Úvodní stránka » Požární sport » Požární sport - obecně

                                                                          Požární sport

Cílem požárního sportu je zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů, potřebné pro výkon jejich činnosti při zásahu v místě mimořádné události. Za zakladatele je všeobecně považováno Rusko, v Čechách se počátky organizovaných soutěží v požárním sportu datují někdy od roku 1967.

U dobrovolných hasičských jednotek jsou hasičské soutěže v popředí zájmu. Nemalou zásluhu na jejich průběhu mají obce a jejich výkonné orgány. Prvky požárního sportu jsou uplatňovány již ve sportovních soutěžích dětí a mládeže. Soutěže v požárním sportu se skládají z jednotlivých disciplin jako jsou překážkové a štafetové běhy a disciplina "pravdy" – požární útok.

Soutěžní družstva Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech dosahují v hasičských soutěžích významných úspěchů. Největším úspěchem bylo v roce 1987 získání titulu přeborníka ČR v kategorii dorostenců. Účast v národním kole zopakovala družstva ještě několikrát včetně žákovského družstva v celostátní branné hře Plamen. (ls)

             Družstvo chlapců a dívek v Hradci Králové - rok 1987