Úvodní stránka » SDH Velvary "DNES" » Archiv aktualit a informací za rok 2022

                                               Archiv aktualit a novinek - 2022 (řazeno vzestupně)

Starosta sboru požádal společnost MERO ČR o finanční podporu na jubilejní 25.ročník memoriálu K.Krohna - Dědkiádu 2022. Společnost v minulosti několikrát náš sbor podpořila.

Granty města na rok 2022. Zastupitelstvo města schválilo programové dotace spolkům na rok 2022. Náš sbor obdrží částky 24.000 Kč a 14.000 Kč na akce spolku v roce 2022.

Sbor odeslal žádost o finanční podporu (grant) z Malého přemyslovského měšce na rok 2022, kterým jsou podporovány projekty malého rozsahu pro sportovní či společenské akce. Hodnotící komise nám schválila podporu 4.000 Kč, tato se použije na ceny a propagaci 25.ročníku Memoriálu K.Krohna - Dědkiáda 2022.

Výroční zpráva spolku za rok 2021 ke stažení zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/vyrocni-zprava-sboru-spolku-za-rok-2021/.

Znovu otevření hospůdky Sladovna v našem městě se uskutečnilo v pátek 7.ledna. V hospůdce byl v roce 1864 založen náš hasičský sbor, nejstarší v českých zemích. Součástí je i výzdoba interiéru lokálu hasičskými fotografiemi! Více zde https://www.velvary.cz/mesto/aktuality/velvrska-sladovna-otevira-pro-verejnost-2228cs.html#&gid=1&pid.

Mimořádná schůze výboru se konala v pondělí 14.března. Kromě různých organizačních záležitostí schválila konání výroční valné hromady sboru v sobotu 2.dubna od 17 hodin.

Výbor SDH jednal dne 6.1. na HZ, seznámil se s hospodařením sboru za rok 2021, připravoval žádosti o městský grant a dotaci Středočeského kraje pro JSDH. Prozatím zrušil konání výroční valné hromady a zabýval se událostmi roku 2022.

Další etapu stavebních úprav v hasičské zbrojnici započali svépomocí členové našeho sboru. V obou klubovnách ve II. NP bude vyměněna elektroinstalace, stropy budou sníženy sádrokartonem, na podlahu bude položeno nové lino, vyměněny vstupní dveře a místnosti budou nově vymalovány. Materiál hradí město Velvary a částečně i náš sbor, práce provedou členové zdarma a měly by být provedeny do konce března.

Výbor SDH dne 2.prosince hodnotil uplynulé období činnosti, děkuje členům sboru za aktivitu v covidové době. Schválil vyúčtování dotací a grantů za rok 2021, čeká se ještě na finanční příspěvek za mládež od OSH Kladno. Definitivně byl zrušen hasičský ples 2022, výroční valná hromada bude patrně posunuta na pozdější termín. Schválil se materiální příspěvek oddílu MH z Moravské Nové Vsi (postiženi tornádem). Řesila se oprava soutěžní stříkačky PS 12 a možnost případného nákupu nebo žádosti o dotaci na nový soutěžní stroj. Jeden z vedoucích mládeže Matěj Svoboda požádal o uvolnění z funkce člena výboru SDH, nahradí ho Šárka Korecká. Řešila se také možnost přeočkování členů jednotky SDH na Covid-19.

Oznamujeme našim členům, že ve věku 86 let zemřela druhá nejstarší členka našeho sboru paní Vlasta Turková. Členkou sboru byla od roku 1992, v roce 2019 byla za svou činnost oceněna Záslužnou medailí KSH Středočeského kraje. Čest její památce!