EVIDENCE  VÝJEZDŮ  jednotky SDH Velvary - rok 2016           

                                           Stav ke dni :   31.12.2016              Počet :  30

        leden   :  2           červenec  :  1                    Z toho :                   19  x  požár

        únor     :  2           srpen      :  4                                                        7   x  TZ (techn.zás.)

        březen  :  2           září         :  2                                                        1   x   PP (pl.poplach)

        duben   :  2           říjen        :  5                                                            x   záloha na HZS

        květen  :  5           listopad   :  2                                                    2   x   PC -TC  (cvičení)

        červen  :  2           prosinec   :  1                                                     1   x   BV-bez výjezdu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č.   datum /F/   den        místo výjezdu                                 druh zásahu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.       1.1.            pá     Velvary - náměstí                           T - asistence u novoročního ohňostroje

  2.     21.1.            čt       Bratkovice                                      požár sazí v komíně

  3.     17.2.            st       Slaný - stanice HZS                      BV - bez výjezdu

  4.     19.2.            pá      Beřovice                                          požár v kotelně rodinného domku

  5.     19.3.            so      Velvary - Malovarská                     T - odstranění nebezpečných stromů

  6.     29.3.            út       Velvary - Velká Bučina                   požár trávy

  7.       8.4.            pá      Žižice - Vítov                                    požár kompostu

  8.     10.4.            ne      Dolany (ME)                                   požár restaurace a prodejny

  9.       2.5.            po      Hospozín - Hospozínek                požár posedu a stromu

10.     10.5.            út       Slaný - nemocnice a LDN             TC - taktické cvičení jednotek PO     

11.     23.5.            po      Budihostice - Chržín                       T - padlý strom na silnici

12.     23.5.            po      Nabdín - Černuc                             T - padlý strom na silnici

13.     23.5.            po      Velvary - Nábřeží                              T - padlý strom

14.    4-5.6.         so-ne    Velvary - Malovarská                      T - monitoring, čerpání vody

15.     25.6.            so      Velvary - Nábřeží                              požár od blesku v rodinném domku

16.     31.7.            ne      Velvary-Za Roudnickou branou     požár v obytné místnosti

17.       4.8.            čt       Miletice-Budihostice                        požár strniště na poli

18.     19.8.            pá      Podhořany (ME)                               požár trávy

19.     23.8.            út       Sazená - u silnice I/16                    požár trávy

20.     24.8.            st       Sazená - směr Chržín                     požár trávy

21.     15.9.            čt       Velvary - u benzinové pumpy          požár trávy

22.     15.9.            čt       Velvary - směr Ješín                        požár trávy

23.      6.10.           čt       Trpoměchy                                        PC - prověřovací cvičení IZS

24.    11.10.           út       Velvary-Nádražní ul.                         požár odpadu - listí

25.    19.10.           st        Olovnice                                           požár stodoly

26.    20.10.           čt        Malá Bučina-siln.č.240                  TZ - DN vozidla s koněm

27.    31.10.           po       Nabdín - Hobšovice                      požár nákladního vozidla

28.    10.11.           čt        Velká Bučina                                    požár v kotelně rodinného domku

29.    30.11.           st        Hospozín                                         požár zahradní chatky

30.    17.12.           so      Šlapánice - Mšené Lázně (LT)    PP - nepovolené pálení klestí

Oblíbené odkazy

Aktuality - informace členům sboru

Sbor a město Velvary oslovují

potencionální dárce na poskytnutí finančního daru na zakoupení chybějící potřebné výstroje a výzbroje do nové CAS, kterou má naše jednotka obdržet koncem října t.r. V případě zájmu kontaktujte vedení sboru - viz ÚDAJE A KONTAKTY.

Nabídka městského muzea

Sbor obdržel nabídku městského muzea Velvary na dlouhodobé umístění předmětů o historii sboru ve vstupní chodbě muzea. Nabídka bude využita, předměty k umístění se připravují.

Přejeme všem našim členům a příznivcům

hezké prožití letní dovolené, krásné počasí a mnoho zážitků. Dětem z oddílu MH krásné prázdniny !

Starosta a velitel sboru

děkují všem členům sboru, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 22.ročníku Dědkiády a členům delegace sboru na VII. Hasičských slavnostech v Litoměřicích.

Malý přemyslovský měšec zacinkal

Sboru byl schválen grant z Malého přemyslovského měšce na rok 2017. Na zajištění letošní Dědkiády jsme obdrželi částku 3.200 Kč na zajištění cen a propagace, žádost byla podána na částku 4.000 Kč.

Sbor obdržel grant města

Zastupitelstvo města schválilo dne 8.března t.r. rozdělení grantů na rok 2017 spolkům a sdružením ve městě. Náš sbor obdržel grant ve výši 34.500 Kč na zajištění Dědkiády a účasti naší delegace na celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. Vyúčtovat celou akci musíme do konce kalendářního roku.