Úvodní stránka » TRADICE » Hasičský ples

Fotografie z plesu 9.března 2024 - opět ve velvarské Záložně

1-1130.jpg

Ples v roce 2023

Sbor uspořádal po dvou letech tradiční hasičský ples a to 11.března 2023 v opravených prostorách velvarské Záložny. K tanci i poslechu hrála skupina Akce Band, zúčastnilo se asi 340 návštěvníků, kterým se zábava líbila. Nechyběla bohatá tombola, kde bylo 430 cen. V půlnoční přestávce čekalo na hosty překvapení. Vystoupil kouzelník a iluzionista Jan Vaidiš z Rakovníka se svou asistentkou. Hasiči věří, že tímto došlo k obnovení tradice pořádání plesů opět v našem městě! Fotografie z plesu naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-11-3-2023-zalozna/

Hasičský ples

Hasičský ples pořádá sbor každoročně. Protože ve Velvarech není k dispozici vhodný sál, pořádáme hasičské plesy v poslední době v kulturním zařízení na Uhách. Návštěvníkům plesu zajišťujeme autobusovou dopravu z Velvar tam i zpět.

Příprava i průběh plesů vyžadují značnou energii a zájem členů. Také shánění příspěvků do tomboly vyžaduje aktivitu členů včetně obcházení občanů města při zvaní. Vlastní konání plesu obnáší zajištění pořadatelské služby, prodej a vydání tomboly. Výtěžek z plesu pomáhá výrazně pokladně sboru v průběhu kalendářního roku.

Ilustrační fotografie z plesu dne 22. února 2014 na Uhách

Fotografie z plesů:

Rok 2014 - https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/ples/

Rok 2015 - https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-2015/

Rok 2016 - https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-dne-27-unora-2016-na-uhach/

Rok 2017 - https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-na-uhach-dne-11-3-2017/

Rok 2019https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-23-3-2019-na-uhach/

Rok 2020https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-22-2-2020-na-uhach/

Rok 2023 -  https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-11-3-2023-zalozna/

Rok 2024 - https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-9-3-2024-zalozna/