Úvodní stránka » Z ČINNOSTI 2012-2023 » Archiv aktualit a informací za rok 2020

                                               Archiv aktualit a novinek - 2020 (řazeno vzestupně)

Výbor SDH jednal dne 3.12.2020

na hasičské zbrojnici. Zabýval se termíny akcí v roce 2021, přípravou VVH a probíhajícími pracemi na zbrojnici. Oddíl MH připravuje mikulášské posezení a s předstihem plánuje i letní sportovní soustředění v srpnu příštího roku.

Sbor pomáhá městu Velvary

s rozvozem nových stromů k sázení. Další pomocí bylo pokácení a doprava vánočního stromu na velvarské náměstí, což proběhlo v pátek 20.listopadu dopoledne. 

Sbor blahopřál řediteli HZS ke generálské hodnosti

Ze sboru odešlo blahopřání řediteli HZS Středočeského kraje M.Svatošovi ke jmenování do hodnosti brigádního generála, do které ho jmenoval prezident republiky u příležitosti státního svátku 28.října. Ředitel za blahopřání poděkoval a pozdravil členy našeho sboru.

Sbor přispěl symbolickou částkou

dobrovolnému hasičovi z obce Prušánky na Hodonínsku, který po smrti manželky zůstal sám se dvěma malými dětmi na jejich výchovu. Přejeme mu pevné nervy a hodně zdraví a štěstí.

Výbor SDH jednal naposledy 1. října

a zabýval se aktuální situací ve sboru a akcemi, které je nutné zajistit do konce roku. Starosta sboru informoval členy o současné činnosti sboru e-mailem dne 3.10. a pozval je na sběr dne 17.10.

Fotografie z letního soustředění MH

Do FOTOGALERIE byly přidány fotografie z letního soustředění oddílu MH v obci Tisá-Rájec ve dnech 8-15.8.2020:

Město Velvary obdrží dotaci

z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje pro rok 2020 na dovybavení jednotky SDH osobními ochrannými pomůckami a to ve výši 82.226 Kč - příjemná zpráva.

SH ČMS začalo vydávat Zpravodaj hasičského sportu

v periodicitě každých  tří měsíců. V elektronické podobě ho naleznete v sekci KE STAŽENÍ : https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/

Sbor prodá čtyřkolku EMU 500 Alltrack,

bohaté příslušenství - sada pryžových pásů, přední radlice, naviják a tažné zařízení. Dohoda možná.

Jednání plén společnosti

Přemyslovské střední Čechy se uskuteční v úterý 29.září 2020 od 17 hodin na naší hasičské zbrojnici. Sbor je jedním ze zakládajících členů společnosti od roku 2004.

3.září jednal výbor SDH

Výbor SDH se zabýval nejbližšími akcemi: 5.9. soutěží MH v Plchově, 12.9. okresním shromážděním sborů ve Slaném, 3.10. podzimním kolem hry Plamen a 17.10. sběrem odpadů po městě. Tento den proběhne i posezení členů ke konci roku s občerstvením.

Doplnění kalendáře akcí v roce 2020:

Kalendář akcí na rok 2020 byl doplněn o podzimní akce OSH Kladno. Více na : https://www.sdhvelvary.cz/inpage/plan-akci-na-rok-2019-709/

Na sbor přišla odměna za činnost v době koronaviru 

Náš sbor patří mezi 1574 sborů dobrovolných hasičů, které odmění pivovar Velkopopovický Kozel za obětavost a nasazení členů v době koronavirové krize. Sbor obdržel poukázku na 30 litrový sud polotmavého Hasičského speciálu, který si v nejbližší době vyzvedne. Kromě toho obdržel i poděkování občanů města, které mohli napsat prostřednictvím určených webových stránek.Tak ať chutná !!

Sbor podal 10 nových příhlášek MH

Vedoucí mladých hasičů našeho SDH provedli nábor do oddílu MH a podařilo se jim získat 10 nových členů, za které jsme podali přihlášky k OSH Kladno. Jejich vyřízení již proběhlo a celkem má nyní sbor 29 mladých hasičů ve věku 6-17 let.

Sbor obdržel granty města Velvary pro rok 2020.

První grant na materiálně technické vybavení oddílu mladých hasičů (MH) při našem SDH ve výši 20.400 Kč. Z příspěvku budou pořízeny sportovní dresy, přilby a opasky pro potřebu soutěží a bude dokoupen materiál na opravu dětských překážek pro hru Plamen. Druhý grant ve výši 12.600 Kč bude použit na část úhrady nákladů dětského letního soustředění oddílu mladých hasičů v srpnu letošního roku.

Dne 4.6. jednal výbor SDH,

mj. od 15.června započnou práce na úpravě dřevostavby "A" v areálu rybníku, provede L.Matoušek. V pondělí 15. června od 18 hodin se uskuteční schůzka členů výboru a vedoucích MH k letnímu soustředění MH. Pracovní čtvrtek proběhne dne 2.7., o svolání výboru SDH bude ještě rozhodnuto.

Do FOTOGALERIE byl zařazen

přehled fotografií o průběžné činnosti členů sboru v době koronavirové pandemie a nouzového stavu ve městě.

Školení výjezdové jednotky SDH

svolává velitel jednotky na úterý 30.června od 18 hodin na hasičskou zbrojnici. Účast členů nutná!

Život sboru se vrací do normálního režimu

Se skončením nouzového stavu se život sboru navrací do normálního režimu za dodržování stanovených hygienických pravidel. Členové sboru např. zajišťovali dopravu exponátu pro velvarské muzeum a odvoz vyřazeného vybavení mateřské školy. Počítá se také s obnovením činnosti oddílu MH.

Nejbližší akce sboru

je v sobotu 6.června. Dopoledne sběry odpadů, od 15 hodin se koná školení výjezdové jednotky SDH a od 17 hodin posezení členů u grilu na hasičské zbrojnici.

Sběr elektrospotřebičů a železného šrotu

Plakátek ke sběru elektrospotřebičů a železného šrotu dne 6.června 2020 naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/. Sraz členů v 7.30 hodin na hasičské zbrojnici.

Ve čtvrtek 7. května jednal výbor SDH,

zabýval se činností sboru v dalším období. Většina akcí a veškeré soutěže byly zrušeny. Sběr železa a nebezpečného odpadu ve městě proběhne v sobotu 6.června, členové sboru se zúčastní. Budou zahájeny práce na úpravě objektu Áčka v areálu rybníku. Velitel sboru předložil návrhy na využívání nebo nevyužívání pomocné techniky. Předpokládá se, že letní soustředění oddílu MH v měsíci srpnu proběhne dle plánu.

Město Velvary zrušilo

svoz nebezpečného odpadu, který měl proběhnout v sobotu 18.dubna 2020. Sbor měl v rámci tohoto svozu svážet nepotřebné elektrospotřebiče. Občané mohou odevzdávat tyto elektrospotřebiče a železný odpad každý první čtvrtek v měsíci mezi 17-19 hodinou a první sobotu v měsíci mezi 8-10 hodinou na hasičské zbrojnici !

Dne 2.4.2020 jednal výbor SDH

Ve čtvrtek 2.dubna jednal výbor SDH. Vzhledem k situaci poprvé videokonferencí, které se zúčastnilo 9 členů. Kromě zrušení plánovaných akcí hodnotil současnou situaci i žádosti města o pomoc v boji proti koronaviru. Žádáme členy, aby sledovali webové stránky a vývěsku před hasičskou zbrojnicí.

Dne 5.3.2020 jednal výbor SDH

Ve čtvrtek 5.března jednal výbor SDH. Zhodnotil zejména průběh hasičského plesu a projednával přípravu dalších akcí. Starosta sboru představil návrh programu jubilejního 25.ročníku memoriálu K.Krohna dne 16.5. t.r., který by měl přinést některé novinky.

Fotografie a video z oslav 155.výročí založení

Na sboru jsou k dispozici vypálené všechny dostupné fotografie z průběhu oslav 155.výročí založení sboru a videozáznam z celého dne od A.Vochomůrky. Zájemci ať se hlásí u L.Šulce.

Dne 6.2.2020 jednal výbor SDH

Ve čtvrtek 6.února jednal výbor SDH. Zabýval se zejména přípravou plesu dne 22.2., zvaním a jeho tombolou, přípravou letního soustředění MH a dalšími akcemi. Sbor také podá tradiční žádost o příspěvek na svou soutěž Dědkiáda z Malého přemyslovského měšce na rok 2020.

Dne 9.1.2020 jednal výbor SDH

Ve čtvrtek 9.ledna jednal výbor našeho SDH. Zabýval se přípravou VVH, přípravou plesu, připravovaným kalendářem akcí na letošní rok apod. Vedoucí mládeže představili návrh letního soustředění oddílu MH a plán jejich akcí. Do konce ledna 2020 je také nutné odevzdat žádosti o poskytnutí programové dotace města. Nemalé úkoly čekají sbor a jednotku na úseku bezpečnosti práce v objektu a doplnění řady navrhovaných opatření.

Pomoc a asistence u 1.velvarského vánočního nočního běhu

Členové sboru zajistili technickou a požární asistenci u 1.velvarského vánočního nočního běhu, který se konal 15.prosince na cyklostezce z Velvar do Ješína. Svou technikou osvětlovali start a cíl běhu a zajistili i ohřátí účastníků u dvou ohňů. Pořadatelé běhu děkují.