Úvodní stránka » HISTORIE » Připomínka 100. výročí umrtí zakladatele K.Krohna - rok 2013

14. února 2023 - sbor si připomněl 110. výročí umrtí Karla Krohna položením květiny na jeho hrob na velvarském hřbitovu.

Připomínka 100. výročí od umrtí Karla Krohna, zakladatele velvarského hasičského sboru

Dne 14.února 2013 jsme si připomněli 100. výročí od umrtí významného občana města Velvar, zakladatele nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru a iniciátora dobrovolného hasičského hnutí v Čechách – Karla Krohna.

Narodil se v Bratkovicích nedaleko Velvar v rodině obchodníka dne 25.října 1846. Když si dokončil základní vzdělání, odešel proti otcově vůli studovat do Prahy na německou reálku. Otec chtěl, aby se připravil na převzetí obchodu a on skutečně po jeho naléhání studií zanechal. Zanedlouho odjel do Berlína a následně do Hamburku, kde nastoupil místo v jednom z předních obchodních domů. Krátce před svým návratem zde byl svědkem velkého požáru a obdivoval zde pohotovost, umění a obratnost členů ochranných sborů. Byl uchvácen myšlenkou vycvičit podobný sbor doma, v Čechách.

Po návratu domů vyprávěl svým spoluobčanům své zážitky a netrvalo dlouho a v listopadu roku 1863 byla podána žádost o povolení spolku, který se později přejmenoval na sbor dobrovolných hasičů. Právní základ spolku byl položen 22.května 1864 ustanovující valnou hromadou sboru, která se konala v hostinci Sladovna. K.Krohn se stal jednatelem a pokladníkem sboru, tedy jeho duší. Současně se věnoval své práci obchodníka a hospodáře.

Karel Krohn byl veřejně činný člověk, který se věnoval i městu, kde vykonával řadu funkcí, při kterých stále podporoval hasičský sbor. V letech 1891-1901 byl starostou města Velvar. V této funkci se intenzivně staral o rozvoj města na poli národním, kulturním i hospodářském. Spolupůsobil např. při založení místního cukrovaru a byl členem jeho správní rady. Z jeho podnětu byl uspořádán městský archiv, později i městské muzeum a založena obecní spořitelna. V roce 1891 se s ostatními hasiči těšil z bronzové medaile, které se dostalo sboru dobrovolných hasičů za vystavené předměty na Zemské jubilejní výstavě v Praze.

Krohn byl i jinak veřejně činný. Byl členem okresního výboru, okresní školní rady, besedy, spořitelny a záložny. V roce 1909 znovu kandidoval a byl zvolen do obecního zastupitelstva, v němž setrval až do své smrti. Byl to muž spravedlivý, rázný v jednání i činech. Za Krohna udělaly Velvary značný pokrok.

V roce 1911 byl jmenován čestným členem hasičské župy Povltavské. Málokdo věděl, že Krohn byl také vášnivý chovatel psů a ve volných chvílích se věnoval myslivosti. Dokazují to dochované fotografie v archivu městského muzea.

S přibývajícími léty se jeho stav stále zhoršoval. Pořídil proto závěť, ve které se opět projevila jeho lidumilnost. Byl člověkem, který ze svého majetku dokázal podporovat každou dobrou věc a myšlenku morálně i hmotně. Stále věřil, že se svými druhy oslaví 50.výročí trvání hasičského sboru. Ale nedožil se toho. Dne 14.února 1913 zemřel ve věku nedožitých 67 let.

Když Karel Krohn zakládal hasičský sbor ve Velvarech, vůbec netušil, že klade základy k mohutné organizaci, která vnikla až do koženů našeho národa. Hasičstvu dal ještě jeden vzácný odkaz, za který mu vyjadřujeme vděčnost. Dal mu do vínku dobrovolnost, tím posvětil celé hasičské snažení, tím mu dal vyšší poslání a opodstatnění. Jeho památka je nám vzorem a posilou k další práci!

Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech pečuje o památku svého zakladatele. Na návrh sboru byla v roce 1992 přejmenována ulice, kde sbor sídlí, na ulici Karla Krohna. Sbor také pečuje o jeho hrob na velvarském hřbitovu. Od roku 1995 je pořádána pravidelná soutěž – Memoriál Karla Krohna "Dědkiáda" a jméno zakladatele je připomínáno při pravidelných výročích a akcích sboru.  Libor Šulc                                                                                                                                                                         

Karel Krohn, rodná vila v Bratkovicích, vila ve Velvarech, kde žil, foto členů sboru z roku 1866 a hrob ve Velvarech.