Úvodní stránka » HISTORIE » Založení velvarského dobrovolného hasičského sboru

                                    Založení velvarského dobrovolného hasičského sboru

V roce  1843 vydalo město Velvary nový požární řád, kterým reagovalo na největší novodobou katastrofu obce, kdy velký požár zničil většinu domů a stodol na předměstí. Všem občanům v něm připadaly po vypuknutí ohně určité úkoly. To sice zaručovalo dostatek pomocníků, avšak nedostatečně vycvičených, kteří tak mohli napáchat leckdy i více škod. Obdobné problémy se projevovaly i v mnoha jiných městech, ale nejdříve a nejdůrazněji byly pochopeny právě ve Velvarech.

Iniciativa k založení dobrovolného, řádně vycvičeného hasičského sboru tu vyšla od bratkovického rodáka Karla Krohna (1846-1913), později velvarského měšťana a v devadesátých letech i starosty města. V mládí odešel na zkušenou do Hamburku, kde viděl obrovský požár obchodního domu. Obdivoval zručnost záchranných čet a po návratu o tom vyprávěl svým mladým přátelům v hostinci "Sladovna". Nadchl je myšlenkou na ustanovení dobrovolné organizace, která by pomáhala spoluobčanům při všech větších neštěstích ve městě i v okolí.

                                                              Kopie - Krohn_cb.JPG

               Karel Krohn, zakladatel sboru, více na : https://www.sdhvelvary.cz/inpage/karel-krohn/

V samém začátku se ke spolku přihlásili z občanů Vojtěch Slavík, Ferdinand Chrastil, František Vencl, Josef Vejvoda, Josef Herzl, Antonín Stiebitz, Jan Pollák, Jan Cibulka, Antonín Seifert, Josef Klapka, Jan Čermák, Jan Ponocný a Karel Nechleba. Už 11. listopadu 1863 podali zakladatelé žádost městské radě s návrhem prvních stanov. Protože však nebylo dostatek zkušeností, odebrala se deputace budoucího spolku do Prahy, aby si vyžádala pomoc přímo od purkmistra Václava Bělského (1818-1878). Tento rodák, také z Bratkovic, projevil plné sympatie k plánům svých krajanů. Pověřil hospodářského správce hlavního města Jana Bílého a velitele profesionálního hasičstva Josefa Lammera, aby pomohli radou i skutkem. A tak se také stalo.

Návrh stanov spolku byl důkladně přepracován a městské radě byla předložena nová žádost o povolení činnosti "Sboru dobrovolných hasičů". Výměrem č.290 z 12.března 1864 pak obec schválila spolek, "který si za povinnost bral, pomocí již stávajících nařízení při požárech život a majetek města Velvar a nejbližších obcí neúnavnou přičinlivostí, nezištným sebeobětováním a zevrubnou obeznalostí v náležitých pracích služebních hájiti a chrániti".

Pražské místodržitelství schválilo velvarský hasičský sbor výměrem č. 24.783 dne 2.května 1864. Ihned nato došlo dne 22.května 1864 k uspořádání ustavující valné hromady sboru v hostinci "Sladovna" ve Velvarech. Prvním velitelem sboru byl zvolen Jan Papeš, jeho náměstkem Karel Stiebitz, prvním předsedou sboru Antonín Bílý, účetním a zapisovatelem Karel Krohn. Mužstvo bylo rozděleno na čtyři odbory: lezce, bourače, čerpače a stráž bezpečnosti. V době založení čítal sbor 51 členů, z toho 47 činných, tři čestní členové a 1 městský lékař Jan Frič, kterého se podařilo získat do sboru. Výzbroj byla pořízena podle pražského vzoru.  Ustavující valná hromada se stala právním základem založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru.

                                                             Sbor 1866.jpg

Velvarský hasičský sbor po ustavení v roce 1864. Karel Krohn sedící třetí zleva ve spodní řadě, vpravo dole stojící s praporem první praporečník sboru Karel Stiebitz.

Historické mezniky sboru naleznete zde : https://www.sdhvelvary.cz/inpage/mezniky-sdh/

Zákon o obecním zřízení pro Čechy z roku 1864 nařídil k lepší organizaci požární ochrany ustanovit zvláštního komisaře. Obecní starosta mohl v případě náhlého neštěstí povolat každého schopného občana k ochranným pracem.

V roce 1865 byly založeny sbory v Roudnici nad Labem a v Radhošti na Pardubicku. V roce 1867 v Nepomuku, Českém Dubu a Kolíně, v roce 1868 v Kutné Hoře, Rokycanech, Polici nad Metují, Domažlicích, Milevsku, Náchodě, Nechanicích, Semilech, Strakonicích a Táboře. Dobrovolné hasičské hnutí v českých zemích se rozrůstalo a vzkvétalo. V roce 1869 to bylo již 94 sborů, z toho 55 německých a 89 českých, ale to je již další samostatná kapitola historie. Prvenství Velvar je nezpochybnitelné a naprosto přesně doložené historickými dokumenty. O tom svědčí i předání "Dekretu o založení" Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 2014 u příležitosti 150.výročí založení velvarského sboru.

(Z dostupných materiálů sboru zpracoval Libor Šulc)