Úvodní stránka » Z ČINNOSTI 2012-2023 » Archiv aktualit a informací za rok 2021

                                               Archiv aktualit a novinek - 2021 (řazeno vzestupně)

Sbor přispěl materiálním darem na činnost oddílu mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů Moravská Nová Ves na jižní Moravě. Tuto obec postihlo v červnu letošního roku ničivé tornádo. Dalším postiženým sborům přispěl náš sbor finanční částkou již dříve.

Oznamujeme našim členům, že ve věku 86 let zemřela druhá nejstarší členka našeho sboru paní Vlasta Turková. Členkou sboru byla od roku 1992, v roce 2019 byla za svou činnost oceněna Záslužnou medailí KSH Středočeského kraje. Čest její památce!

Členové sboru upravili hroby svého zakladatele Karla Krohna a prvního velitele Jana Papeže a připravili je tak ke svátku "Památka zesnulých", který připadá na 2.listopadu.

Montáž nového hromosvodu začala v této době na hasičské zbrojnici. Nefunkční hromosvod bude nahrazen novým dle projektu včetně požární věže. Náklady hradí město Velvary ze svého rozpočtu, provádí firma pana Rotta z Velvar.

Silný vichr ve čtvrtek 21.října zapřičinil několik výjezdů naší jednotky k popadaným stromům i jiným zásahům. Celkově je evidováno na tento den 10 výjezdů!

Sbor odevzdal vyúčtování  a závěrečnou zprávu sboru o využití dvou dotací města na rok 2021.

Jednání pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. se uskutečnilo ve středu 29.září 2021 v klubovně naší hasičské zbrojnice za účasti i našeho zástupce sboru.

Jednotka SDH Velvary se připojila k uctění památky dvou hasičů jednotky SDH Koryčany na Kroměřížsku, kteří zahynuli při výbuchu plynu v RD. V neděli 19.září v pravé poledne vyjela zásahová technika před hasičskou zbrojnici a jednotka nastoupila v zásahovém oděvu a uctila památku zesnulých minutou ticha. Na budově HZ byl vyvěšen černý prapor. Sbor přispěl i finanční částkou na veřejnou sbírku pro pozůstalé po výbuchu. 

Členové jednotky SDH zajišťovali asistenční službu ve středu 22.září při fotbalovém utkání Mol Cupu ve Velvarech se Slávií Praha. Při utkání nedošlo k žádným událostem, které by si vyžádaly zásah jednotky.

Oslav 140 let SDH Chlumín na Mělnicku dne 28.8.2021 se zúčastnili dva členové sboru s historickým vozidlem AS 16 - S4000-1.

Sbor finančně přispěl  dobrovolným hasičským sborům v tornádem postižených oblastech jižní Moravy a to SDH Moravská Nová Ves, SDH Hrušky, SDH Mikulčice a SDH Kryry na Lounsku. Přispěli jsme i MAS Jižní Slovácko prostřednictvím MAS Přemyslovské  střední Čechy.

Město Velvary a SDH Velvary podaly žádost o vyplacení odměny z Motivačního programu poskytované společností ELEKTROWIN a.s. Prostředky budou využity na obnovu kamerového systému na hasičské zbrojnici a na novou manipulační techniku. Na HZ je sběrné místo města pro nepotřebné elektrospotřebiče. 

Sjezdová čísla SHČMS o členské základně za rok 2020. Sdružení má celkem 363 298 členů v 7 651 sborech. V jednotkách SDH obcí pracuje 69 161 členů. Z celkového počtu členů je 222 415 mužů, 77 656 žen a 63 227 mladých hasičů do 18 let.

Sbor obdrží dotaci  z programu Malého přemyslovského měšce na rok 2021 ve výši 5.500 Kč na zajištění soutěže hasičských družstev v roce 2021 a na propagaci zájmové činnosti dobrovolných hasičů.

Sbor poptává kontakty  na dobrovolné hasičské sbory v tornádem postižených oblastech jihomoravského kraje a na Lounsku, aby poskytl těmto hasičům finanční pomoc. Jakmile budou k dispozici čísla účtů, finanční pomoc bude odeslána přímo na sbory.

Sbor rozeslal informaci hasičským sborům o termínu konání podzimní soutěže Dědkiáda dne 11.9.2021.

Očkování členů jednotky proti covidu bude již umožněno našim členům, kteří ještě nejsou registrováni na svůj věk. Velitel vyzývá členy JSDH k registraci (zařazení v kritické infrastruktuře, složky IZS) na odkazu https://registrace.mzcr.cz/.

OSH Kladno oznámilo termíny svých jarních akcí. Okresní kolo hry Plamen se koná 29.-30.5. 2021 v Braškově a okresní kolo dorostu a mužů i žen dne 5.června 2021 v Plchově.

Město rozdělilo dotace spolkům na rok 2021. Zastupitelstvo města Velvary schválilo a rozdělilo programové dotace zájmovým spolkům na rok 2021. Náš sbor obdrží částku 33 tis. Kč na materiálně technické vybavení oddílu MH. Druhá přidělená částka 12.400 Kč byla určena na zrušené akce kvůli pandemii a sbor bude žádat o její využití na jiné účely.

Zástupci sboru navštívili člena sboru Miloslava Maršálka a pogratulovali mu k významnému životnímu jubileu 75 let, kterého se dožil v lednu tohoto roku. Předali mu rovněž malý věcný dárek. V letošním roce oslaví M.Maršálek i 60 let členství u sboru.

Nový termín jednání VI.sjezdu

SHČMS byl schválen Shromážděním starostů OSH dne 24.dubna v Brně. Sjezd proběhne 9.července 2021 v Brně a k tomu byl schválen nový harmonogram. 

Sdělení starosty sboru členům našeho sboru

ze dne 2.1.2021 ke stažení zde : https://www.sdhvelvary.cz/soubor/dopis-starosty-sboru-clenum-sboru-ze-dne-2-1-2021/

Staronovým starostou KSH 

Středočeského kraje byl znovu zvolen pan Oldřich Lacina, kterému blahopřejeme. Usnesení delegátů OSH ze dne 20.3.2021 naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/

Nouzový stav končí v neděli 11.4. 

Stanovená opatření se nyní budou řídit podle nového pandemického zákona. Končí omezení pohybu osob, zákaz cestování mezi okresy a zákaz nočního vycházení. Otevírají se některé obchody a služby, amatérský sport venku o 12 osobách a ve dvojicích. Venku se lidé mohou pohybovat jen ve dvou, respirátory a roušky beze změny. Podmínky pro činnost spolků a hlavně mládeže nadále sledujeme.

Nouzový stav prodloužen do 11.4. 

Stále platí úpravy některých opatření, např. umožňující konání valných hromad firem, včetně spolků. Výbor SDH by mohl zasedat do počtu 10 osob. Případná valná hromada by musela mít maximální počet osob 50 a účastníci by museli mít minimálně antigenní test, respirátory (roušky) a dodržovali rozestupy 2 m. Z těchto důvodů je konání výroční valné hromady nereálné.

Sběr šrotu a elektrospotřebičů 

provedou členové sboru v sobotu 17.dubna. Občané mohou kontaktovat členy SDH Velvary k zajištění dřívějšího odvozu nebo k odvozu ve stanovené dny.

VI. ročník setkání Pyrocar 2021 odložen až na rok 2023. 

Další celostátní hasičská akce Pyrocar 2021 byla přeložena pravděpodobně až na rok 2023, aby se v roce 2022 nepotkala s další velkou akcí, kterou jsou Hasičské slavnosti Litoměřice. Pyrocar je největší setkání požárních automobilů ČR, jejich řidičů, strojníků a osádek na letišti v Přibyslavi.

Sbor obdržel roční odměnu 

od společnosti ELEKTROWIN a.s. za celoroční sběr nepotřebných elektrospotřebičů, která významně zlepší příjmy našeho spolku. Vyplatilo se tak celoroční úsilí našich členů, zejména s tříděním a odvozem tohoto druhu odpadu.

Vyhlášení nového nouzového stavu do 28.2. 

Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nový nouzový stav na dobu 14 dnů tj. do 28.2.2021. V rámci úpravy některých opatření např. umožňuje konání valných hromad firem, tzn. i spolků. Výbor SDH by mohl zasedat do počtu 10 osob. Případná valná hromada by musela mít maximální počet osob 50 a účastníci by museli mít minimálně antigenní test, respirátory (roušky) a dodržovali rozestupy 2 m. Z těchto důvodů je konání zatím nereálné.

Prodloužení nouzového stavu do 14.2.

Vláda po souhlasu Sněmovny prodloužila nouzový stav vzhledem k epidemii koronaviru do neděle 14.února 2021. Konání výroční valné hromady by bylo možné při přechodu do 2.stupně protiepidemického systému (PES) a to je zatím nepravděpodobné. Také výbor SDH nemůže v této situaci stále jednat. Letošní hasičský ples byl zrušen již v předstihu.

Pracovní čtvrtek opět individuálně

Pracovní čtvrtek dne 4.února na hasičské zbrojnici proběhne opět individuální formou dle pokynů velitele. Pravidelný výbor SDH samozřejmě odpadá.