30. výročí od největšího sportovního úspěchu velvarských hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Velvary připomíná 30. výročí od největšího sportovního úspěchu v historii zájmového hasičského spolku. Před 30 lety, dne 11. července 1987 získalo dorostenecké družstvo chlapců SDH Velvary (tehdy ZO SPO) titul přeborníka ČSR v národním finále soutěže dorostu, které se konalo na Všesportovním stadionu v Hradci Králové.

XIV. mistrovství ČSR a finále dorostu bylo přehlídkou nejlepších družstev a kolektivů z krajů a hlavního města Prahy včetně soutěží profesionálních hasičů i celostátního kola sportovně branné hry Plamen v kategorii žáků. Naše družstvo reprezentovalo Středočeský kraj a to jak v kategorii chlapců tak i v kategorii dívek. Postupu do národního kola předcházelo vítězství obou kolektivů v krajské soutěži, která se konala v Čelákovicích (okres Praha-východ).

Vlastní soutěž obsahovala celkem 5 disciplín a to běh na 100 m s překážkami, štafetu 4x100 m, požární útok, branný závod a test znalostí. V obou kategoriích startovalo vždy po 8 družstvech. Jako na každém národním mistrovství, tak i zde byly součástí programu různé doprovodné akce i společenský večer účastníků.

Závod začal v prvním dnu branným závodem a testem , po kterém naši chlapci byli průběžně na 4.místě stejně jako kolektiv děvčat. Druhý soutěžní den byly na řadě požárnické disciplíny a to již zejména naši chlapci zvládali skvěle. V běhu na 100 m součet šesti časů 134,86 sec, ve štafetě 4x100 m čas 72,27 sec a konečně v „disciplíně pravdy“ v požárním útoku nejlepší čas ze všech účastníků 35,70 sec. Do konečného pořadí se započítával součet umístění, který činil u čtyřech družstev 5 bodů, ale naše družstvo mělo nejlepší požární útok a to podle pravidel rozhodlo o našem historickém vítězství !

V kategorii chlapců zvítězili Velvary (Středočeský kraj) před Slatinou (Severomoravský kraj) a Ostrovem n/Ohří (Západočeský kraj). Také děvčata úspěšně soutěž dokončila a skončila na celkovém 6.místě v republice ! Následovala samozřejmě oslava, které se zúčastnili i fanouškové a členové sboru, kteří na finále přijeli autobusem, který vypravil tehdejší velvarský podnik Kovohutě.

Závěrem je nutné připomenout si jména všech zúčastněných na tomto úspěchu. Vedoucími obou kolektivů byli Miloslav Maršálek, Jiří Prachař, Vladimír Krejčí a Oldřich Fajgl. Vítězné družstvo chlapců bylo ve složení: Barsa Radovan, Svoboda Jaroslav, Maršálek Roman, Hájek Rudolf, Masopust Jaroslav, Plicka Luboš, Srp Luděk, Macháček Tomáš, Zelinka Martin a Fůra Jaroslav. Družstvo děvčat : Protivová Kamila, Barsová Pavlína, Svobodová Alexandra, Neubauerová Gábina, Kalousková Radka, Egermayerová Martina, Matoušková Zdeňka, Matoušková Ivana a Barsová Magdalena.

Děkujeme všem i nyní za skvělou reprezentaci hasičského sboru i města Velvary. Tento sportovní úspěch si sbor připomíná neustále a je trvalou motivací do další jeho práce.

                                                                                    Zavzpomínal přímý účastník Libor Šulc, SDH Velvary

P.S.

Sportovní družstva SDH Velvary se probojovala do národních kol soutěží celkem 7x (2x žáci, 3x dorostenci a 2x ženy). Tento uvedený úspěch je však ojedinělý !

              Oba kolektivy dorosteneckých družstev po úspěchu v roce 1987

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru


Městská rada schválila 4. září upravenou úrazovou pojistku členů JSDH

a to na základě nabídky HVP, a.s., která nově nabízí členům jednotek SDH pojistné plnění "za finanční škodu" a "náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojšťovnou ve prospěch člena JSDH". Jedná se o další pomoc města v zabezpečení dobrovolné činnosti členů v jednotce SDH.

Vedení sboru jednalo se starostou města R.Wolákem

o podrobnostech s předáním nového vozidla CAS 20 od THT Polička, s.r.o, které bude městu předáno koncem měsíce října t.r. Cílem bylo zkoordinovat události tohoto období (sběry odpadů po městě, volby do poslanecké sněmovny, podzimní prázdniny) a připravit termín a podmínky ke slavnostnímu předání.

Na výborové schůzi dne 7.9.

požádal náš člen Michal Petráček o uvolnění z funkce vedoucího mládeže našeho sboru z osobních důvodů. Děkujeme mu touto cestou za dlouholetou odvedenou práci. Členem výboru a výjezdové jednotky samozřejmě dále zůstává.

Pozvání na soutěže v měsíci září

Na sbor docházejí pozvání na různé soutěže a akce v průběhu měsíce září. Vzhledem k finišujícím přípravám na dodání nové CAS pro JSDH jsou vesměs s díky odmítány.

Asistence jednotky SDH na fotbalovém utkání

Na žádost fotbalového oddílu FC Slovan Velvary a města Velvary provedla jednotka SDH asistenční službu při rizikovém fotbalovém utkání dne 8.srpna s FK Hradec Králové. Při zápasu ani po něm k žádnému incidentu nedošlo.

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.