Úvodní stránka » Z ČINNOSTI 2012-2023 » Archiv aktualit a informací za rok 2022

                                               Archiv aktualit a novinek - 2022 (řazeno vzestupně)

Zpravodaj hasičského sportu vydává Sdružení hasičů ČMS čtvrtletně. Poslední letošní číslo, které připomíná i 50.výročí hry Plamen, naleznete na odkazu.

Členové sboru pomohli o první adventní neděli 27.11.  na velvarském náměstí s pálením ohňů, které k adventnímu programu patří. Dodávají vzhledu při setmění a návštěvníci si mohou u nich ohřát ruce nebo jiné partie těla. Za účast členů děkujeme.

Rozvoz stromů k sázení. Členové sboru zajišťovali pro město ve dnech 12-13.11. rozvoz stromů pro výsadbu nových alejí a to podél cyklostezky do Ješína a podél cesty do Dolní Kamenice. Děkujeme.

Památka zesnulých 2.listopadu  Sbor ani v tento den nezapomíná na své předchůdce. Na hrob zakladatele sboru Karla Krohna a prvního velitele sboru Jana Papeše byl položen věneček a zapálena svíčka.

Členové jednotky s vozidlem CAS 32 provedli asistenční službu při utkání 3.kola MOL Cupu ve Velvarech, kam přijel prvoligový Baník Ostrava. Vyhověli tak žádosti fotbalového oddílu, který je o toto požádal.

Vedoucí oddílu MH se zúčastnili školení vedoucích mládeže v Pleteném Újezdu, kde několik z nich obhajovalo nebo nově získalo odbornosti vedoucích MH. Kompletní přehled odznaků vedoucích našeho sboru naleznete zde:

Sbor obdržel Rozhodnutí Národní sportovní agentury o poskytnutí dotace z programu Rozvoj a podpora sportu na základě výzvy 14/2021 Můj klub 2022. Podpora je určena na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3-20 let. O dotaci požádala a vyřídila ji vedoucí oddílu MH, děkujeme za aktivitu.

Firma THT Polička  oslavila 15.září t.r. třicet let novodobého působení na českém trhu! Blahopřejeme a připomínáme naší úzkou spolupráci s touto firmou při nákupu a dodání vozidla CAS 20 T815 Terrno v roce 2017.

Na hasičské zbrojnici  probíhá oprava střechy na garážích a skladu v zadní části areálu HZ. Práce provádí firma Rott Velvary a náklady hradí město Velvary ze svého rozpočtu.

Dvě významné akce proběhly  v klubovně naší zbrojnice. Ve čtvrtek 15.září školení členů okrskových volebních komisí města a v úterý 20.září plénum společnosti Přemyslovské střední Čechy.

Členové sboru se dne 15.9. spolu s dalšími občany zúčastnili otevření rekonstruované Záložny ve Velvarech. V tomto nově otevřeném kulturním zařízení včetně tanečního sálu by měl v příštím roce proběhnout tradiční "hasičský ples" našeho sboru. Tak uvidíme!

Nejbližší hromadnou akcí sboru bude sběr drobného nebezpečného odpadu a železného šrotu v sobotu 22.října. Sraz členů v 7.30 hodin na hasičské zbrojnici, občerstvení zajištěno.

Oddíl mladých hasičů spolu s vedoucími se zúčastnil v sobotu 3.září soutěže MH v Plchově - Plchovský dvojboj. Mladší žáci obsadili 6.místo, starší žáci 6. a 7. místo.

Soutěže TFA ve Valdicích na Jičínsku dne 20.8.2022 se zúčastnil náš člen Zdeněk Pruskavec a v konkurenci 25 závodníků obsadil časem 3:53 min. celkové 16.místo. Děkujeme za účast a reprezentaci sboru.

Sbor blahopřeje našemu členovi Pavlovi Holému, který 23.července oslavil významné životní jubileum 60 let. Pavle, přejeme ti vše nejlepší a hodně zdraví!

Členové sboru vrátili do chodby radnice historickou koňskou stříkačku R.A.Smékal z roku 1904, kterou sbor vystavoval v Litoměřicích. Návštěvníci velvarské městské radnice se tak mohou opětovně  seznámit s historickým exponátem našeho sboru.

Starosta a velitel sboru děkují všem členům sboru, kteří zajišťovali účast delegace sboru na Hasičských slavnostech v Litoměřicích. Na naší expozici i účast máme řadu kladných ohlasů.

Poslední pracovní čtvrtek před prázdninami proběhl ve čtvrtek 30.června na hasičské zbrojnici. Navazovalo jednání výboru SDH, který hodnotil uplynulé akce a zabýval se především přípravou letního soustředění oddílu MH.

Členové sboru vrátili do chodby radnice historickou koňskou stříkačku R.A.Smékal z roku 1904, kterou sbor vystavoval v Litoměřicích. Návštěvníci velvarské městské radnice se tak mohou opětovně  seznámit s historickým exponátem našeho sboru.

Poslední pracovní čtvrtek před prázdninami proběhl ve čtvrtek 30.června na hasičské zbrojnici. Navazovalo jednání výboru SDH, který hodnotil uplynulé akce a zabýval se především přípravou letního soustředění oddílu MH.

Starosta sboru požádal společnost MERO ČR o finanční podporu na jubilejní 25.ročník memoriálu K.Krohna - Dědkiádu 2022. Společnost v minulosti několikrát náš sbor podpořila.

Granty města na rok 2022. Zastupitelstvo města schválilo programové dotace spolkům na rok 2022. Náš sbor obdrží částky 24.000 Kč a 14.000 Kč na akce spolku v roce 2022.

Sbor odeslal žádost o finanční podporu (grant) z Malého přemyslovského měšce na rok 2022, kterým jsou podporovány projekty malého rozsahu pro sportovní či společenské akce. Hodnotící komise nám schválila podporu 4.000 Kč, tato se použije na ceny a propagaci 25.ročníku Memoriálu K.Krohna - Dědkiáda 2022.

Výroční zpráva spolku za rok 2021 ke stažení zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/vyrocni-zprava-sboru-spolku-za-rok-2021/.

Znovu otevření hospůdky Sladovna v našem městě se uskutečnilo v pátek 7.ledna. V hospůdce byl v roce 1864 založen náš hasičský sbor, nejstarší v českých zemích. Součástí je i výzdoba interiéru lokálu hasičskými fotografiemi! Více zde https://www.velvary.cz/mesto/aktuality/velvrska-sladovna-otevira-pro-verejnost-2228cs.html#&gid=1&pid.

Mimořádná schůze výboru se konala v pondělí 14.března. Kromě různých organizačních záležitostí schválila konání výroční valné hromady sboru v sobotu 2.dubna od 17 hodin.

Výbor SDH jednal dne 6.1. na HZ, seznámil se s hospodařením sboru za rok 2021, připravoval žádosti o městský grant a dotaci Středočeského kraje pro JSDH. Prozatím zrušil konání výroční valné hromady a zabýval se událostmi roku 2022.

Další etapu stavebních úprav v hasičské zbrojnici započali svépomocí členové našeho sboru. V obou klubovnách ve II. NP bude vyměněna elektroinstalace, stropy budou sníženy sádrokartonem, na podlahu bude položeno nové lino, vyměněny vstupní dveře a místnosti budou nově vymalovány. Materiál hradí město Velvary a částečně i náš sbor, práce provedou členové zdarma a měly by být provedeny do konce března.

Výbor SDH dne 2.prosince hodnotil uplynulé období činnosti, děkuje členům sboru za aktivitu v covidové době. Schválil vyúčtování dotací a grantů za rok 2021, čeká se ještě na finanční příspěvek za mládež od OSH Kladno. Definitivně byl zrušen hasičský ples 2022, výroční valná hromada bude patrně posunuta na pozdější termín. Schválil se materiální příspěvek oddílu MH z Moravské Nové Vsi (postiženi tornádem). Řesila se oprava soutěžní stříkačky PS 12 a možnost případného nákupu nebo žádosti o dotaci na nový soutěžní stroj. Jeden z vedoucích mládeže Matěj Svoboda požádal o uvolnění z funkce člena výboru SDH, nahradí ho Šárka Korecká. Řešila se také možnost přeočkování členů jednotky SDH na Covid-19.

Oznamujeme našim členům, že ve věku 86 let zemřela druhá nejstarší členka našeho sboru paní Vlasta Turková. Členkou sboru byla od roku 1992, v roce 2019 byla za svou činnost oceněna Záslužnou medailí KSH Středočeského kraje. Čest její památce!