Úvodní stránka » Z ČINNOSTI 2012-2023 » SDH Velvary DNES - rok 2019

                   SDH VELVARY "DNES"  v roce 2019 - události, fotografie, články

PF 2020

Přejeme všem našim členům, příznivcům, kamarádům hasičům a návštěvníkům stránek krásné vánoční svátky, rodinnou pohodu, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020. Členům zásahových jednotek hlavně šťastný a bezpečný návrat na své základny! (ls). Autorem PF je J.Svoboda.

Příprava volební valné hromady v lednu 2020

Výbor SDH se na svém jednání dne 9.12. zabýval mj. přípravou valné hromady, která by se měla sejít v sobotu 25.ledna 2020. Jedná se o volební valnou hromadu, která zvolí nový výbor a kontrolní a revizní radu na období 2020-2024. Ze současného výboru nejsou již navrhováni: Miloslav Maršálek (požádal o uvolnění z věkových důvodů), Milan Vobořil (nezúčastňoval se jednání) a Pavel Staněk (nezúčastňoval se jednání). Uvádíme navrhované členy nového čtrnáctičlenného výboru sboru v abecedním pořadí: Holý Václav, Kapitán Lukáš, Krupka Aleš, Ledvinka Michal, Mašek René, Pašek Michal, Petráček Michal, Saifrt František, Svoboda Jaroslav, Svoboda Matěj, Šulc Libor, Šulc Štěpán a nově Heřman Josef a Matoušek Luboš. Do kontrolní a revizní rady jsou navrhováni Barsa Radovan, Sedláčková Edita a Protivová Martina. Předkládáme návrh k diskusi členů, kteří mohou vznášet připomínky nebo navrhnout dalšího nebo jiného člena. (ls)

Dva roky od převzetí vozidla CAS 20 T815 S2R, slouží k naší spokojenosti

Dne 4.listopadu uplynuly 2 roky od převzetí nového zásahového vozidla CAS 20 T815 S2R naší jednotkou. V současné době vozidlo absolvovalo dvouletou servisní prohlídku ve firmě dodavatele THT Polička, s.r.o, při které byly opraveny drobné závady a vozidlo bylo doplněno některými novými doplňky dle našeho přání. Vozidlo se zúčastnilo velké většiny zásahů, ke kterým byla naše jednotka povolána a u všech bylo na vozidlo spolehnutí a pracovalo bez závad. (ls)

Projekt "Pořízení CAS pro jednotku SDH Velvary" naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/porizeni-cas-pro-jednotku-sdh-popis-historie/

Sbor vystavil koněspřežnou stříkačku v chodbě radnice a asistoval při adventní neděli

Sbor využil nabídky města a zapůjčil a vystavil svou koněspřežnou hasičskou stříkačku R.A.Smékal z roku 1904 v chodbě velvarské radnice. Bude zde v centru zájmu občanů i návštěvníků města a bude určitě dobrou propagací činnosti nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru. Exponát je hlídán kamerovým systémem a pro jeho vystavení byla provedena potřebná technická úprava. Dále platí dohoda o jeho odebrání v případě potřeby sboru a poté bude zase vrácen zpět. Je to také ocenění naší práce, stejně jako trvalá expozice, kterou má sbor v městském muzeu. Více na: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/stala-expozice-sboru-v-mestskem-muzeu-velvary/ Foto: L.Šulc (ls)

V neděli 1.prosince proběhla adventní neděle v našem městě, kde členové sboru asistovali při pálení ohňů na náměstí a nechyběla ani fotografie se starostou města Radimem Wolákem, který členům za účast poděkoval. Foto M.Petráček. (ls)

Požár karavanu u obce Budihostice - výjezd č.25

K požáru karavanu vyjela naše jednotka v pátek 22.listopadu po 20 hodině večer před obec Budihostice a to technikou CAS 20 T815 Terrno (1+5 osob). Na místě i jednotka HZS stanice Kralupy n/Vlt. Hasiči na místě nalezli několik propanbutanových lahví, které ochlazovali. Jedna zraněná osoba byla předána do péče zdravotnické záchranné službě. Jednotky zasahovaly v dýchací technice jedním vysokotlakým proudem a pomáhaly s transportem zraněné osoby. Foto: HZS. (ls)

Dovoz vánočního stromu pro město

Sbor má uzavřenu s městem dohodu o spolupráci a snaží se jí plnit. Zajišťuje řadu akcí, sběrný dvůr pro občany, práce hasičskou technikou, asistenční práce, dovozy materiálů a pod. Jednou z pravidelných činností je každoročně dovoz vánočního stromu v před adventním čase. Ve čtvrtek 21.listopadu zajistili členové převoz vánočního stromu z ulice Nabdínské na velvarské náměstí a to vozidlem A30N. Rozsvícení stromu proběhne v neděli 1.prosince o adventní neděli. Tak přejeme hezký předvánoční čas! (ls)

Z poslední činnosti členů sboru

Zima se blíží, ale členové sboru pokračují ve své činnosti. O pracovní čtvrtek 7.listopadu na hasičské zbrojnici probíhala kontrola techniky a připravovala se právě na zimní období. Členové oddílu mladých hasičů zase brigádničili a sbírali spadané listí po celém areálu a ukládali ho do přistaveného kontejneru. Jejich vedoucí se o víkendu 9.-10. listopadu zúčastnili školení vedoucích mládeže a instruktorů, které proběhlo v Braškově-Valdeku. Závěrečné zkoušky složilo celkem 5 členů, celkově máme tyto odbornosti: Barbora Brandejská a Matyáš Hnízdil jsou instruktoři, Šárka a Markéta Koreckých vedoucí mládeže 3.stupně a Dušan Stovička, Matěj Svoboda a Michal Pašek vedoucí mládeže 2.stupně - gratulujeme. (ls)

Libor Šulc obdržel v Přibyslavi titul "Zasloužilý hasič"

Významného ocenění se dostalo našemu dlouholetému členovi Liboru Šulcovi. V roce 155.výročí založení sboru obdržel dne 7.listopadu v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi titul "Zasloužilý hasič" za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj dobrovolné požární ochrany. Druhé nejvyšší vyznamenání dobrovolných hasičů mu předali představitelé SHČMS v čele se starostou sdružení Janem Slámečkou. Libor Šulc je členem sboru od roku 1970, byl dlouholetým starostou sboru a nyní je členem výboru SDH a pracuje jako hospodář sboru. Sbor má nyní 4 členy, kteří dostali toto vyznamenání. Před tím to byl Antonín Máša (rok 1994), Miroslav Havlín (rok 2002) a Miloslav Maršálek (rok 2009). Vyznamenanému srdečně blahopřejeme ! (ls) Fotografie zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/chh-pribyslav-dne-7-11-2019/?p=1,1.

Sbor pečuje o hrob zakladatele a prvního velitele sboru

Členové sboru pečují již mnoho let o hrob zakladatele sboru Karla Krohna a prvního velitele sboru Jana Papeše na velvarském hřbitovu, protože zde nežijí již žádní příbuzní. Při každém výročí nebo významném dnu jsou u hrobů pokládány kytice nebo věnce. Úprava hrobů byla provedena i ke dni "Památky zesnulých", který připadá na 2.listopadu. (ls)

101. výročí založení republiky jsme oslavili na Řípu

V pondělí 28.října se konalo 1.setkání hasičů pod Řípem u příležitosti 101.výročí vyhlášení samostatného Československa. Akci vymyslel a zkoordinoval náš kamarád Josef "Pepa" Nitra z Mělníku pod záštitou starosty města Roudnice nad/Labem a zúčastnilo se jej mnoho dobrovolných, profesionálních hasičů a mnoho návštěvníků tohoto poutního místa. Náš sbor vypravil na místo autobus, zúčastnili se naši členové i členové oddílu mladých hasičů. Na výstavu techniky jsme přivezli vozidlo S4000-1, které mnozí návštěvníci obdivovali. Sborový prapor byl zařazen hned do čela průvodu za státní vlajku jako nejstarší český dobrovolný hasičský sbor. Po položení kytic a věnců u sochy praotce Čecha následoval bohatý program celého dne pod horou na konci aleje, který vyvrcholil dekorováním vybraných praporů přímo před rotundou na vrcholu hory Říp. Celá akce se nám velmi líbila, video naleznete zde: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/, fotografie naleznete na: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasici-na-ripu-28-10-2019/?p=1,1 a https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasici-na-ripu-28-10-2019-2-cast/. (ls)

Sběr železného šrotu, elektrospotřebičů a návštěva zahraničních delegací na HZ

V sobotu 19.října prováděli členové sboru sběr železného šrotu a elektrospotřebičů po městě. Starosta a velitel sboru děkují spoluobčanům, kteří nám sběr schovávají a předávají. Dále všem členům, kteří se sběru zúčastnili a dále členům, kteří zapůjčili ke svozu svou vlastní techniku a to: Josef Heřman, Jaroslav Svoboda a Vašek Holý.

Během akce navštívili naši zbrojnici členové zahraničních delegací partnerských měst a to francouzského Montbert a slovenského Bratislava-Rusovce, kteří jsou na návštěvě Velvar v rámci projektu partnerství měst. Hosté si prohlédli hasičskou zbrojnici a shlédli krátké video o oslavách 155.výročí založení našeho sboru z května letošního roku. Mezi členy slovenské delegace byli i dva členové místního dobrovolného hasičského sboru. (ls)

V hasičské zbrojnici byl upraven zadní východ z budovy

Členové sboru pokračují ve stavebních úpravách budovy hasičské zbrojnice. V poslední době byl upraven zadní východ z budovy, který nebyl používán. Z iniciativy Luboše Matouška a dalších členů došlo k obložení zadního schodiště a zajištění východu na dvůr mimo garáže. Toho využijí zejména členové oddílu MH, nebudou chodit přes garáž a dojde ke zvýšení jejich bezpečnosti. Ke vchodu byla přesunuta starší stříkačka PS 8 a vzniklo tak další upravené místo v chodbě hasičské zbrojnice. (ls)

Začal Plamen 2019-2020 a to disciplinou ZPV ve Lhotě u Kladna

Závodem požárnické všestrannosti (ZPV) ve Lhotě u Kladna začala v sobotu 5.října sezóna Plamen 2019-2020. Podzimní běh se započítává do jarního hodnocení. V kategorii "mladší žáci" obsadilo naše družstvo MH pěkné 4.místo z osmi účastníků. V kategorii "starší žáci" se nám již tolik nedařilo a náš sbor obsadil 8.místo také z osmi účastníků. V hodnocení jednotlivců mezi staršími dorostenci obsadil Matěj Krupka 3.místo a mezi dorostenkami středního věku Bára Brandejská 7.místo z 10 účastníků. Závod provázelo deštivé a studené počasí. (ls)

Pád stromu na dva osobní automobily - výjezd č.24

K 24. letošnímu výjezdu vyjela zásahová jednotka sboru v neděli dne 29.září kolem 8 hodiny ranní technikou DA L1Z Fiat Ducato (1+5) do ulice Nádražní ve Velvarech. Na parkovišti před firmou Metal Trade Comax spadl vlivem větru vysoký černý topol na zaparkovaná dvě osobní vozidla. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Na místě kromě JSDH Velvary zasahovala jednotka HZS stanice Kralupy nad/Vltavou a SŽDC Kralupy nad/Vltavou, přítomna byla i hlídka Policie ČR. Po rozřezání padlého stromu byla na místo povolána vysokozdvižná plošina SŽDC a hasiči ořezali i druhý porušený strom, který hrozil pádem na opačnou stranu přes železniční trať. Místo bylo uzavřeno a byl zajištěn průběžný průjezd osobního vlaku. (ls)

Praktické školení výjezdové jednotky sboru

V neděli 22.září se sešla výjezdová jednotka sboru ke svému pravidelnému školení a praktickému výcviku. V úvodní části na HZ probíhalo školení BOZP, nácvik komunikace a zásady k vyplňování dílčích zpráv od zásahu. Praktická část probíhala v areálu Malovarského rybníku (zdroj požární vody ve městě). Cvičilo se s vybavením obou CAS, vytváření čerpacího stanoviště a používání detekčních přístrojů. Nechyběly ani kondiční jízdy řidičů s CAS. Velitel M.Ledvinka. (ls)

Naši mladí hasiči soutěžili ve Hřebči a obsadili 8.místo

Naše družstvo mladých hasičů se zúčastnilo v sobotu 21.září již 31.ročníku memoriálu J.Haška a M.Totha ve Hřebči u Kladna. Z třinácti účastníků obsadilo 8.místo časem 33,54 sec. Zvítězilo družstvo Lhoty A časem 25,16 sec. Náš sbor na této soutěži zajišťoval i časomíru včetně nástřikových terčů. (ls)

Hasičstvo zemí Koruny české - zakládání hasičských sborů

V Hasičských novinách vychází seriál článků, které připravuje pan Josef Bidmon z Nymburska. Autor listuje stránkami hasičské historie a připomíná fakta o zakládání hasičských sborů a postupuje historií až k současnosti.

První sbor hasičů z povolání a tudíž nejstarší hasičský sbor založil Alois Pasta v Praze v roce 1853 (rok založení pražských hasičů z povolání). První sbor dobrovolných hasičů byl německý  a byl založen v roce 1854 v Zákupech Ferdinandem Leitenbergrem. První český hasičský sbor s českým velením byl založen 22.května 1864 v našem městě Velvary obchodníkem a později starostou města Karlem Krohnem (foto nahoře v záhlaví i dole v článku), který je právem považován za zakladatele Českého hasičstva. Postupně vznikaly další sbory např. v Roudnici, Nepomuku, Kolíně, Kutné Hoře, Plaňanech a v Táboře. Naše historie připomíná ještě založení prvního sboru s českým velením na Moravě a to ve Velkém Meziříčí, který založil v roce 1871 Titus Krška. A abychom doplnili vše, tak nejstarší dobrovolný hasičský sbor ve Slezsku byl založen 26.června 1884 v Kylešovicích a to Rudolfem Gudrichem. Všechny čtyři uvedené dobrovolné hasičské sbory obdržely v roce 2014 dekrety o svém založení od SH ČMS a to symbolicky právě u nás ve Velvarech. (ls)

Hasiči 30 let od revoluce - článek v MF DNES

Deník Mladá fronta DNES otiskl dne 12.září t.r. článek pod názvem "Hasí i bez KSČ v zádech". Zamýšlí se nad poměry u dobrovolných hasičů 30 let od sametové revoluce v roce 1989. Většina článku se týká života našeho dobrovolného hasičského sboru, jak vzpomíná jeden ze starších hasičů a pamětníků Libor Šulc. (ls) Článek k přečtení a stažení na: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/

Požár boudy na kriketovém hřišti ve Velvarech - výjezd č.23

K požáru dřevěné boudy na kriketovém hřišti u Podhorního mlýna ve Velvarech vyjela naše jednotka v neděli 8.září po 18 hodině večer, technikou CAS 20 T815 S2R a CAS 32 T815. Na místo se dostavila i jednotka HZS stanice Kralupy nad/Vltavou. Příčina požáru se zjišťuje. Foto F.Saifrt (ls)

Účast na oslavách 120.výročí založení SDH Plchov a 140.výročí SDH Zlonice

Členové našeho sboru se v sobotu 7.září zúčastnili oslav 120.výročí založení dobrovolných hasičů v Plchově, malé obci za Slaným směrem na Louny. Jako hosté se zúčastnili zástupci Středočeského kraje v čele s hejtmankou kraje a jejími náměstky, dále zástupce HZS ze stanice Slaný a delegace z mnoha okolních sborů. Starosta našeho sboru předal hasičům z Plchova "Pamětní list", jako poděkování za dlouhodobé přátelské vztahy a účast jejich soutěžního družstva na naší soutěži "Dědkiáda". V rámci oslav jsme se také osobně pozdravili s novým velitelem hasičské stanice Slaný, pod jehož řízení naše výjezdová jednotka patří. Na výstavě techniky jsme představili naše vozidlo AS 16 S 4000-1 z roku 1966. Text a foto: F.Saifrt (ls)

Dalším výročím, kterého se naši členové zúčastnili, byly oslavy 140.výročí založení hasičů ve Zlonicích. Na výstavě techniky jsme vystavili vozidlo CAS 20 T815 S2R a pomohli jsme předvést ukázku hašení pánve s hořícím olejem. Zástupcům sboru jsme rovněž předali "Pamětní list" k jejich výročí. Foto: Š.Šulc (ls)

Vodní laguna na silnici a planý poplach - zásahy č. 21 a 22

Ke dvěma zásahům vyjela naše jednotka v posledních srpnových dnech. Nejprve ve čtvrtek 29.srpna v podvečer po silné bouřce a dešti do obce Ješín, kde se na silnici I/16 směrem k Luníkovu vytvořila velká vodní laguna a stékající bláto z polí. Jednotka prováděla asistenci na místě události. Druhým výjezdem byl ohlášený požár trávy na obchvatu I/16 u Sazené dne 30.srpna před 20 hodinou večerní. Nakonec z toho bylo ohlášené pálení klestí na závěr prázdnin u obce Uhy. K oběma zásahům vyjela jednotka s technikou CAS 20 T815 S2R v počtu 1+5 osob. (ls)

Zemřel náš dlouholetý kamarád a člen sboru Josef "Pepa" Řehánek

S hlubokým zármutkem sdělujeme našim členům a známým, že v pátek 23.srpna 2019 zemřel ve věku 61 let náš dlouholetý kamarád a člen sboru Josef "Pepa" Řehánek a to po dlouhé nemoci. Členem sboru byl od roku 1975, členství několikráte přerušil, naposledy v roce 2009. Od té doby byl ze zdravotních důvodů přispívajícím členem. Ke sboru měl vždy vřelý vztah, byl kamarádský a přátelský k členům sboru. Památku J.Řehánka jsme uctili vyvěšením smutečního praporu na hasičské zbrojnici a kondolencí rodině. Po uložení ostatků projevíme další úctu. Pepo, čest Tvé památce a odpočívej v pokoji! (ls)

Na hasičské zbrojnici probíhaly další svépomocné práce

Členové sboru nezaháleli ani ve druhé polovině prázdnin. Na hasičské zbrojnici probíhaly další svépomocné práce členů ke zvelebení objektu. Po opravě kanalového roštu před budovou došlo i na kanály v zadní části objektu a to ve dvoře. Nefunkční kanály zde byly zrušeny. Byl postaven další stožár osvětlení pro noční mytí vozidel a byl připojen k elektrickému rozvodu. Dále byla vyklizena místnost PHM, která bude upravena. Vedení sboru připravovalo podklady pro přidělení neinvestiční dotace za zásahy mimo obec v letošním roce a ve spolupráci s projektanty se připravují potřebné stavební úpravy, rekonstrukce topení  a rekonstrukce elektroinstalace v HZ. V sobotu 7. září čeká naše členy účast s technikou na oslavách založení sborů v Plchově a ve Zlonicích. (ls)

Prázdninové posezení členů na hasičské zbrojnici

I o prázdninách je nutné pracovat na utužení party a kamarádství mezi členy sboru. V sobotu 20.července se členové sboru se svými rodinnými příslušníky sešli na hasičské zbrojnici u prázdninového posezení. Nejprve se promítlo video z květnových oslav sboru, potom se rožnila krkovička, opékaly vuřty, popíjelo pivko a vyprávěly se zážitky z uplynulé dovolené. Rovněž se zpívalo u kytary s Pavlem Holým. Tak hezký zbytek prázdnin! (ls)

Oprava roštu odpadního kanálu před vraty HZ

Ani o prázdninách nebo dovolených členové sboru nezahálejí. Z iniciativy našeho člena Luboše Matouška se začalo s opravou poškozeného roštu odpadního dešťového kanálu před venkovními vraty hasičské zbrojnice. Kompresor a kladivo zapůjčil Josef Bílek z Budihostic, beton uhradilo město Velvary a dodala betonárka Kamenný Most, práce provedli svépomocně členové sboru a kanál byl opraven. (ls)

Požár pšeničného pole u obce Tursko (PZ)

K letošnímu zásahu č. 18 vyjela zásahová jednotka sboru s CAS 32 II T815 (1+3 osoby) v úterý 16.července kolem 17 hodiny v podvečer a to k obci Tursko v okrese Praha-západ. Hořelo zde pšeničné pole o rozloze cca 500x400 m a zasahovalo již několik hasičských jednotek. Naše jednotka prováděla hašení ohnisek lafetou z CAS 32. Foto J.Svoboda a A.Krupka. (ls)

Přejeme příjemné prožití prázdnin a hezkou dovolenou

Přejeme všem našim členům, členům oddílu MH a návštěvníkům našeho webu příjemné prožití prázdnin a hezkou dovolenou včetně krásného počasí ! Výbor SDH Velvary (ls)

Zásah č.17 - požár vrby v lokalitě U Horova mlýna ve Velvarech

Zásahová jednotka našeho sboru vyjela v pátek 28.června kolem 18.40 hodin k zásahu č.17 do lokality U Horova mlýna ve Velvarech, kde hořela stará vrba. Určená technika k výjezdu CAS 32 T815 (1+3). Na místě zasahovala i jednotka HZS - stanice Kralupy n/Vlt. (ls)

Členové sboru navštívili velvarskou mateřskou školu

S blížícím se koncem školního roku navštívili členové našeho sboru ve čtvrtek 20.června velvarskou mateřskou školu. Seznámili děti s úkoly a prací hasičů a předvedli jim svou techniku a vybavení. Děti měly své všetečné otázky, zajímaly je druhy zásahů, vyzkoušely si stříkání z proudnice a svezly se kousek v hasičské cisterně. Třeba se s některým s dětí setkáme v našem oddílu mladých hasičů! (ls)

Požár nákladního vozidla na silnici č.240 - zásah č.16

Ve středu 19.června kolem 14.15 hodin vyjela naše jednotka SDH k požáru nákladního vozidla na silnici č.240 směrem na Kralupy před železničním přejezdem u zástávky Olovnice. Určenou technikou k výjezdu byla CAS 20 T 815 S2R (1+3). Jednotka na místě asistovala jednotce HZS ze stanice Kralupy n/Vlt., prováděla řízení dopravy na místě a po ukončení zásahu provedla úklid vozovky. Na místě byla Policie ČR, příčina požáru se vyšetřuje. (ls)

Účast na oslavách 130 let SDH Jarpice a SDH Brandýsek

V sobotu 15.června se členové sboru zúčastnili oslav 130.výročí založení SDH Jarpice. Vystavili zde novou CAS 20 T815 S2R včetně vybavení, pozdravili výročí sboru a předali pamětní list našeho sboru. Foto Š.Šulc (ls)

Členové sboru se zúčastnili v sobotu 8.června oslav 130.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Brandýsek. Tradičně předali slavícímu sboru Pamětní list a upomínkové předměty. Zároveň vystavili naší techniku a to vozidlo AS16 S 4000-1 z roku 1966, které má náš sbor jako historické. Dále jsme vystavili novou CAS 20 T815 S2R, kterou vlastníme od roku 2017. Členové sboru předvedli i několik ukázek hašení např. hořící pánve s olejem nebo likvidaci požáru počítače. (ls)

Rušný první červnový víkend pro naše členy

Naši členové se v sobotu 1.června zúčastnili hned několika akcí. V nedaleké obci Poštovice slavil místní Sbor dobrovolných hasičů 115 let od svého založení. Náš sbor se zúčastnil, předal i převzal Pamětní list a vystavil nové vozidlo CAS 20 Terrno mezi další vystavovanou hasičskou technikou. Po návratu zpět dodávala naše technika vodu na velvarském Dětském dnu, kde jsme měli i svůj prostor pro ukázky a nábor nových mladých členů.

Devět členů našeho sboru spolu s rodinnými příslušníky se zúčastnilo tradičního již 17.ročníku cyklistického putování "S hasiči na kolech", který pořádá každoročně SDH Rumburk, což je sbor ve Šluknovském výběžku v severních Čechách. Letošní trasa po hasičských zbrojnicích měřila kolem 60 km a účastníci se seznamovali s vybavením sborů v obcích, kudy cyklisté projížděli. Nechybělo ani tradiční závěrečné posezení našich členů na chalupě Vaška Holého v Dolním Podluží. (ls)

Jednal výbor SDH a stanovil další úkoly pro náš sbor

Ve čtvrtek 30.května jednal výbor našeho sboru. Hodnotil zejména průběh oslav 155.výročí založení sboru v měsíci květnu. Poděkování starosty sboru členům najdete v Aktualitách. Upřesnil termíny dalších akcí, zejména účast členů sboru  na oslavách založení dalších SDH: 1.6. - 115 let SDH Poštovice, 8.6. - 130 let SDH Brandýsek, 15.6. - 130 let SDH Jarpice, 7.9. - 120 let SDH Plchova a také 7.9. - 140 let SDH Zlonice. Členové sboru budou zajišťovat další práce na HZ, na které nebyl při oslavách čas. V průběhu oslav byla také podepsána nová "Dohoda o partnerství a spolupráci na úseku požární ochrany mezi Městem Velvary a SDH Velvary". Najdete ji v sekci KE STAŽENÍ: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/. (ls)

Jarní kolo hry Plamen v Braškově - celkové 7.místo

Ve dnech 24.-26.května se konalo v Braškově okresní kolo branné hry Plamen, které pořádalo Okresní sdružení hasičů Kladno ve spolupráci s místním SDH. V kategorii mladší žáci se zúčastnilo celkem 9 družstev, v kategorii starší žáci 7 družstev. Náš oddíl MH loni zrestartoval svoji činnost pod vedením nových vedoucích mládeže. Tato soutěž byla pro ně první velkou soutěží, mnozí soutěžili mezi hasiči poprvé. Po podzimním závodě požárnické všestrannosti absolvovali celkem 5 disciplin, úspěšnější byli v disciplinách CTIF, kde obsadili vždy 5.místo, stejně jako v klasickém požárním útoku. Nejhorší výsledek dosáhli ve štafete 4x60m a to 7.místo. Stejné umístění jsme dosáhli v celkovém pořadí kategorie "mladší žáci". Sčítá se pořadí v jednotlivých disciplinách. Věříme, že v příštím roce bude umístění již lepší a podaří se také sestavit družstvo starších žáků. Výsledky naleznete v sekci KE STAŽENÍ, fotografie našeho družstva najdete ve FOTOGALERII: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hra-plamen-braskov-24-26-5-2019/. Foto K.Holerová. (ls)

Náš sbor navštívila vzácná návštěva - místopředsedkyně vlády ČR a hejtmanka kraje

Členové našeho sboru završili 155.výročí založení sboru ve středu 22.května přivítáním vzácné návštěvy na hasičské zbrojnici. Zavítala sem místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR paní Alena Schillerová a hejtmanka Středočeského kraje paní Jaroslava Pokorná Jermanová !

Setkání se kromě našich hasičů a starosty města zúčastnili starosta OSH Kladno Martin Zuska, ředitel HZS Středočeského kraje Miloslav Svatoš, radní Středočeského kraje pro bezpečnost Robert Bezděk a zástupci dalších SDH z Kladenského okresu. (ls) Fotografie ze setkání zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/ministryne-a-hejtmanka-na-hz-dne-22-5/?p=1,1. Článek a fotografie na serveru Požáry.cz zde: https://www.pozary.cz/clanek/211933-dobrovolne-hasice-ve-velvarech-navstivila-hejtmanka-stredoceskeho-kraje-s-ministryni-financi/

Oslavy 155.výročí založení sboru proběhly důstojně, návštěvníci se nenudili

Odpolední část oslav 155.výročí založení sboru v areálu Malovarského rybníku v sobotu 18.května začala slavnostním nástupem hasičských sborů i s prapory. Přihlíželo mnoho diváků a vzácných hostů v čele se starostou města Radimem Wolákem. Za obětavou práci pro dobrovolný hasičský sbor bylo oceněno téměř 30 našich členů, také sbor obdržel řadu darů a ocenění. Např. čestné stuhy k praporu od města Velvary, Středočeského kraje, SDH Opava-Palhanec a SDH Hospozín. Starosta našeho sboru dekoroval naší pamětní stuhou 9 přítomných praporů. Po celý den probíhala výstava historické a současné techniky, v odpolední části proběhla řada ukázek zásahů včetně vystoupení velvarského oddílu mladých hasičů. K tanci i poslechu hrála po celý den kapela Akce Band. Podrobnosti zde: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/oslavy-155-vyroci-zalozeni-rok-2019/, fotografie M.Petráčka a J.Nitry zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/oslavy-155-let-18-5-2019/?p=1,1

Vítězství v memoriálu K.Krohna po 12 letech, putovní pohár je opět doma !

V dopolední části oslav 155.výročí založení sboru proběhl již 24.ročník memoriálu K.Krohna - Dědkiáda 2019. V kategorii "starších pánů" se zúčastnilo 10 družstev a po 12 letech (!) zvítězilo domácí družstvo Velvary 90 výborným časem 31,91 sek. a tím získalo po dlouhé době zpět náš putovní pohár. Ve 12.ročníku soutěže o Pohár SDH Velvary "bez rozlišení věku" obsadilo naše družstvo mužů 4.místo ze šesti účastníků, zvítězilo družstvo SDH Kutrovice. V kategorii žen obsadilo naše družstvo 3.místo (!) z osmi účastníků a to časem 37,27 sek., vítězem se stalo družstvo Jarmily Černuc. Oběma našim družstvům blahopřejeme ! (ls)

Výsledková listina celé soutěže zde: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/, fotografie zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/dedkiada-18-5-2019/?p=1,1.

Pietním aktem a valnou hromadou začaly oslavy 155.výročí založení sboru

Členové sboru uctili v úterý 14.května památku zakladatele sboru Karla Krohna a prvního velitele sboru Jana Papeše na velvarském hřbitovu. Pietního aktu, kterým začaly oslavy 155.výročí založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru, se zúčastnil jako host i starosta města Radim Wolák. Následovala valná hromada členů, na které 8 členů obdrželo Čestné uznání sboru za obětavou práci. Další členové budou oceněni v sobotu 18.května v průběhu vlastních oslav. Po valné hromadě následovala pracovní porada k organizačnímu zajištění vlastních oslav. Fotografie najdete zde: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/pieta-a-vh-dne-14-5-2019/?p=1,1  (ls)

Organizační pokyny členům k průběhu oslav

Připomínáme členům termíny příprav oslav 155.výročí vzniku.

Úterý 14.5. v 18 hodin - pietní akt na hřbitově (sraz na HZ, účast ve vycházkové uniformě), místo valné hromady od 18.30 hodin porada členů na HZ. Od středy 15.5. do pátku 17.5. příprava oslav střídavě na rybníku a HZ. Sraz středa a čtvrtek v 15 hodin na HZ, v pátek po celý den. V sobotu sraz členů v 6.30 hodin na HZ. (ls)

Plakát oslav ke stažení zde: https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/

Měsíc květen - nejprve připomenutí Dne hasičů, potom oslavy založení sboru

Den hasičů připadá na 4.května, který je dnem sv. Floriána (z latinského slova „florianus“ a v překladu znamená kvetoucí), jenž je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům. Ať už se jedná o profesionální hasiče nebo sbory dobrovolných hasičů. Tento den vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a majetku v boji s ohněm a nebo s vodou. Od roku 1999 se tento den slaví i jako Mezinárodní den hasičů! Více zde: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/sv-florian-patron-hasicu-pripominani/.

Ve druhé polovině května oslaví náš sbor významné výročí a to 155 let od založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru! Stalo se tak na památné valné hromadě, která jednala 22.května roku 1864 v hostinci Sladovna ve Velvarech, což se považuje za právní základ vzniku sboru. Zakladatelem sboru byl Karel Krohn, známý velvarský obchodník, později zastupitel, radní i starosta královského města. Dne 14.února letošního roku uplynulo 106 let od jeho umrtí. Založení velvarského sboru bylo příkladem pro řadu dalších měst, které postupně zakládaly své hasičské sbory. (ls)

Více v sekci HISTORIE na: https://www.sdhvelvary.cz/rubrika/historie/, Plakát a program oslav ke stažení zde : https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/

Záchrana kotěte z úžlabí domu

Členové sboru zasahovali ve čtvrtek 2.května v podvečerních hodinách u záchrany kotěte, které uvízlo v úžlabí obytného domu na velvarském náměstí a nemohlo dolů. Naši členové použili výsuvný žebřík a kotě ze střechy sundali dolů. Kotě tam bylo údajně několik hodin, takže bylo trochu vystrašené, ale jinak v pořádku. (ls)

Michal Petráček na 3.ročníku soutěže Chodovský tuplák

Člen naší výjezdové jednotky SDH Michal "Játro" Petráček se v sobotu 27.dubna zúčastnil 3.ročníku soutěže "Chodovský tuplák", který uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Praha-Chodov. Účastníci si poměřovali síly mezi sebou ve výběhu do 19.patra Hotelu Opatov na čas. Mezi 5.-15. patrem se plní zátěžové a dovednostní úkoly. Michal časem 4:19 minuty obsadil 21.místo z 38 účastníků, profesionálních i dobrovolných, což je pěkný úspěch - gratulujeme! (ls)

VÝSTRAHA - zvýšené nebezpečí vzniku požárů! Aktualizace 24.4.2019

VÝSTRAHA ČHMÚ - vydal novou výstrahu na nebezpečí vzniku požáru platnou od 24.dubna do soboty 27.dubna 2019. To znamená, že pokud ČHMÚ nevydá další výstrahu, přestane se dne 27.dubna uplatňovat nařízení kraje a pálení bude povolené včetně čarodějnic dne 30.4.2019! Pálení se ohlašuje místně příslušnému HZS kraje v aplikaci zde: https://paleni.izscr.cz/. (ls)

Dva výjezdy jednotky o velikonočním pondělí - výjezdy č. 11 a 12

O velikonoční pondělí 22.dubna vyjela naše jednotka ke dvěma zásahům. Nejprve kolem 15.45 hodin vozidlem CAS 32 T815 (1+3) do obce Uhy, kde hořel travnatý porost o výměře cca 5x20m. Uhašeno před příjezdem naší jednotky, na místě mimo nás ještě HZS stanice Kralupy n/Vlt. a JSDH Veltrusy. Druhý výjezd ve 20.15 vozidly CAS 20 T815 S2R (1+3) a CAS 32 T815 (1+3) do obce Dolní Kamenice, kde hořel na dvoře RD travnatý porost a uskladněný materiál o výměře cca 30x50 m. Likvidováno vysokotlakem za pomoci dýchací techniky. Na místě rovněž HZS stanice Kralupy n/Vlt. a hlídka Policie ČR. Foto M.Petráček (ls)

Rozsáhlý požár lesního porostu u Libčic nad/Vltavou - výjezd č.10

Naše jednotka vyjela v pátek 19.dubna kolem 19. hodiny večer k rozsáhlému požáru lesního porostu mezi obcemi Libčice n/Vltavou a Velké Přílepy v okrese Praha-západ. Hořelo v obtížně přístupném terénu nad železniční stanicí Řež u Prahy na levém břehu Vltavy. Byl vyhlášen III.stupeň poplachu, povolána lezecká skupina HZS Kladno a vrtulník s bambi vakem. Naše jednotka vyjela s CAS 20 T815 S2R (1+3 osoby). Na místě naši členové prováděli zásah ruční kanadskou stříkačkou a vozidlo bylo v záloze. Zajímavostí bylo, že členové jednotky se vraceli k vozidlu vlakem, protože zpět do skal již nemohli. Celkem se zásahu zúčastnili 4 profesionální jednotky a 14 jednotek SDH. Několikrát také došlo k zastavení vlakové dopravy mezi Kralupy a Prahou. Zdroj a foto: Požáry.cz (ls)

Úprava dráhy sportovního areálu 

Členové sboru za pomoci pana Josefa Kapitána a techniky společnosti TEAM v.o.s. Černuc provedli úpravu škvárové dráhy v areálu cvičiště na Malovarském rybníku. Dráha byla zarostlá a nerovná. Po zválcování bude možný trénink našeho sportovního družstva v letošní sezóně. (ls)

Základní kolo v požárním sportu Braškov dne 13.dubna 2019

Čtyři členové našeho soutěžního družstva Michal Petráček, Lukáš Kapitán, Matěj Krupka a Matěj Svoboda se v sobotu 13.dubna zúčastnili základního kola soutěže mužů v Braškově. Soutěžilo se v běhu na 100 m s překážkami a výsledky se započítávají do celkových výsledků v postupovém kole. Zúčastnilo se celkem 6 družstev a naše družstvo obsadilo 4.místo. Postupové kolo, kde čekají hasičské discipliny štafeta 4x100 m a požární útok, se koná 11.května t.r. v Plchově. Výsledky jednotlivců a družstev zde : http://oshkladno.cz/100-m-prekazek-vysledky/d-1927 (ls)

Opět požár trávy, nyní u obce Miletice - výjezd č.9

Naše výjezdová jednotka vyjela ve čtvrtek 11.dubna v 10.46 hodin k devátému letošnímu výjezdu. Před obcí Miletice hořela tráva a křoviny o rozloze cca 10x15 m. Technika na výjezdu CAS 20 T815 S2R (1+5 osob). Požár byl likvidován 1 C proudem a ručními nářadím. Na místo se dostavily i jednotky HZS ze stanic Kralupy, Slaný a hlídka Policie ČR. Foto A.Krupka. (ls)

Proběhl sběr železného šrotu po městě, čekají další akce...

Členové sboru zajišťovali v pátek 5.dubna a v sobotu 6.dubna sběr železného šrotu po městě v rámci svozu velkoobjemového odpadu. Všem členům, kteří se zúčastnili patří velké poděkování. Získané prostředky pomohou naší činnosti v jubilejním roce. V sobotu 13.dubna čeká další sběr tentokrát nepotřebných elektrospotřebičů, sraz na HZ v 7.30 hodin. Dále proběhne na HZ pravidelný generální úklid budovy, sraz žen a zájemců v 8 hodin. (ls)

Další požár trávy, tentokrát z Velvar směr Bratkovice - výjezd č.7

K sedmému letošnímu výjezdu vyjela naše jednotka v pondělí 1.dubna po 15. hodině odpolední  technikou CAS 32 T815 (1+3 osoby) za Velvary směrem na Bratkovice, kde hořela tráva o rozloze cca 8x100m. Požár byl uhašen lafetovou proudnicí z vozidla. Na místě jednotka HZS ze stanice Slaný a hlídka Policie ČR. (ls)

Okresní shromáždění představitelů SDH okresu

Zástupce sboru se zúčastnil v sobotu 30.března okresního shromáždění představitelů SDH okresu Kladno, které se konalo na stanici HZS ve Slaném. Zúčastnilo se ho pouze 20 sborů z 38 evidovaných v našem okrese. Přítomní si vyslechli zprávy o činnosti okresního sdružení a jeho komisí a rad. Byla zvolena nová vedoucí OKRR a delegáti na krajské shromáždění. Jako host vystoupil předseda krajského sdružení hasičů pan Oldřich Lacina. Shromáždění přijalo usnesení ke zkvalitnění další činnosti v rámci okresu. (ls) 

Zásah č.6 - požár skládky na Uhách

V neděli 24.března kolem 17.30 hodin vyjela naše jednotka k šestému letošnímu výjezdu a to do obce Uhy, kde hořela letos již podruhé skládka TDO o rozloze cca 10x15 m. K zásahu vyjely CAS 20 T815 S2R (1+4) i CAS 32 T815 (1+1). Na místo se dostavily další jednotky a to HZS stanice Kralupy n/Vlt., SŽDC Kralupy n/Vlt. a JSDH Veltrusy, které za pomoci nakladače prováděly dohašování kouřících ohnisek. (ls)

Hasičský ples na Uhách se vydařil

Náš sbor uspořádal tradiční "Hasičský ples" v sobotu 23.března v kulturním zařízení na Uhách. Předchází mu také tradiční zvaní mezi občany města, kteří zakoupenými vstupenkami přispívají hasičům nejen na ples, ale i na činnost. Podařilo se zajistit tombolu, která měla 460 cen. Všem, kteří do ní přispěli děkujeme, jména najdete na https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/?p=1 i v příštím Zpravodaji města. Ples navštívilo 220 návštěvníků, k tanci a poslechu hrála kapela Druhej dotek. Děkujeme členům sboru, kteří zajišťovali pořadatelskou službu, personálu restaurace za obsluhu a dále Vlastimíru Vinšovi ze Sazené za dopravu návštěvníků plesu. Fotografie najdete na: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/hasicsky-ples-23-3-2019-na-uhach/  (ls)

Výjezd č.5 - požár trávy mezi obcemi Černuc a Nabdín

K letošnímu pátému výjezdu vyjela naše jednotka v sobotu 23.března kolem 15.30 hodin mezi obce Černuc a Nabdín, kde hořela tráva a strom podél silnice. Technika na místě CAS 32 T815 (1+3). Na místo se dostavila stanice HZS ze Slaného a hlídka Policie ČR. Foto M.Petráček (ls)

 

Vichr v našem městě nezpůsobil velké škody, jednotka vyjížděla pouze do obce Dolní Kamenice

Silný vichr se proháněl po našem městě, ale nezpůsobil velké škody. Jednalo se o pár spadaných tašek ze střech, popadané větve a vyvrácený strom v parku u MŠ a přes cestu u Podhornýho mlýna. Jednotka SDH vyjížděla pouze 1x a to v neděli 10.března 2019 krátce po 18 hodině do obce Dolní Kamenice, nedaleko Velvar (výjezd č.4). Jednalo se o uvolněný plech na skladovací hale. Technika ve výjezdu CAS 20 T815S2R (1+5 osob). Vzhledem k tomu, že nedisponujeme výškovou technikou, tak se na místo dostavily jednotky HZS ze stanic Slaný a Kralupy n/Vltavou, které uvolněné plechy odstranily. Na místě i hlídka Policie ČR. Foto: M.Petráček (ls)

Požár v kotelně RD ve Velvarech - letošní výjezd č.3

Ke svému třetímu výjezdu v letošním roce vyjela naše zásahová jednotka SDH v neděli 3.března v ranních hodinách. Hlášen byl kouř z rodinného domku ve Velvarech. Jednotka vyjela technikou CAS 20 T815 S2R (1+4) a CAS 32 T815 (1+1). Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že hoří v plynové kotelně RD, pravděpodobně elektroinstalace. Byl nasazen vysokotlaký proud, dýchací technika a přetlakový ventilátor na odvětrání místností. Rovněž byl uzavřen plyn do celého objektu. Na místo se dostavila jednotka HZS stanice Slaný dvěma vozidly a stanice Kralupy n/Vlt. s jedním vozidlem a dále Policie ČR. Příčina vzniku požáru je v šetření. Foto: Š.Šulc, M.Petráček a J.Svoboda (ls)

Blíží se hasičský ples našeho sboru

Náš sbor pořádá tradičně každý rok "hasičský ples", který se letos koná v sobotu 23.března 2019 od 20 hodin v kulturním zařízení na Uhách. Zveme občany i členy sboru k účasti, doprava z Velvar je také tradičně zajištěna. Zvaní proběhne o týden dříve 16. a 17.3., informace a zajišťování tomboly u Jaroslava Svobody. Případní zájemci o příspěvek do tomboly nebo jiný dar ať nás kontaktují na výše uvedeném spojení. (ls)

Zkouška nové výstroje pro zásahovou jednotku

Velitel svolal členy výjezdové jednotky SDH ke zkoušce nové zásahové výstroje, kterou se chystá město zakoupit v letošním roce. K zásahovým oblekům z DEVY Frýdek-Místek nejsou zásadní připomínky. Velikosti a kvalita je známa. Více diskusí se odehrálo při výběru ochranných přileb, což je důležitá součást osobní výzbroje každého hasiče. Musí sednout na hlavě, hasič se v ní musí cítit dobře a musí hasiče i vhodně chránit. Zatím se vybírá mezi dvěma typy a mezi dvěma výrobci! (ls)

Výcvik v protiplynovém polygonu HZSP Synthos Kralupy

Osm členů naší výjezdové jednotky se v sobotu 19.ledna zúčastnilo výcviku v protiplynovém polygonu HZS podniku Synthos Kralupy n/Vlt. Skládal se z teoretické části na učebně a praktického výcviku ve vlastním polygonu, kde se prověřuje fyzická zátěž a v klecích průlez v dýchací technice stanovenou trasou. Všichni členové výcvik splnili a mají oprávnění k nošení dýchací techniky. Fotografie M.Petráčka na: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/protiplynovy-polygon-synthosu-19-1-2019/

Zástupci sboru navštívili druhého nejstaršího člena sboru

Zástupci sboru navštívili druhého nejstaršího člena sboru Antonína Mášu, který je obyvatelem Domova ve Velvarech a nedávno oslavil 87. narozeniny. Byla mu předána stužka Za věrnost za 70 let (!) členství v našem sboru, kterou mu udělilo Okresní sdružení hasičů v Kladně a nemohl si ji osobně převzít na výroční valné hromadě. Členem sboru je od roku 1948 a je nositelem titulu Zasloužilý hasič. Krátce byl informován o situaci v hasičském sboru a byl mu předán malý věcný dar i k nedávným vánocům.  Pan Máša zdraví všechny naše členy a přeje sboru další úspěchy ve výročním roce 2019. Foto: M.Petráček (ls)

Hodnotili jsme činnost za rok 2018 na výroční valné hromadě

V sobotu 19.ledna zaplnili členové sboru klubovnu hasičské zbrojnice. Hodnotili jsme naší činnost za rok 2018 na výroční valné hromadě. Přivítali jsme vzácné hosty a to starostu města Velvary Radima Woláka, starostu okresního sdružení hasičů v Kladně Martina Zusku, zástupce SDH Minice a další hosty. Po zprávách starosty, velitele a hospodáře sboru byli oceněni někteří naši členové stužkami Za věrnost. Vyjímečné bylo zejména ocenění našich nejstarších členů Bedřišky Stovičkové a Antonína Máši, kteří dovršili 70 let členství ve sboru! A.Mášovi bude ocenění předáno později. Přítomní hosté pozdravili naši valnou hromadu a ocenili naší činnost včetně starosty města. Členové dále schválili plán práce na rok 2019 a zejména návrh programu oslav 155.výročí založení sboru, které proběhnou v sobotu 18.května 2019. Fotografie P.Holého z valné hromady najdete ve Fotogalerii na: https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/vyrocni-valna-hromada-sboru-dne-19-ledna-2019/?p=1,1 (ls)

Mladí hasiči se zúčastnili zimní soutěže MH ve Pcherách

Oddíl mladých hasičů se zúčastnil v sobotu 19.ledna druhého kola zimní soutěže MH, kterou pořádal SDH Brandýsek v Dělnickém domě ve Pcherách. V obou kategoriích (mladší i starší žáci) jsme obsadili 8.místo. Vzhledem k tomu, že soutěžilo mnoho dětí, které v oddílu začínají, tak lze umístění považovat za úspěšné. Foto: V.Holý (ls)


Pozvání na výroční valnou hromadu

Starosta sboru zve všechny členy, spřátelené sbory i naše příznivce na výroční valnou hromadu za rok 2018, která se koná v sobotu 19.ledna 2019 od 17.30 hodin na hasičské zbrojnici. Program na přiložené pozvánce - zde ke stažení : https://www.sdhvelvary.cz/slozka/videa-ke-stazeni/

Druhý výjezd v roce 2019 - požár skládky na Uhách

K druhému letošnímu výjezdu vyjela jednotka SDH v sobotu 12.ledna před 16 hodinou odpolední a to do obce Uhy, kde hořela skládka tuhého domovního odpadu. Technika při výjezdu 2x CAS (1+4), na místě další jednotky s celkem 8 ks CAS a to HZS stanice Kralupy, JSDH Veltrusy, JSDH Nelahozeves a HZS ČD. Naše jednotka zasahovala 2 proudy C a po likvidaci požáru se vrátila zpět na základnu. Text i foto J.Svoboda. (ls)

Máme za sebou úspěšný rok 2018, děkujeme za podporu a spolupráci

Sbor děkuje všem za podporu a spolupráci v uplynulém roce 2018. Nepřinesl žádné mimořádné události a těšíme se na letošní rok, kdy oslavíme 155.výročí založení sboru. Jak ten čas letí ! Zásahová jednotka vyjela loni celkem ke 43 výjezdům (https://www.sdhvelvary.cz/inpage/rok-2018-zasahy/), stabilizovala se členská základna a znovu začal pracovat oddíl MH s novými vedoucími (https://www.sdhvelvary.cz/inpage/clenska-zakladna-rok-2013/). Rekonstruovali jsme svépomocí část hasičské zbrojnice (https://www.sdhvelvary.cz/fotogalerie/rekonstrukce-prostor-2018/) a připravujeme akce na rok 2019 (https://www.sdhvelvary.cz/inpage/plan-akci-na-rok-2019/). Tak ať se nový rok vydaří !!! (ls)

Veselé vánoční svátky, šťastný nový rok - PF 2019

Přejeme všem návštěvníkům našich stránek, občanům města, příznivcům, sponzorům a členům sboru veselé vánoční svátky, šťastný nový rok a vše nejlepší v roce 2019 včetně přání hodně zdraví a pohody ! (ls)

P.S. Na sbor dochází mnoho přání k vánocům a novému roku a to v písemné nebo elektronické podobě - za všechny moc děkujeme !! Některé hasičské naleznete na: https://www.sdhvelvary.cz/inpage/obdrzena-pf-na-rok-2019-dekujeme/ (doplňováno).