Úvodní stránka » Z ČINNOSTI 2012-2023 » Archiv aktualit a informací 2018

                                               Archiv aktualit a novinek - 2018 (řazeno vzestupně)

Nová směrnice SHČMS k ochraně osobních údajů GDPR

Sbor obdržel výše uvedenou směrnici ke zpracování a zveřejňování osobních údajů členů. V současné době by členové měli odevzdávat podepsanou novou členskou přihlášku s poučením. Řada členů ji zatím neodevzdala, bude s nimi individuálně projednáno.

Pomoc sboru v rámci adventní neděle

Členové sboru každoročně pomáhají městu s technickými záležitostmi při organizaci adventní neděle v našem městě zejména stavbou stánků pro adventní trhy a asistencí při používání ohřívacích ohňů.

Na hasičské zbrojnici se konala valná hromada Přemyslovců

Na naší hasičské zbrojnici se ve čtvrtek 8.listopadu konalo jednání pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Náš sbor patří mezi zakládající členy ! Na jednání byly zvoleny nové orgány společnosti. Starosta města Radim Wolák se stal členem správní rady a hospodář našeho sboru Libor Šulc předsedou hodnotící komise.

Poděkování za sběry šrotu a elektroodpadu

Starosta a velitel děkují všem členům sboru, kteří zajišťovali sběr železného šrotu a elektroodpadu ve dnech 20. a 27.října. Výsledek se jistě projeví v příjmu finančních prostředků, které přibudou do naší pokladny.

Posezení členů SDH na hasičské zbrojnici

Posezení členů SDH k závěru roku se koná v sobotu 17.listopadu od 17 hodin na hasičské zbrojnici.

Sbor vystaví techniku u příležitosti oslav 100.výročí republiky

Starosta města Velvar požádal zastupce sboru o účast a vystavení techniky ve čtvrtek 25.října odpoledne na našem náměstí u příležitosti programu k 100.výročí založení republiky

Pozvání na oslavy 100.výročí založení republiky do Kralup

Na sbor přišlo pozvání z KD Kralupy se žádostí o vystavení naší historické techniky u příležitosti oslav 100.výročí republiky v Kralupech nad Vltavou dne 20.října t.r. Bude projednáno ve výboru SDH.

Na HZ byl instalován nový kontejner na železný šrot

Sbor zajišťuje městu sběr nepotřebných elektrospotřebičů a dále sběr železného šrotu od občanů. A právě za tím účelem město zakoupilo velký kontejner, který byl instalován v areálu hasičské zbrojnice a bude sloužit k tomuto účelu.

Sbor vylepšuje učebnu pro školení jednotky SDH

Sbor obdržel od města grant na vylepšení a vybavení učebny pro školení a výcvik jednotky SDH. V současné době byl v klubovně instalován nový projektor, plátno a předělává se elektroinstalace. Byly zakoupeny 2 nové stoly a objednány nové židle do klubovny resp. učebny.

Životní jubileum našeho člena Vaška Holého

Životního jubilea 60ti let se dožil 24.září náš dlouholetý člen Vašek Holý. Členem sboru je od roku 1974 tj. 44 let !  Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a věříme, že bude dál jedním z nejaktivnějších členů našeho sboru.

Uložení ostatků Oldřicha Fajgla

Uložení ostatků našeho člena Oldřicha Fajgla do hrobu se koná v pátek 7.září v 16 hodin na velvarském hřbitově. Sraz je v 15.30 hodin na HZ. Doporučuje se účast ve vycházkové nebo historické uniformě.

Pracovní čtvrtek na HZ dne 6.září

Po prázdninách a dovolených pokračuje tradice pracovních čtvrtků na hasičské zbrojnici. Koná se dne 6.září od 17 hodin, od 19 hodin navazuje výborová schůze SDH. Zveme členy k účasti !

Pozvání na oslavy 130. výročí SDH Hospozín

Na sbor přišlo pozvání na oslavy 130.výročí založení nedalekého SDH Hospozín, které se konají v sobotu 1.září 2018. Naše účast byla již dříve přislíbena.

700 let obce Šlapanice

Sbor vyšel vstříc žádosti SDH Šlapanice a na oslavách 700 let založení této obce dne 7.července vystavil a ukázal nové zásahové vozidlo CAS 20 T815 S2R.

Oslavy 90 let SDH Minice

Zástupci sboru se v sobotu 30.června zúčastnili oslav 90.výročí založení SDH Minice (ME), kde vystavili vozidlo S 4000-1 a předali hostitelům upomínkové předměty od našeho sboru.

Soutěž SDH Radešín

Naši muži se zúčastnili dne 30.června 2018 hasičské soutěže O pohár SDH Radešín (LT). Zde se jim příliš nedařilo a obsadili v celkovém pořadí 8.místo.

Asistence při natáčení České televize

Členové sboru zajišťovali v minulých dnech asistenční službu při natáčení filmu Lynč, jehož některé scény natáčela Česká televize v prostorách bývalého cukrovaru ve Velvarech.

Pozvání na oslavy hasičů z Dolního Podluží

Na sbor přišla pozvánka na oslavy 150.výročí založení SDH Dolní Podluží u Varnsdorfu v severních Čechách. S tamním sborem udržujeme přátelské styky a je tedy zřejmé, že se oslav zúčastní zástupci našeho sboru včetně vystavované techniky. Oslavy se konají v sobotu 14.července t.r.

Výbor SDH dne 1.května 2018

projednal zajištění nejbližších akcí sboru. Kalendářní přehled naleznete v kalendáři akcí 2018 v levé straně menu našeho webu.

Malý přemyslovský měšec

Sbor obdrží grant z Malého přemyslovského měšce  2018, který podporuje projekty realizované výhradně v území Přemyslovských středních Čech. Částku ve výši 4.000 Kč použije na ceny a propagaci 23.ročníku memoriálu K.Krohna, který se konal 19.května 2018.

Pracovní akce v měsíci dubnu

Děkujeme členům sboru, kteří zajišťovali sběr železného šrotu po městě a sběr elektrospotřebičů v minulých dnech. Finanční zisk výrazně pomůže pokladně spolku.

Programová dotace sboru v roce 2018

Starosta sboru podepsal smlouvu o přidělení programové dotace města na rok 2018 ve výši 35.000 Kč, kterou schválilo zastupitelstvo města na "Vybavení učebny a klubovny mladých hasičů a na odbornou přípravu členů

Propozice okresního (postupového) kola

Na sbor přišly pozvánka a propozice okresního (postupového) kola mužů a žen okresu Kladno, které se koná v sobotu 12.května 2018 v Hasičském areálu Plchov. Propozice jsou k dispozici u starosty sboru.

Malý přemyslovský měšec

Sbor připravil a podal žádost o grant z Malého přemyslovského měšce  2018, který podporuje projekty realizované výhradně v území Přemyslovských středních Čech. Účelem žádosti je získat prostředky na ceny a zajištění soutěže 23.ročníku memoriálu K.Krohna - Dědkiádu 2018, která se koná 19.května t.r.

Použití systému RescueNavigator

Při prvním výjezdu nové CAS 20 dne 5.února byl použit nový informační systém RescueNavigator. Bylo konstatováno, že je potřeba se s ním detailněji .seznámit, zejména s odesíláním kódů typické činnosti. Jinak navigace funguje dobře stejně jako vyhlašování poplachu kompletem FIREPORT.

Sbor obdržel DVD z loňských hasičských slavností

Na sbor došlo oficiální DVD z loňských hasičských slavností v Litoměřicích, k dispozici je v kanceláři sboru. Kdo má zájem o kopii DVD, ať se přihlásí u starosty nebo velitele sboru.

Prováděné práce na hasičské zbrojnici

V prvním únorovém týdnu se prováděla řada prací na HZ. Byla kompletně vyklizena vstupní hala, kde proběhne rekonstrukce elektrické instalace a související další práce na TÚ. Členové M.Vobořil a O.Dytrich provedli montáž vstupních dvířek v pomocných garážích ve dvoře areálu.

Kontrolní audit na využití dotace MV z Fondu zábrany škod

Ve středu 31.ledna proběhl na městském úřadu audit na využití dotace MV z Fondu zábrany škod na zakoupení zásahového vozidla CAS 20. Kontrolou nebyly shledány nedostatky, stejně jako při kontrole zakoupeného vybavení vlastního vozidla.

Jednal výbor našeho sboru

Ve čtvrtek 4.ledna jednal poprvé v novém roce výbor SDH. Stěžejním bodem byla příprava VVH sboru, dále příprava dalších akcí, které je třeba s předstihem připravovat. Do konce měsíce ledna je třeba podat žádost o poskytnutí dotace na činnost spolku k městu Velvary. Začátkem února je plánováno zahájení rekonstrukce místnosti ústředny a chodby ve zbrojnici, kde by se měla předělat elektroinstalace, podlaha, vymalování - vše souvisí s instalací nového zařízení FIREPORT. Práce svépomocí by měly trvat přibližně 2 měsíce.

Systém pro podporu velitele výjezdové jednotky

Ve vybavení naší nové CAS 20 S2R bude i nový informační systém RescueNavigator, což je navigační a komunikační systém pro podporu velitele jednotky PO, instalovaný v tabletu na místě velitele ve vozidle. Po vyhlášení poplachu se systém automaticky zapne, zobrazí potřebné informace, spustí navigaci jízdy přímo na místo zásahu a ještě umožní odesílání kódů typické činnosti (výjezd, příjezd...). K oběma novým technologiím ve výjezdu se ještě podrobněji vrátíme.

Zkouška kompletu FIREPORT

V sobotu 16.prosince proběhla zkouška nového kompletu FIREPORT, které bylo na sbor zapůjčeno firmou FRP Services, s.r.o z Příbrami. Zařízení by mělo být kompletně zabudováno na HZ na jaře příštího roku a zlepší akceschopnost výjezdové jednotky SDH. Zároveň bude napojeno na dohledové centrum FIREPORT po dobu 24 hodin/7 dní v týdnu.

Současná členská základna

Sbor zkontroloval s OSH Kladno stav členské základny k 20.12.2017. V současné době evidujeme 10 MH a 74 řádných členů, dohromady je nás 84 členů. Stav výjezdové jednotky na rok 2018 činí 29 členů.

Pracovní čtvrtek a výbor SDH

První pracovní čtvrtek na hasičské zbrojnici v roce 2018 se koná dne 4.ledna od 17 hodin, od 19 hodin následuje výborová schůze SDH, účast žádaná.

Asistence u novoročního ohňostroje

Členové jednotky se zúčastní asistence u novoročního ohňostroje ve městě, který se koná v pondělí 1.ledna 2018 od 18 hodin na velvarském náměstí. Sraz v 17 hodin na HZ.

Dobrá zpráva

Nadace pro podporu hasičského hnutí Přibyslav zaslala na sbor návrh smlouvy na finanční příspěvek 5 tis. Kč na opravu loukoťových kol u historické stříkačky R.A.Smékal z roku 1904, které jsme opravovali na jaře letošního roku. Děkujeme za podporu.