Úvodní stránka » HISTORIE » Stálá expozice sboru v městském muzeu Velvary a v chodbě radnice

Stálá expozice sboru v městském muzeu a v chodbě radnice

Městské muzeum Velvary nabídlo našemu sboru vytvoření stálé expozice, připomínající vznik a činnost nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Sbor nabídku přijal a uvolnil některé exponáty ze své hasičské zbrojnice, které byly doplněny i ze "zásob" muzea. Expozice je od počátku srpna 2017 umístěna ve vstupní chodbě muzea, k dispozici bude i propagační materiál pro návštěvníky. Děkujeme vedoucí muzea paní Jitce Kůrkové za tuto možnost propagace hasičského sboru. (ls)

Kontakt na městské muzeum: http://www.velvary.cz/kultura/mestske-muzeum/

Kromě této stálé expozice byla využita nabídka města Velvary a sbor od listopadu 2019 vystavuje ve vstupní chodbě městské radnice historickou koňskou hasičskou stříkačku R.A.Smékal z roku 1904! Součástí vystavení je i stručný popis stříkačky a informace o hasičském sboru. I tato expozice přispívá k propagaci činnosti nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Děkujeme městu Velvary za umožňění vystavení stříkačky. (ls)