Úvodní stránka » TRADICE » Hasičský ples

Hasičský ples

Hasičský ples pořádá sbor každoročně. Protože ve Velvarech není k dispozici vhodný sál, pořádáme hasičské plesy v poslední době v kulturním zařízení na Uhách. Návštěvníkům plesu zajišťujeme autobusovou dopravu z Velvar tam i zpět.

Příprava i průběh plesů vyžadují značnou energii a zájem členů. Také shánění příspěvků do tomboly vyžaduje aktivitu členů včetně obcházení občanů města při zvaní. Vlastní konání plesu obnáší zajištění pořadatelské služby, prodej a vydání tomboly. Výtěžek z plesu pomáhá výrazně pokladně sboru v průběhu kalendářního roku.

Ilustrační fotografie z plesu dne 22. února 2014 na Uhách

Fotografie z plesů:

Rok 2014 - https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/ples/

Rok 2015 - https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-2015/

Rok 2016 - https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-dne-27-unora-2016-na-uhach/

Rok 2017 - https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-na-uhach-dne-11-3-2017/

Rok 2019https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-23-3-2019-na-uhach/

Rok 2020 - https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-22-2-2020-na-uhach/