Úvodní stránka » Z ČINNOSTI 2012-2023 » Archiv aktualit a informací 2019

                                               Archiv aktualit a novinek - 2019 (řazeno vzestupně)

Dne 9.prosince jednal výbor SDH

V pondělí 9.prosince jednal výbor SDH. Zabýval se situací ve sboru před volební valnou hromadou v lednu 2020, přípravou žádostí o programovou dotaci města na rok 2020, návrhy ocenění členů a dalšími záležitostmi, o kterých budeme podrobněji informovat. Sbor také zajistí každoroční asistenci u novoročního ohňostroje dne 1.ledna 2020.

V sobotu 30. listopadu se konalo ukončení sezóny a posezení

Na pravidelné vánoční posezení na hasičské zbrojnici dorazilo cca 25 členů sboru. Rovněž jsme mezi sebou přivítali starostu města Radima Woláka, se kterým vedení sboru projednávalo nejbližší úkoly a plány do příštího roku.

Dokončena PD na modernizaci HZ

Náš člen Ing.Radovan Barsa ve spolupráci se starostou sboru Františkem Saifrtem zkoordinoval a zkompletoval projektovou dokumentaci (PD) na další modernizaci HZ včetně rozpočtu, za což mu děkujeme. Obsahuje rekonstrukci elektroinstalace, vytápění, rozvodů vody a plynu a drobné stavební úpravy. Náklady na PD uhradilo město Velvary a nyní se bude hledat vhodný dotační titul nebo jiný možný způsob financování potřebných prací.

V sobotu 30. listopadu ukončení sezóny a posezení

Starosta sboru zve členy na sobotu 30.listopadu od 17 hodin na hasičskou zbrojnici. Ukončíme letošní sezónu tradičním posezením členů s občerstvením. Před tím by mělo proběhnout stěhování koňské stříkačky do budovy radnice, sraz ve 14.30 hodin.

Na hasičské zbrojnici jednalo plénum PSČ

Na naší hasičské zbrojnici jednalo v úterý 5.listopadu plénum společnosti Přemyslovských středních Čech, mezi jehož zakládající členy patří i náš Sbor dobrovolných hasičů. Do hodnotící komise byl jako předseda zvolen náš člen Libor Šulc.

Členové kontrolovali techniku, mladí hasiči uklízeli listí

Ve čtvrtek 7.listopadu proběhl pracovní čtvrtek na HZ, probíhala zejména kontrola techniky. Oddíl MH pomohl o den později úklidem spadaného listí v areálu HZ, které uklízeli do přistaveného kontejneru.

Ve čtvrtek 3.října jednal výbor SDH

Na programu bylo zajištění nejbližších akcí a to ZPV ve Lhotě (5.10.), sběr železného šrotu (19.10.) a setkání hasičů pod Řípem (28.10.). Zde by se měl sbor účastnit s praporem a vystavit vozidlo S 4000-1. Ústroj členů vycházkový stejnokroj a historické uniformy. Dále se projednával stav přípravy PD na rekonstrukci HZ, která se připravuje (vytápění a odpady, elektroinstalace a stavební úpravy sociálního zařízení).

Namontovány nové radiostanice do CAS 32 II 

Firma KOMS Mělník namontovala nové 4 ks přenosných radiostanic včetně držáků a nabíječů do vozidla CAS 32 II T815. Město a sbor tak realizovaly obdrženou dotaci na komunikační zařízení z Fondu Středočeského kraje na rok 2019.

Ve čtvrtek 5.září jednal výbor SDH

Na programu bylo zajištění nebližších akcí (oslavy Plchov a Zlonice, soutěž MH ve Hřebči), dále říjnové akce (ZPV ve Lhotě, sběr elektroodpadu a akce Říp). Starosta sboru se připravuje na jednání se starostou města ohledně sběru odpadů. Sboru byla nabídnuta možnost vystavit historickou koňskou stříkačku R.A.Smékal z roku 1904 ve vstupní chodbě radnice.

Oddíl mladých hasičů jede závodit do Hřebče

Oddíl MH se zúčastní v sobotu 21.září již 31.ročníku memoriálu J.Haška a M.Totha ve Hřebči u Kladna. Soutěže se zúčastňuje vždy přes dvacet družstev mladých hasičů a je velmi populární. Zalistujeme-li v historii, tak objevíme 1.místa našich MH v letech 2002, 2003 a 2005

Poděkování starosty sboru členům

Starosta sboru děkuje všem členům za velké nasazení při zajištění oslav 155.výročí vzniku v sobotu 18.5. a za přípravu i úklidové práce po oslavách. Zatím sbíráme velmi pozitivní ohlasy na jejich průběh!

Ze současné činnosti sboru

Členové sboru dokončili úklid a údržbu všech technických prostředků, použitých na oslavách sboru. Hospodář dokončuje vyúčtování grantů k oslavám a jejich odevzdání. Členové se zúčastňují s ukázkami zejména dětských dnů a zúčastní se také branného dne dětí v areálu rybníku.

Přidělená dotace ze Středočeského kraje

Středočeský kraj oznámil městu Velvary, že mu byla schválena dotace ze Středočeského Fondu dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 24.000 Kč na nákup 4 ks kapesních radiostanic pro JSDH Velvary na rok 2019.

Účast oddílu MH na okresním kole hry Plamen

Oddíl mladých hasičů se zúčastnil okresního kola hry Plamen a to ve dnech 24.-26.5. v Braškově. Výsledky přineseme v dohledné době.

Postupové kolo mužů a žen v Plchově

Družstvo mužů se zúčastnilo v sobotu 11.5. postupového kola mužů a žen okresu Kladno v Plchově. Soutěžilo se v disciplinách štafeta 4x100 m a požární útok. Po zranění jednoho člena a nedokončené štafetě obsadilo nakonec 5.místo.

Gratulace starostovi sboru k narození syna !

Členové sboru se hromadně sešli, aby pogratulovali starostovi sboru F.Saifrtovi k narození syna Františka. Přejemu mu i jeho matce hodně zdraví a štěstí v novém životě. Třeba vítáme dalšího nového člena sboru.

Sbor uspěl se žádostmi o dotace

Zastupitelstvo města Velvary schválilo našemu sboru programovou dotaci na spolkovou činnost v roce 2019 ve výši 62.000 Kč ! Dále obdržíme 4.000 Kč z Malého přemyslovského měšce na rok 2019 na zajištění cen a propagace tradiční soutěže Dědkiáda v květnu t.r.

Pozvání na oslavy hasičských sborů

Na sbor přicházejí pozvání od hasičských sborů ke svým výročím se žádostí o účast s naší technikou. Např. od SDH Brandýsek, Nelahozeves, Jarpice a naposledy Poštovic. O případné naší účasti bude postupně rozhodnuto dle našich možností.

Jednal výbor SDH

Výborová schůze dne 7.března se zabývala přípravou plesu v měsíci březnu a především přípravou oslav 155.výročí založení sboru v květnu letošního roku. Byl doplněn plán akcí na I.pololetí roku - viz menu vlevo nahoře. Žádáme členy, aby termíny sledovali a dle možností se akcí zúčastňovali.

Podání žádostí o dotaci a grant města

Město Velvary ve spolupráci s naším sborem podalo žádost o dotaci na Středočeský kraj o příspěvek na nákup a montáž 4 ks přenosných radiostanic PO. Sbor předal žádost o grant města pro rok 2019 o příspěvek na činnost a oslavy 155.výročí založení sboru.

Školení jednotky na DT - polygon a.s. Synthos

Velitel jednotky oznamuje, že v sobotu 19.ledna 2019 proběhne školení na DT v polygonu a.s. Synthos Kralupy. Sraz je v 8.00 hodin na hasičské zbrojnici.

Soutěž mladých hasičů ve Pcherách

Oddíl MH se zúčastní v sobotu 19.ledna dopoledne II.kola soutěží Kladno, které pořádá SDH Brandýsek v Dělnickém domě ve Pcherách.

Nová směrnice SHČMS k ochraně osobních údajů GDPR

Sbor obdržel výše uvedenou směrnici ke zpracování a zveřejňování osobních údajů členů. V současné době by členové měli odevzdávat podepsanou novou členskou přihlášku s poučením. Řada členů ji zatím neodevzdala, bude s nimi individuálně projednáno.