Úvodní stránka » TRADICE » Oslavy 145. výročí založení sboru - rok 2009

Fotografie zde: http://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/vyroci-sboru

Důstojné oslavy velvarských hasičů - rok 2009

Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech důstojně oslavil 145 let svého vzniku jako nejstarší dobrovolný hasičský sbor v Čechách. Dopolední program probíhal v sobotu 23.května na hasičské zbrojnici, kde členové sboru jako hosty přivítali starostku města Ing.J.Linhartovou, delegaci krajského sdružení hasičů Středočeského kraje pod vedením starosty J.Páva, starostu okresního sdružení hasičů v Kladně O.Zusku a další milé hosty, mezi nimiž byla řada dobrovolných hasičských sborů a také 15ti členná delegace hasičů z Opavy-Palhance, se kterými se velvarští seznámili při povodních v roce 2002. Starostka města předala hasičům do užívání modernizovanou budovu hasičské zbrojnice, která tuto opravu zvládla za necelé dva měsíce a na kterou město získalo dotaci téměř 750 tis. Kč z evropských fondů. Celkem 30 členů sboru převzalo ocenění za svou aktivní činnost z rukou zástupců okresu i kraje. Následoval slavnostní průvod na hřbitov, kde byl položen věnec ke hrobu zakladatele sboru Karla Krohna.

Odpolední program probíhal v areálu Malovarského rybníku, kam si našlo cestu hodně občanů a účastníků oslav. Proběhla zde ukázka zásahu s historickou koněspřežnou stříkačkou z roku 1904, výstava historické a moderní hasičské techniky, nechyběla záchranná služba a Policie ČR. Zajímavé byly ukázky vyprošťování osob a používání vysokotlakých čerpadel na hašení ropných produktů.

Do tradiční soutěže hasičských družstev - memoriálu K.Krohna, bylo přihlášeno v kategorii „dědků“  13 družstev a v mladší kategorii 10 družstev. V Dědkiádě zvítězilo družstvo SDH Hrobce (LT) před Úžicemi a Velvary 87. V poháru SDH zvítězilo družstvo Černuce před dvěma družstvy Velvar. Nejstarším družstvem bylo vyhlášeno družstvo SDH Libčice n/Vlt. a nejstarším závodníkem J.Mostek také z Libčic – 78 let. Sbor děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na ceny a celé oslavy.

Odpoledne bylo zakončeno vyhlášením výsledků soutěže a volnou zábavou. Velvarští nezapomněli ani na péči o hasiče z Palhance. Tito byli ubytováni na naší hasičské zbrojnici. V neděli byli pozváni na prohlídku renesančního zámku v Nelahozevsi a pobyt byl zakončen společným obědem v přístavu Marina Vltava.

Příští rok čeká náš sbor účast na již V. celostátních hasičských slavnostech, které proběhnou opět v Litoměřicích. Závěrem sbor děkuje všem svým členům za podíl na oslavách, městu Velvary za zapůjčení areálu rybníka, technické četě města za jeho přípravu a úklid ulice K.Krohna, městské policii Koleč za zajištění průvodu a všem ostatním, kteří nám pomohli při přípravě oslav.

Libor Šulc