Úvodní stránka » Z ČINNOSTI 2012-2023 » SDH Velvary DNES - rok 2022

   SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  VELVARY

                               "Pomoc v nouzi je naše poslání"        

Vítáme Vás na webových stránkách nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Město Velvary leží v severní části Středočeského kraje, na území bývalého správního okresu Kladno, v krajině, která patří svou polohou i utvářením k Podřipsku. Historie města sahá až do roku 1482, kdy obdrželo statut města. V současné době zde žije přibližně tři tisíce obyvatel ve čtyřech místních částech. Velvarský dobrovolný hasičský sbor byl založen 22.května roku 1864 velvarským občanem Karlem Krohnem a ustavující valnou hromadou. Na stránkách naleznete vše  z historie i současnosti sboru, který v roce 2019 oslavil 155. výročí svého založení.

***************************************************************************************************************

                  SDH VELVARY "DNES"  v roce 2022 - události, fotografie, články

Na sbor dostáváme množství přání a PF k novému roku 

Sbor v těchto dnech dostává desítky přání v listinné nebo elektronické podobě k vánocům a novému roku 2023 od hasičských sborů, jednotlivců i organizací. Za všechny mnohokrát děkujeme a všem přejeme vše nejlepší ! (ls 26.12.)

1-PF 23 - hasiči.jpg

1-PF 23 - hasiči1.jpg

Krásné vánoce a úspěšný nový rok 2023

Přejeme všem našim členům, příznivcům i členům ostatních hasičských jednotek a hasičských spolků krásné vánoce a úspěšný nový rok 2023! Osobně všem hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů. Členům zásahových jednotek klidný konec kalendářního roku a od všech zásahů šťastný a bezpečný návrat na své základny. Starosta a velitel SDH Velvary. (ls 14.12.)

pf hasici 23.jpg

Členové sboru uctili památku zesnulého dobrovolného hasiče

Členové velvarského dobrovolného hasičského sboru se připojili k tisícům profesionálních a dobrovolných hasičů po celé naší zemi a ve středu 7.prosince v 15 hodin uctili nástupem a minutou ticha památku zesnulého dobrovolného hasiče Jana D. z obce Skalice u České Lípy, který zahynul při likvidaci požáru dne 30.listopadu t.r. Na budově hasičské zbrojnice byla po celý den vyvěšena černá vlajka. Čest jeho památce. (ls 7.12.)

1-1116.jpg

Při zásahu u požáru v Novém Boru zemřel dobrovolný hasič

Tato tragická zpráva se vždy dotkne všech hasičů, kteří nasazuji své životy dobrovolně ve svém osobním volnu jako my dobrovolní hasiči! Ve středu 30.listopadu při zásahu u požáru roubeného domu v Novém Boru zahynul devětatřicetiletý Jan D., člen jednotky sboru dobrovolných hasičů Skalice u České Lípy (Liberecký kraj). Během hašení požáru se na dobrovolného hasiče zřítila stropní konstrukce a nepomohlo rychlé vyproštění ani rychlá resuscitace. Vyslovujeme upřímnou soustrast rodině a pozůstalým zesnulého hasiče i domovské jednotce SDH. Za posledních deset let přišlo o život u nás při zásazích u požárů celkem 6 dobrovolných a 3 profesionální hasiči. (ls 1.12)

P.S. Náš sbor přispěl finanční částkou na vyhlášený sbírkový účet na pomoc rodině zesnulého hasiče. (ls 5.12.)

Členové sboru pomáhali městu s vánočním stromem

Každoročně členové našeho sboru pomáhají městu s kácením, přepravou a stavbou vánočního stromu na náměstí. Letošní strom byl z části Ješín od paní Kovaříkové. Jeřáb zapůjčil Hasičský záchranný sbor SŽDC z Kralup nad Vltavou, ostatní práce zajišťovala technická četa města. K přepravě bylo použito vozidlo Avia 30N, převozu asistovala i Městská policie Velvary, všem patří poděkování města. Členové sboru nebudou rovněž chybět při rozsvěcování stromu o adventní neděli dne 27.listopadu. (ls 16.11.)

1-1115.jpg

Rekonstrukce místnosti odpočívárny byla dokončena

V 1. nadzemním podlaží naší zbrojnice byla dokončena rekonstrukce odpočívárny. Pokračuje se tak v modernizaci celé budovy. V místnosti byla vyměněna elektroinstalace, na podlaze bylo vyměněno staré lino za nové, celá místnost byla vymalována a okno bylo osazeno novou konzolí a záclonou. Práce byly provedeny svépomocí členů, náklady na materiál hrazeny z rozpočtové kapitoly města na opravy a údržbu objektu HZ. Děkujeme všem členům, kteří se na pracech podíleli. V 1. NP chybí dokončit už jenom skladová místnost za kuchyní. (ls 10.11.)

Dokončení opravy střechy skladu na zbrojnici

Na hasičské zbrojnici byla dokončena oprava střechy skladu a pomocných garáží. Budova byla postavena v zadní části areálu v roce 2001 a střecha již na mnoha místech propouštěla děšťovou vodu. Opravu provedla velvarská stavební firma pana Rotta a náklady uhradilo město Velvary ze svého rozpočtu. (ls 4.11.)

1-střecha.jpg

Zasedalo shromáždění představitelů sborů okresu Kladno

Na stanici HZS ve Slaném zasedalo v sobotu 23.října shromáždění představitelů sborů okresu Kladno. Kromě zpráv o činnosti OSH Kladno za uplynulé období, schválilo některé nové funkcionáře okresního sdružení a delegáta na krajské shromáždění delegátů. Co se sborů však nejvíce dotkne, je schválení výše členských příspěvků pro odvod na okresní sdružení ve výši 200,- Kč na osobu včetně mladých členů. Náš sbor dosud platil odvody ve výši 100,- Kč za mladé hasiče ze svého a nechtěl je po rodičích dětí. Jak to bude s dvojnásobnou (!) částkou? O tom rozhodne valná hromada členů po novém roce. U dospělých členů předpokládáme, že požadovaný příspěvek uhradí včetně navýšení, které zůstává sboru. Trend zvyšování všeho a všude tak pokračuje i u dobrovolných hasičů. (ls 3.11.)

Vyšlo nové číslo Hasičského čtení - je zde článek o našem sboru

Náš kamarád a hasičský nadšenec  Josef "Pepa" Nitra ve spolupráci s Fire Edit s.r.o vydává pravidelné "Hasičské čtení", kde se dočtete spoustu zajímavého o hasičích, zejména dobrovolných. V říjnovém čísle nalezneme článek o nestorovi našeho sboru Miloslavu Maršálkovi, který zde popisuje začátky své práce s mladými hasiči a na to navazuje průběh letošního 25.ročníku naší Dědkiády i zmínka o výročí města. Nechybí ani článek o vydání Velvarského hasičského naučného sešitu. Čtení bude k dispozici na hasičské zbrojnici. (ls 22.10.)

1-mar.jpg

Sbor provedl sběr elektrospotřebičů a železného šrotu

Náš sbor ve spolupráci s městem Velvary a společností FCC BEC, s.r.o provedl v sobotu 22.října t.r. sběr nepotřebných elektrospotřebičů a železného šrotu po celém městě. Sebraný objem odpadu nebyl tak vysoký jako v minulosti, ale nějaké finanční prostředky pro naši činnost se zajistily. Celkem se sběru zúčastnilo 17 členů sboru, za což jim patří poděkování. Stejně tak společnosti MTC Velvary, která nám zapůjčila malé nákladní vozidlo. Starosta a velitel sboru. (ls 22.10.)

1-Sběr1.jpg

Upravený sklad PHM na hasičské zbrojnici byl zkolaudován

Velitel sboru ve spolupráci s městem dotáhl do kolaudačního řízení upravený sklad PHM v areálu zbrojnice. S úpravou nevyhovujícího skladu bylo započato již na podzim roku 2020. Vlastní rekonstrukce trvala zhruba rok, druhý rok byl věnován dotažení osazení bezpečnostních prvků, požárních dveří či získání chybějících prvků a kompletní revizní zprávy na novou elektroinstalaci a speciální vybavení. Strojníkům sboru slouží dvě nové nádrže na naftu o obsahu 2x1000 litrů včetně stáčecího zařízení. Ve druhé části skladu vznikl prostor příručního skladu a nářadí. Vnitřní prostory jsou odvětrávány, elektroinstalace provedena v nevýbušném provedení. Rekonstrukce proběhla z velké většiny svépomocí členů sboru kromě odborných prací. Celkové náklady cca 180 tis. Kč hradilo město Velvary průběžně ze svého rozpočtu. Sklad zlepší hygienické a bezpečnostní podmínky požadované předpisy životního prostředí, hygieny a bezpečnosti práce. Všem členům, kteří se na rekonstrukci podíleli děkujeme. (ls 18.10.) 

1-1114.jpg

Město má staronové vedení, nechybí ani členové sboru

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 17.10. bylo zvoleno vedení města na další čtyři roky. Staronovým starostou se stal již potřetí  PhDr. Radim Wolák, kterému tímto srdečně blahopřejeme a věříme, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat. Člen sboru Mgr. Pavel Holý byl zvolen opět členem městské rady. Starosta sboru Ing. František Saifrt se stal předsedou kontrolního výboru zastupitelstva a velitel sboru Michal Ledvinka členem tohoto výboru. (ls 17.10).

Magazín MF Dnes přinesl článek o našem sboru

V Magazínu MF Dnes dne 13.října t.r. vyšel obsáhlý článek o našem sboru, který napsal redaktor Daniel Pacek. Navštívil naší zbrojnici i cvičiště mladých hasičů. Se zněním článku jsme spokojeni a pro zájemce jsme zajistili jeho elektronickou verzi zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/clanek-magazinu-mf-dnes-o-nasem-sboru/

1-Magazin.jpg

ZPV - závod požárnické všestrannosti ve Velké Dobré

V sobotu 8.října proběhl Závod požárnické všestrannosti, což je podzimní část branné hry Plamen 2022-23. Mladí hasiči kladenského okresu soutěžili v prostorech letiště ve Velké Dobré u Kladna. V kategorii mladších žáků obsadilo naše družstvo 2.místo ze 13 hlídek, v kategorii starší žáci 5.místo ze 14 hlídek a v kategorii mladších dorostenek obsadila Anička Meidlová z Velvar 2.místo ze 4 účastníků. Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci sboru. (ls 8.10)

Do zastupitelstva našeho města bylo zvoleno 5 našich členů

Ve dnech 23-24.září proběhly volby do zastupitelstev obcí na další čtyřleté období. V našem městě kandidovalo šest našich členů a pět(!) jich bylo do městského zastupitelstva zvoleno, což je plná třetina. Gratulujeme! U jmen uvádíme i počty obdržených hlasů, které jim přidělilo 999 voličů našeho města. František Saifrt obdržel 539 hlasů, Pavel Holý 510, Vlastimil Jandouš 482, Michal Ledvinka 379 a Šárka Štefaniková 340. Volební účast v našem městě byla 41,78 %. (ls 24.9.)

Účast MH na soutěži ve Hřebči a účast techniky v obci Nelahozeves

V sobotu 24.září se členové sboru zúčastnili dvou akcí. Mladí hasiči soutěžili na tradičním memoriálu mladých hasičů ve Hřebči v požárním útoku a to úspěšně. Družstvo mladších žáků obsadilo druhé místo a starší žáci páté místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci sboru.

Dva členové jednotky s vozidlem CAS 20 T815 se zúčastnili akce SDH Nelahozeves na Mělnicku, který pořádal ve spolupráci se Zámkem Nelahozeves tradiční akci pro děti "Pozdní loučení s prázdninami". Akce se zúčastňuje řada složek IZS a je hojně navštěvována. Kromě vystavené techniky zde naši členové předvedli ukázku hašení hořící pánve s olejem. (ls 24.9.)  

1-Nelahozeves.jpg

Starosta města poděkoval hasičskému sboru

Poslední jednání městského zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 22.září v nově opraveném sále velvarské Záložny. Při hodnocení čtyřletého období poděkoval starosta města Radim Wolák i našemu hasičskému sboru za pomoc městu zejména v koronavirové době a zmínil i další naší činnost. Zastupitelé ještě stačili schválit i souhlas se složením a zahájením činnosti řešitelského týmu na přípravě "Projektu obnovy CAS pro jednotku SDH Velvary" s výhledem dofinancování obnovy vozidla vlastními prostředky v období 2022-24. (ls 23.9.)

Ocenění našeho člena Josefa Heřmana v Senátu

Náš člen Josef Heřman se dočkal významného ocenění. Za 40 bezpříspěvkových odběrů krve obdržel dne 6.září v Senátu Parlamentu ČR v Praze Zlatou medaili prof. MUDr. Jana Jánského. Pepo moc gratulujeme! (ls 6.9.)

1-Heřman metál.jpg

Městská rada projednávala dva návrhy našeho sboru

Městská rada našeho města projednávala ve středu 31.srpna dva návrhy, které předložili zástupci našeho sboru. První byl na opravu havarijního stavu střechy garáží a skladu v areálu HZ, kde je umístěn pomocný materiál a technika sboru včetně materiálu požárního sportu a naší historické techniky. Střecha nedostala od roku 2001 žádnou větší opravu, kterou nyní potřebuje. Protože stav byl zjištěn v průběhu roku, není oprava součástí schváleného rozpočtu města na rok 2022. Návrh byl schválen a oprava se bude odvíjet dle vývoje městského rozpočtu v posledním čtvrtletí roku a sbor jako spolek přispěje finanční částkou na její opravu.

Druhým návrhem  byl Projekt obnovy cisternové automobilové stříkačky CAS 32 T815, rok výroby 1987. Byl zřízen čtyřčlený tým ve složení F.Saifrt, M.Ledvinka, R.Mašek a L.Šulc, který bude sledovat dotační program IROP na léta 2021-2027 a připraví podklady pro podání případné žádosti a časový harmonogram projektu, který podléhá ještě schválení městského zastupitelstva. Tak hodně zdaru v práci a snad se dočkáme obnovy zásahového vozidla, jako se to povedlo v roce 2017. (ls 6.9.)

Hasičská fontána v Mělníku v rámci setkání dechových hudeb

Šest členů naší jednotky se v sobotu 27.srpna 2022 zúčastnilo "Hasičské fontány" v Mělníku, Na Náplavce, kde probíhalo setkání dechových hudeb. Hasičské fontány jsou předváděny na různých hasičských akcích, naposledy na Hasičských slavnostech v Litoměřicích. Podmínkou účasti byla účast minimálně 5 hasičů a funkční stříkačky PS 12 s vybavením. Údajně se akce zúčastnilo 16 hasičských sborů a celá akce byla zakončena ohňostrojem. Děkujeme našim členům za účast a reprezentaci sboru na Mělnicku. Video z akce naleznete zde: https://www.hasicovo.cz/cs/zpravy/hasicska-fontana-na-soutoku-byla-nadhernou-podivanou (ls 28.8.)

1-fon.jpg

Práce pokračují i v období prázdnin a dovolených

Dobrovolní hasiči musí pracovat i v době, kdy druzí odpočívají. Technika vyžaduje průběžnou kontrolu, zbrojnice se musí také kontrolovat a probíhají i další potřebné práce. Členové sboru se mezitím pustili do renovace stříkačky DS 16, která bude v budoucnu zdobit areál naší zbrojnice. Další člen sboru se pustil do natírání plotu a vrat v areálu, zajišťovala se prohlídka na STK u DV Fiat Ducato a další práce. (ls 22.8.)

1-1113.jpg

30 let od předání historické techniky muzeu v Chrastavě

V letošním roce je to už 30 let, co náš sbor věnoval hasičskému muzeu v Chrastavě u Liberce dva své historické exponáty. Náš člen Michal Petráček navštívil o dovolené toto hasičské muzeum a oba exponáty vyfotografoval. Jedná se o výsuvný dvoudílný dřevěný žebřík z roku 1868 a čtyřkolovou dřevěnou stříkačku z roku 1837. Jsme rádi, že exponáty jsou v muzeu vystaveny a návštěvníci hasičského muzea je mohou trvale shlédnout. Více zde: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/historie/ (ls 15.8.)

1-Chrastava 2022.jpg

První fotografie z kempu mladých hasičů

1-2-a.jpg

1-1-a.jpg

Přejeme našim mladým hasičům úspěšný letní kemp

V sobotu 6.srpna odjíždí náš oddíl mladých hasičů v počtu 31 členů + 13 dospělých (vedoucí, instruktoři a dva kuchaři) na letní sportovní kemp do Jizerských hor. Ubytováni budou stejně jako loni v chatě U lesa v Albrechticích. Přejeme jim příjemný pobyt, pěkné počasí, žádný úraz nebo zranění a úspěšnou přípravu na novou sportovní sezónu. Návrat je plánován opět na sobotu 13.srpna. (ls 3.8.)

Dovoz pomoci zasahujícím hasičům v Českém Švýcarsku

Požár v Národním parku České Švycarsko si vyžádal nasazení stovek hasičů, kteří byli povoláni na jeho likvidaci. Náš sbor se zapojil do dovozu materiální pomoci zasahujícím hasičům. Dne 26.července odjelo vozidlo DA Fiat Ducato se třemi našimi členy k předání této pomoci na Správu národního parku do obce Krásná Lípa, kde byla pomoc soustřeďována. Díky všem občanům města i našim členům, kteří pomoc organizovali a přispěli. (ls 26.7.)

1-České Švýcarsko 2022.jpg

Požár kombajnu na poli - výjezd č.33

Zásahová jednotka sboru vyjela v pondělí 25.července 2022 po 19 hodině večer na požár kombajnu na poli mezi obce Hospozín a Hospozínek technikou CAS 20 (1+5). Na místě zasahovali již pracovníci farmy vlastní cisternou CAS 25 Š706. Naše jednotka pokračovala v hasebním zásahu s využitím DT a termokamery. Byly odmontovány boční kryty stroje a a provádělo se dohašování. Na místě dále zasahovala jednotka HZS stanice Slaný a JSDH Hospozín a Poštovice. Zajímavostí je, že majitel kombajnu nám v roce 2017 přispíval na dovybavení nové CAS 20 částkou 50 tis. Kč. Nyní jsme mu to alespoň částečně vrátili. Text F.Saifrt. (ls 26.7.)

1-Kombajn Hospozínek 2022.jpg

Výjezdy č. 31 a 32 - odstranění stromů z komunikací

Bouřka a silný vítr ve čtvrtek 14. července 2022 způsobily dvakrát pády stromů na komunikace v okolí. Naše jednotka s CAS 20 T815 S2R (1+4) zasahovala kolem 19.30 hodin nejprve na silnici mezi Velvary a Mileticemi a poté v ul. Malovarská ve Velvarech. Stromy byly rozřezány ruční motorovou pilou a komunikace uvolněny. Foto M.Petráček. (ls 15.7.)

k2.jpg

Neobvyklá technická pomoc zdravotní službě - výjezd č.30

K neobvyklé technické pomoci byla povolána naše jednotka v neděli 10.července 2022 po 7 hodině ranní. Určená technika k výjezdu CAS 20 T815 S2R (1+3). Členové jednotky pomohli s transportem zraněné osoby ve Velké Bučině do sanitního vozu RZS a poté se vrátili zpět na základnu.

Ještě se vracíme k Hasičským slavnostem v Litoměřicích. Kladenský deník otiskl článek o naší účasti na slavnostech, znění naleznete zde: https://kladensky.denik.cz/ctenar-reporter/na-celostatnich-hasicskych-slavnostech-v-litomericich-nechybel-velvarsky-sbor-20.html. (ls 11.7.)

Rozsáhlý požár plastového odpadu v Kralupech - výjezdy č.27, 28 a 29

Naše jednotka zasahovala u rozsáhlého požáru plastového odpadu v areálu Sběrných surovin v Kralupech nad Vltavou, U Dýhárny. Poplach byl vyhlášen v úterý 5.července 2022 krátce před 18 hodinou večer, jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T815 (1+3). Členové byli zařazeni do hasebního zásahu v DT, vozidlo provádělo dopravu vody z podniku Synthos a plnilo další úkoly. Zásahu se zúčastnily desítky profesionálních a dobrovolných jednotek. Po ranním návratu na základnu byl druhého dne 6.července a následně i ve čtvrtek 7.července vyhlášen opětovný poplach v 07.27 hodin resp. v 05.57 hodin a jednotka vyjela s technikou CAS 20 S 2R (1+3) ke stejnému zásahu k plnění dalších úkolů. Zásah ukončila a vrátila se na základnu po 19 hodině večer. (ls 7.7.)

1-1112.jpg

1-Požár Kralupy 07-22.jpg

Poslední technické zásahy jednotky - výjezdy č.22 až 26

Naše zásahy se v pondělí 27.června soustředily do obce Bratkovice, kde jednotka 3x čerpala vodu z rodinných domů a 1x odstraňovala nebezpečný strom. Sérii výjezdů zakončila jednotka ve středu 29.června 2022 ve Velvarech v ulici Malovarská, kde hrozil pád nakloněného stromu nad garáží. Zde pomohla vysokozdvižná plošina z HZS Kladno. (ls 30.6.)

1-Zásahy 06-2022.jpg

Čerpání vody ze sklepa RD - výjezd č.21

Silný a vytrvalý déšť zkrápěl naše město ve dnech 24-25.června t.r. Proto překvapilo, že naše jednotka vyjela pouze k jednomu zásahu a to v sobotu 25.června kolem 11.30 hodin do ulice Za Roudnickou branou k zatopenému sklepu RD. Jednotka vyjela s technikou CAS 20 T815 S2R (1+5), provedla odčerpání vody pomocí elektrického čerpadla a elektrocentrály. Dále provedla vyčištění přilehlých dešťových vpustí na komunikaci a vrátila se zpět na základnu. (ls 26.6.)

1-1110.jpg

Stáhněte si podcasty s rozhovory našich členů - hasičovo.cz

Náš kamarád Pepa Nitra u příležitosti soutěže Dědkiáda 2022 natočil dva podcasty (rozhovory včetně video souborů) s našimi členy Mílou Maršálkem (o jeho práci s mládeží) a Liborem Šulcem (o soutěži Dědkiáda a výročí města). Ke stažení a poslechu jsou umístěny na hasičském serveru hasičovo.cz zde: https://www.hasicovo.cz/cs/zpravy/kdysi-mladi-hasici-stale-sportujihttps://www.hasicovo.cz/cs/zpravy/velvarska-dedkiada. (ls 25.6.)

Výjezd č.20 - požár klestí a kompostu ve Vítově

Ve středu 22.června po 18.30 hodin vyjela naše jednotka ke 20. letošnímu zásahu a to do obce Žižice-Vítov, kde v sadu hořelo klestí a kompost. Určená technika CAS 32 T815 (1+3), na místě dále jednotka stanice HZS ze Slaného, JSDH Zlonice, JSDH Pchery a hlídka Policie ČR. Požár lokalizován lafetou a dvěma proudy C z cisteren. Foto a text M.Petráček. (ls 23.6.)

Požár Vítov1.jpg

Členové dokončili úpravu vitríny v klubovně HZ

Při rekonstrukci velké klubovny v hasičské zbrojnici bylo rozhodnuto, že dojde i k výměně dřevěné skříně, ve které byly vystaveny poháry, ceny a dárky, které sbor v minulosti obdržel od hasičských sborů nebo jiných subjektů. Byl vybrán návrh plastové zasklené vitríny, která kopíruje stejnou vitrínu s prapory sboru v jiné části místnosti. Skelet dodala velvarská firma VELROS, s.r.o, která neúčtovala montáž a vnitřní část, regály apod. provedli naši členové sami včetně osvětlení. Pak stačilo vrátit na místo předměty a klubovna je tak kompletně dokončena. Děkujeme všem členům, kteří se na úpravách skříně podíleli. Ať slouží členům a návštěvníkům objektu zbrojnice k dokumentování činnosti a ocenění sboru! (ls 23.6.)

Vitrína HZ.jpg

70 let profesionálních hasičů v Kladně

V těchto dnech si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje připomíná významné výročí a to 70 let profesionálních hasičů v Kladně. U příležitosti tohoto výročí byla vydána pamětní publikace, která mapuje celé toto období od roku 1952. Velmi nás těší, že zmiňuje i historický vývoj požární ochrany v České republice a nechybí stať o založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru u nás ve Velvarech. Náš sbor udržuje s územním odborem HZS v Kladně standartní vztahy a řada našich členů prošla nebo stále slouží u HZS jako profesionální příslušníci. (ls 19.6.)

1-h10.jpg

Další informace a čísla z Litoměřic

Hasičských slavností 2022 se zúčastnilo přes 200 sborů dobrovolných hasičů, dále příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a členové HZS podniků. Vystaveno bylo 216 nejrůznějších kusů hasičské techniky, historické i současné. Sobotního průvodu na náměstí se zúčastnilo kolem 100 ks techniky a měřil přes 2 kilometry. Na výstavišti probíhala řada ukázek z činnosti hasičů, které vyvrcholily v sobotním večeru na Lodním náměstí. Celé slavnosti byly zakončeny hasičskou hudební fontánou a ohňostrojem. Slavnosti shlédlo přes 27 tisíc návštěvníků. Tak za tři roky opět na shledanou! Fotografie L.Šulce, M.Petráčka a J.Nitry naleznete ve FOTOGALERII zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicske-slavnosti-2022-litomerice/?p=1,1 (13.6. ls)

Někteří naši členové se zúčastnili soutěže hasičského serveru www.hasicovo.cz, kde si vyzkoušeli střípky z discipliny TFA (nejtvrdší hasič přežije). Celkem se soutěže u pavilonu "G" zúčastnilo 119 odvážlivců, výsledky naleznete zde: https://pozarnisport.hasicovo.cz/races/123.

1-240.jpg

1-39.jpg

1-k12.jpg

Hasičské slavnosti 2022 Litoměřice - první fotografie

Přinášíme první fotografie z celostátních hasičských slavností, které se konaly ve dnech 10-11.6. v Litoměřicích. Účast našeho sboru na místě zajišťovalo celkem 15 členů, vystavili jsme celkem 8 exponátů, přivítali v naší expozici a stánku významné hosty a zúčastnili se slavnostního průvodu, kde jsme měli jednu z největších účastí. Obdrželi jsme čestnou stuhu na náš prapor a navázali řadu kontaktů s dalšími hasiči a firmami. Podrobnosti a další fotografie připravujeme. (12.6. ls)

1-v4.jpg

1-38.jpg

1-os11.jpg

1-IMG_7716.JPG

Sbor má nové hasičské omalovánky - podílel se na jejich výrobě

Náš sbor dlouho neměl vhodný propagační materiál a to zejména pro dětskou populaci. Starosta sboru vešel v jednání s velvarským edukačním centrem VELVAREUM a společným úsilím vznikl naučný sešit o 16ti stranách, který vychází z historie nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru i ze současného vybavení moderní technikou. Poděkování patří paní Kateřině Linhartové (Špičkové) a grafičce paní Marii Štruncové, obě jsou z Velvar. Sešit byl vydán v nákladu 1000 ks a je k dispozici u velvarských hasičů nebo ho lze zakoupit v Městském muzeu Velvary za symbolických 50,-Kč. Počítáme s dalším rozšířením prodejních míst v našem městě. (8.6. ls)

om.jpg

Účast našich členů na akci "S hasiči na kolech" v Rumburku a okolí

Čtyři členové našeho sboru spolu s příbuznými se zúčastnili v sobotu 4.června obnoveného ročníku cyklistického výletu "S hasiči na kolech", který pořádají Hasiči Rumburk ve Šluknovském výběžku a okolí. Na kolech navštívili pět českých hasičských zbrojnic a dvě na německém území. Zúčastnili se hasiči i cyklisté všech věkových kategorií. Začátku putování nepřálo počasí, které se potom zlepšilo. Na závěr nechybělo přátelské posezení a dobrý guláš od pořadatelů. (6.6. ls).

k1.jpg

Okresní kolo hry Plamen probíhalo v Plchově

Dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků našeho sboru spolu se svými vedoucími se zúčastnila okresního kola hry Plamen kladenského okresu, které se konalo ve dnech 27-29.května v Plchově. Družstva mladších žáků obsadila v celkovém hodnocení 2. a 6.místo, starší žáci obsadili 6.místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci sboru. (30.5. ls)

1-1109.jpg

Město oslavilo 540.výročí povýšení Velvar na královské městostva

Naše město oslavilo v neděli 29.května 2022 výročí 540 let povýšení Velvar na královské město roku 1482 českým králem Vladislavem II. Jagellonským, který potvrdil původní majestát a privilegia císaře Karla IV. Lucemburského, zničená požárem města. Mnoho diváků shlédlo celodenní program, jehož tématem byl "Život ve středověkém městě na konci 15.století". Na přípravách i průběhu oslav se podílelo i několik členů našeho sboru. (29.5. ls)

1-1108.jpg

Soutěž Dědkiádu 2022 ovládlo naše družstvo Velvary 2000

Sbor uspořádal v sobotu 21.května 2022 jubilejní 25.ročník memoriálu Karla Krohna "Dědkiáda 2022". V kategorii "dědků nad 35 let" se zúčastnilo 13 družstev a zvítězilo naše družstvo Velvary 2000 časem 29,93 sec. Je to celkově již osmé naše vítězství v této soutěži od jejího založení. Ve 13.ročníku soutěže "O pohár SDH Velvary" se zúčastnilo 10 družstev, vítězem se stal SDH Plchov časem 31,58 sec. Celkové výsledky obou kategorií naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/dedkiada-2022-vysledkova-listina/.

Součástí programu byla výstava historické a současné hasičské techniky, ukázky činnosti hasičů i našeho oddílu mladých hasičů. Areál rybníku navštívilo mnoho diváků, přálo i počasí a panovala dobrá nálada. Starosta i velitel děkují členům sboru, kteří se podíleli na organizaci nebo byli členy soutěžních družstev. Dále děkujeme sponzorům a partnerům sboru za podporu akce. Fotografie zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/25-rocnik-dedkiady-21-5-2022/?p=1,1, podcast našeho kamaráda Pepy Nitry naleznete zde: https://www.hasicovo.cz/cs/zpravy/velvarska-dedkiada. (22.5. ls)

1-t.jpg

1-s7.jpg

1-1-IMG_7258.JPG

Výjezdy jednotky SDH č. 17 a 18

V průběhu přípravy a průběhu hasičské soutěže jsme řešili i dva výjezdy zásahové jednotky SDH. Nejprve v pátek 20.května po 12 hodině byla jednotka vyslána ke stoupajícímu dýmu ze zemědělského objektu mezi obcemi Skůry a Křovice. Na místo vyjela s technikou CAS 32 T815 (1+3). Po příjezdu na místo byla jednotka velitelem zásahu vrácena zpět na základnu.

O den později v sobotu 21.května vyjela jednotka v 8.30 hodin technikou CAS 20 T815 S2R (1+2) na padlý strom na oplocení RD ke studánce u části obce Velvary - Radovič. Po průzkumu provedla jednotka odstranění stromu pomocí motorové pily a uvolnila přístup k rodinnému domku. (22.5. ls)

1-Strom Radovič 2022.jpg

Propozice, vrácenka a plakát - Dědkiáda 2022

Na sbory byly rozeslány pozvánky a propozice 25.ročníku naší soutěže "Dědkiáda 2022" a 13.ročníku soutěže "O pohár SDH Velvary", které pořádá náš sbor v sobotu 21.května 2022 v areálu Malovarského rybníku. Pokud se chtějí další sbory přihlásit do naší soutěže, mají možnost stáhnout si propozice soutěže, vrácenku a plakát soutěže zde: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/. Uzávěrka přihlášek je 15.května 2022!

Organizační schůzka členů k soutěži proběhne v neděli 15.května v 18 hodin na hasičské zbrojnici. Přípravné práce k soutěži ve čtvrtek 19.5. od 16 hodin v areálu rybníku a v pátek 20.5. od 9 hodin po celý den nebo opět od 16 hodin. V sobotu, v den soutěže je sraz na HZ v 6.30 hodin. Po ukončení soutěže proběhne fotografování členů do knihy ke 160.výročí založení sboru. V neděli 22.5. po soutěži proběhne úklid areálu a použitého materiálu. (9.5. ls)

Účast na oslavách založení hasičů na Kozinci

Delegace sboru se v sobotu 14.května  zúčastnila oslav 120.výročí založení SDH Kozinec na okrese Praha-západ. Součástí oslav bylo slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice, kterou obec Holubice předala hasičům z Kozince. Náš sbor předal tamním hasičům Pamětní list, plaketu a malý dárek. Budova HZ i hasičské slavnosti se vydařily, budova byla slavnostně pokřtěna a požehnána. (15.5. ls)

1-1107.jpg

Návštěva dětí z velvarské družiny u hasičů

Ve středu 11.května navštivily děti z velvarské družiny se svými vychovatelkami naší hasičskou zbrojnici. Členové výjezdové jednotky je seznámili s hasičskou technikou a svým vybavením. Dětem se návštěva líbila a nechyběla ani společná fotografie. (12.5. ls)

1-1106.jpg

Město Velvary obdrží dotaci na dovybavení jednotky SDH

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dne 28.2.2022 poskytnutí dotace Městu Velvary z Programu 2022 - Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 93 000 Kč. Prostředky jsou určeny na dovybavení jednotky SDH Velvary věcnými prostředky požární ochrany. Děkujeme a více takových pozitivních zpráv! (11.5. ls)

Mladší žáci zvítězili na soutěži MH v Žilině na Kladensku

Družstva mladších žáků našeho sboru zazářila na soutěži mladých hasičů v sobotu 7.května opět v požárním útoku a to v Žilině na Kladensku, na memoriálu M.Velce. Jedno družstvo skončilo na 3.místě a druhé zvítězilo časem 29,19 sec! Srdečně gratulujeme! V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo Hřebče. (9.5. ls)

Požární útoky družstev mladých hasičů - Lhota

Družstva mladých hasičů se zúčastnila v sobotu 30.dubna soutěže v požárním útoku, pořádané SDH Lhota na hřišti v Bratronicích. V kategorii "mladší žáci" obsadilo naše družstvo 4.místo časem 36,41 sek ze sedmi družstev, zvítězil Braškov. V kategorii "starší žáci" naše družstvo na 5.místě časem 32,71 sek, vítězem se stala Žilina. Obě družstva tak začala přípravu na druhou část okresního kola hry Plamen. (1.5. ls)

1-Lhota-útoky 2022.jpg

Oprava soutěžních stříkaček

Soutěžní sezona se blíží a tak se členové sboru pustili do oprav soutěžních stříkaček. Zatímco mužská stříkačka byla v odborném servisu tak stříkačka oddílu MH byla opravována svépomocí. Byly nakoupeny náhradní díly a členové pod vedením J.Heřmana stříkačku svépomocí opravili a vyzkoušeli. Tak ať je ta letošní sezóna úspěšná! (29.4. ls)

1-Oprava stříákačky1.jpg

Sběr železného šrotu a elektrospotřebičů 23.dubna 2022

Město Velvary spolu se Sborem dobrovolných hasičů Velvary zorganizovalo sběr železného šrotu a nepotřebných elektrospotřebičů v sobotu 23.dubna 2022. Děkujeme našim občanům za odevzdaný odpad, který většinou odevzdávali přímo našim členům. Získané prostředky pomohou sboru v další činnosti. Poděkování také našim členům J.Heřmanovi, J.Svobodovi a společnosti MTC Velvary za zapůjčení techniky k odvozu sběru. (23.4. ls)

1-1105.jpg

Policie ČR pronásledovala vozidlo, které později shořelo - výjezd č.16

K neobvyklému výjezdu vyjela naše jednotka SDH v úterý 19.dubna 2022 po 22 hodině večerní. Hlídka Policie ČR pronásledovala vozidlo Škoda Octavie od Slaného směrem po silnici I/16, zde odbočilo k obci Uhy a pokračovalo k obci Nelahozeves-Podhořany, kde vjelo na polní cestu a po nárazu začalo hořet.  Naše jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T815 S2R (1+5) a na místě likvidovala požár OA i trávy v okolí. Dále prováděla kontrolu požářiště termokamerou. Na místo se dostavila jednotka HZS, stanice Kralupy nad/Vltavou, Policie ČR a psovodi, kteří hledali posádku vozidla. (21.4. ls)

1-Požár auta Nelahozeves 2022.jpg

Požár osobního vozidla - výjezd jednotky č.15

Naše jednotka byla povolána k požáru osobního vozidla v ul.Chržínská, ve Velvarech a to ve čtvrtek 7.dubna po druhé hodině ranní. Určená technika CAS 20 T815 S2R (1+4), na místo se dostavila i jednotka HZS stanice Kralupy n/Vltavou. Naše jednotka provedla zásah vysokotlakým proudem v dýchací technice a požár lokalizovala. Následně provedla kontrolu teploty termokamerou a dohašení požáru. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel HZS a Policie ČR. (7.4. ls) 

1-a2.jpg

Proběhla odložená výroční valná hromada členů

Vzhledem ke kovidovým opatřením byla odložena lednová výroční valná hromada členů. Tato proběhla v sobotu 2.dubna v nově rekonstruované klubovně hasičské zbrojnice. Členové si vyslechli hodnotící zprávy výboru včetně zprávy o hospodaření sboru. Ve výboru nahradila Matěje Svobodu nově zvolená Šárka Korecká, jako vedoucí oddílu MH. Okresní sdružení hasičů v Kladně udělilo čtyřem členům ocenění "Za věrnost", zejména zaujalo ocenění Miloslava Maršálka za 60 let členství ve sboru. Od členů obdržel bývalý úspěšný vedoucí mládeže pamětní plaketu. Na závěr se členové seznámili s plánem činnosti na letošní rok a schválili usnesení, které naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/usneseni-valne-hromady-sboru-ze-dne-2-4-2022/. Foto: P.Holý (3.4. ls)

1-1104.jpg

1-239.jpg

Jarní brigáda na hasičské zbrojnici, plánované práce provedeny

V sobotu 2.dubna proběhla plánovaná jarní brigáda členů na hasičské zbrojnici, které se zúčastnilo 25 členů. Mužská část uklízela garáže a okolí, prověřovali techniku a uklízeli dovezený šrot a elektrospotřebiče. Ženy pod vedením Z.Matouškové prováděly jarní úklid budovy, čímž byla završena oprava obou kluboven v I.NP. Děkujeme všem za účast i odvedenou práci. (3.4. ls)

Požár v podniku Metal Trade Comax - výjezd č.14 

Nedlouho po prohlídce výrobních prostor MTC Velvary zde došlo v pátek 25.března 2022 kolem 21 hodiny večer k požáru v administrativní budově. Požár kuchyňky, který vznikl pravděpodobně od zkratu elektrického ohřívače pitné vody, byl uhašen zaměstnanci podniku ručními hasicími přístroji a jedna osoba byla vyvedena ze zakouřeného prostoru. Naše jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T815 S2R (1+5) na kontrolu požářiště, které proměřila termokamerou. Na místě byla dále jednotka HZS stanice Kralupy n/Vlt. a vyšetřovatel požárů. (28.3. ls).

1-1103.jpg

Prohlídka výrobních prostor společnosti Metal Trade Comax

V rámci praktického výcviku jednotky SDH se 17 členů jednotky zúčastnilo v pondělí 21.března prohlídky výrobních prostor společnosti Metal Trade Comax ve Velvarech. Jedná se o největší velvarský podnik, jediného výrobce kontinuálně lakovaných plechů u nás, výrobce slévárenských slitin a jako jediná huť v ČR poskytuje dodávky tekutého hliníku. Dále provozuje moderní výrobu plechových střešních krytin a vyrábí všechny druhy profilů z pozinkované pásky. Ve 4 výrobních závodech zaměstnává 670 zaměstnanců.

Naši hasiči se seznámili s požárně-nebezpečnými prostory závodu Velvary, s dokumentací zdolávání požárů a požárním zajištěním podniku. V minulosti se naše jednotka zúčastnila několika zásahů v prostorách podniku. (22.3. ls)

1-1102.jpg

Rekonstrukce kluboven v hasičské zbrojnici se chýlí ke konci

Od konce ledna letošního roku probíhala v hasičské zbrojnici rekonstrukce velké i malé klubovny ve 2.NP budovy. Členové sboru snížili strop sádrokartonem, vyměnili celou elektroinstalaci, přeštukovali a vymalovali zdivo a ve velké klubovně bylo položeno nové lino. Zářivková svítidla byla osazena LED trubicemi, nově osvětlena je i vitrina se sborovými prapory. Byly natřeny radiátory ústředního topení, vyměněna zárubeň vstupních dveří a osazeny nové dveře. Práce prováděli členové sboru zdarma, materiál z poloviny hradilo město Velvary a přibližně stejnou polovinu nákladů hradil náš sbor. Děkujeme členům za aktivitu a za odpracování téměř 360 brigádnických hodin. Práce organizoval a většinu stavebních prací provedl Luboš Matoušek, pomáhala řada ostatních členů. Snímky z rekonstrukce naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/rekonstrukce-kluboven-v-hz-unor-brezen-2021/. (7.3. ls)

1-238.jpg

Pomoc členů sboru Ukrajině 

Členové sboru se v rámci možností zapojili k pomoci Ukrajině. Sbor odeslal finanční pomoc na konto SOS Ukrajina, kterou organizuje Člověk v tísni. Velitel sboru s technikou svážel na vyžádání starosty města materiální pomoc, zejména vybavení a nábytek do nově upraveného bytu pro ukrajinské občany, který město uvolnilo v čp.47. Další členové sboru přispěli k vybavení bytové jednotky v čp.8, kterou uvolnil náš člen J.Heřman s manželkou. Mělo by zde být ubytováno 4-6 osob z Ukrajiny. Celkový přehled pomoci našeho města Ukrajině naleznete zde: https://www.velvary.cz/mesto/aktuality/pomoc-ukrajine-velvary-2259cs.html (ls 4.3.)

Foto - Ukrajina.jpg

Mladí hasiči se zúčastnili Braškovské štafety 2022

Naši mladí hasiči se v sobotu 26.února 2022 zúčastnili soutěže Braškovská štafeta 2022, která se konala ve sportovní hale Unhošť. Úspěšnější byla družstva mladších žáků, která ve štafetě požárních dvojic obsadila 2. a 8.místo. Družstvo starších žáků skončilo rovněž na 8.místě. V obou kategoriích zvítězili mladí hasiči ze Hřebče. Sbor děkuje svým členům V.Holému a J.Heřmanovi za zapůjčení soukromých vozidel na dopravu dětí. (ls 28.2.)

Pro koláž.jpg

Silný vichr na Velvarsku - dva výjezdy jednotky č.8 a 9

Velký vichr se ve čtvrtek 17.února nevyhnul ani Velvarsku. Naše jednotka SDH vyjížděla dvakrát. Nejprve krátce po 12 hodině vozidlem CAS 20 (1+2) do ulice Tyršova ve Velvarech na částečně utržené oplechování na štítu RD. Plech byl odstraněn pomocí trhacího háku a žebříku ve spolupráci s jednotkou HZS stanice Kralupy n/Vlt. Druhý výjezd byl vozidlem CAS 20 (1+4) před 15 hodinou odpolední do obce Bratkovice, kde padl smrk ze zahrady u RD na dráty elektrického vedení. Za asistence pracovníků ČEZ byl strom rozřezán motorovou pilou a odstraněn - viz fotografie. (ls 17.2.)

1-199.jpg

Požár trávy v Beřovicích a otevření bytu ve Velvarech - výjezdy č.6 a 7

Výjezdová jednotka sboru vyjela v sobotu 12.února odpoledne ke svému šestému letošnímu výjezdu. Byla povolána k požáru trávy ve stráni v obci Beřovice. Určená technika CAS 32 T815 (1+3), na místě dále jednotky HZS stanice Slaný a JSDH Zlonice. Jednotka se bez zásahu vrátila na svou základnu.

K dalšímu letošnímu výjezdu č.7 vyjela jednotka ve středu 16.února odpoledne a to na žádost Policie ČR otevřít byt v Pivovarské ul. ve Velvarech, kde bylo podezření a obava o zdraví obyvatele bytu. Technika na výjezdu CAS 20 (1+4) a DA Fiat, byt byl otevřen pomocí speciálního nářadí a osoba předána Zdravotní záchranné službě. (ls 16.2.)

Hostinec Na Sladovně hostil jednání výboru SDH

Ve velvarském hostinci Na Sladovně byl v roce 1864 založen náš sbor, jako nejstarší český dobrovolný hasičský sbor. K těmto historickým pramenům našeho města se vrátil výbor našeho sboru, který zde jednal ve čtvrtek 10.února. Hostinec je po opravě, vyzdoben i historickými hasičskými fotografiemi a nechybí fotografie zakladatele sboru Karla Krohna. Na pořadu jednání byla příprava nejbližších akcí, probíhající oprava obou kluboven hasičské zbrojnice a další záležitosti. Hostinec nyní provozuje jeho vlastník město Velvary a věříme, že hasičská myšlenka dobrovolnosti a pomoci bližnímu bude pozvánkou pro občany i návštěvníky města. (ls 11.2.)

1-sladovna.jpg

Praktický výcvik jednotky - používání termokamery u JSDH

Jak už jsme informovali, město Velvary zakoupilo v závěru loňského roku pro jednotku SDH nový věcný prostředek a to termokameru FLIR K45, která je užitečným nástrojem u požárů nebo technických zásahů. Namísto viditelného světla zaznamenává tepelné záření a je schopna rozlišit a stanovit teplotu předmětů v okolí. Navíc vidí skrze poměrně hustý kouř a mlhu a to i za absolutní tmy. S tímto novým speciálním vybavením se v sobotu 5.února seznamovali členové naší jednotky SDH při praktickém výcviku, kterého se zúčastnilo 12 členů jednotky. Termokamera byla zařazena do výjezdu a to na vozidlo CAS 20 T815 S2R. Aleš Krupka. (6.2.)

1-198.jpg

Strom na komunikaci a požár kamionu se dřevem - výjezdy č.4 a 5

Ke dvěma zásahům v krátké době za sebou vyjížděla naše jednotka SDH. Nejprve v neděli 30.ledna krátce po 11 hodině dopoledne k odstranění stromu z komunikace na silnici č.240 z Velvar směrem na Černuc. Jednotka vyjela s technikou CAS 20 T815 S2R (1+4) a provedla i úklid vozovky. K dalšímu zásahu vyjížděla jednotka v pondělí 31.ledna před 13.30 hodin opět s technikou CAS 20 T815 S2R (1+3) na požár kamionu se dřevem na silnici č. I/16 v katastru obce Sazená. Požár byl lokalizován před příjezdem jednotky, naši členové prováděli dohašovací práce vysokotlakem a spolupracovali s dalšími záchrannými složkami na místě. M.Pašek (31.1)

1-237.jpg

Další etapa stavebních úprav v hasičské zbrojnici

Členové sboru zahájili další etapu stavebních úprav prostor naší hasičské zbrojnice. V obou klubovnách ve II. NP bude vyměněna elektroinstalace, stropy budou sníženy sádrokartonem, na podlahu bude položeno nové lino. Budou vyměněny vstupní dveře a místnosti budou nově vymalovány. Materiál hradí město Velvary a částečně i náš sbor, práce provedou členové sboru zdarma a měly by být ukončeny do konce měsíce března. (ls 30.1.)

1-197.jpg

Školení první pomoci výjezdové jednotky, vybavení termokamerou

Ve čtvrtek 27.ledna se uskutečnilo školení první pomoci členů výjezdové jednotky SDH, které prováděl zdravotnický záchranář Ing.Petr Schejbal, zúčastnilo se 14 členů jednotky. Tématem bylo poskytnutí neodkladné první pomoci a resuscitace pomocí defibrilátoru AED. Foto M.Petráček

Jednotka obdržela do vybavení nový potřebný prostředek, který zakoupilo město Velvary a to zásahovou termokameru FLIR K45, která je určena pro profesionální jednotky hasičů. Využití je mnohotvárné přes zjišťování povrchové teploty předmětů, dohledávání ložisek požáru v lesích, vyhledávání osob po živelných pohromách a dopravních nehodách a další. (ls 28.1.)

1-196.jpg

Resuscitace a záchrana osoby - výjezd č.2, nepovolené pálení - výjezd č.3

Ke druhému letošnímu výjezdu vyjela jednotka SDH v neděli 23.ledna kolem 11.30 hodin do ulice Chržínská ve Velvarech se žádostí o resuscitaci dospělé osoby. Určená technika CAS 20 T815 S2R (1+4 osoby), použit defibrilátor (AED) a probíhala spolupráce se Zdravotní záchranou službou a jednotkou HZS stanice Kralupy n/Vlt. Část jednotky řídila navíc dopravu v úzké části ulice. (ls 24.1.)

O den později v pondělí 24.ledna kolem 19.30 hodin večer likvidovala naše jednotka s technikou CAS 20 požár odpadu v parku za školou, v ul. P.Bezruče. K žádným škodám zde nedošlo - výjezd č.3. (ls 26.1.)

Žádosti o dotace na rok 2022 byly podány 

Každoročně se náš sbor snaží získávat prostředky na činnost spolku i vybavení zásahové jednotky. Proto pravidelně začátkem roku podáváme žádosti v rámci Programu pro poskytování dotací městem Velvary. Letos to byla žádost na materiálně technické zabezpečení pro oddíl mladých hasičů a druhá žádost na dvě významné akce, kterými budou 25.ročník memoriálu Karla Krohna - Dědkiáda (sobota 21.5.2022) a 8.ročník hasičských slavností Litoměřice (10-11.6.2022). Ve spolupráci s městem Velvary byla podána žádost města, jako zřizovatele jednotky JPO III, do Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje na rok 2022 a to na dovybavení jednotky SDH Velvary věcnými prostředky. Věříme, že s některou žádostí uspějeme a potřebné prostředky získáme. (ls 13.1.)

První výjezd jednotky v kalendářním roce - požár osobního vozidla

První výjezd jednotky SDH v novém roce připadl na neděli 9.ledna po 17. hodině večerní. Jednotka s technikou CAS 20 T815 S2R (1+5) vyjela na silnici č.24032 z Velvar na Budihostice, k odbočce na Dolní Kamenici. Po nárazu do stromu zde došlo k požáru osobního vozidla Renault, řidič stačil vozidlo včas opustit. Jednotka likvidovala požár vysokotlakým proudem za pomoci dýchací techniky. Na místo se dostavila jednotka HZS stanice Kralupy n/Vlt., která ošetřovala řidiče a provedla kontrolu termokamerou. Na místě dále Policie ČR a Zdravotní záchranná služba.(ls 10.1.)

1-Požár vozidla u Budihostic 2022.jpg

Jaký bude rok 2022 ?

Přinášíme odkaz na pohled starosty města, co očekává od velvarského roku 2022 v našem královském městě (https://www.velvary.cz/mesto/aktuality/dobry-velvarsky-rok-2022-2224cs.html). Zmiňuje zde mimo jiné, že hasiče čeká jubilejní 25.ročník naší soutěže Dědkiáda, který byl již dvakrát odložen. Stejně tak nás čekají VIII. Hasičské slavnosti v Litoměřicích a další akce, zejména účast mládežnických družstev v soutěžích hry Plamen. Významná je naše pomoc městu se sběrným místem elektroodpadu a železného šrotu. Zásahovou jednotku sboru čeká průběžný výcvik včetně školení na nové vybavení pořízené závěrem roku. A všichni si přejeme ústup nemoci Covid-19 a s tím spojených opatření, které brzdí činnost a rozvoj našeho zájmového spolku. (ls 2.1.)

Hasiči na "Velvarském betlému" velvarské malířky

Že hasiči patří neodmyslitelně k našemu městu dokázala i velvarská malířka paní Eva Linksfeilerová, která hasiče jako funkční spolek namalovala do "Velvarského betlému", který se stal součástí vánočních přání města v loňském roce. Za to děkujeme a přejeme všem vše nejlepší v novém roce. (ls)

PF 2022-město.jpg

PF 2022

Přejeme všem úspěšný nový rok a zásahovým jednotkám přejeme hlavně šťastný a bezpečný návrat na své základny. (ls 1.1.).

PF 2022 - hasiči.jpg

Srdečná přání k vánocům a Novému roku

Na sbor přicházela přání k vánocům a Novému roku 2022 od hasičských sborů, spolků a organizací nebo i fyzických osob. Za všechna moc děkujeme. (ls)

1-195.jpg