Úvodní stránka » HISTORIE » Vydané památníky a almanachy k výročí založení sboru

                                    

                                                                     Rok vydání 1924

Jubilejní památník na oslavu 60ti letého výročí Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech. Vznikl za součinnosti členů redakčního sboru pod vedením V.Kaisera, předsedy. Obálku navrhl učitel R.Sysel, její provedení učitelé Válek a Novák. Tisk knihtiskárny Fr. Němec ve Velvarech.

                            

                                                                          Rok vydání 1947

Vydáno nákladem České zemské hasičské jednoty k uctění památky Karla Krohna, zakladatele prvního českého sboru dobrovolných hasičů a památce prvních průkopníků myšlenky českých dobrovolných hasičů v Čechách a na Moravě - členů hasičského sboru ve Velvarech. Autor textu Vítězslav Ilich.

                            

                                                                         Rok vydání 1964

Vydala Místní jednota čs. svazu požární ochrany ve Velvarech u příležitosti 100. výročí založení sboru. Úvodní slovo Jaroslav Šnýdr, jednatel MJ ČSPO, závěrečné slovo PhDr. Radoslava Jelenová, vedoucí městského muzea.

                            

                                                                     Rok vydání 1984

Brožura vydaná u příležitosti 120.výročí založení sboru. Požárnický primát Velvar popsal Otakar Špecinger, historik z Kralup nad Vltavou, odborný text Libor Šulc, předseda Základní organizace SPO Velvary, která brožuru také vydala nákladem 1000 ks.

                     

                                                                         Rok vydání 1994

Společný almanach vydaný u příležitosti 130 let českého dobrovolného hasičstva a 100 let hasičského muzejnictví. V nakladatelství FIRE EDIT s.r.o vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi. V kolektivu autorů zastupoval autorsky náš sbor Libor Šulc. Vydáno nákladem 3000 výtisků.

                               

                                                                       Rok vydání 1999

Reprezentativní publikace vydaná u příležitosti 135.výročí založení sboru obsahuje řadu statistických údajů, potřebných pro další generace členů sboru. Na vydání přispěla řada sponzorů jak firem tak i jednotlivců. Vydáno v nakladatelství ENIGMA s.r.o, Praha 10.  

                  

                     

                                                             Rok vydání 2004 a 2007

Brožury tzv. "skládačky" obsahovaly základní údaje o sboru a řadu fotografií z historie, zásahů a činnosti sboru. Sazba a tisk společnost B61 z Kladna. Staly se vhodným propagačním materiálem, později doplněny tiskem pohledů a kalendáříků.

                                  

                                                                            Rok vydání 2014

Publikace o 16 listech, vydaná u příležitosti 150.výročí založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru opět za pomoci společnosti B61, grafický návrh, úprava a sazba Jaroslav Zelenka. Obsahuje rovněž řadu statistických údajů, využitelných pro další činnost sboru. Vydáno v počtu výtisků 1500 ks.

            Hasičský sešit.jpg                                                         

                                                                        Rok vydání 2022

V tomto roce vydává sbor v počtu 1000 výtisků Naučný sešit o osmi listech, určený zejména mládeži. Zde si mohou ověřit své znalosti o historii a současnosti nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Autorkou obsahu a ilustrace je Kateřina Linhartová (Špičková), grafické zpracování Marie Štruncová (obě jsou z Velvar).

                         1-skládačka 1.jpg

                                                                         Rok vydání 2024

Publikace o Sboru dobrovolných hasičů Velvary (tzv. skládačka), vydaná v roce 160.výročí založení sboru v počtu 600 ks. Text připravil Libor Šulc, graficky upravila Marie Štruncová z Velvar.