Úvodní stránka » Z ČINNOSTI 2012-2023 » SDH Velvary DNES - rok 2018

                      SDH VELVARY "DNES"  v roce 2018 - události, fotografie, články

Letošní výjezd č.43 - nepovolené pálení kabelů v obci Uhy

Ke svému letošnímu 43. výjezdu vyjela naše jednotka v sobotu 29.prosince po třetí hodině ranní a to do obce Uhy, kde na poli za fotbalovým hřištěm došlo k nepovolenému vypalování kabelů. Pachatele na místě zajišťovala Policie ČR. Na místě 2x CAS JSDH Velvary, dále jednotky HZS stanice Slaný a Kralupy nad/Vltavou. Foto: M.Petráček

Přání dobrovolným hasičům od generála Ryby

Hasičské noviny číslo 24-2018 z 21.prosince t.r. přinášejí obsáhlý rozhovor s generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou. V závěru popřál dobrovolným hasičům do příštího roku:

"Všem dobrovolným hasičům bych chtěl poděkovat za jejich práci, kterou dělají ve svém volném čase a zdarma. Bez jejich pomoci bychom ani my profesionální hasiči nemohli poskytovat občanům naší republiky tak kvalitní servis, na jaký jsou zvyklí. Věřím, že se nám i nadále bude dařit zlepšovat podmínky pro Vaši práci a že výsledky naší spolupráce budou i v roce 2019 nést své ovoce."  (ls)

   Generál Ryba v roce 2014 ve Velvarech na oslavách sboru...      

Veselé vánoční svátky, šťastný nový rok - PF 2019

Přejeme všem návštěvníkům našich stránek, občanům města, příznivcům, sponzorům a členům sboru veselé vánoční svátky, šťastný nový rok a vše nejlepší v roce 2019 včetně přání hodně zdraví a pohody ! (ls)

P.S. Na sbor dochází mnoho přání k vánocům a novému roku a to v písemné nebo elektronické podobě - za všechny moc děkujeme !! Některé hasičské naleznete na: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/obdrzena-pf-na-rok-2019-dekujeme/

                 

Další smutná zpráva - zemřel bývalý dlouholetý člen sboru Milan Kalousek

V pátek 30.listopadu zemřel letos již náš třetí dlouholetý člen sboru a to Milan Kalousek ve věku 71 let. Narodil se v roce 1947 a do sboru vstoupil jako šestnáctiletý  v roce 1963. Před asi 10 lety se odstěhoval z Velvar ke své dceři do Zlonic, kde žil doposud. Patřil mezi naše přispívající členy a stále se zajímal o život našeho hasičského sboru. Rodině vyslovujeme upřímnou a hlubokou soustrast a na Tebe Milane budeme vzpomínat. Rozloučení proběhne v úzkém kruhu rodinném. (ls)

Podařilo se rozjet podzimní činnost oddílu MH

Jak jsme upozorňovali a žádali členy, kdo by pomohl s činností oddílu mladých hasičů, tak prosba padla na úrodnou půdu. Oddílu se ujali naši členové Šárka Korecká, Matěj Svoboda a Dušan Stovička. Pomáhají jim další členové sboru např. Josef Heřman, Míla Vobořil a Michal Petráček. Matěj Svoboda se zúčastnil i podzimního školení vedoucích mládeže, které organizovalo OSH Kladno. V činnosti střídají po týdnu klubovnu naší zbrojnice a návštěvy sokolovny. Do konce roku by se měl ustálit seznam členů oddílu, dokončí se registrace dětí a předpokládáme, že oddíl by mohl začít pravidelně fungovat. Děkujeme za přístup! (ls)

Výjezd k požáru zapřičinilo nepovolené vypalování kabelů - výjezd č.42

V pořadí 42. letošní výjezd k zásahu byl v úterý 20.listopadu po 18.15 hodin večer mezi obce Bratkovice a Skury, kde bylo zjištěno nepovolené vypalování mědi z kabelů. Jednotka vyjela technikou CAS 20 T815 S2R (1+5) a požár likvidovala ruční kanadskou stříkačkou. Na místo se dostavila i Policie ČR. (ls)

Posezení členů v závěru roku na hasičské zbrojnici

Členové sboru se tradičně schází v závěru roku na posezení s občerstvením na hasičské zbrojnici, kde neformálně hodnotí uplynulý rok. Letos se zúčastnilo kolem 25 členů, občerstvení připravil náš člen Vašek Holý. Nejbližším úkolem sboru je připravit výroční valnou hromadu včetně volby nového výboru, který by měl řídit činnost sboru dalších 5 let. V roce 2019 oslaví sbor 155 let svého trvání. (ls)

Výjezdy č.40 a 41. během dvou dnů

Během dvou dnů vyjela naše výjezdová jednotka ke dvěma zásahům. Ve čtvrtek 1.listopadu před 9 hodinou ranní vyjela vozidlem CAS 20 T815-2 (1+4) do areálu bývalého cukrovaru ve Velvarech, kde došlo k sebevraždě mladého muže skokem z továrního komínu. Jednotka spolupracovala na místě s ostatními složkami IZS, provedla úklid vozovky a poté se vrátila na základnu. Ke druhému výjezdu vyjela v sobotu 3.listopadu po 3 hodině ranní dvěma vozidly a to CAS 20 T815-2 (1+5) a CAS 32 T815 (1+3) do obce Loucká, kde hořelo v místnosti rodinného domku. Majitel domku provedl vlastní uhašení požáru a jednotka provedla následné dohašovací práce, odvětrání přetlakovou ventilací a spolupracovala s ostatními složkami na místě požáru. Druhé vozidlo bylo vráceno z cesty k zásahu. (ls)

Gratulujeme nově zvolenému starostovi města

Sbor gratuluje nově zvolenému starostovi města Velvar, kterým se stal na ustavujícím zastupitelstvu dne 31.11. t.r. opět PhDr.Radim Wolák, který stál v čele města doposud. I díky němu se podařilo v uplynulém volebním období získat pro město a JSDH novou automobilovou cisternu. Věříme, že k hasičům zachová dosavadní vstřícný a přátelský přístup. Pro sbor je příznivé, že náš zástupce Pavel Holý se opět stal členem městské rady a sboru určitě pomohou i další čtyři členové nového zastupitelstva což je náš starosta František Saifrt, velitel Michal Ledvinka a dále členové sboru Vlastimil Jandouš a Šárka Štefaniková. (ls)

     Staronový starosta města PhDr.Radim Wolák

Sbor vystavil techniku u příležitosti oslav 100 let založení republiky

Na žádost starosty města vystavil sbor svou techniku na velvarském náměstí dne 25.října u příležitosti oslav 100 let založení Československé republiky. Občanům a návštěvníkům města jsme znovu představili novou automobilovou stříkačku CAS 20 T815 S2R. Foto P.Bakalář.

Francoužstí přátelé navštívili naší hasičskou zbrojnici

Ve Velvarech je na návštěvě 14 občanů francouzského města Montbert, což je počtem obyvatel podobné město jako Velvary a leží v západní Francii nedaleko města Nantes. V čele delegace je starosta města Jean-Jacques Mirallié a dále většinou místní učitelé. V průběhu návštěvy dojde k podepsání partnerské smlouvy s naším městem a hosté se zúčastní oslav 100.výročí republiky v našem městě.

V úterý 22.října navštívili hosté naší hasičskou zbrojnici, kde si prohlédli současnou i historickou hasičskou techniku a pobesedovali s členy sboru. Následovalo posezení s občerstvením, které přichystal hostitel a starosta našeho města Radim Wolák. Zúčastnili se členové zastupitelstva, učitelé z velvarské základní školy a zástupci některých spolků ve městě. (ls)

Fotografie naleznete na: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/pratele-z-monbert-na-hz-22-10-2018/

Členové sboru se zúčastnili 23.ročníku cyklistického závodu ČT Author Cup

Pět členů našeho sboru se v sobotu 13.října zúčastnilo již 23.ročníku cyklistického závodu ČT Author Cup, který se konal v Bedřichově v Jizerských horách. Celkem se zúčastnilo kolem 3500 závodníků v různých kategoriích. Závod měřil přes 68 km, převýšení činilo 1624 m. A kdo z členů SDH se zúčastnil ? Na fotografii zleva Michal Petráček, Matěj Krupka, Radek Barsa, Jindra Boháč a Aleš Krupka. Díky za pěkný sportovní výkon ! (ls)

Starosta sboru zve členy k účasti na podzimních akcích

Starosta sboru zve členy k účasti na podzimních akcích sboru a to :

sobota 20.října - sběr železného šrotu po městě - sraz v 7.15 hodin na HZ

sobota 20.října - účast na oslavách 100 let republiky v Kralupech n/Vlt. - zájemci se mají přihlásit

čtvrtek 25.října - účast na oslavách 100 let republiky na náměstí ve Velvarech od 15 hodin, zájemci hlaste se veliteli

sobota 27.října - sběr elektrospotřebičů po městě - sraz v 7.30 hodin na HZ

sobota 17.listopadu - posezení členů k závěru roku na HZ - začátek v 17 hodin

Dále starosta sboru žádá členy o vyplnění a předání tiskopisu k ochraně osobních údajů (GDPR), který obdrželi e-mailem. Zbytku členů bude karta předána k podpisu na VVH za rok 2018. Termín VVH se předpokládá v sobotu 19.ledna 2019. (ls)

Sbor obdržel pamětní list a Čestnou medaili k 100.výročí založení republiky

V sobotu 6.října v rámci branného závodu hasičské všestrannosti mladých hasičů v Braškově, převzal za náš sbor starosta František Saifrt od Okresního sdružení hasičů Kladno pamětní list a Čestnou medaili u příležitosti stého výročí založení Československa. Foto: M.Petráček (ls)

Účast na podzimním kole hry Plamen  v Braškově

Přes problémy s vedením kroužku mladých hasičů u našeho sboru se podařilo zajistit účast hlídky MH na podzimním kole hry Plamen, které se konalo v sobotu 6.října v Braškově. Díky obětavosti Michala Petráčka a Matěje Svobody družstvo absolvovalo závod požárnické všestranosti (ZPV) a může být hodnoceno v jarním kole. Obsadilo 7.místo ze sedmi účastníků. Foto: M.Petráček (ls)


Město má nový aktualizovaný Požární řád města

Město bylo již delší dobu upozorňováno kontrolními orgány, že je třeba novelizovat Požární řád města Velvary, který již neodpovídá současným předpisům a situaci. Zastupitelstvo města schválilo dne 26.září 2018 obecně závaznou vyhlášku č.2/2018, kterou se vydává Požární řád města Velvary. Účinnost předpisu nabývá patnáctým dnem od vyhlášení na úřední desce tj. 17.října t.r. Zároveň se ruší OZV č.4/1998 ze dne 23.2.1998. Nový předpis naleznete v sekci KE STAŽENÍ na: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/.

Sbor modernizoval klubovnu a zároveň učebnu jednotky SDH

Začátkem roku sbor požádal město Velvary o přidělení programové dotace (grantu) na modernizaci učebny pro jednotku SDH. Z přidělených prostředků a vlastních zdrojů byl instalován projektor, plátno, ovládací notebook a přiveden el. proud a zařízení bylo zprovozněno. Zároveň byly kompletně vyměněny židle v celé klubovně a do dětské klubovny byly zakoupeny dva nové stoly. Pokračuje se tak v modernizaci celé budovy hasičské zbrojnice a to po etapách. (ls)

Náš člen Vašek Holý oslavil své 60. narozeniny - gratulujeme !

Životního jubilea 60ti let se dožil 24.září náš dlouholetý člen Vašek Holý. Členem sboru je od roku 1974 tj. 44 let ! Své narozeniny oslavil se svou rodinou, přáteli a nemohli chybět členové našeho sboru. Předali mu tradiční dárek - sekyrku, hasičskou šerpu a další dary. Nechyběla ani společná fotografie. Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a věříme, že bude dál jedním z nejaktivnějších členů našeho sboru. (ls)

Sedm členů sboru kandiduje v komunálních volbách

Členové našeho sboru projevují zájem o dění v našem městě i jiným způsobem. V dosavadním zastupitelstvu města jsme měli pět členů sboru a Pavel Holý byl dokonce členem městské rady. V nadcházejících komunálních volbách ve dnech 5.-6.října kandiduje dokonce sedm členů našeho sboru a to: Michal Pašek, František Saifrt, Vlastimil Jandouš, Pavel Holý, Michal Ledvinka, Šárka Štefaniková a Jaroslav Svoboda. Doporučujeme našim členům, aby tyto kandidáty podpořili a vytvořili tak podmínky pro další rozvoj našeho spolku. Děkujeme stávajícím zastupitelům v čele se starostou města Radimem Wolákem za dosavadní podporu činnosti hasičů, která vyvrcholila zakoupením nové automobilové cisterny v roce 2017. (ls)

Jednotka odstraňovala stromy z komunikací - výjezdy č.37 a 38

K odstranění překážek - stromů na komunikacích, vyjížděla dvakrát naše zásahová jednotka. V pátek 21.září kolem 20.30 hodin večer k obci Neuměřice technikou CAS 20 T815 S2R (1+5) a v neděli 23.září po 21 hodině večer k obci Sazená s technikou CAS 20 T815 S2R (1+4). Zde postupně odstranila tři stromy padlé na komunikaci a dále pomáhala s opravou střechy po vichru starším občanům. Foto: Michal Petráček (ls)

Požár zahradního odpadu + zranění osoby - výjezd č.36

Naše výjezdová jednotka vyjela v neděli 16.září kolem 19. hodiny večerní technikou CAS 20 T815 S2R (1+4) do zahrádkářské kolonie ve Velvarech, U Podhorního mlýna. Zde hořel zahradní odpad o rozloze cca 3 m2, který byl záhy likvidován vysokotlakem. Přitom vyšlo najevo, že požár způsobila žena, ročník 1968, která do shrabaného listí nalila benzín. Došlo k rychlému vznícení a lehkému popálení ženy v obličeji. Ta z místa odešla a záchranná služba ji našla nedaleko místa v obytném domě, kde ji ošetřila. (ls)

Uložení ostatků našeho člena a kamaráda Oldřicha Fajgla

V pátek 7.září odpoledne se konalo rozloučení a uložení ostatků našeho člena a kamaráda Oldy Fajgla na velvarském hřbitově. Zúčastnilo se ho kolem 60 přítomných, většinou našich členů a rodinných příslušníků a známých, dále rodina zesnulého. Přítomní položili ke hrobu květinové dary a uctili jeho památku. (ls) Fotografie z rozloučení naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/rozlouceni-s-o-fajglem-7-zari-2018/

                            Členové SDH před rozloučením na hasičské zbrojnici

Účast na oslavách 130.výročí založení SDH Hospozín

Delegace sboru se v sobotu 1.září zúčastnila oslav 130.výročí založení SDH Hospozín a zároveň 700 let této obce. K vystavení jsme přivezli techniku AS 16 S4000-1 a novou CAS 20 T815 S2R. Hasičům z Hospozína jsme předali Pamětní list a plaketu a dále slavnostní stuhu na jejich nový prapor, který v rámci oslav převzali a vysvětili. Oslavy proběhly zdařile kromě vytrvalého deště, který je trochu znehodnocoval. (ls)

Nehoda hasičů na Šumpersku - jeden zemřel, druhý těžce zraněný

Hasiči se považují za jednu velkou rodinu a tak každé neštěstí v jejich řadách vyvolá smutek a zároveň solidaritu. V pátek 24.srpna v podvečer havarovala u obce Libivá na Šumpersku hasičská cisterna HZS Olomouckého kraje ze stanice Zábřeh při jízdě k zásahu, rovněž dopravní nehodě, kde byli zranění lidé. Při jízdě se údajně střetli s osobním vozidlem a bilance je tragická ! Jeden hasič a to velitel vozu zemřel, druhý, řidič vozidla, je těžce zraněný a další dva utrpěli lehká zranění. Příčina nehody se vyšetřuje.

Vyslovujeme rodině zemřelého kolegy upřímnou a hlubokou soustrast a cítíme s nimi. Držíme palce těžce zraněnému kolegovi i ostatním dvěma hasičům, aby situaci zvládli a co nejdříve se vrátili do běžného života. Věříme, že podobné zprávy budeme přijímat pouze vyjímečně, neboť práce všech záchranářů je složitá a těžká. Památku zemřelého hasiče uctíme vyvěšením černého praporu na budově hasičské zbrojnice. (ls) Foto HZS.

Zemřel starosta Sdružení hasičů ČMS pan Karel Richter

Smutné zprávy v tomto letním období pokračují. V sobotu 18.srpna zemřel náhle ve věku 67 let starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pan Karel Richter. V čele naší dobrovolné organizace stál 18 let. K velvarským hasičům měl vždy vřelý vztah. Zúčastňoval se oslav založení našeho nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru, naposledy v roce 2014, kdy dekoroval náš sborový prapor čestnou stuhou SHČMS a předával nám čestný dekret o založení sboru. Pravidelně navštěvoval naší expozici na celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích, kde vždy besedoval s našimi členy a zajímal se o život sboru.

Rodině i vedení SH ČMS vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast. Pan Richter zůstane v našich srdcích a vzpomínkách, čest jeho památce ! K uctění památky starosty sdružení bude na naší hasičské zbrojnici vyvěšen černý prapor a odeslán kondolenční dopis. (ls)

Opět velký požár skládky za obcí Uhy - výjezd č.34

V pátek 10.srpna krátce před 15 hodinou byla naše jednotka povolána k požáru skládky TDO za obcí Uhy, která letos hořela již několikrát. K letošnímu 34 výjezdu vyjela jednotka s technikou CAS 32 T815 (1+3) a její zásah trval téměř 3 hodiny, kdy prováděla zejména kyvadlovou dopravu vody z blízkého areálu MERO ČR. Na místě byl vyhlášen druhý stupeň poplachu a celkem bylo povoláno asi 16 cisteren jednotek HZS a JSDH. (ls)

Dočkají se dobrovolní hasiči většího odškodnění v případě umrtí u zásahu?

Ministerstvo vnitra připravuje zvýšení odškodnění pro pozůstalé dobrovolných hasičů! Vyššího odškodnění by se měly dočkat i další osoby, kteří se podílejí na záchraně lidských životů nebo majetku a při plnění těchto povinností zemřou. Počítá se s tím v novele nařízení o jednorázovém mimořádném odškodnění. Doposud byl obrovský rozdíl mezi odškodněním profesionálních a dobrovolných hasičů. Profesionálové dostávali dvanáctinásobek služebního příjmu, dobrovolní hasiči čtyřnásobek nebo šestinásobek průměrné mzdy. Riziko a nebezpečí  je však pro obě skupiny stejné! Navrhované odškodnění pro pozůstalé by nově mělo činit cca 332 tis. Kč. Po nedávném uznání stoprocentní výše nemocenské tedy další posun k ochraně dobrovolných hasičů? Věříme, že ano. (ls)

Malá pietní tryzna za Oldu Fajgla v restauraci Sladovna

Protože se nekonalo smuteční rozloučení s naším dlouholetým členem sboru Oldřichem Fajglem, který zemřel v neděli 29.července ve věku nedožitých 70 let, konala se z iniciativy členů malá pietní tryzna v hasičské hospodě Sladovna. Zde byl 22.května 1864 na valné hromadě  založen náš hasičský sbor. S "Olánkem", jak se mu říkalo, se přišlo rozloučit kolem 25 členů sboru. Vzpomínalo se, zapálily se svíčky a připomínaly historky a zážitky s dlouholetým členem, který letos dovršil 52 let členství v hasičském sboru a který zažíval se sborem dobré i zlé časy. Tak Oldo, ještě jednou, ať nahoře nesmutníš, zadupali jsme tě dobře ! Foto J.Svoboda (ls)

Požár trávy a křoví za obcí Uhy směrem k tankovišti MERO ČR

Letošní výjezd č. 32 - ve středu dne 1.srpna 2018 po 11 hodině dopolední vyjela naše zásahová jednotka s CAS 32 T 815 (1+3) k požáru trávy a křoví za obec Uhy, směrem k tankovišti MERO ČR. Požár o rozloze cca 30x10 m likvidovala lafetovou proudnicí. Na místě byla dále jednotka HZS ze stanice Kralupy nad/Vltavou a to dvěma vozidly. Foto M.Petráček (ls)

Další smutná zpráva - zemřel dlouholetý člen sboru Olda Fajgl

Sbor oznamuje další smutnou zprávu. V neděli 29.července zemřel po krátké a těžké nemoci ve věku nedožitých 70 let dlouholetý člen našeho sboru Oldřich Fajgl. Do sboru vstoupil v roce 1966 ve svých 18ti letech a v letošním roce dovršil 52 let členství ve sboru. Byl držitelem řady hasičských ocenění, nejvyšším je medaile Za mimořádné zásluhy z roku 2009. Zúčastnil se mnoha hasičských zásahů jako člen výjezdové jednotky např. i povodní v roce 2002, pracoval i ve výboru SDH. Zúčastňoval se řady akcí sboru, zájezdů i přátelských setkání s ostatními hasiči. Protože žil bez vlastní rodiny, hasiči pro něj tuto často nahrazovali a on to vracel kamarádstvím a dobrou náladou. Téměř denně byl na hasičské zbrojnici a pověstné bylo zejména jeho "hasičské kafe", které rád kolegům vařil, protože vzhledem k věku se zásahů již nezúčastňoval. Oldo, měj se tam nahoře pěkně, budeme na tebe rádi vzpomínat - čest Tvé památce.

Poslední rozloučení se bude konat v kruhu rodinném. Členové SDH se po dohodě s rodinou zúčastní až uložení urny s ostatky. Termín bude včas oznámen. (ls)

  

Třicátý letošní výjezd - požár automobilu v obci Černuc

K jubilejnímu třicátému zásahu v letošním roce vyjela zásahová jednotka sboru ve středu 18.července před 14 hodinou odpolední. Určená technika CAS 20 T815 S2R (1+2) vyjela do obce Černuc, kde na křižovatce od Hospozína hořel osobní automobil. Požár byl lokalizován před příjezdem naší jednotky pomocí RHP a naše jednotka provedla pouze dohašení vysokotlakem. Osoby opustily vozidlo včas, na místě Policie ČR. Foto V.Holý. (ls)

Další dva žňové požáry - č.28 a 29

Výjezdy ke žňovým požárům v měsíci červenci pokračují. Nejprve v sobotu 14.července po 20 hodině večer vyjela jednotka s CAS 32 T815 (1+3) k požáru strniště do obce Neuměřice. Na místě HZS stanice Kralupy a JSDH Brandýsek. K dalšímu požáru jsme vyjeli v pondělí 16.července po 5 hodině ranní technikou CAS 20 T815 S2R (1+3) a CAS 32 T815 (1+1) a to k obci Uhy, kde byl nahlášen požár kombajnu. Naštěstí hořel pouze prostor pod kombajnem, který byl uhašen vysokotlakem. Zásahem tak byly uchráněny vysoké hodnoty. Po kontrole termokamerou HZS se jednotka vrátila zpět na základnu. (ls)

Zemřel kolega a kamarád Václav Trhlík

Oznamujeme naším členům smutnou zprávu. Ve věku 65 let zemřel náhle náš kolega a kamarád Václav Trhlík. Ke sboru nastoupil v roce 1972. Zpočátku byl aktivním členem i členem zásahové jednotky a soutěžního družstva SDH. Postupem času se do činnosti sboru zapojoval sporadicky, ale do hasičské zbrojnice docházel pravidelně, komunikoval s námi, chodil na schůze sboru a byl dlouholetým přispívajícím členem. I proto nás jeho náhlé umrtí zaskočilo a cítíme hlubokou účast s jeho rodinou. Rozloučení se koná ve čtvrtek 19.července ve 12.30 v obřadní síni v Kralupech nad Vltavou. Čest jeho památce! (ls)

Návštěva oslav 150.výročí založení SDH Dolní Podluží

Delegace našeho sboru se zúčastnila v sobotu 14.července oslav 150.výročí založení SDH Dolní Podluží na Rumbursku. S tímto hasičským sborem udržujeme přátelské styky a oplatili jsme jim návštěvu z loňského roku, kdy přijeli na předání naší nové CAS 20 T815 S2R.

Na oslavách jsme vystavili vozidlo AS 16 S4000-1 z roku 1966, které jelo po vlastní ose a dojelo bez problémů i v této kopcovité části Lužických hor. Přátelům z Dolního Podluží jsme předali upomínkové předměty a zúčastnili jsme se celodenních oslav, které byly zakončeny ohňovou show a ohňostrojem. Nechyběla ani společná fotografie ze starostkou obce Dolní Podluží, která se s námi spřátelila. Fotografie P.Holého na: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/150-vyroci-sdh-dolni-podluzi/ (ls)

Požárů začátkem července přibývá - výjezd č.27

V první dekádě měsíce července vyjela naše jednotka již k šestému požáru! V úterý 10.července po 13.30 hodin vyjela k požáru stohu slámy do obce Horní Kamenice u Vraného a to technikou CAS 32 T815 (1+1). Na místě zasahovalo celkem 5 hasičských jednotek a to HZS - stanice Slaný, dále JSDH Vraný, Zlonice, Klobuky a Velvary. Požár vznikl patrně samovznícením vlhké slámy, škoda činila asi 20 tis.Kč. Foto M.Ledvinka (ls)

Požár střechy bývalé drážní budovy v Kralupech n/Vlt. - výjezd č.25

Další, v pořadí již 25. letošní výjezd, absolvovala naše jednotka v sobotu 7.července kolem 23.45 hodin, kdy vyjela technikou CAS 32 T815 (1+3) do Kralup n/Vltavou, Poděbradova ul. Hořela zde střecha bývalé nádražní budovy o rozměrech cca 30x10 m, obývaná většinou bezdomovci. Ti mohli také způsobit požár, který byl vidět na velkou vzdálenost a na jehož likvidaci se podílelo 7 hasičských jednotek. Naše jednotka se vrátila zpět kolem 3.30 hodin. Foto Š.Šulc. (ls)

Ve čtvrtek 5.července dva výjezdy jednotky - č. 23 a 24

Ve čtvrtek 5.července vyjela naše zásahová jednotka ke dvěma zásahům. Nejprve po 15.30 hodin do obce Šlapánice,kde hořela tráva v zahradě od špatně uhašeného uhlí po grilování a hrozilo rozšíření požáru na pole s obilím. Na místě zasahovala již jednotka HZS stanice Slaný a JSDH Zlonice, Vraný, Hospozín a Velvary.

Poplach ke druhému výjezdu byl vyhlášen v 17.39 hodin. Jednalo se o planý poplach, kdy byl oznamovatelem nahlášen kouř z areálu společnosti Metal Trade Comax Velvary. K zásahu vyjela jednotka s dvěma CAS a na místě byly dále jednotky HZS ze stanic Kralupy a Slaný, dále Policie ČR a RZS. Po průzkumu v areálu nebyl žádný požár zjištěn a hasičské jednotky se vrátily na své základny. F.Saifrt (ls)

Požár pšenice u obce Netřeba na Mělnicku

Naše jednotka vyjela v úterý 3.července kolem 16.30 hodin ke svému 22. letošnímu výjezdu a to technikou CAS 32 T815 (1+3) mezi obce Úžice a Netřeba na Mělnicku. Hořelo zde pole se vzrostlou pšenicí a byl vyhlášen III.stupeň požárního poplachu. Na místě 3 jednotky HZS, 2 jednotky HZSP  a 10 jednotek JSDH. Požár vznikl v nevyužívané silážní jámě a rozšířil se na obilné pole do rozlohy cca 60 ha a svým rozsahem ohrožoval sousední obce. Naše jednotka dodávala vodu ostatním jednotkám a po ukončení se vrátila zpět na základnu. Foto: J.Svoboda (ls)

Krajská soutěž v požárním sportu se letos konala na Kladně

Krajská soutěž v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů Středočeského kraje se letos konala ve dnech 23.-24. června na městském stadionu Sletiště na Kladně. Naše družstvo letos do krajské soutěže nepostoupilo. Zástupci okresu Kladno v kategorii mužů SDH Kutrovice i v kategorii žen SDH Braškov skončili shodně na 12.místě. (ls)

Podruhé za krátkou dobu opět zásah na skládce Uhy

V sobotu 16.června po 16 hodině vyjela naše jednotka podruhé v krátké době na požár skládky na Uhách a to technikou CAS 32 T 815 a CAS 20 T815 S2R. Letošní zásah č.19 trval až do 19 hodin. (ls)

V neděli 10.června dva zásahy po následcích bouřky

Naše zásahová jednotka vyjela v neděli 10.června brzy po sedmé hodině ranní ke dvěma zásahům (č.17 a 18) po následcích uplynulé bouřky. Nejprve v našem městě do ulice Nabdínské, kde spadlá větev bránila průjezdu vozidel. Jednotka s technikou CAS 20 a pomocí motorové pily komunikaci uvolnila a uklidila. V zápětí vyjíždí druhá část jednotky s DA LZ1 Fiat Ducato k čerpání vody na CTR Nelahozeves, kam se za ní později připojila i jednotka s CAS 20. (ls)

Zásah č. 14 - požár vraku vozidla v bývalé pískovně Chržín

Ve středu 6.června krátce po sedmé hodině ranní zasahovala naše jednotka s CAS 32 T815 u požáru vraku vozidla v bývalé pískovně Chržín. Požár likvidován 1 C proudem, přinášíme fotografii z místa zásahu. (ls)

Cyklistická tour "S hasiči na kolech" již pošestnácté

Po týdnu cestovali naši členové opět do Rumburku v severních Čechách, kde se zúčastnili již šestnáctého cyklistického putování "S hasiči na kolech". Cyklistické tour se zúčastnilo kolem 200 cyklistů, většinou hasičů nebo jejich blízkých. Trasa měřila přes 40 km a cyklisté navštívili 5 hasičských zbrojnic v ČR (Krásná Lípa, Rybniště, Horní Podluží, Dolní Podluží a Varnsdorf) a 1 zbrojnici v Německu (Grosschönau). Našich členů se zúčastnilo 14, všichni dojeli bez defektu a tradičně navázali další přátelství. (ls)

Fotografie naleznete zde :https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/16-rocnik-s-hasici-na-kolech-2018/

Účast členů sboru na oslavách 160. výročí  založení SDH Rumburk

Členové sboru se zúčastnili v sobotu 26.května oslav 160. výročí založení SDH Rumburk v severních Čechách. Každoročně se u tohoto sboru zúčasťňujeme cyklistického putování "S hasiči na kolech" a se členy sboru nás pojí přátelství. Na výstavě techniky jsme představili historickou koňskou stříkačku R.A.Smékal z roku 1904 a vedení sboru jsme předali upomínkové dary a Pamětní list k jejich výročí. Foto J.Svoboda. (ls)

P.S. Letošní ročník jízdy "S hasiči na kolech" se koná v sobotu 2.června t.r. a členové našeho sboru se ho tradičně zúčastní.

Celostátní setkání hasičských praporů v Brně

Sedmičlená delegace našeho sboru se v sobotu 26.května zúčastnila celostátního setkání hasičských slavnostních a historických praporů v Brně! Akce v areálu brněnského výstaviště zahájila oslavy 100. výročí vzniku Československa. Náš prapor byl dekorován slavnostní stuhou k tomuto výročí. (ls)

Zásahy při bouřce a vichru dne 23. května

Naše jednotka byla povolána ve středu 23.května před 19 hodinou k odstranění nebezpečných stavů vzniklých bouřkou a silným větrem. Jednalo se o padlé stromy přes silnici nebo u rodinných domů směrem na Nabdín, Hobšovice, Tmáň a Zlonice. Okolí Zlonic bylo územím zasaženým povětrnostními vlivy nejvíce. Kromě JSDH Zlonice a Velvary zasahovala také jednotka SDH Plchov. Foto M.Petráček (ls)

Hasičská "Dědkiáda 2018" se vydařila, děkujeme členům za pomoc

Sbor má za sebou organizaci a průběh letošního již 23.ročníku Memoriálu Karla Krohna ! Zúčastnilo se celkově 26 družstev ve třech kategoriích. Mezi "dědky" zvítězilo již po osmé družstvo SDH Úžice, v kategorii "bez rozlišení věku" muži a ženy SDH Kmetiněves. Vydařil se i doprovodný program a to výstava moderní hasičské techniky, vše shlédlo v areálu Malovarského rybníku mnoho návštěvníků. Podrobnosti, kompletní výsledky a fotografie připravujeme. (ls)

Článek a foto na serveru Kladenského deníku: https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-dedkiadu-ve-velvarech-doprovazelo-prijemne-pocasi-20180519.html

Výsledková listina soutěže ke stažení zde: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/

Fotografie ze soutěže na: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/23-rocnik-dedkiady-19-5-2018/

Děti z mateřské školy na HZ

Po dětech ze školní družiny navštívily naší hasičskou zbrojnici i dvě skupiny dětí velvarské mateřské školy, celkem více než 60 dětí. Hasiči je seznámili krátce s historií sboru, poučili co dělat při požáru a ukázali jim vybavení zásahových vozidel. Milým překvapením byl dárek dětí hasičům a to model hasičské cisterny, který bude vystaven v hasičské zbrojnici. (ls)

Požár skládky v obci Uhy

Naše výjezdová jednotka vyjela ve středu 16.května krátce po půlnoci dvěma vozidly CAS spolu s dalšími hasičskými jednotkami k většímu požáru skládky poblíž obce Uhy. Byl vyhlášen 2.stupeň poplachu a na místě zasahovalo 13 hasičských jednotek. Naše jednotka se vrátila na základnu v ranních hodinách. Foto J.Svoboda a M.Petráček. (ls)

Na okresní soutěži obsadili muži 4.místo

Naše družstvo mužů obsadilo 4.místo na postupovém kole dospělých, které se konalo 12.května v Plchově. Doplatilo na neúčast v základním kole dne 21.4., kde neabsolvovalo běh na 100 m s překážkami a bodovou ztrátu už nedokázalo dohnat (štafeta 81,51 sec, útok 37,47 sec). Výsledky: 1.Kutrovice A - 6 bodů, 2.Pletený Újezd - 9 bodů, 3.Plchov - 9 bodů, 4.Velvary - 10 bodů. Zarážející je účast pouze 5 družstev z celého okresu. Celkové výsledky najdete na https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/. Vítěz postupuje do krajského kola, které se koná ve dnech 23.-24.6.2018 na Kladně. (ls)

Děti ze školní družiny si prohlédly hasičskou techniku

Každoročně navštěvují naší hasičskou zbrojnici v rámci "Dne hasičů" desítky dětí buď z Velvar nebo i blízkého okolí. Ve čtvrtek 10.května si naší hasičskou techniku prohlédlo více jak 60 dětí z velvarské družiny se svými učitelkami. Dětem se věnovali členové výjezdové jednotky Michal Ledvinka, Michal Petráček, Pavel Staněk a Dušan Stovička. Další návštěvou budou děti z velvarské mateřské školky. (ls)

Hasičský veterán představen na velvarském náměstí dne 8.května

Sbor představil již po několikáté na velvarském náměstí v rámci výstavy historických vozidel "Stopou slánského Oriona" své historické vozidlo AS 16 – typ FGL LF 16 S 4000-1, vyrobené v roce 1966 v bývalé NDR. Jedná se o předchůdce vozidla IFA a dodnes je plně funkční. (ls)

Více o vozidle najdete na : https://www.sdhvelvary.cz/inpage/s4000-1/

 

Starosta sboru oslavil 40. narozeniny - blahopřejemel

Starosta našeho sboru František Saifrt oslavil v sobotu 14.dubna s hasiči a rodinou na hasičské zbrojnici své 40.narozeniny. Kromě mnoha darů mu přítomní přáli zejména zdraví, štěstí a osobní spokojenost. Připojujeme se stejným přáním a k tomu také pevné nervy! Více fotografií najdete na https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/40-narozeniny-f-saifrta-14-4-2018/ (ls)

Rekonstrukce prostor HZ byla ukončena generálním úklidem

Svépomocná rekonstrukce přízemních prostor hasičské zbrojnice byla ukončena generálním úklidem. Trvala téměř dva měsíce  a práce byly prováděny svépomocí členů.

Vzhledem k závadám na elektroinstalaci bylo potřeba provést výměnu hlavního rozvaděče a rozvodů v přízemí budovy. Při této příležitosti byla také zrekonstruována místnost ústředny (nová elektroinstalace, položení dlažby a výmalba) a vyměněny původní zárubně v přízemí, které byly osazeny novými dveřmi. Chodba byla nově vyštukována a vymalována. Zároveň byla dokončena pokládka dlažby na schodech do garáží a sklepa. Novou elektroinstalaci, stavební materiál a interiérové dveře hradilo město z rozpočtu na údržbu budovy. Výmalba a nový nábytek do ústředny byly pořízeny z prostředků dobrovolného sboru.

Při jarní brigádě dne 7.dubna,  které se zúčastnilo 30 členů, bylo vše zejména díky našim ženám uklizeno včetně garáží a areálu zbrojnice. Všem děkujeme za pomoc. Čistící stroj zapůjčila společnost C-connect s.r.o Velvary.

Zvláště děkujeme členům, kteří na rekonstrukci odpracovali nejvíce hodin. Zejména Milan Vobořil, Luboš Matoušek, Jaroslav Port (není členem SDH), Aleš Kraus a Vašek Holý. Pomohl i Antonín Vosmík, instalatér a topenář z Velvar.  Ještě jednou děkujeme za vylepšení zázemí pro naší činnost.

                                                                                                     Starosta František Saifrt a velitel Michal Ledvinka

Fotografie z rekonstrukce prostor HZ v roce 2018: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/rekonstrukce-prostor-2018/

Rekonstrukce prostor HZ se blíží ke konci, nový Fireport byl zapojen

Na hasičské zbrojnici finišuje rekonstrukce přízemních prostor. Nový systém výjezdu FIREPORT byl servisní firmou instalován včetně nového rozvaděče a elektroinstalace. Hodnota rekonstrukce bude ještě následně finančně vyčíslena včetně počtu odpracovaných hodin. (ls)

Hasičský ples dne 17. března se vydařil

Sbor uspořádal tradiční "Hasičský ples" a to v sobotu 17.března v kulturním zařízení na Uhách. Zúčastnilo se ho asi 240 návštěvníků, hrála kapela "Druhej dotek", do tomboly hasiči připravili 500 cen. Zpestřením bylo vystoupení skupiny bubeníků MARCHING Band ze ZUŠ Roudnice nad Labem. Děkujeme velvarským občanům, podnikům i organizacím za příspěvky do tomboly. Jejich přehled naleznete na : https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/. Děkujeme i Vlastimíru Vinšovi ze Sazené za zajištění dopravy návštěvníků plesu. Starosta sboru děkuje všem členům, kteří se do přípravy a organizace plesu zapojili. (ls)

Na hasičské zbrojnici začala svépomocná rekonstrukce prostor

Ve vstupních prostorách hasičské zbrojnice začala rekonstrukce prováděná svépomocí našich členů. V první fázi se jedná o rekonstrukci elektrické instalace (výměna rozvaděčů, nové vedení a rozvody). Následovat budou zednické a malířské práce ve vstupní chodbě, ústředně a v přilehlých prostorách, pokládka dlažby v ústředně a na spojovacím schodišti. Předpokládá se nové vybavení ústředny a konečná instalace systému FIREPORT. Práce by měly být ukončeny do konce měsíce března a poté bude následovat celkový úklid prostor brigádou dne 7.dubna.  (ls)

  

Od 1.února 2018 platí novela zákona o nemocenském pojištění

Novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění platí nově od 1.února 2018. Týká se i situace členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Ti, kteří budou uznáni dočasně práce neschopnými z důvodu nemoci nebo úrazu z důvodu zásahu, mají nárok na dávku nemocenské ve výši 100% denního vyměřovacího základu. Dosud nespravedlivé snížení jejich přijmů je tedy spravedlivě narovnáno. Rádi bychom, aby k úrazům a nemocím při zásazích nedocházelo ! (ls)

První "ostrý" výjezd nového vozidla CAS 20 T815 S2R

Nové zásahové vozidlo sboru bylo dovybaveno potřebným materiálem, řidiči absolvovali řadu kondičních jízd a dne 1.února bylo zařazeno do výjezdu. K prvnímu "ostrému" výjezdu vyjelo v pondělí 5.února v podvečerních hodinách do obce Sazená, kde hořely saze v komíně rodinného domku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 (1+5) a provedla zásah klasickým způsobem pomocí kominického nářadí a hořící saze zasypala pískem. Na místě jednotka HZS - stanice Kralupy n/Vlt. a Policie ČR. Foto: J.Svoboda (ls)

Sbor hodnotil rok 2017 na výroční valné hromadě

V sobotu 27.ledna se na hasičské zbrojnici konala výroční valná hromada sboru, která hodnotila rok 2017. Mezi hosty jsme přivítali náměstkyni starosty OSH Kladno paní Pospíšilovou, ředitele ÚO Kladno HZS Středočeského kraje plk.Hradila se svými kolegy, zástupce SDH Hřebeč a další hosty. Z jednání se omluvil starosta města Radim Wolák. Po úvodních zprávách výboru SDH došlo na ocenění 7 členů stužkami Za věrnost. Pavel Holý obdržel stužku za 40 let členství ve sboru a dlouholetý velitel sboru Vladimír Točík st. věcný dar k významnému životnímu jubileu. Byly předány i členské průkazy dvěma novým členům sboru. Největší událostí loňského roku bylo získání nové zásahové cisterny CAS 20 T815 S2R, která se v současné době zajíždí a od měsíce února by měla být zařazena do výjezdu. Jednání i vystoupení hostů se neslo  ve znamení poděkování členům sboru za jejich záslužnou a dobrovolnou práci. Výroční zprávu sboru za rok 2017 naleznete v sekci KE STAŽENÍ: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/ (ls) Foto P.Holý.

Více fotografií naleznete na: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/vyrocni-vylna-hromada-27-1-2018/

Výcvik na polygonu v Synthosu Kralupy

Jedenáct členů výjezdové jednotky se zúčastnilo v sobotu 27.ledna výcviku v protiplynovém polygonu podniku Synthos Kralupy n/Vlt. Podmínky výcviku splnilo 10 členů, výcvik byl tradičně fyzicky náročný. (ls) Foto: M.Petráček

Vyšlo nové Hasičské čtení

Současně s posledním číslem Hasičských novin jsme obdrželi čtvrtou ročenku HASIČSKÉ ČTENÍ, kde je mnoho článků a zajímavostí z hasičského života. Ročenku připravuje náš kamarád Pepa Nitra a i jeho zásluhou je zde uveřejněn článek o naší Dědkiádě a tím je propagován náš sbor. Ročenka je zájemcům k dispozici na ústředně hasičské zbrojnice!

Zásah č.2 - požár v motorovém prostoru nákladního vozidla na silnici I/16

Naše jednotka vyjela ke druhému letošnímu zásahu a to v pondělí 15.ledna okolo 11.40 hodin technikou CAS 32 T815 (1+2) na silnici I/16 k obci Vepřek za Novou Vsí směr Mělník. Na místě již zasahovaly jednotky HZS stanice Mělník a Kralupy n/Vlt. Řidič vozidla uhasil požár ručním hasicím přístrojem před příjezdem jednotek. Po dohodě s VZ se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Foto: M.Ledvinka (ls)

Akce v roce 2018 a z činnosti v uplynulém roce

Kalendářní přehled akcí sboru v I.pololetí 2018 najdete na: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/navrh-akci-v-roce-2018/

Pozvánku na Výroční valnou hromadu  dne 27.1.2018 najdete na : https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni

Události, fotografie a články sboru z uplynulého roku 2017 najdete na :https://www.sdhvelvary.cz/inpage/sdh-velvary-dnes-rok-2017/

Přehled výjezdů zásahové jednotky v roce 2017 na : https://www.sdhvelvary.cz/inpage/rok-2017-zasahy/

Termíny důležitých akcí SDH v roce 2018

Výborová schůze SDH schválila dne 11.prosince termíny důlěžitých akcí v roce 2018 a to :

- výroční valná hromada SDH v sobotu 27.ledna 2018 v 17.30 hodin na HZ

- hasičský ples na Uhách (zatím bez záruky) - sobota 17.března 2018 ve 20 hodin

- jarní brigáda a úklid na HZ - sobota 7.dubna 2018

- 23.ročník memoriálu K.Krohna - Dědkiáda - sobota 19.května 2018   (ls)

PF 2018 - přejí  členové SDH Velvary

s přáním všeho dobrého, hodně zdraví a štěstí rodinám a výjezdovým hasičům přejeme málo zásahů ve svátečních dnech a šťastné návraty na své základny !