EVIDENCE  VÝJEZDŮ  jednotky SDH Velvary - rok 2016           

                                           Stav ke dni :   31.12.2016              Počet :  30

        leden   :  2           červenec  :  1                    Z toho :                   19  x  požár

        únor     :  2           srpen      :  4                                                        7   x  TZ (techn.zás.)

        březen  :  2           září         :  2                                                        1   x   PP (pl.poplach)

        duben   :  2           říjen        :  5                                                            x   záloha na HZS

        květen  :  5           listopad   :  2                                                    2   x   PC -TC  (cvičení)

        červen  :  2           prosinec   :  1                                                     1   x   BV-bez výjezdu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č.   datum /F/   den        místo výjezdu                                 druh zásahu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.       1.1.            pá     Velvary - náměstí                           T - asistence u novoročního ohňostroje

  2.     21.1.            čt       Bratkovice                                      požár sazí v komíně

  3.     17.2.            st       Slaný - stanice HZS                      BV - bez výjezdu

  4.     19.2.            pá      Beřovice                                          požár v kotelně rodinného domku

  5.     19.3.            so      Velvary - Malovarská                     T - odstranění nebezpečných stromů

  6.     29.3.            út       Velvary - Velká Bučina                   požár trávy

  7.       8.4.            pá      Žižice - Vítov                                    požár kompostu

  8.     10.4.            ne      Dolany (ME)                                   požár restaurace a prodejny

  9.       2.5.            po      Hospozín - Hospozínek                požár posedu a stromu

10.     10.5.            út       Slaný - nemocnice a LDN             TC - taktické cvičení jednotek PO     

11.     23.5.            po      Budihostice - Chržín                       T - padlý strom na silnici

12.     23.5.            po      Nabdín - Černuc                             T - padlý strom na silnici

13.     23.5.            po      Velvary - Nábřeží                              T - padlý strom

14.    4-5.6.         so-ne    Velvary - Malovarská                      T - monitoring, čerpání vody

15.     25.6.            so      Velvary - Nábřeží                              požár od blesku v rodinném domku

16.     31.7.            ne      Velvary-Za Roudnickou branou     požár v obytné místnosti

17.       4.8.            čt       Miletice-Budihostice                        požár strniště na poli

18.     19.8.            pá      Podhořany (ME)                               požár trávy

19.     23.8.            út       Sazená - u silnice I/16                    požár trávy

20.     24.8.            st       Sazená - směr Chržín                     požár trávy

21.     15.9.            čt       Velvary - u benzinové pumpy          požár trávy

22.     15.9.            čt       Velvary - směr Ješín                        požár trávy

23.      6.10.           čt       Trpoměchy                                        PC - prověřovací cvičení IZS

24.    11.10.           út       Velvary-Nádražní ul.                         požár odpadu - listí

25.    19.10.           st        Olovnice                                           požár stodoly

26.    20.10.           čt        Malá Bučina-siln.č.240                  TZ - DN vozidla s koněm

27.    31.10.           po       Nabdín - Hobšovice                      požár nákladního vozidla

28.    10.11.           čt        Velká Bučina                                    požár v kotelně rodinného domku

29.    30.11.           st        Hospozín                                         požár zahradní chatky

30.    17.12.           so      Šlapánice - Mšené Lázně (LT)    PP - nepovolené pálení klestí

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru


Městská rada schválila 4. září upravenou úrazovou pojistku členů JSDH

a to na základě nabídky HVP, a.s., která nově nabízí členům jednotek SDH pojistné plnění "za finanční škodu" a "náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojšťovnou ve prospěch člena JSDH". Jedná se o další pomoc města v zabezpečení dobrovolné činnosti členů v jednotce SDH.

Vedení sboru jednalo se starostou města R.Wolákem

o podrobnostech s předáním nového vozidla CAS 20 od THT Polička, s.r.o, které bude městu předáno koncem měsíce října t.r. Cílem bylo zkoordinovat události tohoto období (sběry odpadů po městě, volby do poslanecké sněmovny, podzimní prázdniny) a připravit termín a podmínky ke slavnostnímu předání.

Na výborové schůzi dne 7.9.

požádal náš člen Michal Petráček o uvolnění z funkce vedoucího mládeže našeho sboru z osobních důvodů. Děkujeme mu touto cestou za dlouholetou odvedenou práci. Členem výboru a výjezdové jednotky samozřejmě dále zůstává.

Pozvání na soutěže v měsíci září

Na sbor docházejí pozvání na různé soutěže a akce v průběhu měsíce září. Vzhledem k finišujícím přípravám na dodání nové CAS pro JSDH jsou vesměs s díky odmítány.

Asistence jednotky SDH na fotbalovém utkání

Na žádost fotbalového oddílu FC Slovan Velvary a města Velvary provedla jednotka SDH asistenční službu při rizikovém fotbalovém utkání dne 8.srpna s FK Hradec Králové. Při zápasu ani po něm k žádnému incidentu nedošlo.

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.