OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » SDH Velvary "DNES" » SDH Velvary DNES - rok 2021

  SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  VELVARY

       "Dodržujeme pravidlo 4R - Rozum, Roušky, Ruce, Rozestupy "

Vítáme Vás na webových stránkách nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Město Velvary leží v severní části Středočeského kraje, na území bývalého okresu Kladno, v krajině, která patří svou polohou i utvářením k Podřipsku. Historie města sahá až do roku 1482, kdy obdrželo statut města. V současné době zde žije přibližně tři tisíce obyvatel ve čtyřech místních částech. Velvarský dobrovolný hasičský sbor byl založen 22.května roku 1864 velvarským občanem Karlem Krohnem a ustavující valnou hromadou. Na stránkách naleznete vše  z historie i současnosti hasičského sboru, který v roce 2019 oslavil 155. výročí svého založení.

*********************************************************************************************************************

                  SDH VELVARY "DNES"  v roce 2021 - události, fotografie, články

Požár sazí v komíně RD ve Velvarech - výjezd č.4

K letošnímu výjezdu č.4 vyjela zásahová jednotka sboru v úterý 16.února 2021 asi v 5.50 hodin ráno do ulice Pražské ve Velvarech, kde v rodinném domku hořely saze v komíně. Jednotka vyjela technikou CAS 20 T815 S2R (1+3), na místě i HZS stanice Kralupy a stanice Kladno. Jednotky zasahovaly v dýchací technice, rozebíraly střešní krytinu a část stropu kolem komína, který byl ochlazován vysokotlakem. Policie ČR odkláněla dopravu přes náměstí. Zásah trval přes 3 hodiny a jednotka se vrátila zpět na základnu. Foto M.Petráček (16.2. ls).

227.jpg

Začala svépomocná oprava vozidla CAS 32 T815

Členové sboru a zásahové jednotky začali se svépomocnou opravou vozidla CAS 32 T815. Oprava obsahuje výměnu některých zkorodovaných armatur ve spodní části vozidla. S tím souvisí i demontáž a výměna měchů pérování a dalších souvisejících dílů a úchytů. Dále bude vyměněna rampa výstražného zvukového zařízení a provedeny další dílčí opravy. Materiál a ND hradí město Velvary z rozpočtu na požární ochranu, vozidlo je dočasně mimo provoz. (15.2. ls).

162.jpg

Letošní výjezdy č.2 a 3 - vyprošťování vozidel ze železniční tratě

Ke dvěma téměř totožným výjezdům vyjela naše jednotka v pondělí 8.února. Nejprve po 8 hodině ranní a později kolem 11 hodiny téhož dne. Vlivem velkého spadu sněhu a kluzké vozovky nezvládli řidiči svá vozidla a v obou případech skončili na železniční trati podél silnice č.240 mezi Velkou a Malou Bučinou. Naše jednotka s technikou CAS 20 T815 S2R (1+3 a 1+4) postupně řídila dopravu a asistovala dalším jednotkám při vyprošťování obou vozidel. Na místě jednotky HZS stanice Slaný, HZSP SŽDC Praha a Kralupy n/Vlt. a hlídky Policie ČR. Po vyproštění vozidel byla komunikace znovu otevřena a jednotky se vrátily zpět na základny. Foto: M.Petráček (8.2. ls)

161.jpg

Hasičské slavnosti Litoměřice byly odloženy na rok 2022

Organizační výbor VIII.ročníku celostátních hasičských slavností Litoměřice, které se měly konat 11-12.6.2021, nám v předstihu oznámil jejich zrušení a přeložení na nový termín 10-11. června 2022 a to opět na Litoměřickém výstavišti. Aktuální stav koronavirové situace zřejmě uspíšil rozhodnutí organizátorů. Více na https://www.hasicskeslavnosti.cz/ (4.2 ls)

Banner HS 2022.jpg

Pokračují stavební úpravy v hasičské zbrojnici

Členové sboru pokračují ve stavebních úpravách, vyplývajících z kontroly BOZP a požadavků požárně-bezpečnostního řešení budovy. Po montáži vertikálního zařízení pro sušení hadic do věže budovy byl dokončen vstupní ochranný rám a vyměněny dveře za požární. Požární dveře včetně nových zárubní byly osazeny také v podzemním podlaží do šatny, skladu, kotelny a vodárny. Již dříve byl stavebně upraven také sklad PHM. Stavební práce provádějí členové sboru svépomocí, materiál hradí město Velvary jako vlastník budovy hasičské zbrojnice. (1.2 ls)

 158.jpg

Sbor podal žádosti o programové dotace města

Město Velvary vyhlašuje každoročně programové dotace (granty) na podporu spolků a ostatních neziskových organizací na území města. Granty jsou přidělovány ve dvou hlavních oblastech a to Příspěvek na činnost spolku nebo Příspěvek na pořádání projektu akce kulturního, společenského, sportovního nebo jinak prospěšného charakteru. Termín podávání žádostí je stanoven každoročně do 31.1. kalendářního roku.

Náš sbor podal v současné době dvě žádosti. První na Příspěvek na uspořádání jubilejního 25.ročníku soutěže Dědkiáda a zajištění účasti SDH Velvary na 8.ročníku Hasičských slavností 2021 v Litoměřicích ve výši 14 tisíc Kč a druhý o Příspěvek na materiálně-technické vybavení oddílu mladých hasičů ve výši 33 tis. Kč. Schválené a přidělované prostředky jsou sice úměrně k počtu a výši žádostí kráceny, ale i tak pomáhají našemu sboru v celoroční činnosti. (27.1 ls)

Výroční valná hromada sboru neproběhne v tradičním termínu

V této době se za normální situace připravuje výroční valná hromada členů. Pandemie koronaviru ale vše mění! Současná krizová opatření, která byla nedávno prodloužena do 22.ledna t.r., neumožňují se hromadně sejít a tudíž výroční valná hromada plánovaná na 23.ledna se neuskuteční! Sbor má připravené další termíny v únoru a březnu t.r. Rok 2020 byl ukončen po ekonomické stránce, probíhá kontrola hospodaření, inventura prostředků a připravuje se výroční zpráva výboru sboru i jeho velitele. Sbor také zahájil přípravu na podání žádostí o granty města na rok 2021. Do konce měsíce ledna bude odesláno roční hlášení o činnosti sboru na OSH Kladno. Přejeme si, aby se situace co nejdříve vrátila do normálního stavu a činnost sboru mohla plynule pokračovat. Prohlášení SHČMS k výročním valným hromadám zde : https://www.sdhvelvary.cz/soubor/prohlaseni-shcms-k-valnym-hromadam-sboru-za-rok-2020/ (10.1 ls)

První výjezd v letošním roce - vyvrácený strom v našem městě

K prvnímu výjezdu v letošním roce vyjela jednotka SDH Velvary ve středu 6.ledna 2021 po 18.50 hodin k vyvrácenému stromu v uličce Bezová ve Velvarech. Použitá technika DA L1Z Fiat Ducato (1+3), strom byl pomocí motorové pily odstraněn z pěší komunikace a jednotka se vrátila zpět na základnu. (7.1 ls)

156.jpg

Bude rok 2021 lepší než ten minulý? Přejeme si to.

Rok 2020 byl specifický zejména stoupající nákazou a výskytem zákeřného koronaviru, což ovlivnilo život celé naší společnosti, nejenom hasičů. Byla zrušena většina hromadných akcí, nemohli jsme často na hasičskou zbrojnici, když jsme potřebovali, abychom minimalizovali možnost nákazy a třeba i nenarušili akceschopnost výjezdové jednotky. Děkujeme partnerům a sponzorům, kteří od nás neodvrátili tvář a jejich pomoc byla srovnatelná s minulými léty. Děkujeme městu Velvary za trvalou podporu činnosti a členům sboru za odvedenou práci, trpělivost a věrnost našemu spolku. Oddílu mladých hasičů za jejich činnost a zarputilost, se kterou po mnoha letech zorganizovali letní sportovní soustředění oddílu, které se vydařilo. Přejeme si, aby rok 2021 byl ve všech pohledech lepší a mohli jsme se plně věnovat naší zálibě a poslání - výkonu činnosti dobrovolných hasičů! (3.1 ls)

PF 2021 přejí všem členové sboru i výjezdové jednotky

P0001.jpg

Na sbor chodí přání k vánocům a Novému roku - děkujeme

Na sbor chodí v těchto dnech desítky přání k vánocům a k Novému roku od fyzických nebo právnických osob tak i od hasičských sborů, se kterými se známe. Za všechna přání moc děkujeme a těšíme se na osobní setkání v příštím roce při různých příležitostech. (2.1 ls)

PF - sbory2.jpg