 20 kg zátěží, napojení a roztažení 4 ks hadic B75, udeřit 20x na hammer box a vyjít k cíli po schodech se zátěží. Umístění našich hasičů: M.Petráček - 6.místo (čas 2,40 min), M.Ciniburk - 16.místo (3,01 min) a M.Vobořil 17.místo (3,08 min). Text a foto: M.Petráček.                                                                                                                                                                       

Náš sbor na oslavách hasičů v Poštovicích

Členové našeho sboru se zúčastnili s technikou CAS 32 T815 oslav 110.výročí založení SDH Poštovice v našem kladenském okrese. Techniku kromě našeho sboru zde vystavoval HZS Středočeského kraje, SDH Zlonice, Policie ČR a Nemocnice Slaný. Hasiči ze Zlonic předvedli ukázku vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Na velkém hřišti probíhaly útoky za účasti místní jednotky, dětí ze Zlonic a hasiček z Kmetiněvsi. Naše cisterna doplňovala vodu a předváděla stříkání z lafetové proudnice. Na závěr proběhlo ocenění členů SDH. Štěpán Šulc a Lukáš Kapitán.


Děti z mateřské školy na hasičské zbrojnici

Ve čtvrtek 12.června navštívily naší zbrojnici děti z mateřské školy se svými učitelkami. Návštěva i ukázky se jim moc líbily. Věříme, že třeba některé z nich se v budoucnu stanou našimi členy a hasičina se jim bude líbit. M.Petráček

Hasičské slavnosti 2014 se vydařily

Členové sboru se ve dnech 6.-7.6. zúčastnili VI.hasičských slavností v Litoměřicích včetně výstavy historické hasičské techniky. Zážitků si přivážíme mnoho. Sbor obdržel řadu ocenění u příležitosti 150.výročí založení, mj. 4 stuhy na sborový prapor! Nejcenější od ministra vnitra ČR Milana Chovance, dále od starosty města Litoměřic Ladislava Chlupáče, předsedy Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic Jindřicha Hejduka a starosty Sdružení hasičů ČMS Karla Richtera. Naší expozici v pavilonu "H" výstaviště navštívilo mnoho hostů a návštěvníků slavností, např. hejtman ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba, představitelé Policie ČR a další hosté.Všichni obdivovali píli všech dobrovolných hasičů a jejich zájem o historickou hasičskou techniku. Zdařilé slavnosti byly zakončeny hasičskou hudební fontánou a překrásným ohňostrojem. Další slavnosti se uskuteční v roce 2017 - už se těšíme! (ls)

Poslední čísla z Litoměřic: Slavnosti navštívilo 17.000 návštěvníků, přijelo kolem 250 sborů, vystavovatelů bylo 2.500 osob.

Hasičské slavnosti 2014 - Litoměřice

Jedna oslava skončila a druhá nás čeká! Ve dnech 6-7.června se zúčastníme VI.celorepublikového srazu hasičstva spojeného s výstavou historické hasičské techniky v Litoměřicích. Náš sbor se zúčastnil všech předchozích setkání a nesmí chybět ani na letošním. Najdete nás v pavilonu "H" výstaviště Zahrada Čech, kde budeme vystavovat svou historickou techniku a propagovat sbor i město Velvary. Těšíme se na setkání s ostatními dobrovolnými hasiči i na program celých slavností. Zveme občany města i ostatní do Litoměřic!

Oslavy 150.výročí založení  - sobota 24.května 2014

Podle prvních záznamů z prezence se našich oslav zúčastnilo celkem 67 hasičských sborů, hasičských jednotek a zástupců sdružení hasičů ČMS z původně 72 přihlášených. Dekorováno bylo 45 praporů a jeden praporec 6.propagační jízdy SHČMS. Hasičskou techniku na výstavě zatím nemáme spočítanou. Zúčastněných hostů bylo kolem 60ti. Do fotogalerie byly doplněny fotografie. Náš sbor obdržel řadu gratulací, ocenění a obdržel 6 stuh na svůj prapor! Oslavy sledovalo mnoho občanů a návštěvníků města. Děkujeme všem členům sboru za maximální nasazení po celý víkend! Děkujeme všem zúčastněným sborům a hasičským jednotkám na výstavě techniky za účast na našich oslavách. Fotogalerii P.Bakaláře naleznete na odkazu http://www.photobaky.com/150sdh/ (ls)

Slavnostní valná hromada dne 22.5.2014

V místě a čase před 150 lety ustanovili naši předchůdci v hostinci Na Sladovně nejstarší český dobrovolný hasičský sbor. Slavnostní valnou hromadou na stejném místě pokračovaly oslavy 150.výročí našeho založení. Valné hromady se zúčastnila řada hostů v čele se starostkou města Jitkou Linhartovou a starostou SHČMS Karlem Richterem. V průběhu bylo oceněno přes 50 členů sboru. Foto P.Bakalář. (ls)

Poslední informace k oslavám

Podle posledních informací se k účasti na oslavách přihlásilo celkem 72 sborů a jednotek včetně účasti na výstavě. Praporů by mělo dorazit 45 ks. Akce bude náročná na organizaci, přesto se těšíme na všechna setkání. (ls)

Pozvání na slavnostní valnou hromadu

Vedení sboru zve všechny členy na slavnostní valnou hromadu sboru, která se koná ve čtvrtek 22.května 2014 od 18 hodin v restauraci Na Sladovně ve Velvarech. Hlavní řeč ke 150.výročí sboru přednese starosta sboru, dále jsou plánována krátká vystoupení hostů a předání ocenění nejaktivnějším členům sboru. Doporučuje se účast ve slavnostním stejnokroji. (ls)

Pokyny sborům, chystajících se na oslavy 150.výročí založení

Na sbor chodí vrácenky od sborů dobrovolných hasičů, kteří se chystají navštívit naše výročí v sobotu 24.května t.r. Upozorňujeme znovu na pokyny na vrácence, kde je i plánek - mapka, kde je možné parkovat. Náměstí Krále Vladislava bude uzavřené pro parkování mimo vozidel na výstavu techniky. Parkoviště nejsou hlídaná! Doporučujeme sborům přijet zejména osobními vozidly. (ls)

O vernisáži a zahájení výstavy ve velvarském muzeu informuje i tisk a internetové servery. Mj. např. POŽÁRY.cz, Kladenský deník c.z., Slánské listy.cz a další periodika. V tištěné verzi Kladenského deníku dne 29.4. vyšla o našem sboru celá stránka v rámci cyklu Město na dlani - dnes Velvary, včetně programu oslav a pozvánky na putovní výstavu. (ls)

Vernisáží výstavy začaly oslavy 150.výročí založení sboru

Ve velvarském muzeu se v pátek 25.dubna uskutečnila vernisáž výstavy "Historické hasičské prapory a z historie velvarského sboru", která potrvá do 28.června t.r. Touto akcí byly zahájeny oslavy 150.výročí založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Mezi hosty vernisáže byla starostka města Jitka Linhartová, za SHČMS náměstek starosty Dr.Václav Liška, za OSH Kladno Antonín Kunc, ředitelka o.p.s. Přemyslovské střední Čechy Jaroslava Saifrtová, předseda Sdružení pro zachování historických hasičských tradic Jindřich Hejduk a další hosté.

Součástí vernisáže byl i křest dvou hasičských publikací, vydaných u příležitosti uvedeného výročí. Přítomní si prohlédli vystavené exponáty a společně pobesedovali. Kromě členů SDH, členů oddílu MH se vernisáže zúčastnila i řada velvarských občanů. Foto M.Krhounek, P.Bakalář a L.Šulc - děkujeme. (ls)

Náš sbor v médiích

Jak se blíží oslavy  založení velvarského sboru, začíná se náš sbor objevovat v různých médiích! Kladenský deník dne 17.dubna t.r.  uveřejnil článek o našem historickém praporu, který se vrátil do Velvar. Server POŽÁRY.CZ rovněž 17.dubna zase článek o přípravách sboru na 150.výročí založení včetně programu oslav. (ls)

Původní historický prapor velvarských hasičů se po 31 letech vrací do Velvar

Náš sbor spolu s Městským muzeem Velvary a CHH Přibyslav připravuje výstavu "Historických hasičských praporů a z historie velvarského sboru", která zahájí oslavy 150.výročí založení našeho sboru. Do Velvar se po 31 letech vrací původní historický prapor sboru z roku 1868! Prapor si sbor objednal u firmy Trenkwald v Praze za 450 zlatých. V roce 1947 byl nahrazen praporem novým a původní prapor pomalu chátral. V roce 1983 jej převzalo muzeum v Přibyslavi a v roce 1988 nechalo zhotovit jeho repliku, která je zde stále vystavena. Původní prapor byl restaurován až v roce 2009  a nyní je vystaven ve Velvarech a to do 28.června t.r., kdy výstava končí. Zveme všechny naše členy, občany a návštěvníky města k návštěve městského muzea. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 25.dubna od 18 hodin v sále muzea. Přinášíme záběry z přípravy výstavy a pozvánku na výstavu! (ls)

Příprava výstavy a plakátek výstavy s pozváním na vernisáž.

 

Výjezd k těžké dopravní nehodě na obchvatu města I/16

Naše výjezdová jednotka vyjela v úterý 8.dubna před 20 hodinou večer ke složité dopravní nehodě dvou nákladních a jednoho osobního vozidla na silnici I/16 poblíž Velvar ve směru na N.Ves, za odbočkou na Radovič. Technika na výjezdu CAS 32 T815 (1+3) a CAS 25 LIAZ (1+3). Na misto dorazila naše jednotka jako prvni, obě nakladni vozidla byla již v plamenech a řidička osobního vozidla a řidiči nákladních vozidel mimo vozidla. Jednotka zajišťovala hašeni  pěnou a ošetřovala zraněnou řidičku. Nadále pomáhala ZZS s transportem zraněných řidičů do sanitek. Pomáhala s osvětlenim mista nehody a dohašovacími pracemi včetně kyvadlové dopravy vody z Velvar. Silnice byla uzavřena ješte dopoledne druhý den, což pocítili obyvatelé Velvar a Velké Bučiny. Na místě zasahovaly i profesionální jednotky HZS z Kralup, Mělníka a Slaného. Text Š.Šulc, foto M.Petráček a PČR.

Vrcholí práce na hasičské zbrojnici

Před květnovými oslavami vrcholí aktivita našich členů při pracech na hasičské zbrojnici. Velké garáže prodělaly celkovou opravu omítek, chybí ještě osadit nová svítidla. Škrábání omítek provedli M. Petráček, P. Staněk, tahání lepidla M. Vobořil, L. Kapitán, D. Stovička, M. Ledvinka, R. Mašek, penetrování P. Staněk. A konečně bílení garáží tento víkend J. Svoboda a P. Holý.

Rovněž se dodělávala  fasáda na zadní straně budovy, kde velké poděkování patří Jaroslavu Portovi za ochotu pomoci bez finančního ohodnocení, přesto, že není členem SDH. Pomáhali mu M. Vobořil, M. Ciniburk a Š.Šulc. Dále začalo natírání plotu. Text a foto M.Petráček

Desátý letošní výjezd jednotky ve středu 2.dubna

K desátému letošnímu výjezdu vyjela jednotka SDH Velvary ve středu 2.dubna v podvečer. Mezi obcemi Kamenný Most a Neuměřice hořel stoh pšeničné slámy z velkých kulatých balíků. Na místě HZS Kralupy a JSDH Velvary a Brandýsek. Naše jednotka se vracela na místo ještě jednou a prováděla hlídání požářiště. (ls) Snímky M.Petráček.

Dva zásahy naší jednotky v neděli 30.března

V neděli 30.března vyjela jednotka SDH Velvary ke dvěma požárům. Nejprve do Nelahozevsi (ME), kde hořelo osobní auto pod příštřeškem u rodinného domu. Na místě zasahoval HZS Kralupy, drážní hasiči Kralupy a dobrovolné sbory Veltrusy, Nelahozeves a Velvary.

Ke druhému zásahu vyjela jednotka před 17 hodinou a to za Černuc, kde poblíž železniční zastávky Loucká hořela černá skládka. Na místě i HZS Slaný. Naše jednotka zasahovala z CAS 32 a prováděla dohašovací práce. (ls) Foto: M.Petráček a Š.Šulc

       Nahoře zásah v Nelahozevsi, dole u zastávky Loucká.

Vedení sboru jednalo se SHČMS k oslavám a proběhlo setkání členů na HZ

V pátek 28.března jednalo vedení sboru na hasičské zbrojnici se Sdružením hasičů ČMS o přípravě oslav 150.výročí založení. Za SHČMS byli přítomni L.Janeba, náměstek starosty, J.Nitra, tiskový mluvčí a stálý účastník porad a O.Zuska, starosta OSH Kladno. Vyjasňovaly se další otázky, rozdělovaly se úkoly. Další jednání se koná v úterý 22.dubna.

V sobotu 29.března se sešli členové SDH na hasičské zbrojnici, aby se seznámili s postupujícími přípravami oslav. Byly upřesněny další úkoly a zodpovědnost za ně. Harmonogram prací je uveden v aktualitách na úvodní straně webu. (ls)

Články v tisku o našem sboru

S blížícími se oslavami 150.výročí založení stoupá zájem médií o náš sbor. Články přinesla MF Dnes ve své středočeské příloze dne 13.března a jarní Přemyslovské listy z našeho regionu. (ls)

Organizační schůzka členů k oslavám - 29.března

Starosta sboru zve členy na organizační schůzku k oslavám, tak, jak byla dohodnuta na výroční valné hromadě! 

Hasičská vozidla našeho sboru

Náš člen Michal Petráček prohledal kartotéku našeho sboru a objevil starší fotografie techniky, která sloužila u našeho sboru. Fotografie budou součástí výstavy k letošnímu výročí sboru. Postupně je budeme zařazovat i na naše webové stránky. Omlouváme pouze jejich horší kvalitu. (ls)

Hasičský ples 2014 se vydařil

Letošní hasičský ples se opět vydařil. Přes 200 návštěvníků v kulturním zařízení na Uhách se dobře bavilo a řada z nich si odnesla i pěkné výhry z bohaté tomboly! Děkujeme občanům města za příspěvky i zakoupení vstupenek. Děkujeme i našim členům, že v této chaotické době příprav oslav 150. výročí založení, se podařilo ples zajistit. Finanční výdělek se při oslavách samozřejmě hodí. Další fotografie v rubrice Tradice - Hasičské plesy a ve Fotogalerii. (ls)

Stavební práce na hasičské zbrojnici pokračují

Na hasičské zbrojnici pokračují stavební práce a úpravy tak, aby se stihly dokončit a objekt uklidit před zahájením oslav 150.výročí založení. Část prací provádějí členové svépomocí a to v zadní části objektu a ve velkých garážích. Některé práce jsou prováděny dodavatelsky, řemeslníci jsou z  Velvar pánové Vobořil, Ciniburk a Jiránek. Tito nyní položili dlažbu v dětské klubovně a pokládají sokl ve velkých garážích. (ls)

Pozvání občanů na Hasičský ples

Členové sboru pozvali většinu občanů města na  tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 22.února 2014. Zároveň je informovali o připravovaných oslavách 150.výročí založení v květnu t.r. Těšíme se příští sobotu na shledání na tanečním parketu na Uhách! Doprava z Velvar i po ukončení plesu zajištěna. (ls)

Jednání zástupců sboru se SHČMS - oslavy 150.výročí založení

V pondělí 10.února jsme na hasičské zbrojnici přivítali vzácné hosty. Na jednání o organizaci oslav 150. výročí založení v květnu t.r. nás navštívil starosta sdružení hasičů ČMS Ing.Karel Richter, jeho náměstek Lubomír Janeba, starosta krajského sdružení hasičů Středočeského kraje Josef Páv, starosta okresního sdružení hasičů Kladno Oldřich Zuska a další hosté. Na schůzce se upřesňovala organizace oslav, úkoly jednotlivých složek a finanční otázky. Další jednání se uskuteční na konci března t.r. Program oslav naleznete na levé straně úvodní strany našeho webu. (ls)

Oddíl mladých hasičů trénuje a nacvičuje v sokolovně

Oddíl našich mladých hasičů se schází každý pátek odpoledne střídavě v hasičské zbrojnici nebo v sokolovně. A právě zde trénoval florbal. Poděkování patří velvarské Základní škole, která zapůjčila vybavení, branky a mantinely. Tyto hry mají ohlas u naší mládeže. M.Petráček


Další výjezd jednotky SDH - požár v obci Uhy

K již pátému letošnímu výjezdu vyjela jednotka SDH Velvary ve středu 5.února před 21 hodinou večer do sousední obce Uhy, kde byl hlášen požár trámu v komíně rodinného domku. Požár byl uhašen majitelem před příjezdem hasičských jednotek. Naše jednotka prováděla dohašovací práce, k zásahu vyjala vozidly CAS 25 (1+2) a CAS 32 (1+3). Foto: M.Petráček (ls)

Pondělí 3.února - dopravní nehoda a školení jednotky

Perný den měla naše jednotka v pondělí 3.února. Po poledni vyjela k těžké a tragické dopravní nehodě na obchvat silnice I/16 směrem k Nové Vsi. Na místě byly ještě profesionální hasičské jednotky z Kralup a Mělníka. Byl to čtvrtý letošní výjezd a naše jednotka prováděla úklid vozovky od provozních kapalin. Navečer se naši členové již školili na novou techniku, kterou obdrželi po loňských povodních. (ls)

                               Foto: Michal Petráček

Hasičský ples na Uhách dne 22.února 2014

Přinášíme pozvání na tradiční hasičský ples v roce 2014. Žádáme členy sboru o pomoc při zajišťování tomboly na ples - informace podá F.Saifrt nebo J.Svoboda. Zvaní na ples 15.2. má na starosti M.Vobořil. Děkujeme K.Maškové za grafické zpracování obou pozvánek i slavnostní hlavičky webu. (ls)

Zároveň občané dostanou do svých schránek informaci o našich oslavách.

Proč se slaví 150 let dobrovolného hasičstva právě letos ?

V Hasičských novinách č.2 ze 24.ledna t.r. je článek Josefa Nitry z ústředí hasičů ČMS s titulkem "Velvary nebo Zákupy?". Autor připomíná, že první hasičský sbor na našem území byl založen v Zákupech Ferdinandem Leitenbergrem pravděpodobně v roce 1854. Prvním českým dobrovolným hasičským sborem v českých zemích je náš Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech, založený 22.května 1864! Protože se hlásíme k českým tradicím, je 150 let českého dobrovolného hasičstva výročím nezpochybnitelným.  Není však důvodu nepřipomenout si existenci německých sborů na nynějším českém území.

S tímto názorem souhlasíme. Přesto jsme požádali Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o vydání jakéhosi "dekretu" o založení našeho sboru, o který bychom naše prvenství mohli opřít, přesto, že je obecně uznáváno. (ls)

Výroční valná hromada hodnotila uplynulý rok

V sobotu 25.ledna jednala výroční valná hromada sboru. Jako hosté dorazili zástupci HZS Střč.kraje, za OSH Kladno Jan Šilhán a za ústředí hasičů ČMS Josef Nitra. Náš sbor se za činnost v roce 2013 nemusel stydět. Řadu ocenění jsme obdrželi za zásahy u červnových povodní, zúčastnili jsme se řady akcí, oslav výročí a soutěží v požárním sportu. Družstvo mužů zvítězilo v okresním kole, naproti tomu se naopak nedařilo v krajské soutěži v Rakovníku. Výjezdová jednotka zasahovala u 20 zásahů, což bylo méně než v minulých letech. Stabilizoval se oddíl mladých hasičů, sbor uspořádal již 19.ročník tradiční Dědkiády. Na valné hromadě byly uděleny stužky Za věrnost, členskou legitimaci převzal nový člen J.Heřman a věcný dar ke svému jubileu L.Šulc. V roce 2014 oslaví sbor 150.výročí svého založení, jako nejstarší český dobrovolný hasičský sbor a zúčastní se již 6.ročníku hasičských slavností v Litoměřicích. Plénum sboru také rozhodlo o odsunutí jubilejního 20.ročníku Dědkiády na rok 2015. Vedení sboru apelovalo na své členy ke zvýšení aktivity v tomto roce a zejména k zajištění úkolů při oslavách sboru. Po ukončení valné hromady se podával zabijačkový guláš od V.Holého a členové se pobavili při kytaře P.Holého. Vzhůru do slavnostního roku 2014! (ls)

Školení pro obsluhy motorových pil

Určení členové jednotky spolu s pracovníky technické čety města absolvovali v sobotu 18.ledna opakovací školení obsluh motorových pil. Teorii absolvovali u lektora v Bratkovicích a na praktický výcvik se přesunuli do Nelahozevsi. Text i foto M.Petráček.

Hasičské slavnosti Litoměřice 2014

Sbor obdržel pozvání a předběžnou přihlášku na celostátní Hasičské slavnosti 2014, které se budou konat v termínu  6-7.června 2014 v Litoměřicích. Většina z Vás určitě ví, že slavnosti se měly konat v roce 2013, ale vzhledem k povodním byly zrušeny. Pro náš sbor bude organizačně obtížné akci zajistit a to 14 dní po našich oslavách 150.výročí založení sboru. (ls)

Druhý letošní výjezd jednotky

Ve středu 15.ledna dopoledne vyjela naše jednotka ke druhému letošnímu výjezdu a to do Velvar, ul.Hradební, kde se na komunikaci nacházela olejová skvrna. Jednotka v počtu 1+3 s technikou CAS 25 LIAZ ji likvidovala sorbentem. (ls)

Velvaráci sobě - plánovací setkání k úpravám Malovarského rybníku

Starosta sboru zve členy na sobotu 18.1.2014, nejprve dopoledne školení členů výjezdové jednotky na motorové pily a odpoledne na setkání na Malovarském rybníku (dle plakátku), kde se bude prohlížet a později debatovat o jeho budoucím vzhledu a stavu. Zve zejména vedoucí mládeže a členy sportovních družstev SDH! (ls)

Poděkování za podporu Expozice požární ochrany ve Zbirohu

Starosta našeho sboru obdržel poděkování za podporu Expozice požární ochrany ve Zbirohu za rok 2013. Jako příspěvek jsme předali nepotřebný podvozek stříkačky PS 12.

 Poděkování za zaslaná blahopřání k novému roku

Sbor děkuje všem sborům dobrovolných hasičů, podnikům. podnikatelům, fyzickým osobám a občanům města za zaslaná blahopřání k novému roku 2014. Nesmírně si vážíme Vaší přízně a podpory dobrovolných hasičů! (ls)

Jak na Nový rok, tak po celý rok

Pilný první den nového roku 2014 měli členové naší výjezdové jednotky! Hodinu po silvestrovské půlnoci vyjížděli technikou CAS 32 (1+3) a CAS 25 (1+3) k požáru kůlny 5x10 m do obce Chržín. Navečer pak asistovali u novoročního ohňostroje na velvarském náměstí. To je začátek roku! Foto: M.Petráček (ls)

Pozvání na výroční valnou hromadu sboru

Zveme členy a příznivce sboru na výroční valnou hromadu za rok 2013, která se koná v sobotu 25.ledna 2014 od 17.30 hodin v hasičské zbrojnici!

Nové pohledy sboru

Představujeme nové pohledy sboru, připravené k vydání v roce 2014 u příležitosti 150.výročí založení sboru. Autorem je Jakub Seifert, který nám připravoval i minulé pohledy. Děkujeme. Zájemci si mohou pohledy objednat po novém roce na kontaktech našeho sboru.(ls)