Úvodní stránka » Z ČINNOSTI 2012-2023 » SDH Velvary DNES - rok 2013

                       SDH VELVARY DNES - ze života sboru v roce 2013

Blíží se konec roku -  PF 2014 přejeme všem do slavnostního roku 2014

Nová kniha - Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji

Středočeský kraj vydal zajímavou publikaci k připomenutí historie a současnosti hasičských sborů na území kraje. Samozřejmě nechybí ani kapitola o našem sboru. Jedinný výtisk knihy je k dispozici u starosty sboru. (ls)      

Středočeští hasiči, policisté a další členové IZS převzali ocenění za mimořádné nasazení během letošní povodně

V sále Zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského kraje  se v pondělí 2. prosince sešli členové složek Integrovaného záchranného systému, aby z rukou hejtmana Josefa Řiháka a ředitele KÚSK Zdeňka Štětiny převzali ocenění za mimořádné nasazení při povodni 2013. Vyznamenaní dostali z rukou hejtmana J. Řiháka medaili a ozdobný nůž s věnováním. První náměstek hejtmana Miloš Petera a ředitel krajského úřadu Zdeněk Štětina předávali všem oceněným pamětní list a první díl nové knihy o historii a současnosti dobrovolných hasičů ve středních Čechách. Za SDH Velvary převzal ocenění starosta sboru Ing.F.Saifrt. (ls)

    Členové jednotky SDH s oceněním hejtmana kraje

Pozvání na slavnostní akt - povodně 2013

Sbor obdržel pozvání hejtmana středočeského kraje na slavnostní akt "poděkování hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka příslušníkům složek IZS za mimořádné nasazení při povodni 2013" na pondělí 2.12.2013 od 15 hodin.
Za náš sbor se zúčastní starosta sboru F.Saifrt, o průběhu budeme informovat! (ls)

Členové sboru zajišťovali přepravu vánočního stromu

Členové našeho sboru zajišťovali tradičně dopravu vánočního stromu na velvarské náměstí. Vše dopadlo dobře, krásný stříbrný smrk čeká na rozsvícení, které proběhne v neděli 1.prosince v podvečer. (ls)

Zástupci sboru u hejtmana kraje a schůzka komise k oslavám

Zástupci našeho sboru F.Saifrt a L.Šulc navštívili ve čtvrtek 21.listopadu hejtmana Středočeského kraje MVDr.Josefa Řiháka, kterého osobně pozvali na oslavy 150.výročí založení sboru v květnu roku 2014. Požádali ho o podporu uvedených oslav a seznámili ho s historií a současnou činností sboru. Pan hejtman pomoc přislíbil včetně možné finanční podpory z fondu hejtmana kraje, o kterou si sbor má požádat. Dále vyhověl našemu požadavku o možném ocenění některých členů sboru medailí Středočeského kraje.

Hasičská noc 2013

Oddíl mladých hasičů SDH Velvary absolvoval z pátku 15.listopadu na sobotu 16.listopadu t.r. již poněkolikáté oblíbenou „hasičskou noc“ na hasičské zbrojnici ve Velvarech. Jedná se o celodenní program včetně noci, kdy členové oddílu plní různé úkoly.

Program byl zahájen návštěvou sokolovny, kde bylo cvičení dle plánu a poté večeře na zbrojnici. Při večerním programu děti psaly referát o hasičském sboru, z nichž byl vybírán ten nejlepší. Následovala hra po celém objektu – šipkovaná, pohádka na dobrou noc a večerka.

Ve 2 hodiny v noci byl spuštěn hasičský poplach klaksonem, následovala pěší cesta do parku k mateřské škole, kde byly děti rozděleny na skupiny a vedoucí skupiny musel dovést děti, které měly zavázané oči, v pořádku zpět na hasičskou zbrojnici. Po krátké svačině děti pokračovaly ve spánku.

Ranní budíček byl v 7.30 hodin, k snídani vánočka s máslem a ovocným čajem. Následoval úklid dvora hasičské zbrojnice, kde děti každoročně zametají listí. Nechyběl úklid klubovny po programu a předání dětí rodičům kolem 10 hodiny dopolední. Podle ohlasů se letošní „hasičská noc“ líbila. Michal Petráček

              Z "hasičské noci" dne 16.listopadu

Pracovní čtvrtek + výbor SDH

Ve čtvrtek 7.listopadu se na zbrojnici sešlo asi 8 členů. Pracovalo se na přístřešku na dvoře, na údržbě hadic. V kotelně se odstraňoval sokl od staré expanzní nádoby. Uklízelo se listí a prováděl úklid areálu. (ls)

Schůzka se zástupci SHČMS k oslavám 150.výročí založení

V úterý 5.listopadu se konala další schůzka představitelů našeho sboru se zástupci SHČMS ke 150.výročí našeho založení. Za krajské sdružení hasičů Středočeského kraje se zúčastnili pánové Páv a Vovsík, za ústředí hasičů pan Nitra. Za náš sbor jednali starosta F.Saifrt a L.Šulc. Jednání navázalo na jednání z července letošního roku. (ls)

SDH Velvary se představuje v týdeníku 5plus2 

Nejčtenější náš týdeník 5plus2 představuje náš sbor v rámci projektu "Poznej svého hasiče" a to v čísle 43 ze dne 24.10.2013. Článek a fotografie naleznete na odkazu www.5plus2.cz/42904. (ls)

Prohlídka a školení ve fotovoltaické elektrárně Vepřek

Druhá největší fotovoltaická elektrárna u nás stojí  nedaleko Velvar v katastru obce Vepřek, která spadá pod Novou Ves. Elektrárnu míjíme vlevo podél silnice I/16 na Mělník a tato má instalovaný výkon 35,1 MW. Byla spuštěna v září roku 2010 a na rozloze 82,5 ha se nachází 186 960 ks panelů pro výrobu elektřiny.

V sobotu 19. října se zde konalo školení hasičských jednotek z okolí pro případný zásah při požáru nebo jiné nehodě. Našim hasičům se věnoval pan Václav Podivínský, velvarský občan a pracovník firmy FVE CZECH NOVUM s.r.o, která elektrárnu provozuje.

L.Šulc, foto J.Svoboda

Členové naší jenotky stojící zleva - velitel R.Mašek, M.Ledvinka, M.Pašek, Š.Svoboda, J.Svoboda, F.Saifrt, Š.Šulc, M.Petráček, dole zleva M.Vobořil, P.Holý a M.Ciniburk.

Jednala valná hromada SDH Velvary

Asi 25 členů našeho SDH se sešlo v sobotu 19.října na valné hromadě členů, která se konala v hasičské zbrojnici. Hlavním cílem bylo seznámení členů s návrhem programu oslav 150.výročí založení sboru v roce 2014. Výraznější námitky nebo připomínky nebyly vzneseny. Navržený program zveřejníme brzy v samostatném materiálu, který je přístupný z úvodní stránky našeho webu. Po ukončení valné hromady následovalo posezení členů s občerstvením na zakončení letošní aktivní szóny. Grilovala se kýta, hodnotil uplynulý rok a hlavně se mluvilo o oslavách, které na příští půlrok ovlivní výrazným způsobem naši činnost! (ls)

Školení pro externí zaměstnance CTR Nelahozeves

Někteří naši členové provádějí asistenční práce na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves, což je provoz a.s. MERO ČR. Za tím účelem podstoupili školení BOZP, PZH a PO pro externí zaměstnance, které provedl velitel HZS podniku Synthos Kralupy pan Pavel Holý.(ls)

Naši hasiči na letošním ČT Author Cupu

Tři členové našeho SDH se v sobotu 12.října t.r. zúčastnili 18.ročníku závodu horských kol ČT Author Cup se startem v Josefově Dole v Jizerských horách. Délka závodu činila 63 km. Naši hasiči dojeli mezi sebou v pořadí Jindra Boháč, Michal Petráček a Milan Vobořil. Na snímku zleva v opačném pořadí naši cyklisté ve sborových trikotech, jak reprezentovali náš sbor!! Text M.Petráček

Podzimní kolo branné hry Plamen v Plchově

Dvě hlídky našeho oddílu mladých hasičů  se v sobotu 5.10. zúčastnily podzimního Závodu požárnické všestrannosti v Plchově, což je první část z celoroční branné hry Plamen. V konkurenci 9 kolektivů MH obsadilo naše družstvo 3 místo, což je dobrá výchozí pozice do jarních bojů. Vítězné družstvo v součtu podzimu a jara se stává okresním vítězem a postupuje do krajského kola. Pořadí běhu: 1.Braškov, 2.Vraný, 3.Velvary. Text M.Pašek a M.Petráček

Pracovní čtvrtek 3.10.

Na hasičské zbrojnici se sešlo asi 10 členů, pracovalo se na úklidu, úklidu kotelny po rekonstrukci a na opravě omítek ve velkých garážích. 

Hasičský den v sobotu 19.října na HZ

Starosta sboru zve členy SDH na celodenní hasičskou akci! Dopoledne sběr šrotu po městě, odpoledne školení výjezdové jednotky a v podvečer valná hromada k programu oslav 150 výročí založení a posezení s občerstvením. Zveme členy!

Mladí hasiči se připravují na podzimní Plamen

Náš oddíl mladých hasičů se připravuje na podzimní kolo hry Plamen, zejména na branný závod, který poběží v sobotu 5.října v Plchově. Učí se topografické značky, uzle, první pomoc a střílení ze vzduchovky.
Text i foto M.Petráček

Setkání hasičů ve Veltrusích

Sedm členů našeho sboru se zúčastnilo v sobotu 28.září přátelského setkání v hasičské zbrojnici Veltrusy, které uspořádal místní SDH pro hasičské a ostatní jednotky IZS, které pomáhaly ve Veltrusích při letošní povodni začátkem měsíce června 2013. Setkání se zúčastnili zástupci města Veltrusy, kteří spolu s SDH předali jednotkám dárek a pamětní listy. Následovalo společenské setkání s hudbou a dobrým občerstvením. (ls)

Úprava záhlaví webové stránky SDH

Provedli jsme úpravu záhlaví našeho webu, jsou zařazeny nové fotografie a hledáme nejvhodnější barevnou kombinaci. Případné připomínky uvítáme na e-mail sboru, uvedený v kontaktech. (ls)

Oficiální foto do brožury MAS - 150 let sboru

Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy chystá u příležitosti 150.výročí založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru vydání pamětní brožury "O hasičích v regionu Přemyslovců". Náš sbor zde bude mít významné místo a ve čtvrtek 19.září proběhlo oficiální fotografování techniky JSDH, hasičské zbrojnice a předmětů z historie sboru. Snímky pořizoval pan Vychodil ze Slaného a sbor obdrží jejich kopie pro své využití. Přiložené fotografie při té příležitosti pořídil Libor Šulc.

  Technika JSDH před hasičskou zbrojnicí

Vstupní hala hasičské zbrojnice s historickými předměty

Foto a text - zakladatel sboru K.Krohn

Soutěž "O zámecký pohár" v Nelahozevsi

Naše družstvo se v sobotu 7.září t.r. zúčastnilo soutěže v požárním útoku " O zámecký pohár" v nedaleké Nelahozevsi. Tamní hasiči uspořádali tuto soutěž v areálu "Na skále" po 40 letech! Soutěže s upravenými pravidly se zúčastnilo 7 družstev, naše družstvo SDH Velvary obsadilo 4.místo. Na snímku R.Hájkové stojící zleva J.Boháč, V.Točík, A.Kraus, M.Pašek, dole M.Petráček a M.Vobořil, Chybí J.Glausch, který také soutěžil. Text : M.Petráček

Práce na hasičské zbrojnici - čtvrtek 5.září

První pracovní čtvrtek po prázdninách se celkem vydařil. Prací na HZ se zúčastnilo asi 15 členů, probíhal úklid garáží a skladu ve dvoře, příprava velkých garáží k malování a další práce. Následovalo jednání výboru SDH.

starosta sboru

2.ročník rozloučení s prázdninami - Plchov

Oddíl mladých hasičů SDH Velvary se ve dnech 24.-25.srpna zúčastnil 2.ročníku rozloučení s prázdninami, který pořádal SDH Plchov. V hasičských disciplinách požární útok a štafeta požárních dvojic obsadili naši hasiči 2.místo. Druhý den byl věnován výstavě historické hasičské techniky, ukázkám vyprošťování jednotkou HZS a dalším nehasičským soutěžím včetně projížďky člunem po rybníku. Poděkování patří panu Vl.Vinšovi ze Sazené za zajištění dopravy dětí do Plchova. Michal Petráček

Jednala komise k oslavám 150.výročí sboru

Ve čtvrtek 22.srpna se sešla komise sboru k oslavám 150.výročí založení sboru v roce 2014. Komise vyzývá členy SDH, aby pomohli s jednáním s potenciálními sponzory oslav. Žádosti a podrobnosti u starosty sboru. V měsíci říjnu se předpokládá svolání valné hromady, kde členové obdrží podrobnější informace k uvedenému výročí.

Cyklistické putování hasičů do Kytlice(ls)

Čtyři členové našeho sboru vyrazili na cyklistický výlet do Kytlice. Oblékli sborový dres a po cestě se zastavili na stanici HZS v České Lípě. Po příjezdu do Kytlice kontaktovali místní sbor a prohlédli si hasičskou zbrojnici.Celkově ujeto na výletě 180 km. M.Petráček.

Záloha na hasičské stanici Slaný

Naše jednotka byla dne 31.července po poledni povolána do zálohy na hasičskou stanici HZS ve Slaném. Hasičské jednotky okresu zasahovaly u požáru seníku v obci Malíkovice. Naše jednotka s vozidlem CAS 32 zde byla do půlnoci, poté byla odeslána na požářiště do Malíkovic, kde pomáhala v hašení a prováděla kyvadlovou dopravu vody na požářiště. M.Petráček

Informaci o článku v Hasičských novinách o našem historickém praporu naleznete v rubrice SDH Velvary DNES 2013.

Účast na dětském dnu v Horních Beřkovicích

Naši členové se každoročně zúčastňují mnoha akcí pro děti. V sobotu 22.června navštívili dětský den v Horních Beřkovicích na mělnicku. Přivezli s sebou koňskou stříkačku Smékal a automobilovou stříkačku AS 16 S 4000-1. Dětem se ukázky velmi líbily a samozřejmě měly mnoho dotazů a prohlížely si hasičskou techniku. (ls)

Povodně 2013

Informace ze zásahů naší jednotky při povodních 2013 na mělnicku najdete samostatně v rubrice SDH VELVARY DNES.

Místní povodeň v ulici Hradební a Nábřeží

Naše město postihla v neděli 9.června místní povodeň, kdy voda stékající z polí a obchvatu silnice I/16 zatopila Hradební ulici a částečně ulici Nábřeží. Naše jednotka zasahovala s CAS 25 LIAZ a DA 12. Čerpala vodu z částečně zatopeného obytného domu, čistila kanálové vpusti a prováděla úklid komunikací.

První zásah v rámci povodní 2013

V pondělí 3.června  ve 21.11 byl vyhlášen poplach a jednotka posléze vyjela do obce Hobšovice-Skury, technikou CAS 25 LIAZ (1+3) na čerpání vody z laguny na dvoře a ze sklepa obytného domu.

Hasičské slavnosti 2013 byly zrušeny!

V pondělí 3.června se sbor dověděl informaci o zrušení Hasičských slavností 2013 z důvodu povodňové situace v naší zemi. Plně chápeme rozhodnutí organizátorů akce, která by při stávající situaci ztratila svůj význam a opodstatnění. Byl nám oznámen i nový termín a to 6.-7.června 2014. Chvíli předtím oslavíme 150.výročí našeho založení, to bude hektický rok. (ls)

VI.ročník hasičských slavností Litoměřice

Hlavním úkolem sboru je připravit účast sboru na VI.hasičských slavnostech v Litoměřicích ve dnech 7-8.6. t.r. Zúčastní se 10ti členná delegace, která zde vystaví historickou hasičskou techniku a zúčastní se slavnostního průvodu 8.6. na litoměřickém náměstí. Setkání chceme využít i pro propagaci oslav 150.výročí našeho založení v roce 2014. Odjezd na slavnosti je ve čtvrtek 6.6. ve 14 hodin od HZ, pracovní schůzka v pondělí 3.6. v 18 hodin na HZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

19.ročník memoriálu K.Krohna - Dědkiáda 2013

Sbor dobrovoln ých hasičů Velvary uspořádal v sobotu 25.května již 19.ročník memoriálu K.Krohna – Dědkiádu v hasičském útoku. V kategorii starších pánů nad 35 let se  soutěže zúčastnilo 10 družstev a v kategorii bez omezení věku 8 družstev. Přes nepříznivé počasí přišlo do areálu Malovarského rybníka dost diváků a návštěvníků, kteří viděli zajímavé klání dobrovolných hasičů.

V Dědkiádě, což je soutěž nad 35 let,  zvítězilo družstvo SDH Hrobce (LT) časem 28,76 sec, v novém rekordu soutěže. Druhé místo obsadili domácí Velvary 87 časem 33,90 sec a třetí místo opět Velvary 90 časem 38,72 sec. Nejstarším závodníkem byl vyhlášen Pavel Humpl st. z SDH Úžice, kterému bylo při závodě 70 let a nejstarším družstvem SDH Plchov s průměrem člena  45 let.

V mladší kategorii bez omezení věku zvítězilo družstvo SDH Černuc časem 27,29 sec před SDH Hrobce 29,74 sec. a SDH Kmetiněves 30,52 sec.

Součástí akce byla výstava hasičské techniky profesionálních a dobrovolných hasičů Středočeského kraje, návštěvníci zde našli bohaté občerstvení i cukrovinky pro děti.

Velvarští hasiči děkuji sponzorům soutěže, kteří přispěli na ceny a občerstvení. Jsou to : Alnamura, s.r.o Kralupy nad/Vlt., ČDZ Praha – závod Plast Velvary, MAS Přemyslovské střední Čechy, Ekofrukt Slaný, Město Velvary a řeznictví a uzenářství V.Holý Velvary.

V roce 2014 by měl proběhnout již 20.jubilejní ročník memoriálu a to na podzim kalendářního roku, neboť v květnu 2014 oslaví velvarští hasiči 150.výročí svého založení jako nejstarší český dobrovolný hasičský sbor.  Libor Šulc

(Celkové výsledky - sloupec hlavního menu vlevo)

Úspěch mužů v okresním kole požárního sportu!

Naše družstvo mužů ve složení M.Pašek, L.Kapitán, J.Glausch, J.Boháč, M.Vobořil, A.Kraus a M.Petráček obhájilo loňské vítězství v okresním kole v požárním sportu, které se konalo v sobotu 18.května 2013 v Plchově. (ls)

Výsledky - muži:      1.Velvary (jednotlivci 73,61 sec, pož.útok 33,04 sec !!!) - 2 body

                                  2. Plchov - 4 body

                                  3. Stehelčeves - 7 bodů

                                  4. Kutrovice  - 7 bodů

Výsledky - ženy:  1.Plchov, 2.Braškov, 3.Brandýsek

Starosta sboru zve členy

Připomínáme termín Dědkiády dne 25.května 2013!

Pracovní schůzka členů k soutěži se koná v pondělí 20.května 2013 od 18 hodin na HZ. Práce pokračují ve čtvrtek od 17 hodin v areálu rybníka a v pátek po celý den střídavě na HZ a na rybníku.

V sobotu 25.5. sraz v 6.30 hodin na HZ.

V neděli 26.5. úklid v areálu rybníka od 8 hodin, účast členů nutná.

Předem děkuje za účast - starosta sboru František Saifrt 
 
 Děti z mateřské školy na hasičské zbrojnici

 

Děti z naší mateřské školy navštívily hasičskou zbrojnici, kde se seznámily s technikou hasičů a poslechly si zajímavé povídání. M.Petráček

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           OOpraa Oprava střechy původních garáží

Pokračujeme v opravách budovy hasičské zbrojnice. Firma J.Rott z Velvar provedla opravu střechy původních tří menších garáží, která byla v nedobrém stavu a neustále se opravovala lepenkou.Byla použita metoda separační textilie a hydroizolace Multiplan 1,5 mm. Záruka na střechu je 10 let, náklady hradilo město z rozpočtu na požární ochranu. Letos by se měla opravit ještě střecha věže, kam zatéká. (ls)

Hasičské slavnosti 2013 v Litoměřicích

Sbor obdržel pozvání včetně přihlášky na VI.celostátní Hasičské slavnosti, které proběhnou ve dnech 7.-8.června t.r. v Litoměřicích. Náš sbor se zúčastnil všech pěti předchozích ročníků a nebude chybět ani letos. Žádáme členy, kteří mají zájem se HS zúčastnit osobně, aby se přihlásili k ubytování a stravování (buď e-mailem nebo do seznamu v chodbě HZ) a to nejpozději do 26.dubna!

Práce na opravě vozidla A30 N byly ukončeny 

Členové SDH ukončili práce na opravě vozidla A30 N, kterou prováděli svépomocí. Odpracováno bylo kolem 250 hodin, práce řídil zástupce velitele sboru M.Ledvinka, penzum prací odvedl jako vždy M.Vobořil. Vozidlo bylo využito i pro svoz železného šrotu. (ls)

 

Pokračují práce na opravě nákladního vozidla A30 N

Většina dobrovolných sborů řeší nutnost opravy nebo repase vozidla svépomocnou opravou. Obec většinou kupuje materiál, hasiči dodají šikovné ruce a nadšení pro práci. Tak probíhá i naše oprava pomocného nákladního vozidla A30 N. Po mnoha letech potřebuje pořádnou opravu včetně opravy ložné plochy, která byla celá shnilá.

Práce se pomalu blíží do stádia lakování vozidla. Termín dokončení opravy je do 6.dubna, kdy sbor zajišťuje sběr železného šrotu po městě a úkol musí splnit. Foto: M.Petráček (ls)

Svatý Florián v naší hasičské zbrojnici

Vstupní halu naší hasičské zbrojnice zdobí od letošního roku vedle zakladatele sboru i soška sv.Floriána, patrona hasičů. Jeho památku si hasiči připomínají každoročně 4.května, který se považuje za Den hasičů. Sošku vyrobil pro náš sbor na zakázku student sochařství Jan Stehlík z Prahy. Vstupní hala tak doznala podstatného vylepšení, což ocení jistě i naši návštěvníci. (ls)        

Opravená CAS 32 T815 s novým označením sboru

Opravená cisterna CAS 32 T815, která prošla modernizací, dostala nové označení příslušnosti sboru a také některá vzhledová vylepšení. Tak jak jí to sluší? Foto M.Petráček(ls)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cvičení  "ZÁVALY" v Kostelci n/Labem s naší účastí

Spolek první pomoci z Kostelce n/Labem uspořádal v sobotu  2.března další ze svých školení pod názvem "ZÁVALY". Jednalo se o vyhledávání zavalených a zasypaných osob za spolupráce kynologů a psů. Cvičení se zúčastnili z našeho sboru Michal Ledvinka a Milan Vobořil.  (ls)

Druhý letošní výjezd k zásahu  byl do Miletic

Naše jednotka vyjela ke druhému letošnímu výjezdu v pátek 1.března po 15 hodině do sousedních Miletic k požáru komína bývalého statku. Výjezd vozidly CAS 32 (1+2) a CAS 25 (1-4), na místě HZS Kralupy nad/Vlt.

Průzkumem bylo zjištěno, že hoří saze v komíně. Zásah proveden motorovou pilou, nářadím a ruční stříkačkou. Majitel vybral žhavé uhlí a popel z kotle a zajistil dohled nad zařízením. J.Svoboda

Hasičský ples SDH Velvary na Uhách

Náš tradiční hasičský ples se uskutečnil 16.února v kulturním zařízení na Uhách. Hrála kapela Druhej dotek, čekala bohatá tombola a dobré pití. Sál nebyl sice úplně zaplněn, ale nálada byla dobrá. Děkujeme občanům za finanční i jiné dary, totéž podnikatelům a firmám, které nás podpořily! Dopravu z Velvar tradičně zajišťoval Vlastimír Vinš ze Sazené, kterému rovněž děkujeme, stejně jako ČDZ Velvary za zapůjčení stolů a židlí, abychom navýšili kapacitu sálu.(ls)

 

Pietní vzpomínka k výročí umrtí Karla Krohna
Ve čtvrtek 14.února t.r. proběhla pietní vzpomínka u hrobu Karla Krohna na velvarském hřbitovu. Delegace sboru zde položila kytici u příležitosti 100. výročí umrtí zakladatele velvarských hasičů. Význam K.Krohna a jeho životopis naleznete v článku 100 let umrtí Krohna na úvodní straně webu.  Video o K.Krohnovi naleznete na http://youtu.be/-2kLgMA_feA .(ls)

                                                                                                                                                                                                                  Hasičský ples 2013                                                                                                                                                                 

Vrcholí přípravy na tradiční hasičský ples dne 16.února 2013, který pořádáme opět v kulturním zařízení na Uhách. Zveme všechny známé i členy jiných hasičských sborů! /ls/

Naši mladí hasiči navštívili městské muzeum

Naši mladí hasiči navštívili se svými vedoucími městské muzeum ve Velvarech. Věnovala se jim pracovnice muzea paní Kůrková, která je seznámila s činností muzea a zajímavými exponáty. Nechyběla ani zmínka o založení hasičského sboru. M.Petráček

 

                                                                                                                                                  

  

Výroční valná hromada členů jednala 19.ledna 2013

V sobotu 19.ledna se sešli členové SDH Velvary na své výroční valné hromadě. Přivítali jsme mezi sebou starostku města Jitku Linhartovou, starostu OSH Kladno Oldřicha Zusku a delegaci SDH Kralupy n/Vltavou.

Zhodnotili jsme rok 2012, ocenili 12 členů medailemi Za věrnost a M.Vobořila věcným darem za práce na hasičské zbrojnici. Hosté ocenili naši dobrovolnou práci a poděkovali za pozvání na jednání. V roce 2013 nás čeká řada úkolů a zároveň se jedná o rok, na který naváže rok 150.výročí našeho založení. L.Šulc

Foto z VVH - Pavel Holý

 

Přejeme Vám do Nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a abyste služeb hasičů nemuseli využít!